Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 178/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-02-18

Sygn. akt III RC 178/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Anna Staśkiewicz

Protokolant : Magda Kokosza

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa T. T.

przeciwko małoletniemu D. T. reprezentowanego przez matkę M. T. (1)

o obniżenie alimentów

oraz z powództwa małoletniego D. T. reprezentowanego przez matkę M. T. (1)

przeciwko T. T.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo o obniżenie alimentów,

II.  oddala powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów,

III.  umarza postępowanie w części, o którą ograniczono powództwa,

IV.  koszty postępowania związane z powództwem wzajemnym przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III RC 178/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 19 sierpnia 2013 r. T. T. wniósł o obniżenie alimentów z kwoty 750 zł miesięcznie do kwoty 400 zł miesięcznie (k.1-2).

W odpowiedzi na pozew z dnia 7 października 2013 r. M. T. (1) działając w imieniu i na rzecz małoletniego D. T. wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty 750 zł miesięcznie do kwoty 900 zł miesięcznie oraz zwrot połowy kosztów wyprawki szkolnej w wysokości 312 zł (k. 38-41).

Na rozprawie w dniu 9 grudnia 2013 r. T. T. wniósł o obniżenie alimentów z kwoty 750 zł miesięcznie do kwoty 550 zł miesięcznie. M. T. (1) wniosła o oddalenie powództwa o obniżenie alimentów w całości (k.76).

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. T. T. poparł powództwo o obniżenie alimentów, wnosząc ostatecznie o obniżenie alimentów do kwoty 500 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. M. T. (1) wniosła o oddalenie powództwa o obniżenie alimentów, poparła powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów do kwoty 900 zł miesięcznie, poczynając od dnia 18 lutego 2014 r., w pozostałym zakresie cofnęła pozew. T. T. wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów w całości (k.108-110v).

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

D. T. urodził się w dniu (...) Jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego T. T. i M. T. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II C 548/07, rozwiązany został przez rozwód związek małżeński zawarty pomiędzy T. T. i M. T. (2), wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim D. T. powierzono obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania małoletniego w każdorazowym miejscu zamieszkania matki. Ustalony został obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego D. T. przez ojca T. T. na kwotę 500 zł miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca z góry do rąk matki dziecka wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienie terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 września 2010 r., sygn. akt III Rc 217/10, podwyższono alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie od T. T. na rzecz małoletniego D. T. z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 750 zł miesięcznie, poczynając od dnia 21 lipca 2010 r. Od niniejszego wyroku złożył apelacje T. T., wnosząc o obniżenie alimentów do poprzedniej kwoty alimentów 500 zł, ewentualnie do kwoty 400 zł. Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2010 r. oddalił apelacje.

D. T. miał wówczas 3 lata. Uczęszczał do przedszkola, za które opłata wynosiła 300 zł miesięcznie. Małoletni był alergikiem, musiał używać specjalnych środków higienicznych. Koszty utrzymania małoletniego wynosiły 1.000 zł miesięcznie. M. T. (1) była zatrudniona w (...) jako starszy referent techniczny i zarabiała 2.200 zł brutto, to jest 1.680 zł netto miesięcznie Mieszkała z dzieckiem i matką. Czynsz za lokal wynosił 798 zł miesięcznie, opłaty za wodę i media wynosiły 160 zł miesięcznie. M. T. (1) opłacała za siebie i syna 2/3 opłat za wszystkie świadczenia, w sumie około 500 zł miesięcznie. T. T. pracował wtedy w firmie (...) na stanowisku doradcy klienta i zarabiał 3.100 zł brutto, to jest 2.227 zł netto miesięcznie. Mieszkał z rodzicami, opłacał świadczenia za dom w kwocie około 730 zł miesięcznie. Studiował na drugim roku informatyki, czesne wynosiło 550 zł miesięcznie. Płacił regularnie alimenty na dziecko, nie utrzymywał z synem kontaktów od 2 lat, toczyła się w sądzie sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. T. T. złożył pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wnosząc o obniżenie alimentów do kwoty 300 zł miesięcznie. W odpowiedzi na pozew z dnia 21 lipca (...). M. T. (1) wniosła o podwyższenie alimentów do kwoty 900 zł miesięcznie. Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt III RC 118/11, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie oddalił obydwa powództwa o obniżenie alimentów i o podwyższenie alimentów. Po rozpoznaniu apelacji T. T. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2011 r. oddalił apelację powoda.

D. T. miał wówczas 4 lata. Uczęszczał do przedszkola, za które opłata wynosiła średnio 450 zł miesięcznie. Koszty utrzymania małoletniego nie zmieniły się. Chłopiec był alergikiem, miał zapalenie spojówek, wizyty u lekarz kosztowały 100 zł, przyjmował leki, które kosztowały 200 zł miesięcznie. Wyżywienie dla małoletniego wyniosło 500 zł miesięcznie, ubranie – 600-700 zł rocznie. M. T. (1) w dalszym ciągu pracowała w (...) jako starszy referent techniczny i zarabiała około 1.750 zł netto miesięcznie. Mieszkała z dzieckiem i matką. Czynsz za lokal wynosił 798 zł miesięcznie. T. T. pracował w 2011 r. w firmie (...) S.A. na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży i zarabiał 1.782 zł netto miesięcznie. W listopadzie 2011 r. stracił pracę, stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron. T. T. twierdził, że do rozwiązania umowy o pracę doszło gdyż bez zgody pracodawcy świadczył dodatkowe usługi. T. T. w grudniu 2011 r. poszukiwał pracy. Mieszkał nadal z rodzicami i ponosił koszty utrzymania domu: 60 zł wywóz nieczystości, 100 zł telefon stacjonarny, 90 zł telefon komórkowy, 80 zł internet, 1.000 zł gaz, 400 zł energia elektryczna. Studiował w dalszym ciągu na drugim roku informatykę, był zawieszony do czasu spłaty zadłużenia. Spotykał się z małoletnim synem w sobotę i niedzielę przez 2 godziny co drugi tydzień, kupował dziecku drobne prezenty. Zawarł umowę kredytową z bankiem dotyczącą karty kredytowej z limitem 3.000 zł. Miał zadłużenie wobec Wyższej Szkoły (...) na kwotę około 1.800 zł. Nie posiadał żadnego majątku.

D. T.obecnie ma 6 lat. Małoletni uczęszcza do szkoły do zerówki. Opłata za wyżywienie w szkole wynosi 200 zł miesięcznie - 9,80 zł za dzień. Opłata za komitet rodzicielski wynosi 50 zł miesięcznie, za korzystanie ze świetlicy - 10 zł miesięcznie. Ze szkoły często organizowane są wycieczki do teatru, do muzeum. Koszt jednej wycieczki wynosi średnio około 30 zł. Ponoszone są wydatki na zakup książek do szkoły - komplet podręczników kosztował 200 zł, przyborów szkolnych, materiałów plastycznych, typu plastelina, kredki, farby. Ubranie dla małoletniego kosztuje średnio 50 zł miesięcznie. D. T.jest alergikiem, często choruje na różne infekcje. Ma stwierdzoną wadę serca od urodzenia, ubytki w mięśniu sercowym, jest pod opieką poradni kardiologicznej. Średni miesięczny koszt utrzymania małoletniego wynosi 1.500 zł miesięcznie. Małoletni obecnie nie uczęszcza na żadne odpłatne zajęcia. Matka dziecka planuje zapisać syna na basen, z uwagi na zalecenia lekarza. M. T. (1)zatrudniona jest na stanowisku starszego referenta technicznego w (...)w W.. Jej wynagrodzenie wynosi średnio 2.250 zł netto miesięcznie. W listopadzie 2013 r. otrzymała nagrodę w wysokości 300 zł brutto, innych nagród w 2013 r. nie było. Za 2012 r. wykazała do opodatkowania dochód w wysokości 49.796,64 zł. W 2012 roku przez 5 miesięcy więcej pracowała z uwagi na zwolnienie z pracy jej koleżanki i zarabiałam wówczas dodatkowo 500 zł netto miesięcznie. Te pieniądze wydała na opiekunkę do dziecka. M. T. (1)poza wynagrodzeniem z pracy, nie posiada żadnych innych źródeł dochodu, nie może dodatkowo pracować z uwagi na obowiązki związane z wychowaniem syna. Mieszka z synem i mamą w mieszkaniu kwaterunkowym matki o powierzchni 67 m. kw. M. T. (1)płaci 2/3 rachunków, a jej matka 1/3. Czynsz za lokal wynosi 900 zł miesięcznie, opłaty za energię elektryczną wynoszą 150 zł miesięcznie, gaz około 120 zł miesięcznie, woda, wywóz śmieci. M. T. (1)nie prowadzi z mamą wspólnego gospodarstwa domowego i nigdy nie prowadziła. Nie posiada żadnego majątku. Nie pozostaję w żadnym związku formalnym ani nieformalnym, samotnie wychowuję syna. Nie ma długów ani kredytów.

T. T. jest zatrudniony od września 2013 r. na umowę o pracę na czas określony w firmie (...) Sp. z o.o. na stanowisku analityka service deskk. Jego wynagrodzenie wynosi średnio 1.670 zł netto miesięcznie. Poprzednio przez parę miesięcy do lipca 2013 r. pracował w firmie (...) na stanowisku inżyniera technicznego wsparcia sprzedaży, z wynagrodzeniem średnio 2.250 zł miesięcznie. Zostało zlikwidowane stanowiska, na którym był zatrudniony. Za 2012 r. wykazał do opodatkowania dochód w wysokości 30.577,73 zł. W dniu (...) urodziła się jego córka J. T.. Dziecko ma stwierdzone ubytki w mięśniu sercowym, jest pod opieką lekarz kardiologa. Koszty utrzymania małoletniej wynoszą około 700-800 zł miesięcznie, wliczając w to pieluchy – 300 zł, jedzenie w słoiczkach, mleko modyfikowane. T. T. pozostaje w związku nieformalnym z matką dziecka - D. G. od 5 lat. Mieszka z konkubiną od 3 lat. Obecnie mieszka z konkubiną i córką w domu swojej matki. W domu mieszkają rodzice T. T., którzy prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe, płacą oddzielne rachunki. Średnio miesięcznie T. T. dokłada do rachunków za energię eklektyczną, gaz, śmieci, wywóz nieczystości, internet, kwotę 600-700 zł, zależy od okresu grzewczego. Jego partnerka pracuje jako nauczycielka w przedszkolu, zarabia średnio 2.570 zł brutto, około 1.500-1.600 zł netto miesięcznie, obecnie jest na urlopie macierzyńskim. T. T. i jego partnerka nie posiadają żadnego majątku. T. T. obecnie nie studiuje, nie skończył studiów, został skreślony w 2011 r. z listy przez niepłacenie czesnego. Wobec uczelni z tytuły niepłacenia czesnego ma zaległość w wysokości 2.600 zł. Spłaca kredyt zaciągnięty w połowie 2012 r. w wysokości 5.000 zł, w ratach po 250 zł miesięcznie. Kredyt zaciągnął na opłatę rachunków, gdy nie miał pracy. Drugi kredyt zaciągnął na początku 2013 r. w kwocie 3.000 zł, spłaca go w ratach po 165 zł miesięcznie, do spłaty zostało jeszcze 1,5 roku. Posiada kartę kredytową, która ma limit 3.800 zł, spłaca ją po 250 zł miesięcznie. T. T. płaci regularnie na małoletniego syna D. T. alimenty w wysokości 750 zł miesięcznie. Kontaktuje się z synem regularnie co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, od godziny 10 do godziny 12. Czasami przekazuje synowi drobne prezenty.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie dokumentów i zeznań stron znajdujących się w aktach Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia o sygnaturze III RC 217/10 i III RC 118/11 oraz dokumentów z akt niniejszej sprawy, w szczególności w postaci: zaświadczeń o wynagrodzeniu (k.46,47,48), odpisu skróconego aktu urodzenia (k.52),wyników badań (k.53,54), pisma przedsądowego (k.55), rachunków (k.64,65,68,70,71), harmonogramu spłat kredytu (k.66,67), zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2012 (k.78-83,86-88), karty zdrowia dziecka (k.99,100-102) oraz zeznań T. T. (k.108v-109v) i zeznań M. T. (1) (k.109v-110).

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów złożonych do akt sprawy, których prawdziwość nic było kwestionowana przez strony, z tym, że jako dowód nie została uznana jedna strona umowy o pracę (k.51), bowiem dokument powinien być złożony w całości a nie wybiórczo niektóre strony dokumenty i fakty wynikające z tegoż niepełnego dokumentu Sąd ustalił jedynie w oparciu o zeznania powoda. Za dowody w sprawie nie zostały uznane dołączone do akt przez strony paragony, ponieważ nie są one dokumentami imiennymi, wskazują jedynie jakie towary i za jaką kwotę zostały kupione, nie wynika z nich kto dokonał zakupów, na czyją rzecz były to zakupy. Sąd dał wiarę zeznaniom stron – przedstawicielki ustawowej i pozwanego, w części, w jakiej znalazło to odzwierciedlenie w ustalonym na podstawie tych zeznań stanie faktycznym. Powód częściowo starał się przedstawiać swoją sytuację finansową i ponoszone wydatki w korzystniejszym dla siebie świetle, niż to ma faktycznie miejsce. Należy podkreślić, że obecnie T. T. przyznał się, że od 3 lat mieszka wspólnie z pracującą partnerką i prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe, tymczasem podczas poprzedniej sprawy alimentacyjnej w 2011 r. nic powód nie wspominał ani w zeznaniach przed sądem ani w składanych pismach, że pozostaje w związku nieformalnym i mieszka wspólnie z konkubiną.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (podwyższenia, obniżenia, wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego). Zakres obowiązku alimentacyjnego należy w odpowiednim zakresie, wobec zmiany okoliczności, dostosowywać do aktualnych usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Te dwie przesłanki określają bowiem, zgodnie z treścią, art. 135 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych.

Zdaniem Sądu nie zasługuje na uwzględnienie ani powództwo główne o obniżenie alimentów ani powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów. Wysokość alimentów ustalona na kwotę 750 zł miesięcznie wyrokiem z dnia 6 września 2010 r. pozostaje adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych powoda i brak przesłanek by zmieniać wysokość tych alimentów poprzez obniżenie lub podwyższenie ich wysokości. Alimenty zostały zasądzone ponad 3 lata temu. Od tego czasu nastąpiły niewątpliwie zmiany tak w usprawiedliwionych potrzebach małoletniego jaki i w sytuacji finansowej i osobistej powoda, jednakże zmiany te analizując i porównując nie stanowią podstawy do ingerencji w wysokość dotychczasowych alimentów. Małoletni D. T. gdy zostały orzeczone na niego alimenty od ojca w wysokości 750 zł miesięcznie miał zaledwie 3 lata, uczęszczał do przedszkola. Obecnie małoletni ma 6 lat, w lipcu 2014 r. będzie miał siedem lat. Małoletni uczęszcza do zerówki w szkole, ponoszone są opłaty za wyżywienie chłopca w szkole, na komitet rodzicielski, świetlice, książki i przybory szkolne, wycieczki. Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego na przestrzeni ostatnich lat niewątpliwie wzrosły, wyższe są także ceny żywności i ubrań, małoletni znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, zwiększyły się wydatki ponoszone na żywność, ubrania, buty. Zdaniem Sądu podane przez przedstawicielkę ustawową średnie miesięcznie koszty utrzymania małoletniego 1.500 zł miesięcznie, nie zostały zawyżone i są to faktyczne koszty ponoszone na zaspakajanie potrzeb dziecka. Poprzednio koszty utrzymania małoletniego wynosiły 1.000 zł miesięcznie. Udział powoda w alimentowaniu syna wynosi obecnie połowę kosztów utrzymania dziecka, wcześniej wynosił ¾ kosztów utrzymania dziecka, jednocześnie należy uwzględnić, że matka dziecka swój udział w alimentowaniu syna pokrywa również codzienną pracą wkładaną w opiekę i wychowanie syna (art. 135 § 2 kro). Kontakty powoda z dzieckiem nie są częste, wynoszą co dwa tygodnie po 2 godziny w sobotę i niedzielę. Gdy dziecko choruje, są dni wolne od nauki, wakacje, organizować opiekę nad dzieckiem musi przedstawicielka ustawowa, powód nie dąży do szerszych kontaktów z synem. Pomimo wzrostu kosztów utrzymania małoletniego D. T. powództwo o podwyższenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, że powód ma obecnie dwie osoby wobec których jest zobowiązany alimentacyjnie, oprócz syna D. ma również 6 – miesięczną córkę J.. Chociaż od ostatniej sprawy sądowej, w której została ustalona wysokość alimentów od powoda na rzecz syna, zmianie uległa sytuacja osobista i zarobkowa powoda, zmiany te nie usprawiedliwiają jednak w tym momencie obniżenia wysokości alimentów, które powód uiszcza na rzecz swojego dziecka z pierwszego związku małżeńskiego. Przede wszystkim należy wskazać, że możliwości zarobkowe, które były brane pod uwagę przy zasądzeniu od T. T. alimentów na syna nie zmniejszyły się i nadal pozostają na podobnym poziomie. Powód jest osobą młodą, w pełni sił, z wyuczonym zawodem technika – mechanika, z doświadczeniem w branży handlowej, i jego możliwości zarobkowe należy oceniać jako wysokie. Przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę nie tylko faktyczne zarobki osiągane przez osobę zobowiązaną do alimentów ale zarobki jakie przy należytym wykorzystaniu swoich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia, jest ona w stanie osiągnąć, zgodnie bowiem z art. 135 kro wysokość alimentów zależna jest od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów. Wskazać należy, że powód zawsze domagał się mniejszych alimentów na syna, skarżył zarówno wyrok, w którym zostały podwyższone alimenty do kwoty 750 zł miesięcznie, jak i wyrok z 2011 r. oddalający jego powództwo o obniżenie alimentów. Powód od początku dążył i nadal konsekwentnie dąży do ustalenia swojego udziału w alimentowani syna na minimalnym poziomie, tymczasem potrzeby małoletniego nie zmniejszyły się, a wprost przeciwnie wzrosły a cały ciężar związany z wychowaniem małoletniego spoczywa praktycznie na matce małoletniego. Gdy w 2011 r. oddalone zostało powództwo powoda o obniżenie alimentów na syna osiągał on dochody w porównywalnej wysokości do dochodów wykazywanych z obecnej pracy, a w grudniu 2011 r. gdy rozpoznawana była apelacja powoda przez Sąd Okręgowy, jego sytuacja finansowa była o wiele gorsza, bowiem utracił pracę i nie pracował. Sytuacja osobista powoda jest lepsze niż gdy były zasądzane ostatnio alimenty, gdyż nie prowadzi on sam gospodarstwa domowego a z partnerką, która pracuje, zarabia i z którą wspólnie mieszka więc wspólnie ponoszą koszty utrzymania. Powód nie studiuje już, poprzednio w 2010 r. studiował i uiszczał czesne w wysokości 550 zł miesięcznie. Powód ma obciążenia finansowe z tytułu zaciąganych kredytów, które spłaca. Płaci też regularnie alimenty zasądzone na syna. Fakt urodzenia kolejnego dziecka powodowi nie może stanowić wyłącznej podstawy do obniżenia alimentów, tym bardziej, że córka powoda jest obecnie mała, ma sześć miesięcy, a powód swój obowiązek alimentacyjny wobec córki realizuje nie tylko wydatkowaniem na potrzeby dziecka ale i opieką, wychowaniem dziecka, bowiem na stałe mieszka z córką i na co dzień się nią zajmuje.

Reasumując, po wnikliwym zanalizowaniu wydatków ponoszonych na usprawiedliwione potrzeby małoletniego D. T. oraz możliwości zarobkowych T. T. oraz zmian w tym zakresie od czasu poprzednich spraw sądowych, Sąd uznał, że nie zachodzą podstawy do dokonania zmian w wysokości uprzednio zasądzony alimentów od ojca na rzecz syna ani przez ich obniżenie ani przez ich podwyższenie. Wysokość alimentów ustala się zawsze biorąc pod uwagę aktualne w chwili orzekania usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe i majątkową rodziców dziecka. W przypadku istotnych zmian tych okoliczności każdej ze stron przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z odpowiednim powództwem o podwyższenie bądź obniżenie alimentów.

W zakresie, w którym powód ograniczył powództwo, wnosząc ostatecznie o obniżenie alimentów do kwoty 500 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu i w zakresie, w którym przedstawicielka ustawowa ograniczyła powództwo wzajemne wnosząc o podwyższenie alimentów do kwoty 900 zł, poczynając od dnia 18 lutego 2014r. i cofając w pozostałej części, w tym odnośnie zwrotu połowy kosztów wyprawki, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 355 kpc w zw. z art. 203 kpc.

Zgodnie z art. 108 § 1 kpc w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji należy zamieścić rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty postępowania związane z wniesionym powództwem wzajemnym zostały przejęte na rachunek Skarbu Państwa, z uwagi na fakt, że strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 138 kro w zw. z art. 133 § 1 i 2 kro i art. 135 kro, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Maksymiuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Staśkiewicz
Data wytworzenia informacji: