Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 298/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2017-07-13

Sygn. akt II K 298/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Arleta Agata

przy udziale Prokurator Urszuli Błaszak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.05. i 6.07.2017 r.

sprawy przeciwko

W. K. urodz. (...) w S.

syna H. i H. z d. K.

skazanego prawomocnie wyrokami Sądów:

1. w Nowym Dworze Mazowieckiem z dnia 10 września 1991 r., sygn. akt K 477/91, za przestępstwo z art. 199 § 1 d. k.k. w zw. z art. 60 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 25.04.1991 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 4.000.000 (cztery miliony) złotych grzywny,

2. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 1995 r., sygn. akt II K 450/95 za przestępstwo z art. 267 d. k.k., popełnione w dniu 13.09.1994 r. na karę 300 (trzystu) złotych grzywny,

3. Rejonowego w Płocku z dnia 19 marca 1997 r., sygn. akt II K 604/96, za przestępstwo z art. 145 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 20.06.1996 r., na karę 700 (siedemset) grzywny,

4. Rejonowego we Włocławku z dnia 24 maja 1999 r., sygn. akt II K 1312/97 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art.13 § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełnione w nocy z 3/4.08.1997 r. na karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

5. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt V K 201/03, za czyn z art. 272 k.k., popełniony w dniu 20.11.2002 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

6. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt V K 125/04, za przestępstwo z art. 272 k.k., popełnione w dniu 26.11.2003 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

7. Rejonowego w Legionowie z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. akt V K 1005/04, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 14.11.2004 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, na poczet środka karnego zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od 31.12.2014 r.,

8. łącznym Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 19 października 2005 roku, sygn. akt II K 256/05, w którym połączono kary orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 5 i 6 i orzeczono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

9. Rejonowego w Legionowie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt V K 1087/07 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 26.10.2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby oraz 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdziestu) złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1241/11 zarządzono wykonanie tej kary, a skazany spłacił grzywnę do dnia 13.09.2010 r.,

10. w Legionowie z dnia 14 lipca 2008 r., sygn. akt II K 184/08, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 18.06.2007 na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1240/11 zarządzono wykonanie tej,

11. Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt III K 1269/08 za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 21.07.2008 r., na karę 80 (osiemdziesięciu) stawek grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat.

12. Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 23.04.2009 r., sygn. akt V K 285/05, za czyny:

a) z art. 177 § 1 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b) z art. 244 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 3.03.2009 r. do dnia 5.03.2009 r. oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 (siedmiu) lat,

13. Rejonowego w Wołominie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt V K 916/10 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 28.05.2009 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

14. Rejonowego w Legionowie z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt II K 1411/09, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 4.12.2009 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.10.2012 r., sygn. akt II Ko 1234/12 zarządzono wykonanie tej kary,

15. Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt II K 432/10 za czyn z art.13 § 1 k.k. w zw. z art.286 § 1k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k., popełniony w dniu 22.09.2009 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

16. Rejonowego w Legionowie z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II K 130/10, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 20.12.2009 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

17. Rejonowego w Wołominie z dnia 12 sierpnia 2011 roku, sygn. akt II Ks 25/11 za czyn z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 30.03.2011 r., na karę 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 60 (sześćdziesiąt) złotych, którą skazany spłacił w dniu 14.11.2011 r.,

18. łącznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 12 października 2011 roku, sygn. akt II K 476/11, w którym połączono wyroki w sprawach wymienionych w punktach 7, 12, orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat, oraz połączono kary orzeczone w sprawach wymienionych w punktach 13,15 i 16 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

19. Rejonowego w Wołominie z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt. II K 4/12, za czyny:

a) z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.04.2011 r., na karę 300 (trzystu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

b) z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.03.2011 r., na karę 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, popełniony w dniu 2 marca 2011 roku, karę łączną 450 (czterystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą postanowieniem z dnia 24.04.2014 r., sygn. akt II Ko 245/14 zamieniono na karę 225 (dwustu dwudziestu) dni pozbawienia wolności,

20. Rejonowego w Wołominie z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt II K 2/12 za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 5.02.2011 r. na karę 80 (osiemdziesięciu) grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą skazany uiścił w dniu 6.05.2014 r.,

21. Rejonowego w Ostrołęce z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. akt II K 4/12, za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 8.03.2011 r. na karę 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą skazany uiścił w dniu 9.04.2014 r.,

22. Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 273/13, za czyn z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 14.01.2013 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

23. Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt II K 1094/12, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 19.07.2012 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 19.07.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.,

24. Rejonowego w Legionowie z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt II K 1258/12, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.08.2012 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

25. Rejonowego w Legionowie z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt II K 428/14, za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 2.04.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

26. Rejonowego w Legionowie z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt II K 372/14, za przestępstwa:

a) z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.04.2014 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8.04.2014 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

27. Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt II K 788/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 30.08.2014 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

28. Rejonowego w Legionowie z dnia 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 649/14, za przestępstwa z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 19.05.2014 r. do 19.08.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

29. Rejonowego w Legionowie z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt II K 1037/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 19.10.2014 r., na karę, po zmianie dokonanej wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 2.03.2016 r., sygn. akt VI Ka 61/16, (jednego) roku pozbawienia wolności,

30. Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt IV K 715/16, za przestępstwo z art. 242 § 1 k.k., popełnione w dniu 13.05.2016 r., na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

31. Rejonowego w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II K 961/16, za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 15.07.2016 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

orzeka

I. Rozwiązuje karę łączną orzeczoną w wyroku wskazanym w punkcie 26.

II. Na mocy art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach łączy 9,10,14,22,23,24,25,26a, 26b, 27, 28, 29 i 31 i orzeka karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności.

III. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie II zalicza okresy:

- od dnia 14.01.2013 r. do dnia 4.06.2013 r.,

- od 5.06.2015 r. do dnia 16.11.2015 r.,

- od dnia 29.07.2016 r.,

- od dnia 8.12.2014 r. do dnia 5.06.2015 r.,

- od dnia 19.07.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.,

- w dniu 2.04.2014 r.

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 k.k. umarza postępowanie w części połączenia innych kar.

V. Na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. oraz art. 29 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 206 (dwieście sześć) złotych i 64 (sześćdziesiąt cztery) grosze tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu.

VI. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 298/16

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 13 lipca 2017 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

W. K. był prawomocnie skazany wyrokami Sądów:

1. w Nowym Dworze Mazowieckiem z dnia 10 września 1991 r., sygn. akt K 477/91, za przestępstwo z art. 199 § 1 d. k.k. w zw. z art. 60 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 25.04.1991 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 4.000.000 złotych grzywny,

2. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 1995 r., sygn. akt II K 450/95 za przestępstwo z art. 267 d. k.k., popełnione w dniu 13.09.1994 r. na karę 300 złotych grzywny,

3. Rejonowego w Płocku z dnia 19 marca 1997 r., sygn. akt II K 604/96, za przestępstwo z art. 145 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 20.06.1996 r., na karę 700 grzywny,

4. Rejonowego we Włocławku z dnia 24 maja 1999 r., sygn. akt II K 1312/97 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art.13 § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełnione w nocy z 3/4.08.1997 r. na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

5. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt V K 201/03, za czyn z art. 272 k.k., popełniony w dniu 20.11.2002 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

6. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt V K 125/04, za przestępstwo z art. 272 k.k., popełnione w dniu 26.11.2003 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

7. Rejonowego w Legionowie z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. akt V K 1005/04, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 14.11.2004 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat,

8. łącznym Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 19 października 2005 roku, sygn. akt II K 256/05, w którym połączono kary orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 5 i 6 i orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności,

9. Rejonowego w Legionowie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt V K 1087/07 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 26.10.2007 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz 30 stawek dziennych grzywny oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1241/11 zarządzono wykonanie tej kary, a skazany spłacił grzywnę do dnia 13.09.2010 r.,

10. w Legionowie z dnia 14 lipca 2008 r., sygn. akt II K 184/08, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 18.06.2007 na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1240/11 zarządzono wykonanie tej,

11. Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt III K 1269/08 za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 21.07.2008 r., na karę 80 stawek grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

12. Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 23.04.2009 r., sygn. akt V K 285/05, za czyny:

a) z art. 177 § 1 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b) z art. 244 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 3.03.2009 r. do dnia 5.03.2009 r. oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat,

13. Rejonowego w Wołominie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt V K 916/10 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 28.05.2009 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.

14. Rejonowego w Legionowie z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt II K 1411/09, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 4.12.2009 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.10.2012 r., sygn. akt II Ko 1234/12 zarządzono wykonanie tej kary,

15. Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt II K 432/10 za czyn z art.13 § 1 k.k. w zw. z art.286 § 1k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k., popełniony w dniu 22.09.2009 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

16. Rejonowego w Legionowie z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II K 130/10, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 20.12.2009 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

17. Rejonowego w Wołominie z dnia 12 sierpnia 2011 roku, sygn. akt II Ks 25/11 za czyn z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 30.03.2011 r., na karę 160 stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 60 złotych, którą skazany spłacił w dniu 14.11.2011 r.,

18. łącznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 12 października 2011 roku, sygn. akt II K 476/11, w którym połączono wyroki w sprawach wymienionych w punktach 7, 12, orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, a także połączono kary orzeczone w sprawach wymienionych w punktach 13,15 i 16 i orzeczono karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

19. Rejonowego w Wołominie z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt. II K 4/12, za czyny:

a) z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.04.2011 r., na karę 300 stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych,

b) z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.03.2011 r., na karę 350 stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, popełniony w dniu 2 marca 2011 roku, karę łączną 450 stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, którą postanowieniem z dnia 24.04.2014 r., sygn. akt II Ko 245/14 zamieniono na karę zastępczą 225 dni pozbawienia wolności, przy czym w dniu 30.11.2014 r. skazany grzywnę spłacił,

20. Rejonowego w Wołominie z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt II K 2/12 za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 5.02.2011 r. na karę 80 grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, którą skazany uiścił w dniu 6.05.2014 r.,

21. Rejonowego w Ostrołęce z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. akt II K 4/12, za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 8.03.2011 r. na karę 70 stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, którą skazany uiścił w dniu 9.04.2014 r.,

22. Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 273/13, za czyn z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 14.01.2013 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

23. Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt II K 1094/12, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 19.07.2012 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 20 stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 złotych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 19.07.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.,

24. Rejonowego w Legionowie z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt II K 1258/12, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.08.2012 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

25. Rejonowego w Legionowie z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt II K 428/14, za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 2.04.2014 r., na karę 1roku pozbawienia wolności,

26. Rejonowego w Legionowie z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt II K 372/14, za przestępstwa:

a) z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.04.2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8.04.2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

27. Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt II K 788/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 30.08.2014 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

28. Rejonowego w Legionowie z dnia 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 649/14, za przestępstwa z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 19.05.2014 r. do 19.08.2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

29. Rejonowego w Legionowie z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt II K 1037/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 19.10.2014 r., na karę, po zmianie dokonanej wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 2.03.2016 r., sygn. akt VI Ka 61/16, 1 roku pozbawienia wolności,

30. Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt IV K 715/16, za przestępstwo z art. 242 § 1 k.k., popełnione w dniu 13.05.2016 r., na karę 50 stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 złotych,

31. Rejonowego w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II K 961/16, za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 15.07.2016 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód:

- wyrok w sprawie II K 477/91 Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim (k.100-101),

- wyrok w sprawie II K 450/95 Sądu Rejonowego w Wyszkowie (k.39),

- wyrok w sprawie II K 604/96 Sądu Rejonowego w Płocku (k.62),

- wyrok w sprawie II K 1312/97 Sądu Rejonowego we Włocławku (k.172),

- wyrok w sprawie V K 201/03 Sądu Rejonowego w Wyszkowie (k.81),

- wyrok w sprawie V K 125/04 Sądu Rejonowego w Wyszkowie (k.51),

- wyrok w sprawie V K 1005/04 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.114,141),

- wyrokiem łącznym w sprawie II K 256/05 Sądu Rejonowego w Wyszkowie (k.51),

- wyrok i postanowienie w sprawie V K 1087/07 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.46,82),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 184/08 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.70,78),

- wyrok w sprawie III K 1269/08 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ (k.52),

- wyrok w sprawie V K 285/05 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia (k.145-146),

- wyrok w sprawie V K 916/10 Sądu Rejonowego w Wołominie (k.72),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 1411/09 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.75,116,150),

- wyrok w sprawie II K 432/10 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia (k.145-146),

- wyrok w sprawie II K 130/10 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.69,116),

- wyrok w sprawie II Ks 25/11 Sądu Rejonowego w Wołominie (k.35),

- wyrokiem łącznym w sprawie II K 476/11 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia (k.134-136),

- wyrok w sprawie II K 4/12 Sądu Rejonowego w Wołominie (k.173-174),

- wyrok w sprawie II K 2/12 Sądu Rejonowego w Wołominie (k.85),

- wyrok w sprawie II K 4/12 Sądu Rejonowego w Ostrołęce (k.164-165),

- wyroki w sprawie II K 273/13 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.128,174),

- wyroki w sprawie II K 1094/12 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.134,215),

- wyroki w sprawie II K 1258/12 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.402-403,450),

- wyroki w sprawie II K 428/14 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.214-215,319),

- wyroki w sprawie II K 372/14 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.91-92,176),

- wyroki w sprawie II K 788/14 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.206,381),

- wyroki w sprawie II K 649/14 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.158-159,219),

- wyroki w sprawie II K 1037/14 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.78,145),

- wyrok w sprawie IV K 715/16 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ (k.187-188),

- wyrok w sprawie II K 761/16 Sądu Rejonowego w Legionowie (k.63),

- dane o karalności (k.443-446).

Skazany od dnia 29 lipca 2016 r. zaczął odbywać kolejne kary pozbawienia wolności. W warunkach więziennych zachowuje się poprawnie, był dwukrotnie nagradzany za poprawne zachowanie, nie był karany dyscyplinarnie. Wobec popełnionych przestępstw prezentuje postawę krytyczną.

Dowód:

- opinia o skazanym (k.474-475).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymieniony na k. 432-433 i 477 został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kary łącznej.

Sąd zważył, co następuje:

Należy uwzględnić, iż sprawa o wydanie wyroku wobec skazanego rozpatrywana jest po raz drugi. Poprzedni wyrok tutejszego Sądu z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt II K 112/15 (k.152-155) został uchylony do ponownego rozpoznania przede wszystkim z tego powodu, że po wydaniu wyroku łącznego zostały ujawnione trzy kolejne wyroki, które mogły być objęte karą łączną. Poprzedni wyrok był zaskarżony zarówno na korzyść jak i na niekorzyść skazanego. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy okazało się, że skazany popełnił 7 innych przestępstw niż te ujęte w poprzednim wyroku łącznym, co stworzyło zupełnie nowy stan faktyczny. Zgodnie z treścią art. 442 § 3 k.p.k. należy uwzględnić zalecenie Sądu Odwoławczego, zgodnie z którym przy orzeczeniu wymiaru kary łącznej należy zastosować zasadę częściowej absorpcji kar (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 22 marca 2016 r., sygn. akt VI Ka 62/16 – k.305).

Analizując możliwości prawne wydania wobec skazanego wyroku łącznego należy wziąć pod uwagę, że wobec skazanego wydano cztery wyroki po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), czyli te wymienione powyżej w punktach 28-31. Wszystkie poza przestępstwem wymienionym w wyroku opisanym w punkcie 31 skazany popełnił przed dniem 1 lipca 2015 r. W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.05.2016 r., sygn. akt II Akz 124/16 należy przyjąć, że wobec skazanego powinno mieć zastosowanie instytucja określona w art. 4 § 1 k.k.

Należy zatem porównać ustawy obowiązujące w czasie popełnienia przestępstw i w czasie wydania ostatniego wyroku jednostkowego i dokonać wyboru stanu prawnego względniejszego dla skazanego. Porównanie możliwości orzeczenia wyroku łącznego pod rządami poprzedniego stanu prawnego i obecnie obowiązującego, wskazuje na to, że pod rządami Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. należałoby zastosować art. 85 k.k. w brzmieniu stanowiącym, że połączeniu podlegają kary orzeczone za dwa lub więcej przestępstw, jeśli sprawca popełnił przestępstwa przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z przestępstw, a wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu.

Stosując ten stan prawny należałoby zatem połączyć kary wymienione w wyrokach wskazanych w puntach:

- 5 i 6,

-13,14,15 i 16,

- 17,19 i 20 (dotyczy to grzywien spłaconych przez skazanego w całości),

- 22,23 i 24,

- 25,26,27,28 i 29.

Przy czym wyroki wskazane w puntach 5 i 6 były już połączone w ramach wyroku łącznego (wskazanego w punkcie 8) i nie można ponownie ich połączyć.

Od dnia 1 lipca 2015 r. uległa zmianie zasada orzeczenia kary łącznej, obecnie można połączyć kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu, jeśli sprawca nie odbył tych kar i nie popełnił kolejnego przestępstwa w okresie odbywania kar. Stosując tą zasadę kary wymienione w wyrokach wskazanych w puntach 9,10,14,22,23,24,25,26,27,28,29 i 31 podlegają połączeniu (por. opinia o skazanym z k. 474-475). Dla skazanego praktyczne znaczenie powinna mieć sytuacja, gdy odbywa jedną karę łączną, a nie kilka takich kar. Ponadto przy orzeczeniu jednej kary łącznej można w pełni uwzględnić zasadę częściowej absorbcji kar, której zastosowanie zalecił Sąd II instancji.

Z tego powodu połączenie kar powinno nastąpić na podstawie stanu prawnego obowiązującego po wejściu w życie w ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. połączeniu podlegają kary jednostkowe, co skutkować musi rozłączeniem kary łącznej orzeczonej w wyroku wskazanym w punkcie 26.

Należy zwrócić uwagę, że połączenia dotyczą kary za:

- naruszenie zakazu sądowego, w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego, w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w warunkach recydywy w wymiarze 7 miesięcy pozbawienia wolności,

- usiłowanie kradzieży mienia w warunkach recydywy, w wymiarze 7 miesięcy pozbawienia wolności,

- kradzieży mienia w warunkach recydywy, w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- usiłowanie kradzieży mienia w warunkach recydywy, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w warunkach recydywy w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w warunkach recydywy w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w wymiarze 7 miesięcy pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w warunkach recydywy i ciągu przestępstw w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- naruszenie zakazu sądowego w warunkach recydywy w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Suma kar podlegających połączeniu wynosi 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, a karę łączną można orzec w granicach od 2 lat do 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany ma 55 lat, jest żonaty, nie ma nikogo na utrzymaniu. Mieszkał z żoną, która leczyła się onkologicznie i bratem. Na wolności pracował dorywczo i zarabiał do 1.000 złotych miesięcznie (wywiad z k. 436-438). W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, był dwa razy nagradzany, nie był karany, wykazuje krytyczny stosunek wobec popełnionych przestępstw (k.474-475). Popełnienie przez skazanego łącznie 13 przestępstw świadczy niewątpliwie o lekceważeniu przez niego porządku prawnego. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z uwzględnieniem w wyższym stopniu zasady kumulacji kar przemawia niewątpliwie kolejne popełnianie przestępstw mimo, że skazany był już karany (por. karta karna z k.443). Sąd uwzględnił za okoliczność łagodzącą, przemawiającą za zastosowaniem zasady częściowej absorpcji kar, pozytywną opinię z Zakładu Karnego (k.474-475) oraz wiek skazanego w połączeniu z trudną sytuację życiową żony skazanego, co faktycznie przemawia za tym, że jego stwierdzenie, iż nie naruszy on więcej porządku prawnego (k.432) zasługuje na uwzględnienie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna w wymiarze 7 lat pozbawienia wolności. Na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego, zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego z k.474v.

Na rzecz obrońcy z urzędu Sąd przyznał koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Skazany nie posiada majątku, ani pracy, odbywa kary, których koniec przypada obecnie za 10 lat, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów sądowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd przejął te koszty na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: