Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 804/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2018-10-10

Sygn. akt II K 804/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : Prokuratora Moniki Kobryś

po rozpoznaniu dnia 10 października 2018 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

S. R. , syna K. i I. z d. K. , ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że :

w dniu 22.04.2017 roku w msc. Ł. ul. (...) woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I - 0,79 mg/l, II - 0,73 mg/l, III - 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k.

1.  Oskarżonego S. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę ograniczenia wolności w wymiarze 6 ( sześciu ) miesięcy, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin miesięcznie;

2.  Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego S. R. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 ( trzech ) lat ;

3.  Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu S. R. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 22 kwietnia 2017 r. do dnia 10 października 2018 r.;

4.  Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego S. R. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 ( pięć tysięcy ) złotych;

5.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego S. R. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 804/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 kwietnia 2017 roku około godziny 02.35. w miejscowości Ł. , woj. (...) na ul. (...) poruszający się radiowozem oznakowanym patrol policji z KP W. w składzie st. post. W. C. i post. M. S. zatrzymali do kontroli drogowej samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) . Pojazd ten poruszał się po ul. (...) w miejscowości Ł. .

W trakcie kontroli drogowej zatrzymanego pojazdu ustalono , iż pojazd prowadził oskarżony S. R. od którego wyczuwalna była woń alkoholu .

Oskarżony S. R. został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na miejscu interwencji urządzeniem kontrolno-pomiarowym (...) i miał w pierwszej próbie wykonanej w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 02:38 stężenie 0,79 mg/l alkoholu wydychanego powietrza ( k. 2-3 ) . Następnie oskarżony S. R. został przewieziony do KP w W. , gdzie został przebadany urządzeniem kontrolno-pomiarowym (...) i miał w pierwszej próbie wykonanej w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 02:58 stężenie 0,73 mg/l alkoholu wydychanego powietrza , w drugiej próbie wykonanej w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 03:04 stężenie 0,75 mg/l alkoholu wydychanego powietrza ( k. 4-6 ) .

(...) i (...) którymi wykonano badania , zaopatrzone były w aktualne w chwili badania świadectwa wzorcowania ( k. 2 i k. 5-6 ) .

S. R. ma ukończone 38 lat, jest żonatym , posiada na utrzymaniu żonę i 2 dzieci , obecnie jest osoba bezrobotna , nie był karany ( k. 142 ) , nie leczy się psychiatrycznie ani odwykowo .

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : wyjaśnień oskarżonego S. R. ( k. 15 , k. 85 i k. 150 ), zeznań świadków M. S. ( k. 16 v , k. 85-86 i k. 151 ) i E. G. (1) ( k. 88 i k. 151 - 152 ) oraz dokumentów w postaci : notatka urzędowa ( k. 1 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno- pomiarowego ( k. 2, k. 4 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 3, k. 5 - 6 ) , oświadczenia ( k. 8 ) , karty karnej ( k. 20 ) , danych osobo – poznawczych ( k. 21 ) , postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy ( k. 22 ) , sprzeciwu od wyroku nakazowego ( k. 44 ) , karty karnej ( k. 142 ) i informacja o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ( k. 143 ) .

S. R. stanął pod zarzutem , iż w dniu 22.04.2017 roku w msc. Ł. ul. (...) woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I - 0,79 mg/l, II - 0,73 mg/l, III - 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k..

Oskarżony S. R. podczas postępowania przygotowawczego i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 15 , k. 85 i k. 150 ) . Oskarżony wyjaśnił iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. był na spotkaniu firmowym gdzie dowiedział się ze oddział banku w którym pracuje zostanie zamknięty . On zdenerwował się tą informacją gdyż był główną osoba która utrzymywała rodzinę . Po tym spotkaniu jego szef zaprosił osoby uczestniczące w tym spotkaniu do restauracji . Podczas tego spotkania spożywał alkohol . Po tym spotkaniu poprosił swoją koleżankę E. G. (1) by odwiązała go jego samochodem służbowym do domu . Gdy wracali a było to już około godziny 02.00. w nocy 22 kwietnia 2017 r. na wysokości osiedla (...) w L. , ktoś zaczął wydzwaniać do E. G. (1) i ona bardzo zdenerwował się tym faktem . Dlatego podjął decyzję że to on będzie prowadził ten samochód i odwiezie E. G. (1) po domu w L. , a następnie wróci do swojego miejsca zamieszkania w miejscowości Ł. . Dlatego przesiadł się na miejsce kierowcy . Po przejechania około 500 metrów został zatrzymany policję ( k. 15 , k. 85 i k. 150 ).

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego S. R. jako jasnym , dokładnym i korespondującym z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z protokołem badania urządzeniem kontrolno - pomiarowym ( k. 2-3 i k. 4-6 ) oraz z zeznaniami świadków : M. S. ( k. 16 v , k. 85-86 i k. 151 ) i E. G. (1) ( k. 88 i k. 151 - 152 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę . Należy wskazać iż z tych wyjaśnień oskarżonego S. R. wynika wprost iż oskarżony popełnił zarzucany mu czyn z art. 178a § 1 k.k. .

Sąd dał wiarę w całości zeznaniom świadków M. S. i E. G. (1) jako jasnym , dokładnym , spójnym , logicznym i korespondującym z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego .

Z zeznań świadka M. S. – funkcjonariusza policji z KP w W. wynika jaki przebieg miała kontrola drogowa w dniu 22 kwietnia 2017 r. samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) kierowanego przez oskarżonego S. R. . Z zeznań świadka M. S. wynika iż w dniu 22 kwietnia 2017 r. około 02:35 gdy patrolował razem z st. post. W. C. rejon ul. (...) w miejscowości Ł. zauważyli samochód marki T. (...) o nr rej. (...) . Po przejechaniu za tym samochodem około 500 m podjęli decyzję o zatrzymaniu tego samochodu do kontroli drogowej, gdyż ten samochód poruszał się w dziwny sposób . Dlatego za pomocą sygnałów świetlnych zatrzymali ten samochód do kontroli drogowej. Kierowcą tego samochodu okazał się być oskarżony S. R. od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Oskarżony S. R. został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem na miejscu interwencji A. I. wynik 0,79 mg/l alkoholu wydychanego powietrza . Następnie oskarżony S. R. został przewieziony do KP w W. , gdzie został przebadany Alkometrem I badanie 0,73 mg/l , II badanie 0,75 mg/l alkoholu wydychanego powietrza ( k. 16 v , k. 85-86 i k. 151 ) .

Natomiast z zeznań świadka E. G. (1) wynika iż była razem z oskarżonym S. R. na imprezie służbowej . Po tej imprezie oskarżony S. R. poprosił ją by odwiozła go samochodem służbowym który użytkuje do jego miejsca zamieszkania . Oni z wracali z M. i po drodze odwiozła jeszcze jedną z koleżanek na T. a druga do L. . Gdy byli w okolicy W. ktoś zaczął do niej wydzwaniać z zastrzeżonego numeru , a ona podejrzewała że to jej mąż , dlatego zdenerwował się tą cała sytuacją . Z dalszych zeznań świadka E. G. (2) wynika iż wtedy oskarżony S. R. zaproponował że to on dalej będzie kierował samochodem i odwiezie ją do domu a następnie wrócić do swojego miejsca zamieszkania . Następnie przesiedli się i oskarżony S. R. kierował tym samochodem . Gdy przejechali około 1000 m zostali zatrzymani przez radiowóz policyjny ( k. 88 i k. 151-152 ) .

Fakt, że wymieni wyżej świadkowie precyzyjnie określa zakres swojej wiedzy na temat zdarzeń, w zakresie których Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń.

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , w szczególności protokołom badania urządzeniem kontrolno - pomiarowym ( k. 2-3 i k. 4-6 ), albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony S. R. poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem samochodem osobowym marki T. (...) o nr rej. (...).

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm ( 3) wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony S. R. po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu urządzeniami (...) i (...) . Badania te wykazały , iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,79 mg/l alkoholu wydychanego powietrza ( I próba badania urządzeniem (...) ) ( k. 2- 3 ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony S. R. kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżony S. R. kierował bowiem pojazdem mechanicznym - samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) na ulicy (...) w miejscowości Ł. , woj. (...) – gdzie odbywa się normalny ruch pojazdów , co stanowi prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ) . W powyższym przypadku ul. (...) w miejscowości Ł. , woj. (...) po której oskarżony S. R. kierował pojazdem mechanicznym - samochodem marki T. (...) o nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ) .

Należy wskazać iż oskarżony S. R. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem przyznał zarzucanego mu czynu ( k. 15 , k. 85 i k. 150 ) . Ponadto fakt popełnienia przez oskarżonego S. R. wynika z zeznań świadków : M. S. ( k. 16 v , k. 85-86 i k. 151 ) i E. G. (1) ( k. 88 i k. 151 - 152 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz dokumentów w postaci : notatka urzędowa ( k. 1 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego ( k. 2, k. 4 ) i świadectwa wzorcowania ( k. 3, k. 5 - 6 ) .

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego S. R. nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu S. R. karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony S. R. narażał bowiem zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną .

W powyższej sprawie Sąd za okoliczność łagodzącą przyjął fakt iż oskarżony S. R. nie był dotychczas karany ( k. 142 ) .

Orzekając o karze Sąd wymierzył oskarżonemu S. R. karę ograniczenia wolności w wymiarze 6 ( sześciu ) miesięcy, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin miesięcznie , kara ta spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Orzeczona wobec oskarżonego S. R. kara grzywny spełnia wobec tego oskarżonego również funkcję represyjną . Sąd orzekł wobec oskarżonego S. R. karę ograniczenia wolności biorąc pod uwagę fakt iż jest osoba bezrobotną .

Orzekając wobec oskarżonego S. R. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat , Sąd postąpił zgodnie z dyspozycją art. 42 § 2 k.k. . Sąd uznał bowiem , iż okres 3 lat jest wystarczający dla spełnienia roli represyjnej wobec oskarżonego. Tylko ten środek karny spełni wobec oskarżonego funkcję prewencyjną i wychowawczą oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Ponadto ten środek karny winien wyeliminować przez okres jego obowiązywania zagrożenie jakie stanowi oskarżony dla innych uczestników ruchu drogowego.

Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Sąd zaliczył oskarżonemu S. R. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 22 kwietnia 2017 r. do dnia 10 października 2018 r..

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. Sąd zasądził od oskarżonego S. R. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 ( pięć tysięcy ) złotych. Należy wskazać iż zgodnie z treścią art. 43a § 2 k.k. w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego S. R. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego dochody i sytuację rodzinną .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: