Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 55/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-12-14

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 55/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. D.

Czyn przypisany oskarżonej przez Sąd

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Miejskie Koło Wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego nr (...) w L. było jedną z jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego O. . Na dochody Miejskiego Koła (...) nr (...) składały się m.in. wpisowe , składki członkowskie, dochody uzyskiwanie z prowadzenia stanicy w R. w Z. oraz część zysku ze sprzedaży znaków do kart wędkarskich, albowiem pozostała jego część była odprowadzana przez Koła na konto zarządów okręgowych , w tym przypadku Zarządu Okręgowego w W.. Obsługę (...) wykonywało biuro zarządu (...). Kontrola realizacji zadań Koła należała do kompetencji komisji rewizyjnej i organów statutowych wyższego stopnia. Dokumentację gospodarki finansowej Koła prowadził skarbnik. Do jego kompetencji należało także prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków Koła , sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie dowodów księgowych do biura zarządu (...), kontrola dokumentów, przyjmowanie należności i regulacja zobowiązań Koła , odpowiadanie za pobrane z zarządu okręgu znaki wartościowe (...) , rozliczanie się z ich sprzedaży oraz odprowadzenie uzyskanych w ten sposób środków do kasy lub na rachunek bankowy zarządu O..

W latach 1999-2012 rachunkowość Koła prowadziła skarbnik J. B.. Uchwałą Zarządu Koła (...) nr (...) ze stycznia 2012 roku do pełnienia funkcji skarbnika powołano oskarżoną A. D.. Do maja 2012 roku była ona zapoznawana z obowiązkami przez J. B. , po czym sprawy finansowe zaczęła prowadzić samodzielnie. Przed objęciem funkcji oskarżona została zapoznana z zasadami funkcjonowania kas K. (...) oraz obsługą K. (...) przez skarbników. W dniu 3 stycznia 2012 roku oskarżona podpisała Deklarację , w której oświadczyła ze przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność majątkowa za powierzone jej pieniądze . Oskarżona miała wiedzę, że w kasie Koła mogło znajdować się nie więcej niż 5000 zł. , a gdy kasa przekroczyła tę kwotę , skarbnik miał obowiązek wpłacić nadwyżkę na konto bankowe Koła. Od nieustalonego dnia maja 2012 roku oskarżona prowadząc księgowość , nie odprowadzała należnych kwot za znaki do kart wędkarskich , ani na konto Koła , ani na konto Zarządu O. (...). Zgromadzone w ten sposób pieniądze w kwocie 84.949,42 zł. przetrzymywała w swoim miejscu zamieszkania , a księgowała jako pozostawione w kasie , mimo iż nie mogła tego czynić .

Zeznania świadka R. C.;

Zeznania świadka A. Z.,

Zeznania świadka R. B.;;

Zeznania świadka W. B.;

Zeznania świadka Z. O.;

Zeznania świadka J. J.;

Zeznania świadka J. K.;

Zeznania świadka E. N.;

Zeznania świadka M. P.,

Zeznania świadka J. B.;

Częściowo wyjaśnienia oskarżonej A. D.;

Odpis z KRS;

Zasady funkcjonowania Kas K.;

Rozliczenia należności;

Protokół posiedzenia Zarządu;

Protokół kontroli Kasy ;

Oświadczenie ;

Protokół Komisji;

Opinia biegłego A. L.;

pinia biegłej psycholog T. C.;

Opinia biegłego M. K.;

Raporty kasowe dołączone przez O. (...)

k-17v-20,119-122,466-467,641-642,746v,

k-21v-22,128-129,467-468,652-653,746v,

k-37-38,148-150,469-470,653,633,746v;

k-39-40.150-151,470,666,746v,

k-1-2,153-155,491,666-667,746v-747;

k-151-153,492-293,667,760-761;

k-264-265,489,667-668,760;

k-266-268,489-490,760;

k-272-273,505-506,682-683,760,

k-23v-24,129-132,468-469,761;

k-54-56v,115-118,122,458,735

k-98-99;

k-12;

k-25-36;

k-5;

k-6;

k-8;

k-9;

k-369-400,423-434,513-514v;

k-722-723;

k-774-818;844-845

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. D.

Czyn przypisanej oskarżonej przez Sąd

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.Czyn przypisany oskarżonej – wyjaśnienia oskarżonej A. D. , w których podała , że przez kilka miesięcy zgromadziła w mieszkaniu pieniądze w kwocie 60.000 zł. , które uzyskała jako Skarbnik Koła , a które trzymała w kopercie włożonej między książki, a które następnie zostały jej skradzione przez mężczyznę , z którym się spotykała , jednakże nie znała nawet jego danych.

Częściowe wyjaśnienia oskarżonej A. D.;

k-54-56,115-118,458,735

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

Zeznania świadka R. C.;

Zeznania świadka A. Z.,

Zeznania świadka R. B.;;

Zeznania świadka W. B.;

Zeznania świadka Z. O.;

Zeznania świadka J. J.;

Zeznania świadka J. K.;

Zeznania świadka E. N.;

Zeznania świadka M. P.,

Zeznania świadka J. B.;

Dokumenty w postaci : odpisu z KRS , protokołu posiedzenia Zarządu, protokołu kontroli Koła, protokołu Komisji ds. sprawdzenia dokumentów Koła, zasad funkcjonowania Kas oraz rozliczenia należności , raportów kasowych;

Opinia biegłego A. L.;

Opinia biegłej psycholog T. C.;

Opinia biegłego M. K.;

Częściowe wyjaśnienia oskarżonej A. D.;

Zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w

sprawie, a zwłaszcza z protokołem posiedzenia Zarządu, protokołem kontroli Koła, protokołem Komisji ds. sprawdzenia dokumentów Koła, zasadami funkcjonowania Kas oraz rozliczenia należności;

Pokrywają się z zeznaniami świadka R. C. oraz z protokołem posiedzenia Zarządu, protokołem kontroli Koła, protokołem Komisji ds. sprawdzenia dokumentów Koła, zasadami funkcjonowania Kas oraz rozliczenia należności;

Spójne z zeznaniami świadków: R. C. oraz J. B.;

Mają pokrycie w zeznaniach świadków R. B. i R. C.;

Spójne z zeznaniami świadków: R. C. i J. B.;

Pokrywają się z zeznaniami świadków : R. C. i J. B.;

Mają porycie w dowodach zebranych w sprawie a zwłaszcza z protokołem posiedzenia Zarządu, protokołem kontroli Koła, protokołem Komisji ds. sprawdzenia dokumentów Koła, zasadami funkcjonowania Kas oraz rozliczenia należności;

Pokrywają się z zeznaniami R. C. oraz J. B.;

Spójne z zeznaniami R. C. oraz Z. O.;

Mają porycie w dowodach zebranych w sprawie , a zwłaszcza w zeznaniach świadka R. C. oraz z protokołem posiedzenia Zarządu, protokołem kontroli Koła, protokołem Komisji ds. sprawdzenia dokumentów Koła, zasadami funkcjonowania Kas oraz rozliczenia należności. Co prawda biegła psycholog podała , że z uwagi iż w/w od 5 lat choruje na A. i zmiany otępienne skutkują obniżeniem zdolności postrzegania i odtwarzania spostrzeżeń , to pomimo tego jej zeznania są spójne z w/w dowodami , nadto świadek gdy składa swoje zeznania w postępowaniu przygotowawczym oraz potem na rozprawie , to na początku nie chorowała , a potem jej choroba dopiero się rozwijała i nie miała takich skutków , jak obecnie.

Sporządzone przez powołane do tego osoby , nie budzą zastrzeżeń co do autentyczności

Sporządzona na podstawie wiedzy i doświadczenia biegłego;

P. , jasna , kompleksowa , nie budzi zastrzeżeń stron;

Jasna , pełna , kompleksowa ;

Wyjaśnienia oskarżonej w części , w której podała , że była skarbnikiem Koła oraz czym się z racji tej funkcji zajmowała są spójne z zeznaniami R. C. i w/w dowodami z dokumentów

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2

Częściowe wyjaśnienia oskarżonej A. D.

Sprzeczne z zeznaniami wszystkich przesłuchanych świadków oraz opiniami biegłych z zakresu rachunkowości oraz z doświadczeniem życiowym. W ocenie Sądu ,nieprawdopodobne jest , aby oskarżonej pieniądze w kwocie 60.000 zł. ukradł bliżej niezidentyfikowany mężczyzna , albowiem musiałby wiedzieć , że w/w trzyma taką gotówkę w kopercie między książkami, nadto oskarżona rzekomej kradzieży nigdzie nie zgłosiła oraz nikogo o niej nie poinformowała.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

A. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn wyczerpał znamiona art. 284§2 kk . Przestępstwo przywłaszczenia różni się od kradzieży brakiem elementu zaboru rzeczy, która znajduje się w posiadaniu sprawcy, przy czym sposób wejścia przez sprawcę w jej posiadanie jest obojętny dla bytu przestępstwa. Przywłaszczenie może więc dotyczyć rzeczy wypożyczonej, oddanej sprawcy w celu wykonania określonych zleceń (np. materiał oddany do uszycia ubrania, samochód do dokonania przeglądu lub naprawy), sprawca może też wejść w posiadanie w wyniku omyłkowego doręczenia mu rzeczy (np. przesyłki pocztowej nie dla niego przeznaczonej). Kwalifikowanym typem przywłaszczenia jest sprzeniewierzenie (art. 284 § 2). Polega ono na przywłaszczeniu rzeczy powierzonej sprawcy (np. oddanej na przechowanie, w zastaw, użyczonej, oddanej w komis). Powierzenie jest w swej istocie przekazaniem rzeczy z zastrzeżeniem jej zwrotu. Przywłaszczenie wymaga działania w zamiarze bezpośrednim kierunkowym postąpienia z cudzą rzeczą (lub prawem majątkowym), tak jakby się było jej właścicielem. O zamiarze przywłaszczenia może świadczyć odmowa zwrotu cudzej rzeczy, zaprzeczenie jej posiadania, sprzedaż lub darowanie innej osobie, przerobienie rzeczy itp.

W ocenie Sądu nie ma żadnej wątpliwości , że oskarżona swoim zachowaniem opisanym w zarzucie wyczerpała znamiona w/w czynu, albowiem w okresie od maja do grudnia 2012 roku nie wpłacała pobranych pieniędzy od wędkarzy i jako dochód ze stanicy na konto Koła , ale dysponowała nimi wbrew woli pokrzywdzonego. Uwzględniając zaś ,że działała z góry powziętym zamiarem , w krótkich odstępach czasu , należało jej zachowanie zakwalifikować jak czyn ciągły z art. 12 kk.

Jeśli chodzi o wysokość szkody , to Sąd wziął pod uwagę obie opinie biegłych z zakresu rachunkowości. Jak wynika z opinii biegłego A. L. nie jest możliwe , w oparciu o dołączoną do akt sprawy dokumentację finansową , ustalenie jaką kwotę oskarżona przywłaszczyła. W celu ustalenia tej kwoty biegły musiałby porównać raporty kasowe , których nie było w dokumentacji , z protokołem inwentaryzacji. Kolejny biegły -M. K. , dysponując już w/w dokumentacją , odtworzył raporty kasowe i stwierdził , że rzeczywisty niedobór wynosił 84.949,42 zł. co stanowi wartość gotówki , która powinna znajdować się w kasie na dzień 31.12.2012 roku. Stąd też , Sąd przyjął taką wysokość szkody.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

------------------

------------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

--------------

-----------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

---------------------

-----------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

---------------------

--------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. D.

I.

II

III.

I

I

I

Okoliczności obciążające:

- znaczna społeczna szkodliwość czynu

- uprzednia karalność ;

- znaczna wysokość szkody;

Okoliczności łagodzące:

- częściowe przyznanie się do winy;

Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej oskarżonej kary pozbawienia wolności mimo , iż była uprzednio karana , albowiem musiał mieć na względzie treść art. 443 kpk,

Popełnienie czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

---

---

---

---

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Biorąc pod uwagę , iż Sąd rozpoznawał sprawę po raz trzeci , a wyrok był zaskarżony tylko na korzyść oskarżonej , przy wydaniu wyroku Sąd musiał uwzględnić treść art.443 kpk i nie mógł orzec obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody oraz podania wyroku do publicznej wiadomości

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

V.

Art.624§1 kpk- oskarżona nie posiada środków finansowych na poniesienie kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie;

O wynagrodzeniu adwokackim Sąd orzekł na podstawie §14 pkt 3 w zw. z §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w spr. opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz. U. Nr 163 , poz. 1348 z poź. zm.).

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Salwin-Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: