Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 821/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-07-15

Sygn. akt II K 821/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Kinga Grzywacz

w obecności

Prokuratora Anny Murzynowskiej

po rozpoznaniu dnia 03.03.2020 r., 19.05.2020 r., 16.06.2020 r., 07.07.2020 r.

sprawy K. O. , urodz. (...) w S.

syna M. i E. z d. M.

oskarżonego o to, że: I. w okresie od marca 2013 r. do stycznia 2014 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą (...) K. O. NIP: (...) działając w warunkach czynu ciągłego, tj. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru zmniejszenia wysokości obciążających go zobowiązań podatkowych, spowodował podanie nieprawdziwych danych w deklaracjach podatkowych VAT-7K swojej firmy, złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w L. za poszczególne kwartalne okresy rozliczeniowe, tj. za II, III i IV kwartał 2013 r. w zakresie zawyżenia podatku naliczonego w łącznej kwocie 690.230,00 zł o kwoty wynikające z faktur VAT, na których jako wystawca figuruje (...) S. K., a które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oraz w zakresie podatku należnego nieewidencjonując sprzedaży na kwotę 8.000,00 zł, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 643.310,00 zł, wykazanej w decyzjach Naczelnika tegoż Urzędu Skarbowego nr (...)-43/15/MW z dnia 10 listopada 2015 r. oraz (...) z dnia 14 października 2015 r.; -

tj. o czyn z art.56§1kks i art.61§1kks w zw. z art.6§2kks

II. w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą (...) K. O. NIP: (...) wystawił na rzecz H., faktury VAT o nr: (...) z dnia 29 listopada 2013 r., nr 04/12/2013 z dnia 6 grudnia 2013 oraz nr 08/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., które nie dokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm), co wskazano w decyzji Naczelnika tegoż Urzędu Skarbowego w L. nr (...) z dnia 14 października 2015 r., którą określono kwotę do zapłaty w łącznej wysokości 63.250,00 zł na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm); -

tj. o czyn z art.62§2kks i art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks

III. w okresie od lipca 2014 r. do września 2014 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą (...) K. O. wystawił na rzecz H., faktury VAT o nr: (...) z dnia 10 lipca 2014 r., nr 04/07/2014 z dnia 9 lipca 2014 r., nr 07/09/2014, nr 08/09/2014 i nr 09/08/2014 r. z dnia 30 września 2014 r., które nie dokumentowały faktycznego obrotu gospodarczego, co wskazano w decyzji Naczelnika tegoż Urzędu Skarbowego nr (...)-PP- (...).51.2016.2z dnia 5 lipca 2016 r., którą określono kwotę do zapłaty w łącznej wysokości 25.898,00 zł na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm); -

tj. o czyn z art.62§2kks i art.61§1kks w zw. z art.6§2kks

IV. w dniu 26 kwietnia 2014 r. w deklaracji podatkowej PIT-36L za rok 2013 złożonej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w L. podał nieprawdę co do wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego poprzez uwzględnienie kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przez (...) S. K. oraz zaniżenie przychodów poprzez niezaewidencjonowanie faktur nr (...) wystawionej na rzecz PPHU (...) i nr 7/11/2013 wystawionej na rzecz (...) K. Z. C. (1), naruszając normę art. 14, art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm) w wyniku czego uszczuplił podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 532.983,00 zł, co zostało wykazane w decyzjach Naczelnika tegoż Urzędu Skarbowego nr (...)-10/15/MW-8 z dnia 15 kwietnia 2016 r.; -

tj. o czyn z art.56§1kks

V. w dniu 27 kwietnia 2015 r. w deklaracji podatkowej PIT-36 L za rok 2014 . złożonej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w L. K. O. NIP: (...) spowodował podanie nieprawdziwych danych w zakresie nieewidencjonowania przychodów w łącznej kwocie 4.060,00 zł uzyskanych ze sprzedaży usług oraz ewidencjonowanie faktur nie dokumentujących faktycznego obrotu gospodarczego w kwotach wynikających z wystawionych faktur na rzecz H. Z. C. (2), naruszając normę art. 14, art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm), co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 30.423,00 zł; -

tj. o cyn z art.56§1 i §2kks

orzeka:

1. oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I, przy czym ustala, że oskarżony czynem tym wyczerpał dyspozycję art.56§1kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks i za to na podstawie art.56§1kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks skazuje oskarżonego, a na podstawie art.56§1kks w zw. z art.7§2kks wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto); -

2. oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II, przy czym ustala, że działał on w warunkach czynu ciągłego, tj. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru wystawił na rzecz HYDRO-K. (...) nierzetelne faktury i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.62§2kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks i za to na podstawie art.62§2kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks skazuje oskarżonego, a na podstawie art.62§2kks w zw. z art.7§2kks wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto); -

3. oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III, przy czym ustala, że działał on w warunkach czynu ciągłego, tj. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru wystawił na rzecz HYDRO-K. (...) nierzetelne faktury, co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.62§2 i §5kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks i za to na podstawie art.62§2 i §5kks w zb. z art.61§1kks w zw. z art.6§2kks w zw. z art.7§1kks skazuje oskarżonego, a na podstawie art.62§5kks w zw. z art.7§2kks wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 1800 zł (tysiąc osiemset); -

4. oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IV i za to na podstawie art.56§1kks wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto); -

5. oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt V, przy czym ustala, że kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości i za to na podstawie art.56§1 §2kks skazuje oskarżonego, a na podstawie art.56§2kks wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto); -

6. na podstawie art.39§1kks łączy kary grzywny orzeczone wobec oskarżonego w pkt 1, 2 oraz 4 i wymierza oskarżonemu K. O. karę łączną grzywny w wysokości 700 (siedemset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kotwę 100 zł (sto); -

7. na podstawie art.624§1kpk zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 536 zł (pięćset trzydzieści sześć) plus VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego ustanowioną z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeląg
Data wytworzenia informacji: