Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 394/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-09-27

Sygn. akt II K 394/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Maciej Błaszczyk

przy udziale Prokurator Zuzanny Cupryk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.09.2016 r.

sprawy przeciwko

G. R. urodz. (...) w P.

syna Z. i I. z d. D.

skazanego wyrokami Sądu Rejonowego:

1. w Legionowie z dnia 5.12.2007 r., sygn. akt V K 896/07, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 12.08.2007 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 2 (dwóch) lat próby oraz 10 (dziesięć) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych, którą skazany uiścił w dniu 28.10.2010 r.,

2. w Legionowie z dnia 26.08.2009 r., sygn. akt II K 684/09, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 15.06.2009 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 3 (trzech) lat próby oraz 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 20.09.2012 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczył na jej poczet dzień zatrzymania w dniu 15.06.2009 r. i umorzył grzywnę, skazany odbył karę pozbawienia wolności od dnia 4.12.2012 r. do dnia 3.12.2013 r.,

3. w Legionowie z dnia 11.02.2013 r., sygn. akt II K 1425/12, za przestępstwa:
a) z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy z 22/23.10.2012 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b) z art. 278 § 1 i 5 k.k. popełnione w dniu 21.10.2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

c) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 15.10.2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat próby oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 18.09.2014 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczył na jej poczet okres pozbawienia wolności od dnia 26.10.2012 r. do dnia 4.12.2012 r., którą skazany odbywa od 20.05.2015 r.,

4. w Legionowie z dnia 15.10.2013 r., sygn. akt II K 218/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełniony w okresie od nocy z 27/28.09.2012 r. do dnia 30.09.2012 r., na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat próby oraz 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 12.02.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 11.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zamienił grzywnę na karę zastępczą 14 (czternastu) dni pozbawienia wolności, na poczet grzywny zaliczono dzień zatrzymania w dniu 4.10.2012 r.,

5. w Legionowie z dnia 23.05.2014 r., sygn. akt II K 169/14, za przestępstwa a) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 2.02.2014 r. do dnia 9.02.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 2.02.2014 r. do dnia 9.02.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat próby oraz 20 (dwadzieścia) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 12.02.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 11.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zamienił grzywnę na karę zastępczą 14 (czternastu) dni pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 13.11.2015 r. zamieniono grzywnę na 10 (dziesięć) dni pozbawienia wolności, a postanowieniem z dnia 8.04.2016 r. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 9.02.2014 r. godz. 13.20 do dnia 11.02.2014 r. godz. 11.40,

6) w Legionowie z dnia 12.03.2015 r., sygn. akt II K 462/14, za przestępstwo z art. 157 § 2 k.k., popełnione w dniu 14.02.2014 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13.11.2015 r. zamieniono tą karę na 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,

7) w Legionowie z dnia 7.06.2016 r., sygn. akt II K 644/15, za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 5.01.2014 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od dnia 5.01.2014 r. do dnia 7.01.2014 r.

orzeka

I. Rozwiązuje kary łączne orzeczone wobec skazanego w wyrokach wymienionych w punktach 3 i 5.

II. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. i art. 87 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 3a, 3b, 3c, 4, 5a, 5b i 7 oraz karę ograniczenia wolności wymierzoną w punkcie 6 łączy i orzeka karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

III. Na mocy art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. kary grzywny wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 3, 4 i 5 łączy i orzeka karę łączną 220 (dwustu dwudziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych.

IV. Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że w częściach nie objętych wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

V. Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie II kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okresy:

- od dnia 26.10.2012 r. do dnia 4.12.2012 r.,

- od dnia 20.05.2015 r.,

- od dnia 9.02.2014 r. godz. 13.20 do dnia 11.02.2014 r. godz. 11.40.

VI. Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie III kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania w dniu 4.10.2012 r.

VII. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 k.k. umarza postępowanie w części połączenia kar wymienionych w punktach 1 i 2 z innymi karami.

VIII. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 394/16

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 27 września 2016 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

G. R. był skazany wyrokami Sądów Rejonowych:

1. w Legionowie z dnia 5.12.2007 r., sygn. akt V K 896/07, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 12.08.2007 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat próby oraz 10 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, którą skazany uiścił w dniu 28.10.2010 r.,

2. w Legionowie z dnia 26.08.2009 r., sygn. akt II K 684/09, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 15.06.2009 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby oraz 30 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, przy czym postanowieniem z dnia 20.09.2012 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczył na jej poczet dzień zatrzymania w dniu 15.06.2009 r. i umorzył grzywnę, skazany odbył karę pozbawienia wolności od dnia 4.12.2012 r. do dnia 3.12.2013 r.,

3. w Legionowie z dnia 11.02.2013 r., sygn. akt II K 1425/12, za przestępstwa:
a) z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy z 22/23.10.2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b) z art. 278 § 1 i 5 k.k. popełnione w dniu 21.10.2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 15.10.2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby oraz 200 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, przy czym postanowieniem z dnia 18.09.2014 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczył na jej poczet okres pozbawienia wolności od dnia 26.10.2012 r. do dnia 4.12.2012 r., którą skazany odbywa od 20.05.2015 r.,

4. w Legionowie z dnia 15.10.2013 r., sygn. akt II K 218/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełniony w okresie od nocy z 27/28.09.2012 r. do dnia 30.09.2012 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby oraz 30 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, przy czym postanowieniem z dnia 12.02.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 11.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zamienił grzywnę na karę zastępczą 14 dni pozbawienia wolności, na poczet grzywny zaliczono dzień zatrzymania w dniu 4.10.2012 r.,

5. w Legionowie z dnia 23.05.2014 r., sygn. akt II K 169/14, za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 2.02.2014 r. do dnia 9.02.2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 2.02.2014 r. do dnia 9.02.2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby oraz 20 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, przy czym postanowieniem z dnia 12.02.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 11.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zamienił grzywnę na karę zastępczą 14 dni pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 13.11.2015 r. zamieniono grzywnę na 10 dni pozbawienia wolności, a postanowieniem z dnia 8.04.2016 r. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 9.02.2014 r. godz. 13.20 do dnia 11.02.2014 r. godz. 11.40,

6) w Legionowie z dnia 12.03.2015 r., sygn. akt II K 462/14, za przestępstwo z art. 157 § 2 k.k., popełnione w dniu 14.02.2014 r., na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13.11.2015 r. zamieniono tą karę na 4 miesięcy pozbawienia wolności,

7) w Legionowie z dnia 7.06.2016 r., sygn. akt II K 644/15, za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 5.01.2014 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od dnia 5.01.2014 r. do dnia 7.01.2014 r.

Dowód:

- dane o karalności (k.6),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 684/09 (k.35,49),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 1425/12 (k.343-345,445,450),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 218/13 (k.501-502,627),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 169/14 (k.90-91,125),

- odpis wyroku (k.22a),

- wyrok w sprawie II K 644/15 (k.115-116),

Skazany nie dopuścił się wcześniej innych przestępstw. Od dnia 20 maja 2015 r. skazany zaczął odbywać kolejne kary pozbawienia wolności. W warunkach więziennych nie był nagradzany za poprawne zachowanie, był dwukrotnie karany dyscyplinarnie. Przebywając w miejscu zamieszkania nadużywał alkoholu i wszczynał awantury.

Dowód:

- dane o karalności (k.6),

- opinia o skazanym (k.17-18).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymieniony na k.41 został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kar łącznych.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że wobec skazanego wydano tylko jeden wyrok po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), czyli ten wymieniony powyżej w punkcie 7. Wszystkie przypisane mu przestępstwa skazany popełnił przed dniem 1 lipca 2015 r. W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.05.2016 r., sygn. akt II Akz 124/16 należy przyjąć, że wobec skazanego powinno mieć zastosowanie instytucja określona w art. 4 § 1 k.k. Należy zatem porównać ustawy obowiązujące w czasie popełnienia przestępstw i w czasie wydania ostatniego wyroku jednostkowego i dokonać wyboru stanu prawnego względniejszego dla skazanego. Porównanie możliwości orzeczenia wyroku łącznego pod rządami poprzedniego stanu prawnego i obecnie obowiązujące, wskazuje na to, że pod rządami Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. należałoby zastosować art. 85 k.k. w brzmieniu stanowiącym, że połączeniu podlegają kary orzeczone za dwa lub więcej przestępstw, jeśli sprawca popełnił przestępstwa przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z przestępstw, a wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu. Stosując ten stan prawny należałoby:

- umorzyć postępowanie w części połączenia kar wymierzonych w wyrokach wymienionych w punktach 1 i 2,

- połączyć kary pozbawienia wolności i grzywny wymierzone w wyrokach wymienionych w puntach 3 i 4,

- połączyć kary pozbawienia wolności wymierzone w wyrokach wymienionych w puntach 5 i 7 oraz karę ograniczenia wolności wymierzoną w wyroku wymienionym w punkcie 6.

Od dnia 1 lipca 2015 r. uległa zmianie zasada orzeczenia kary łącznej, obecnie można połączyć kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu, jeśli sprawca nie odbył tych kar i nie popełnił kolejnego przestępstwa w okresie odbywania kar. Stosując tą zasadę należy połączyć wobec skazanego kary wymienione w wyrokach określonych w punktach 3,4,5,6,7. Kara określona w wyroku wymienionym w punkcie 1 nie podlega połączeniu, gdyż nie została zarządzona do wykonania, a ponadto z karty karnej wynika, że jej zarządzenie nie jest możliwe. Natomiast kara określona w punkcie 2 nie podlega wykonaniu, gdyż skazany odbył już ją w całości. Połączenie kar z tych wyroków jednostkowych jest niewątpliwie bardziej korzystne dla skazanego, gdyż dopuszcza możliwość połączenia kar wymienionych w 5 sprawach, a na podstawie poprzedniej ustawy możliwym było połączenie kar z dwóch wyroków jednostkowych i osobno z trzech wyroków jednostkowych.

Należy zwrócić uwagę, że połączeniu podlegają kary jednostkowe, orzeczone za poszczególne przestępstwa, stąd koniecznym jest rozwiązanie kar łącznych orzeczonych w wyrokach wymienionych w punktach 3 i 5. Kary podlegające połączeniu dotyczą:

- kradzieży z włamaniem, za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- kradzieży, za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- kradzieży, za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- ciąg kradzieży, za który wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

- usiłowania kradzieży z włamaniem, za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- usiłowania kradzieży z włamaniem, za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- spowodowania obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni, za które wymierzono karę 8 miesięcy ograniczenia wolności,

- zniszczenia mienia, za które wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.k. przy połączeniu kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeka się karę pozbawienia wolności, przy czym kara ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom pozbawienia wolności.

Suma kar podlegających połączeniu, przy uwzględnieniu, że 8 miesięcy ograniczenia wolności odpowiada 4 miesiącom pozbawienia wolności, wynosi 6 lat pozbawienia wolności.

Skazany ma 32 lata, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, zdobył wykształcenie zawodowe i zawód rolnika, w środowisku rodzinnym funkcjonował niezgodnie z regułami współżycia społecznego, urządzał awantury i nadużywał alkoholu, co spowodowało, że wyprowadził się i poszukiwał możliwości zatrudnienia w okolicy W. (opinia z k.17-18). W warunkach izolacji więziennej zachowuje się nagannie, nie był nagradzany, był dwa razy karany, nie wykazuje krytycyzmy wobec dotychczasowego stylu życia. Popełnienie przez skazanego w okresie około półtora roku 8 przestępstw świadczy niewątpliwie o znacznej jego demoralizacji i rażącym lekceważeniu przez niego porządku prawnego. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z zastosowaniem zasady kumulacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw i dokonanie ich mimo, że skazany był już karany. Sąd uwzględnił za okoliczności łagodzące, przemawiające za zastosowaniem zasady absorpcji kar, dokonanie wszystkich czynów w krótkim okresie czasu oraz podobny charakter większości z tych przestępstw.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego, zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego z k.17.

Ponadto połączeniu podlegają kary jednostkowe grzywny w wysokości 20, 200 i 30 stawek dziennych, przy wysokości stawki dziennej 10 i 20 złotych. Orzeczenie kary łącznej w wysokości 220 stawek dziennych jest adekwatne do bliskości czasowej poszczególnych czynów, a wysokość jednej stawki orzeczono na minimalnej wysokości ze względu na brak dochodów i majątku skazanego.

Skazany nie posiada majątku, ani pracy, odbywa kary, których koniec przypada za około 4 lata, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów sądowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd przejął te koszty na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: