Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV GC 2222/12 - wyrok Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-06-13

Sygn. akt XV GC 2222/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk

Protokolant: Paulina Bilińska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K.

przeciwko: (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K. kwotę 70,15 (siedemdziesiąt 15/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 9 marca 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od powoda Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K. na rzecz pozwanej (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  zwraca powodowi Syndykowi Masy Upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K. kwotę 899,40 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) złotych tytułem niewykorzystanej części zaliczki na opinię biegłego wpisanej do księgi sum depozytowych pod poz. (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Siedlecki
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Oleksiuk
Data wytworzenia informacji: