Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 1271/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2018-01-26

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Sygn. akt VI Ka 1271/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Ludmiła Tułaczko

Sędziowie: SO Agnieszka Wojciechowska-Langda (spr.)

SO Adam Bednarczyk

protokolant: p.o. protokolanta sądowego Anna Tarasiuk

przy udziale prokuratora Anety Ostromeckiej

po rozpoznaniu dnia 18 grudnia 2017 r.

sprawy W. K. syna H. i H., ur. (...) w S. skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

z dnia 13 lipca 2017 r. sygn. akt II K 298/16

utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adw. E. K. kwotę 147,60 zł obejmującą wynagrodzenie za obronę z urzędu w II instancji oraz podatek VAT; zwalnia skazanego od wydatków za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

SSO Ludmiła Tułaczko SSO Agnieszka Wojciechowska-Langda SSO Adam Bednarczyk

Sygn. akt 1271/17

UZASADNIENIE

W. K. został skazany prawomocnymi wyrokami Sądów:

1.  Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckiem z dnia 10 września 1991 r., sygn. akt K 477/91, za przestępstwo z art. 199 § 1 d. k.k. w zw. z art. 60 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 25.04.1991 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 4.000.000 (cztery miliony) złotych grzywny,

2.  Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 1995 r., sygn. akt II K 450/95 za przestępstwo z art. 267 d. k.k., popełnione w dniu 13.09.1994 r. na karę 300 (trzystu) złotych grzywny,

3.  Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 19 marca 1997 r., sygn. akt II K 604/96, za przestępstwo z art. 145 § 1 d. k.k., popełnione w dniu 20.06.1996 r., na karę 700 (siedemset) grzywny,

4.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 24 maja 1999 r., sygn. akt II K 1312/97 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełnione w nocy z 3/4.08.1997 r. na karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

5.  Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt V K 201/03, za czyn z art. 272 k.k., popełniony w dniu 20.11.2002 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt V K 125/04, za przestępstwo z art. 272 k.k., popełnione w dniu 26.11.2003 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

7.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. akt V K 1005/04, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 14.11.2004 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, na poczet środka karnego zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od 31.12.2014 r.,

8.  łącznym Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 19 października 2005 roku, sygn. akt II K 256/05, w którym połączono kary orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 5 i 6 i orzeczono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

9.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt V K 1087/07 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 26.10.2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby oraz 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdziestu) złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1241/11 zarządzono wykonanie tej kary, a skazany spłacił grzywnę do dnia 13.09.2010 r.,

10.  Sądu w Legionowie z dnia 14 lipca 2008 r., sygn. akt II K 184/08, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 18.06.2007 na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1240/11 zarządzono wykonanie tej,

11.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt III K 1269/08 za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 21.07.2008 r., na karę 80 (osiemdziesięciu) stawek grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat.

12.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 23.04.2009 r., sygn. akt V K 285/05, za czyny:

a)  z art. 177 § 1 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b)  z art. 244 k.k., popełniony w dniu 5.10.2004 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 3.03.2009 r. do dnia 5.03.2009 r. oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 (siedmiu) lat,

13.  Rejonowego w Wołominie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt V K 916/10 za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 28.05.2009 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

14.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt II K 1411/09, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 4.12.2009 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.10.2012 r., sygn. akt II Ko 1234/12 zarządzono wykonanie tej kary,

15.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt II K 432/10 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art.286 § lk.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 22.09.2009 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

16.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II K 130/10, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 20.12.2009 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

17.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 12 sierpnia 2011 roku, sygn. akt II Ks 25/11 za czyn z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 30.03.2011 r., na karę 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 60 (sześćdziesiąt) złotych, którą skazany spłacił w dniu 14.11.2011 r.,

18.  łącznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 12 października 2011 roku, sygn. akt II K 476/11, w którym połączono wyroki w sprawach wymienionych w punktach 7, 12, orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat, oraz połączono kary orzeczone w sprawach wymienionych w punktach 13,15 i 16 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

19.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt. II K 4/12, za czyny:

a)  z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.04.2011 r., na karę 300 (trzystu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

b)  z art. 65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 2.03.2011 r., na karę 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, popełniony w dniu 2 marca 2011 roku, karę łączną 450 (czterystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą postanowieniem z dnia 24.04.2014 r., sygn. akt II Ko 245/14 zamieniono na karę 225 (dwustu dwudziestu) dni pozbawienia wolności,

20.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt II K 2/ 12 za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 5.02.2011 r. na karę 80 (osiemdziesięciu) grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą skazany uiścił w dniu 6.05.2014 r.,

21.  Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. akt II K 4/ 12, za czyn z art.65 § 1 i 3 k.k.s., popełniony w dniu 8.03.2011 r. na karę 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, którą skazany uiścił w dniu 9.04.2014 r.,

22.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 273/13, za czyn z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 14.01.2013 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

23.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt II K 1094/ 12, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 19.07.2012 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 19.07.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.,

24.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt II K 1258/12, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.08.2012 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

25.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt II K 428/14, za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 2.04.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

26.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt II K 372/14, za przestępstwa:

a)  z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2.04.2014 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8.04.2014 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

27.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt II K 788/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 30.08.2014 r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

28.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 649/14, za przestępstwa z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 19.05.2014 r. do 19.08.2014 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

29.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt II K 1037/14, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 19.10.2014 r., na karę, po zmianie dokonanej wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga z dnia 2.03.2016 r., sygn. akt VI Ka 61/16, (jednego) roku pozbawienia wolności,

30.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt IV K 715/16, za przestępstwo z art. 242 § 1 k.k., popełnione w dniu 13.05.2016 r., na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

31.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II K 961/16, za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 15.07.2016 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd Rejonowy w Legionowie wyrokiem łącznym z dnia 13 lipca 2017 roku, II K 298/16 orzekł:

I.  rozwiązał karę łączną orzeczoną w wyroku wskazanym w punkcie 26;

II.  na mocy art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach połączył 9,10,14,22,23,24,25,26a, 26b, 27, 28, 29 i 31 i orzekł karę łączną 7 lat pozbawienia wolności;

III.  na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie II zaliczył okresy:

-

od dnia 14.01.2013 r. do dnia 4.06.2013 r.,

-

od 5.06.2015 r. do dnia 16.11.2015 r.,

-

od dnia 29.07.2016 r.,

-

od dnia 8.12.2014 r. do dnia 5.06.2015 r.,

-

od dnia 19.07.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.,

-

w dniu 2.04.2014 r.

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 k.k. umorzył postępowanie w części połączenia innych kar;

V.  na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. oraz art. 29 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej E. K. kwotę 206 złotych i 64 grosze tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejął je na rzecz Skarbu Państwa.

Od powyższego wyroku apelację wniósł obrońca skazanego podnosząc zarzut:

1.  na podstawie art. 438 pkt 1 k.p.k. naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 53 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. poprzez niezastosowanie przy wymiarze kary zasady pełnej absorpcji;

2.  na podstawie art. 438 pkt 2 k.p.k. naruszenie przepisów postępowania karnego tj. art. 2 § 2 k.p.k., art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. i art. 424 k.p.k. poprzez naruszenie zasady obiektywizmu oraz zasady swobodnej oceny dowodów i nierozważenie w sposób wszechstronny wszystkich okoliczności związanych z osobą skazanego, w szczególności z jego postawą i zachowaniem w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz sytuacją osobistą zawiązaną z chorobą żony, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia;

3.  na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. orzeczenie rażąco niewspółmiernej kary wymierzonej skazanemu w pkt II tj. 7 lat pozbawienia wolności z pominięciem okoliczności przemawiających na korzyść skazanego, a przede wszystkim postępów poczynionych przez skazanego w procesie resocjalizacji oraz bliskości czasowej pomiędzy występkami jakimi objęty jest wyrok;

4.  obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez wymierzenie skazanemu poszczególnych kar łącznych przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniesiona apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Wobec braku zarzutów dotyczących prawidłowości połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności jedynie zaznaczyć należy, iż Sąd Rejonowy nie dopuścił się uchybienia w tym zakresie.

Obrońca skazanego zakwestionował wymiar orzeczonej wobec niego kary łącznej wskazując, iż jest rażąco niewspółmierna, swoje stanowisko uzasadniał głównie poprawnym zachowaniem skazanego w zakładzie karnym. Analizie dotyczącej podstaw do wymierzenia kary łącznej i jej wysokości towarzyszy zapoznanie się i uwzględnienie opinii zakładu karnego, w którym przebywa skazany. W tym przypadku nie doszło do uchybienia tej praktyki, albowiem Sąd Rejonowy odniósł się do dołączonej do akt sprawy opinii z Aresztu Śledczego W.. Nie deprecjonując wartości samej opinii o skazanym wskazać zarazem należy, iż nawet regulaminowe zachowanie skazanego nie może stanowić podstawy do nadmiernej minimalizacji jego odpowiedzialności. Zaznaczyć należy, że przestrzeganie reguł obowiązujących w jednostce penitencjarnej pozostaje w sferze obowiązków osadzonego. Doceniając jednak starania skazanego – scharakteryzowane w opinii - Sąd Rejonowy doszedł do przekonania o słuszności zastosowania zasady częściowej absorpcji w tym przypadku. Decyzja ta niewątpliwie ma charakter korzystnej dla skazanego. Tym samym bowiem orzeczono mu karę 7 lat pozbawienia wolności, podczas gdy suma kar podlegających łączeniu wynosiła 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Nie sposób przy tym podzielić argumentacji obrońcy o słuszności złagodzenia kary poprzez zastosowanie zasady absorbcji z uwagi na zmiany, jakie zaszły w zachowaniu skazanego w zakładzie karnym. Jest to oczywiście ważna okoliczność przy kształtowaniu kary łącznej, ale nie może stanowić wyłącznej podstawy do tak daleko posuniętego premiowania skazanego, jakim byłoby zastosowanie przy łączeniu kar pozbawienia wolności zasady absorpcji. Orzekanie kary łącznej nie może przeradzać się w automatyczne kształtowanie jej wysokości na tej zasadzie. Zasadnicze znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary. Dlatego też przy wydawaniu wyroku łącznego istotne jest rozważenie, czy rzeczywiście zastosowanie zasady absorpcji przy orzekaniu kary łącznej spełni pożądane cele, zwłaszcza w zakresie prewencji indywidualnej skazanego. Nie sposób przecież nie zauważyć, że popełnienie nie jednego przestępstwa jest istotną negatywną przesłanką prognostyczną wobec sprawcy. Jest to okoliczność obciążająca, przy której zastosowanie zasady absorpcji kłóciłoby się z wymogami prewencji, gdyż prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno przestępstwo i praktycznie bezkarności innych działań. Szczególnie w przypadku osób notorycznie naruszających porządek prawny. Do takich niewątpliwie należy skazany, co wynika z danych widniejących w karcie karnej. Wbrew twierdzeniom obrońcy nie bez znaczenia pozostaje fakt wielokrotnego wchodzenia przez skazanego w konflikt z prawem, a tym samym brak widocznych zmian w zachowaniu i stosunku do obowiązku przestrzegania norm prawnych, mimo świadomości konsekwencji prawnych i naganności takiego postępowania.

Z kolei wiek skazanego i trudna sytuacja życiowa jego żony zostały uwzględnione przez Sąd Rejonowy w toku analizy nad wymiarem kary łącznej, co wprost wynika z treści sporządzonego do zaskarżonego wyroku uzasadnienia. Jednak te okoliczności, podobnie jak stan zdrowia skazanego i jego żony, nie przekładają się automatycznie na konieczność kształtowania kary łącznej w sposób korzystny dla skazanego. Tym bardziej, że są one brane pod uwagę w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, stanowiąc podstawę do udzielenia przerwy w jej odbywaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Odwoławczy nie znalazł żadnych podstaw do uwzględnienia wniosku apelacji o zmianę zaskarżonego wyroku przez złagodzenie orzeczonej kary łącznej i ukształtowanie jej na zasadzie absorpcji. Zdaniem sądu okręgowego orzeczona kara łączna pozbawienia wolności w żadnym razie nie jest karą rażąco surową, wręcz przeciwnie w kontekście granic, w jakich mogła zostać orzeczona jest karą wyważoną w sposób korzystny dla skazanego. Ponadto tak ukształtowana będzie odebrana w odczuciu społecznym jako kara sprawiedliwa.

Z tych wszystkich względów Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.

SSO Ludmiła Tułaczko SSO Agnieszka Wojciechowska – Langda SSO Adam Bednarczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ludmiła Tułaczko,  Adam Bednarczyk
Data wytworzenia informacji: