Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 36/23 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2023-05-16

Sygn. akt II K 36/23

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Kinga Grzywacz

w obecności

Prokuratora Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu dnia 16.05.2023 r.

sprawy M. G. , urodz. (...) w W.

syna M. i J. z d. P.

skazanego wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 06.06.2011 r., sygn. akt II K 712/10 za czyn z art.158 § 1 k.k. popełniony w dniu 15.03.2010 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz na karę grzywny 50 stawek dziennych po 10 złotych; -

2. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 07.02.2013 r., sygn. akt II K 890/12 za czyn z art. 278§1k.k., popełniony w dniu 14.05.2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszenie jej wykonania na okres 2 lat próby oraz na karę grzywny 40 stawek dziennych po 10 złotych; -

3. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 19.06.2017 r., sygn. akt II K 387/17 za czyny z art. 157 § 1 k.k., z art. 157 § 2 k.k., z art. 224 § 1 k.k., z art. 226 § 1 k.k. popełnione w dniu 26.12.2016 r., na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności; -

- na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego od 26.12.2016 r. godz. 01:20 do 19.06.2017 r.; -

4. Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny z dnia 26.09.2017 r., sygn. akt II K 579/17 za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w dniu 25.10.2016 r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności; -

5. Sądu Rejonowego w Nowej Soli II Wydział Karny z dnia 18.01.2018 r., sygn. akt II K 645/17 za czyny z art.281 k.k., z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełnione w dniu 04.07.2017 r. na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; -

- na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego od 04.07.2017 r. godz. 18:00 do 30.08.2017 r. godz. 13:28; -

6. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 11.09.2018 r. sygn. akt II K 1086/16 za czyn z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 12.07.2016 r., za czyn z art. 193 k.k. popełniony 12/13.07.2016 r., za czyn z art. 157 § 2 k.k. popełniony w dniu 26.06.2016 r. na karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; -

7. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 08.10.2018 r. sygn. akt II K 567/18, gdzie wyrokiem łącznym po rozpoznaniu spraw z pkt. od 1 do 5, połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami o sygn. II K 579/17, II K 645/17 oraz II K 387/17 i wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; -

- na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego od 26.12.2016 r. godz. 01.20 do 19.06.2017 r. i od 04.07.2017 r. do 30.08.2017 r; -

8. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 18.02.2019r. sygn. akt II K 1075/18 gdzie wyrokiem łącznym rozłączono karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 567/18 i po rozpoznaniu spraw z pkt od 1 do 6, połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami o sygn. akt II K 579/17 i II K 645/17, II K 387/17 oraz II K 1086/16 i orzeczono karę łączną 3 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności; -

- na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego od 25.10.2016 r. godz. 17:40 do 27.10.2016 r. godz. 13:30, od 26.12.2016 r. godz. 01:20 do 19.06.2017 r. godz. 11:10 i od 04.07.2017 r. godz. 18:00 do 30.08.2017 r. godz. 13:28; -

- w okresie od 20.04.2018 r. do 26.10.2020 r. skazany wykonał karę w całości; -

9. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie III Wydział Karny z dnia 05.04.2022 r. sygn. akt III K 1066/21 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w nocy z 19 na 20 maja 2021 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności; -

- na poczet kary zaliczono okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania skazanego od 15.06.2021 r. godz. 12.50 do 17.10.2022 r. godz. 12:50;-

- skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności od 15.04.2023 r.; -

10. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 15.09.2022 r. sygn. akt II K 683/21 za czyn z art. 193 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 04.04.2021 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; -

- w okresie od 17.10.2022 r. do 15.04.2023 r. skazany wykonał karę w całości; -

orzeka:

I. na podstawie art. 85 § 1k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 9 oraz 10 i wymierza skazanemu M. G. karę łączną 3 (trzech) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; -

II. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej orzeczonej wobec skazanego w pkt. I zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt. II K 683/21 od 17.10.2022 r. do dnia 15.04.2023 r. oraz ze sprawy III K 1066/21 okres od 15.06.2021 r. godz. 12.50 do 17.10.2022 r. godz. 12:50 i od 15.04.2023 r.; -

III. na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu; -

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza; -

V. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa i zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) plus podatek VAT, tytułem obrony ustanowionej z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeląg
Data wytworzenia informacji: