Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 643/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-09-27

Sygn. akt II K 643/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Karolina Szewczak

w obecności

Prokuratora Joanny Niedzielskiej

po rozpoznaniu dnia 27.09.2016r.

sprawy D. K. (1) , urodz. (...) w W.

syna M. i E. z d. S.

skazanego wyrokami Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny:

I.  sygn. akt II K 311/14 z dnia 24.06.2014r., za przestępstwo z art.193kk, popełnione w nieokreślonym okresie od dnia 20.03.2014r. do dnia 31.03.2014r., na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; -

II.  sygn. akt II K 770/14 z dnia 15.01.2015r., za przestępstwo z art.233§1kk, popełnione w dniu 09.09.2014r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, w okresie próby skazany został oddany pod dozór kuratora; -

III.  sygn. akt II K 308/15 z dnia 01.06.2015r., za przestępstwa: 1) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 16.08.2014r. do 20.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 2) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 20.08.2014r. do 30.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 3) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 24.05.2014r. do 06.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 4) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 15.05.2014r. do 06.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 5) z art.279§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w okresie od wiosny 2014r. do 09.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 6) z art.193kk, popełnione w okresie od maja 2014r. do 06.06.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 7) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 13.09.2014r. do 15.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 8) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 18.10.2014r. do 01.11.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 9) z art.279§1kk, popełnione w okresie od początku czerwca 2014r. do 01.11.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 10) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 06.09.2014r. do 18.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 11) z art.279§1kk, popełnione w nieustalonym okresie do 27.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 12) z art.193kk, popełnione w okresie od 15.09.2014r. do 28.09.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 13) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 19.06.2014r. do 24.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 14) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 18.05.2014r. do 24.05.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 15) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 20.07.2014r. do 07.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 16) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 14.09.2014r. do 04.10.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 17) z art.279§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w nieustalonym dniu września 2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 18) z art.193kk, popełnione w nieustalonym dniu nie później niż 09.09.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 19) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 22.05.2014r. do 08.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 20) z art.193kk w zb. z art.288§1kk zw. z art.11§2kk, popełnione w okresie do końca czerwca 2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 21) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 15.06.2014r. do 27.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - łącząc w/w kary orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 09.09.2014r. do dnia 10.09.2014r. i od dnia 23.09.2014r. do dnia 25.09.2014r. i od dnia 01.11.2014r. do dnia 01.06.2015r.

IV.  sygn. akt II K 230/16 z dnia 26.04.2016r. za przestępstwo z art.13§1kk w zw. z art.279§1kk w zw.283kk, popełnione w dniu 01.06.2014r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności -

orzeka:

I.  na podstawie art.85§1 i §2 i §3kk i art.86§1kk i art.87§1kk i art.89§1a i §1bkk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wydanymi w sprawach sygn. akt II K 311/14, II K 770/14, II K 308/15 oraz II K 230/16 i wymierza skazanemu D. K. (1) karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; -

II.  na podstawie art.576§1kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu; -

III.  na podstawie art.572kpk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza; -

IV.  na podstawie art.577kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie sygn. akt II K 308/15 od dnia 09.09.2014r. do dnia 10.09.2014r. i od dnia 23.09.2014r. do dnia 25.09.2014r. i od dnia 01.11.2014r. do dnia 01.06.2015r.; -

V.  na podstawie art.624§1kpk zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa; - zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę pełnioną z urzędu.

Sygn. akt II K 643/16

UZASADNIENIE

W oparciu o ujawniony w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 02.08.2016r., do tutejszego Sądu Rejonowego, wpłynął wniosek skazanego D. K. (1) o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone w sprawach sygn. akt II K 308/15 oraz II K 230/16.

Sąd z urzędu rozszerzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, co do wszystkich spraw, gdzie D. K. (1) był prawomocnie skazany. Jak wynika z danych zawartych w karcie karnej, to D. K. (1) był prawomocnie skazany wyrokami Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny:

I.  sygn. akt II K 311/14 z dnia 24.06.2014r., za przestępstwo z art.193kk, popełnione w nieokreślonym okresie od dnia 20.03.2014r. do dnia 31.03.2014r., na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; -

II.  sygn. akt II K 770/14 z dnia 15.01.2015r., za przestępstwo z art.233§1kk, popełnione w dniu 09.09.2014r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, w okresie próby skazany został oddany pod dozór kuratora; -

III.  sygn. akt II K 308/15 z dnia 01.06.2015r., za przestępstwa: 1) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 16.08.2014r. do 20.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 2) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 20.08.2014r. do 30.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 3) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 24.05.2014r. do 06.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 4) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 15.05.2014r. do 06.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 5) z art.279§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w okresie od wiosny 2014r. do 09.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 6) z art.193kk, popełnione w okresie od maja 2014r. do 06.06.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 7) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 13.09.2014r. do 15.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 8) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 18.10.2014r. do 01.11.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 9) z art.279§1kk, popełnione w okresie od początku czerwca 2014r. do 01.11.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 10) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 06.09.2014r. do 18.09.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 11) z art.279§1kk, popełnione w nieustalonym okresie do 27.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 12) z art.193kk, popełnione w okresie od 15.09.2014r. do 28.09.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 13) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 19.06.2014r. do 24.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 14) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 18.05.2014r. do 24.05.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 15) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 20.07.2014r. do 07.08.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 16) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 14.09.2014r. do 04.10.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 17) z art.279§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w nieustalonym dniu września 2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 18) z art.193kk, popełnione w nieustalonym dniu nie później niż 09.09.2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 19) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 22.05.2014r. do 08.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - 20) z art.193kk w zb. z art.288§1kk zw. z art.11§2kk, popełnione w okresie do końca czerwca 2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; - 21) z art.279§1kk, popełnione w okresie od 15.06.2014r. do 27.06.2014r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; - łącząc w/w kary orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 09.09.2014r. do dnia 10.09.2014r. i od dnia 23.09.2014r. do dnia 25.09.2014r. i od dnia 01.11.2014r. do dnia 01.06.2015r.

IV.  sygn. akt II K 230/16 z dnia 26.04.2016r. za przestępstwo z art.13§1kk w zw. z art.279§1kk w zw.283kk, popełnione w dniu 01.06.2014r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art.85kk sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Z tym, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu. Czyli muszą być spełnione równocześnie dwa warunki, tj., co do daty wykonywania orzeczonych kar oraz orzeczone wobec skazanego kary muszą nadawać się do połączenia.

Kierując się wyżej przedstawionymi wytycznymi połączeniu podlegały kary orzeczone wyrokami wydanymi we wszystkich w/w sprawach, ponieważ żadna z orzeczonych tymi wyrokami kar nie została w całości wykonania. Ma to o tyle znaczenie, że zgodnie z art.85§2kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wyłącznie kary wymierzone i podlegające wykonaniu. Natomiast w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art.89§1akk). Dlatego też sąd połączył karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone na okres próby 4 lat (opisana w pkt. II).

Przy określeniu wysokości orzeczonej w niniejszej sprawie kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę ogólną zasadę stanowiącą, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art.85akk). Poza tym, sąd wziął także pod uwagę wysokość poszczególnych kar wymierzonych wobec skazanego w w/w sprawach, które są orzeczone w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Tym samym, wymierzona kara łączną 3 lat pozbawienia wolności także oscyluje w dolnym pułapie. Należy tu także podnieć, że sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art.89§1bkk). Taką samą zasadę ustawodawca przewidział, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

W ocenie sądu, nie można przystać na wniosek obrońcy przedstawiony w mowie końcowej, ponieważ brak jest podstaw do wymierzenia skazanemu kary łącznej 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. A wynika to z tego, że nie można pominąć na niekorzyść skazanego faktu, że mimo młodego wieku, na czas wyrokowania D. K. (1) miał ukończone dopiero 21 lat, był już czterokrotnie skazywany, w tym dwukrotnie za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli były to czyny zabronione o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Zdaniem sądu, kara łączna orzeczona w wyroku łącznym, nie może stanowić swego rodzaju „premii” dla wielokrotnych sprawców przestępstw. Już z zestawienia w/w wyroków wynika, że sąd orzekający w tych sprawach, dawał skazanemu możliwość poprawy swojego postępowania poprzez wymierzenie kary ograniczenia wolności, następnie pozbawienia wolności, ale z warunkowym zawieszenie jej wykonania. Jednakże w ten sposób prowadzona resocjalizacja nie dała żadnych rezultatów, D. K. (1) ponownie wchodził w konflikt z prawem i popełniał kolejne przestępstwa m.in. kilkanaście kradzieży z włamaniem, co zostało już wyżej opisane. To wszystko w ocenie sądu musiało skutkować orzeczeniem kary łącznej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Należy w tym miejscu podnieść, że sąd rozważał ewentualne zastosowanie art.4§1kk, jednakże nawet po pominięciu powyższych ustaleń, sąd stwierdził brak ku temu podstaw, ponieważ kara łączna została wymierzona w wysokości 3 lat pozbawienia wolności. Poza tym, popełniając kolejne przestępstwa D. K. (2) pokazał, w ten sposób lekceważący stosunek do norm prawnych, a zdaniem sądu, już przy pierwszym skazaniu powinien on odczuć „konsekwencje” takiego działania. Mimo to nie powstrzymało to skazanego od popełniania dalszych przestępstw. Z drugiej jednak strony uwzględniając młody wiek skazanego, który obecnie ma 21 lat, w miarę pozytywną opinię dyrektora zakładu karnego, sąd uznał za zasadne znaczne obniżenie sumy w/w kary do 3 lat pozbawienia wolności. W ocenie sądy tak orzeczona kara powinna uzmysłowić skazanemu, że nie ma społecznego przyzwolenia na naruszanie norm prawa karnego i jednocześnie jest wystarczająca, aby spełniła pokładane w niej cele w zakresie wychowawczego oddziaływania na skazanego.

Zgodnie z treścią art.572kpk w pozostałym zakresie, nieobjętym wyrokiem łącznym, postępowanie prowadzone w niniejszej sprawie zostało umorzone.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeląg
Data wytworzenia informacji: