Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 513/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-01-21

Sygn. akt III K 513/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Grzędziński

Protokolant sądowy – stażysta D. J.

z udziałem Prokuratora Marcina Komorowskiego

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r.

sprawy T. C. – s. Z. i T., ur. (...) w G.;

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie - sygn. akt VI K 759/04 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 czerwca 2004 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz z orzeczoną obok grzywną w wymiarze 20 stawek dziennych po 20 złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego
w G. z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 595/06 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie – sygn. akt II Ko 383/08 karę grzywny zamieniono na 2 miesiące prac społecznie użytecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

II.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie - sygn. akt VI K 230/06 za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 14 lutego 2006 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społecznie w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 1307/06 zarządzono wykonanie 105 dni kary zastępczej pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie - sygn. akt II K 2/06 za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 23 kwietnia 2005 r. na karę
2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby oraz z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 2908/09 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie - sygn. akt II K 461/06 za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 marca 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby / zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego
w G. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 2909/09;

V.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie - sygn. akt VI K 313/09 za czyn z art. 263 § 2 kk popełniony w okresie od 7 marca 2004 r. do 9 grudnia 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby;

VI.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie - sygn. akt VI K 463/09 za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie od 10 kwietnia 2099 r. do 13 maja 2009 r. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 złotych każda;

VII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie - sygn. akt IX K 612/09 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 19 marca 2009 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby / zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie – sygn. akt Ko 917/10;

VIII.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie - sygn. akt II K 599/08 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od
3 czerwca 2006 r. do 28 września 2006 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz z orzeczoną obok grzywną w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych każda;

IX.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie - sygn. akt VI K 329/09 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 25 grudnia 2008 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie - sygn. akt II K 609/10 za czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach określonych w art. 91 § 1 kk w dniach r. 19 marca 2010 r., 26 marca 2010 r. – 28 marca 2010 r., 6 kwietnia 2010 r. – 7 kwietnia 2010 r., 12 maja 2010 r. i 13 maja 2010 r. oraz za czyn z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy z 12 kwietnia 2010 r. na 13 kwietnia 2010 r., na kary jednostkowe odpowiednio 3 lat pozbawienia wolności i 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

XI.  Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie - sygn. akt II K 740/10 za czyn z 278 § 1 kk popełniony w dniu 28 marca 2010 r. i z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii pełnione
w dniu 28 marca 2010 r., na kary jednostkowe odpowiednio 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną
6 miesięcy pozbawienia wolności;

XII.  Łącznym Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie - sygn. akt VI K 500/10, w którym połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 759/04, II K 2/06 i II K 461/06 wymierzając karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny
w wymiarze 30 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda, a ponadto połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 313/09, VI K 463/09, IX K 612/09, II K 599/08 i VI K 329/09 wymierzając karę łączną 5 lat pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 160 stawek dziennych po 20 złotych każda;

XIII.  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie - sygn. akt III K 511/11 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i czyn z art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
popełnione w dniu 7 maja 2009 r. na kary jednostkowe odpowiednio 2 miesięcy pozbawienia wolności i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  Łącznym Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie – sygn. akt II K 1264/11, w którym połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 609/10 i II K 740/10 wymierzając karę łączną 3 lat
i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

ORZEKA

I.  Rozwiązuje orzeczenia o karach łącznych zawarte w wyroku łącznym opisanym w pkt XII komparycji oraz w wyroku jednostkowym opisanym w pkt XIII komparycji.

II.  Na zasadzie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk łączy kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punktach I i III komparycji i wymierza skazanemu T. C. karę łączną 2 /dwóch/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 /trzydziestu/ stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 /dwudziestu/ złotych.

III.  Na mocy art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk, na poczet orzeczonej w pkt II wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. C. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VI K 759/04 – od dnia 28 listopada 2006 r. do 28 listopada 2007 r.

IV.  Na zasadzie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 kk łączy karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym
w punkcie II komparycji i karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt IV komparycji i wymierza skazanemu karę łączną 7 /siedmiu/ miesięcy pozbawienia wolności.

V.  Na mocy art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk, na poczet orzeczonej w pkt IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. C. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: II K 461/06 – od dnia 25 maja 2010 r. do 29 grudnia 2010 r.; ponadto na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. C. 8 (osiem) miesięcy kary ograniczenia wolności odbyte z mocy wyroku opisanego w pkt II komparycji, przyjmując, że 1 (jeden) miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 (piętnastu) dniom kary pozbawienia wolności.

VI.  Na zasadzie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt V, VI, VIII, IX i XIII komparycji oraz kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punktach VI i VIII komparycji i wymierza skazanemu T. C. karę łączną 4 /czterech/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności oraz 160 /stu sześćdziesięciu/ stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 /dwudziestu/ złotych.

VII.  Na mocy art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk, na poczet orzeczonej w pkt VI wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. C. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach: VI K 463/09 – od dnia 29 maja 2009 r. do 11 września 2009 r., II K 599/08 – od dnia 24 października 2006 r. do 25 października 2006 r.

VIII.  W pozostałej części wyroki wymienione w punktach I – VI, VIII - IX i XIII podlegają odrębnemu wykonaniu.

IX.  Umarza postępowanie w przedmiocie połączenia wyroków jednostkowych opisanych w punktach VII, X i XI komparycji.

X.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. G. (1) wynagrodzenie w kwocie 144 (stu czterdziestu czterech) złotych powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu T. C..

XI.  Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego w całości od obowiązku ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

Sygn. akt III K 513/13

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, co następuje:

T. C. został skazany prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie - sygn. akt VI K 759/04 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 czerwca 2004 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz z orzeczoną obok grzywną w wymiarze 20 stawek dziennych po 20 złotych każda; postanowieniem Sądu Rejonowego
w G. z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 595/06 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie – sygn. akt II Ko 383/08 karę grzywny zamieniono na 2 miesiące prac społecznie użytecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie - sygn. akt VI K 230/06 za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 14 lutego 2006 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społecznie w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 1307/06 zarządzono wykonanie 105 dni kary zastępczej pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie - sygn. akt II K 2/06 za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 23 kwietnia 2005 r. na karę
2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby oraz z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda; postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 2908/09 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie - sygn. akt II K 461/06 za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 marca 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego
w G. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie – sygn. akt II Ko 2909/09;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie - sygn. akt VI K 313/09 za czyn z art. 263 § 2 kk popełniony w okresie od 7 marca 2004 r. do 9 grudnia 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie - sygn. akt VI K 463/09 za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie od 10 kwietnia 2099 r. do 13 maja 2009 r. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 złotych każda;

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie - sygn. akt IX K 612/09 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 19 marca 2009 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby / zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie – sygn. akt Ko 917/10;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie - sygn. akt II K 599/08 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od
3 czerwca 2006 r. do 28 września 2006 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz z orzeczoną obok grzywną w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych każda;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie - sygn. akt VI K 329/09 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 25 grudnia 2008 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie - sygn. akt VI K 609/10 za czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach określonych w art. 91 § 1 kk w dniach r. 19 marca 2010 r., 26 marca 2010 r. – 28 marca 2010 r., 6 kwietnia 2010 r. – 7 kwietnia 2010 r., 12 maja 2010 r. i 13 maja 2010 r. oraz za czyn z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy z 12 kwietnia 2010 r. na 13 kwietnia 2010 r., na kary jednostkowe odpowiednio 3 lat pozbawienia wolności i 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie - sygn. akt II K 740/10 za czyn z 278 § 1 kk popełniony w dniu 28 marca 2010 r. i z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii pełnione
w dniu 28 marca 2010 r., na kary jednostkowe odpowiednio 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną
6 miesięcy pozbawienia wolności;

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie - sygn. akt VI K 500/10, w którym połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 759/04, II K 2/06 i II K 461/06 wymierzając karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny
w wymiarze 30 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda, a ponadto połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 313/09, VI K 463/09, IX K 612/09, II K 599/08 i VI K 329/09 wymierzając karę łączną 5 lat pozbawienia wolności z orzeczoną obok karą grzywny w wymiarze 160 stawek dziennych po 20 złotych każda;

- Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie - sygn. akt III K 511/11 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i czyn z art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
popełnione w dniu 7 maja 2009 r. na kary jednostkowe odpowiednio 2 miesięcy pozbawienia wolności i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności;

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie – sygn. akt II K 1264/11, w którym połączono kary jednostkowe orzeczone wyrokami VI K 609/10 i II K 740/10 wymierzając karę łączną 3 lat
i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Z opinii o skazanym z Zakładu Karnego w G. wynika, iż zachowanie T. C. w warunkach izolacji penitencjarnej należy ocenić jako poprawne, był on siedemnastokrotnie nagradzany kodeksowo oraz czterokrotnie karany dyscyplinarnie. Jest on właściwie zorientowany w realiach życia więziennego, w stosunku do przełożonych odnosi się regulaminowo. Nie deklaruje przynależności do struktur nieformalnych podkultury przestępczej, w grupie współosadzonych funkcjonuje w sposób bezkonfliktowy. W opinii prognozę penitencjarną określono jako pozytywną, wskazując m.in., że w razie zwolnienia skazany nie będzie wymagał pomocy żadnej z form; w opinii podniesiono też, że skazany prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia, w rozmowie żałuje tego, co zrobił.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:

1)  karty karnej k. 21-23, 87-89, 134-136, 167-169;

2)  informacji o pobytach k. 29-31, 39-46;

3)  opinii o skazanym k. 35-38;

4)  odpisów wyroków k. 53, 96-98, 115-116, 119-121, 125, 127, 130-131, 140-142;

5)  obliczenia kary k. 54, 128;

6)  postanowień k. 143, 144, 172-174;

7)  odpowiedzi k. 157, 170;

8)  akt spraw jednostkowych.

Skazany T. C., powołując się na art. 85 kk, wniósł o połączenie kar orzeczonych w części wymienionych na wstępie wyroków jednostkowych. Skazany wniósł o zastosowanie zasady absorpcji. Sąd z urzędu w niniejszym postępowaniu wziął pod uwagę wszystkie dotychczas wydane wyroki skazujące dotyczące skazanego.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 85 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Mając na uwadze reguły określone przez art. 85 kk, w sprawie niniejszej „nadawały się do połączenia” kary orzeczone w następujących wyrokach, tworzące trzy oddzielne ciągi:

- po pierwsze, Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie o sygn. akt VI K 759/04 oraz tego samego Sądu Rejonowego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 2/06,

- po drugie, Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt VI K 230/06 oraz tego samego Sądu Rejonowego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 461/06,

- po trzecie, w zakresie kar pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt VI K 313/09, nadto tego samego Sądu Rejonowego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt VI K 463/09, nadto tego samego Sądu Rejonowego z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 599/08, nadto tego samego Sadu Rejonowego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt VI K 329/09 oraz tutejszego Sądu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie o sygn. akt III K 511/11; w zakresie kar grzywny wyżej wymienione wyroki w sprawach o sygn. VI K 463/09 i II K 599/08.

Odnośnie pozostałych wyroków opisanych wcześniej, układ dat popełnienia poszczególnych przestępstw oraz dat wydania wyroków dotyczących tych czynów tworzy konfigurację, w której niemożliwe jest - w świetle wymienionego artykułu - wydanie wyroku łącznego obejmującego w/w skazania. W odniesieniu do tychże wyroków nie zaszła po części taka sytuacja, żeby co najmniej dwa przestępstwa zostały popełnione zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok – brak jest więc przesłanek materialnoprawnych określonych art. 85 kk, niezbędnych do wydania wyroku łącznego w odniesieniu do tychże wyroków, przy czym należy jasno podkreślić, że dwa spośród nieobjętych niniejszym wyrokiem łącznym wyroków jednostkowych zostały objęte prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2013 r., sygn. II K 1264/11, który nadal obowiązuje. Należy jednocześnie zauważyć, że czyn, za który orzeczono karę w wyroku jednostkowym w sprawie o sygnaturze IX K 612/09, na skutek nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń dokonanej ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) stał się wykroczeniem. Łączenie kar orzeczonych za przestępstwa z karami orzeczonymi za wykroczenie jest zaś niedopuszczalne (przepisy art. 85 kk i nast. dotyczą łączenia kar orzeczonych za przestępstwa). Tym samym łączenie kary jednostkowej orzeczonej tym wyrokiem jest obecnie niemożliwe (choć było jeszcze możliwe we wcześniejszym wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. VI K 500/10). Należy przy tym podkreślić, że gdyby nawet istniały podstawy do łączenia kary orzeczonej w/w wyrokiem (np. gdy nie doszło do wydania orzeczenia o przekształceniu kary jednostkowej zgodnie z w/w nowelą), ewentualnie wydane rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu, łączące w/w kary, z uwagi na treść art. 576 § 1 kpk, byłoby dla skazanego zdecydowanie niekorzystne.

Powyższa konfiguracja łączenia kar skutkowała koniecznością rozwiązania orzeczeń o karach łącznych jak w pkt I sentencji wyroku.

Suma kar pozbawienia wolności, orzeczonych pierwszym w/w ciągiem, wynosi 3 lata, zaś suma grzywien 50 stawek dziennych. Najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa została wymierzona w sprawie o sygn. akt II K 2/06 i wynosi 2 lata pozbawienia wolności oraz 30 stawek dziennych grzywny.

Suma kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, orzeczonych drugim w/w ciągiem, mając na uwadze treść art. 87 kk, wynosi 10 miesięcy pozbawienia wolności. Najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa została wymierzona w sprawie o sygn. akt II K 461/06 i wynosi 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Suma kar pozbawienia wolności, orzeczonych trzecim w/w ciągiem, wynosi 5 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, zaś suma grzywien 250 stawek dziennych. Najwyższa z kar pozbawienia wolności wymierzonych za poszczególne przestępstwa została wymierzona w sprawie o sygn. akt VI K 463/09 i wynosi 2 lata i 2 miesiące, zaś najwyższa z kar grzywny to kara 150 stawek dziennych, orzeczona w sprawie o sygn. II K 599/08.

W myśl art. 86 § 1 kk, Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

W piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się, że zasadnicze znaczenie w zakresie wymiaru kary łącznej mają dyrektywy prewencyjne zarówno w aspekcie prewencji indywidualnej, jak i prewencji generalnej. W sprawie niniejszej, wymierzając karę łączną, Sąd rozważył przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary jednostkowe, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak (podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1990 r., sygn. IV KR 80/90, LEX nr 22064). W sprawach tych związek taki nie występuje, czyny osądzone w poszczególnych sprawach zostały popełnione niezależnie od siebie i w różnych datach, jedynym co je łączy jest to, że zostały popełnione m.in. przeciwko mieniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż sprawiedliwymi i wyważonymi, uwzględniającymi cele ogólno oraz indywidualno - prewencyjne będą kary:

- za pierwszy z w/w ciągów 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda stawka;

- za drugi z w/w ciągów 7 miesięcy pozbawienia wolności;

- za trzeci z w/w ciągów 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 160 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda stawka.

Kary te wymierzono opierając się na systemie asperacji, polegającej na wymierzeniu kary łącznej wyższej niż najwyższa kara jednostkowa, a niższej niż suma kar. Ferując takie, stosunkowo łagodne rozstrzygnięcie, Sąd przyjął, iż w stosunku do skazanego istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, o której mowa jest w opinii z Zakładu Karnego w G.. Koniecznym jest także podkreślenie, że Sąd w pkt VI wyroku, łącząc kary z wyroków jednostkowych opisanych w trzecim w/w ciągu, miał na uwadze ślad w postaci poprzedniego wyroku łącznego wydanego przez Sąd Rejonowy w Grójcu z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. VI K 500/10, który obejmował część obecnie łączonych kar. Zaznaczyć przy tym należy, że kara łączna nie może stanowić dla skazanego premii wynikającej z faktu popełnienia większej ilości przestępstw i prowadzić do zupełnej rezygnacji z niektórych kar, a do takiej sytuacji doszłoby gdyby wymierzyć skazanemu kary według zasady absorpcji. Orzeczone kary wpłyną zdaniem Sądu na zaistnienie pozytywnych zmian w zachowaniu skazanego i będą oddziaływać na zmianę dotychczasowego trybu życia.

W ocenie Sądu ogół dolegliwości wynikających z orzeczonych niniejszym wyrokiem kar łącznych spełni wobec skazanego cele w zakresie wychowania i poprawy, jak również odniesie zamierzony skutek w zakresie prewencji generalnej, oraz osiągnie cele związane z kształtowaniem świadomości prawnej społeczeństwa.

W punktach III, V i VII wyroku Sąd orzekł w myśl art. 63 § 1 kk.

W pozostałym zakresie, z uwagi na brak podstaw do objęcia innych wyroków jednostkowych wyrokiem łącznym, postępowanie należało umorzyć.

Na podstawie § 14 ust. 5, § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. G. (2) kwotę 144 zł powiększoną o należną stawkę podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu.

O opłatach i kosztach postępowania Sąd orzekł w myśl art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. nr 27 poz. 152 z późniejszymi zmianami) uznając, że ich uiszczenie przez skazanego byłoby niemożliwe, z uwagi na przebywanie w zakładzie karnym i brak majątku większej wartości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Rosik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Grzędziński
Data wytworzenia informacji: