Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 796/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-12-03

Sygn. akt II K 796/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Marta Czapska

w obecności oskarżyciela : ---

po rozpoznaniu dnia 03 grudnia 2014 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

M. S. , syna W. i H. z d. L. , ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że :

w dniu 18 kwietnia 2014 roku w miejscowości S. i N. , gm. N. woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,17 mg/l ( 2,46 promila ) , II badanie 1,32 mg/l ( 2,79 promila ) , III badanie 1,39 mg/l ( 2,92 promila ) alkohol w wydychanym powietrzu będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Przasnyszu sygn. akt II K 1186/10 z dnia 04.02.2011 r. i II K 480/13 z 21.10.2013 r. i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt. I K 480/13

to jest o czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k.

1.  Oskarżonego M. S. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego , że w dniu 18 kwietnia 2014 roku w miejscowości S. i N. , gm. N. woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,17 mg/l ( 2,46 promila ) , II badanie 1,32 mg/l ( 2,79 promila ) , III badanie 1,39 mg/l ( 2,92 promila ) alkohol w wydychanym powietrzu nie stosując się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt II K 480/13 , którym został skazany za czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k. - środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. i za to na podstawie art. 178 a § 1 i 4 k.k. skazuje , zaś na podstawie art. 178 a § 4 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

2.  Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 9 ( dziewięciu ) lat;

3.  Na podstawie art. 49 § 2 k.k. zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 ( pięćset ) złotych;

4.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego M. S. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 796/14

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 kwietnia 2014 roku w miejscowości N. , na ul. (...) , woj. (...) poruszający się radiowozem oznakowanym patrol policji w składzie sierż. sztab. S. C. i post. Ł. W. dokonali kontroli drogowej samochodu marki V. (...) o nr rej. (...). Pojazd ten na widok radiowozu policji jadącego za nim od miejscowości S. ul. (...) zatrzymał się na poboczu ul. (...) w miejscowości N. .

W trakcie kontroli drogowej zatrzymanego ustalono , iż pojazd prowadził M. S. od którego wyczuwalna była woń alkoholu .

Oskarżony M. S. został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony M. S. miał w pierwszej próbie wykonanej w dniu 18 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:32 stężenie 1,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( badanie wykonano urządzeniem Alkosensor ) , w drugiej próbie wykonanej w dniu 18 kwietnia 2014 r. o godzinie 13.07 stężenie 1,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , w trzeciej próbie wykonanej w dniu 18 kwietnia 2014 r. o godzinie 13.25 stężenie 1,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( badania wykonano urządzeniem Alkomat ) ( k. 3 i k. 5 ) .

Alkosensor i Alkomat , którym wykonano badania , zaopatrzone były w aktualne w chwili badania świadectwa wzorcowania ( k. 4 i k. 6 ) .

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt II K 480/13 oskarżony M. S. został skazany za czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k. . Wyrokiem tym orzeczono wobec oskarżonego M. S. środek karny - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat ( k. 93 ) .

M. S. ma ukończone 34 lata, jest kawalerem , nie ma nikogo na utrzymaniu , pracującego dorywczo i osiągającego dochód 1000 zł miesięcznie , był karany ( k. 77 ) , leczy się psychiatrycznie , nie leczył się odwykowo . Z opinii sądowo - psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 22 sierpnia 2014 r. ( k. 99-100 ) wynika jednak iż stan psychiczny oskarżonego odnośnie zarzucanego mu czynu nie ograniczał , ani nie znosił jego zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżony może brać udział w postępowaniu sądowym w toku którego jego poczytalność nie budzi wątpliwości.

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : zeznań świadka : S. C. ( k. 24v ) , protokołu zatrzymania osoby ( k. 2 ), protokołu użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego ( k. 3 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 4 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego ( k. 5 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 6-7 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego ( k. 8-9 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 10) , karty karnej ( k. 14-15 ) , stwierdzenia tożsamości ( k. 23 ) ,danych osobo-poznawczych ( k. 26 ) , dokumentacji medycznej ( k. 59 ) , karty karnej ( k. 77 ) , odpisu wyroku ( k. 93 ) , odpisu wyroku ( k. 94 ) , opinii sądowo-psychiatrycznej ( k. 99 - 100 ) i opinii sądowo-psychologicznej ( k. 101 ) .

M. S. stanął pod zarzutem , iż w dniu 18 kwietnia 2014 roku w miejscowości S. i N. , gm. N. woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,17 mg/l ( 2,46 promila ) , II badanie 1,32 mg/l ( 2,79 promila ) , III badanie 1,39 mg/l ( 2,92 promila ) alkohol w wydychanym powietrzu będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Przasnyszu sygn. akt II K 1186/10 z dnia 04.02.2011 r. i II K 480/13 z 21.10.2013 r. i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt. I K 480/13 to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. .

Oskarżony M. S. podczas postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenie wyjaśnień ( k. 21-22 i k. 84v ) .

Wobec faktu iż oskarżony M. S. nie stawił się na rozprawę w dniu 03 grudnia 2014 r. będąc prawidłowo powiadomionym o jej terminie ( k. 119 ) oraz nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, Sąd prowadził rozprawę w trybie art. 479 § 1 k.p.k. i wydał wyrok zaoczny.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka S. C. jako jasnym dokładnym , spójnym i logicznym.

Z zeznań świadka S. C. – policjanta przeprowadzającego przedmiotową kontrolę drogową wynika wprost jaki przebieg miała przedmiotowa kontrola drogowa . Świadek S. C. wskazał iż w dniu 18 kwietnia 2014 r. pełniąc służbę wraz z post. Ł. W. otrzymał komunikat „omega” o nietrzeźwym kierowcy poruszającym się samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) . Samochód ten zauważył w miejscowości S. na ul. (...) na wysokości sklepu (...) gdy jechał on w kierunku miejscowości N. ok. 200 m przed radiowozem. Z dalszych zeznań świadka S. C. wynika iż samochód ten na widok radiowozu zjechał na pobocze ul. (...) w miejscowości N. i się zatrzymał . Po podjechaniu do tego samochodu okazało się iż w pojeździe było trzech mężczyzn , zaś kierowca tego pojazdu był oskarżony M. S. od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Wobec powyższego oskarżony M. S. jaki i pasażerowie tego pojazdu: T. W. i K. M. zostali przebadania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem pozytywnym ( k. 24 v ) .

Fakt, że wskazany wyżej świadek precyzyjnie określa zakres swojej wiedzy na temat zdarzeń, w zakresie których Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka, świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń. Zeznania tego świadka są jasne , dokładne i korespondują z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Sąd dał pełną wiarę opinii sądowo - psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 22 sierpnia 2014 r. ( k. 99-100 ) jako jasnej, dokładnej i fachowej. Wynika z niej, iż stan psychiczny oskarżonego M. S. odnośnie zarzucanego mu czynu nie ograniczał , ani nie znosił jego zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżony może brać udział w postępowaniu sądowym w toku którego jego poczytalność nie budzi wątpliwości.

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , w szczególności protokołów badania Alcometrem oraz Alkomatem i protokołowi zatrzymania, albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżonego M. S. w ramach zarzucanego mu czynu został uznany za winnego tego , że w dniu 18 kwietnia 2014 roku w miejscowości S. i N. , gm. N. woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,17 mg/l ( 2,46 promila ) , II badanie 1,32 mg/l ( 2,79 promila ) , III badanie 1,39 mg/l ( 2,92 promila ) alkohol w wydychanym powietrzu nie stosując się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt II K 480/13 , którym został skazany za czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k. - środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. .

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Natomiast przepis art. 178a § 4 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie art. 178a § 4 k.k. ustawodawca wprowadza nowy typ kwalifikowany, poprzez wskazanie trzech alternatywnie określonych znamion kwalifikujących. Pierwsze z nich stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej - znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak - jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu z art. 178a § 4 będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania. Drugim znamieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest popełnienie jednego z trzech przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub takiego przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jest to rodzaj recydywy ogólnej niejednorodnej. Kolejnym znamieniem jest popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Z brzmienia tego przepisu należy przyjąć, iż nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem wykroczenia. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przewidziane w art. 42 k.k.. może nastąpić tylko w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W pewnym zakresie może wystąpić zbieg dwóch znamion kwalifikujących (jeżeli sprawca został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane w art. 178a § 4 k.k. i został wobec niego zastosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów) ( za Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik komentarz do art. 178a kodeksu karnego )

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane w art. 178 a § 1 k.k. przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony M. S. poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) . Fakt ten wynika wprost z jasnych i dokładnych zeznań świadka S. C. ( k. 24 v ) .

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony M. S. po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu alkometrem i alkomatem . Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 1,39 miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza ( III próba badania ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżony M. S. kierował bowiem pojazdem mechanicznym - samochodem V. (...) o nr rej. (...) po ul. (...) w miejscowości N. ( a wcześniej po ul. (...) w miejscowości S. ) . Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ). W powyższym przypadku ul. (...) w miejscowości N. ( jak i ul. (...) w miejscowości S. ) po której oskarżony M. S. kierował pojazdem mechanicznym - samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) .

Ponadto w dniu 18 kwietnia 2014 r. oskarżony M. S. kierując pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się również do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt II K 480/13 , którym został skazany za czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k. - środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat ( k. 93 ). Tym samym oskarżony M. S. wypełnił wszystkie znamiona czynu z art. 178a § 4 k.k. Oskarżony M. S. był wcześniej prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 21.10.2013 r. sygn. akt II K 480/13 za czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k. i dopuścił się czynu z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w/w wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. .

Należy wskazać iż oskarżony M. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 21-22 i k. 84v ).

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego M. S. co do popełnienia przez niego czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu M. S. karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony narażał bowiem zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, oraz fakt iż oskarżony kierował kolejny raz pojazdem mechanicznym mimo skazania go za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. i orzeczonego wobec niego prawomocnym wyrokiem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ( k. 93 ) co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną . Ponadto okolicznością obciążająca jest fakt iż oskarżony M. S. był już karany ( k. 77 ) i kierował pojazdem mechanicznym mimo iż nie posiadał do tego uprawnień.

W powyższej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia żadnych okoliczności łagodzących .

Orzekając o karze Sąd na podstawie art. 178a § 1 i 4 k.k. skazał oskarżonego M. S. , zaś na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierzył oskarżonemu M. S. karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności , kara ta spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Winna spełnić wobec oskarżonego M. S. funkcję wychowawczą i powstrzymać go w przyszłości od popełnienia podobnych czynów. Zawieszenie w powyższym przypadku kary pozbawienia wolności nie spełniło by funkcji prewencji indywidualnej , ani wychowawczej wobec oskarżonego M. S.. Ponadto zgodnie z treścią art. art. 69 § 4 k.k. wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach. W powyżej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia szczególnie uzasadnionych wypadku uzasadniającego zawieszenie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego M. S. . Oskarżony M. S. był już karny za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. . Ponadto u oskarżonego M. S. stwierdzono stężenie aż 1,39 miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza ( k. 5 ) , tym samym kierując w takim stanie w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym stwarzał on bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu zwłaszcza że poruszał się po drogach o dużym natężeniu ruchu. Ponadto biorąc pod uwagę fakt iż oskarżony M. S. był już karany w tym za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. ( k. 77 ) , należy przyjąć iż orzekane wcześniej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania nie spełniły wobec niego funkcji wychowawczej i prewencyjnej. Dlatego tylko bezwzględna i surowa kara pozbawienia wolności może skłonić oskarżonego do refleksji nad swoim zachowaniem i powstrzymać go od popełnienia w przyszłości podobnych przestępstw. Kara ta winna spełnić przede wszystkim wobec oskarżonego M. S. funkcję represyjną .

Orzekając wobec oskarżonego M. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 9 lat , Sąd postąpił zgodnie z dyspozycją art. 42 § 2 k.k. . Sąd uznał bowiem , iż okres 9 lat jest wystarczający dla spełnienia roli represyjnej wobec oskarżonego. Tylko ten środek karny spełni wobec oskarżonego funkcję prewencyjną i wychowawczą oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Ponadto ten środek karny winien wyeliminować przez okres jego obowiązywania zagrożenie jakie stanowi oskarżony M. S. dla innych uczestników ruchu drogowego.

Sąd zasądził od oskarżonego M. S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 ( pięćset ) złotych co wyczerpało dyspozycje przepisu zawartą w art. 49 § 2 k.k..

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił oskarżonego M. S. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: