Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 130/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-10-10

Sygn. akt III K 130/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Podgórska – Sułecka

Protokolant: Rafał Czyżewski

przy udziale Prokuratora: Michała Pomianowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 06.06, 10.10.2014 r.

sprawy R. K. s. C. i H. z d. B., ur. (...) w R.

skazanego:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt II K 296/97 (prawomocnym z dniem 24 lutego 1998 r.) za czyn z art. 208 dkk, 203 § 1 dkk, 11 § 1 dkk w zw. z art. 203 § 1 dkk i art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk przy zast. art. 58 dkk, popełniony w okresie od 30 września 1996 r. do 1 lutego 1997 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1000 (jeden tysiąc) zł grzywny z zamianą na wypadek nieuiszczenia w terminie na 25 (dwadzieścia pięć) dni zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 40 (czterdzieści) złotych oraz za czyn z art. 214 § 2 dkk w zw. z art. 58 dkk, popełniony w okresie od 11 stycznia 1997 r. do 1 lutego 1997 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 66 dkk i art. 67 § 1 dkk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet, której na podstawie art. 83 § 1 dkk zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 5 lutego 1998 r. Resztę kary pozbawienia wolności skazany odbył w dniach 1 lutego 1997 r. – 30 kwietnia 1998 r. Kara grzywny została wykonana do dnia 19 kwietnia 2000 r.

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku IV Wydział Karny z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV K 22/05 (prawomocnym z dniem 15 kwietnia 2005 r.) za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony w okresie od 16 lutego 2004 r. do 19 lutego 2004 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 286 § 1 kk, popełniony w dniu 20 lutego 2004 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku XIV Wydział Grodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt XIV K 381/05 (prawomocnym z dniem 21 kwietnia 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony 4 października 2004 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

4.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia V Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2005 r., sygn. akt V K 532/05 (prawomocnym z dniem 18 maja 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od 25 kwietnia 2004 r. do 26 kwietnia 2004 r., na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych grzywny po 10,00 złotych każda. Postanowieniem z dnia 10 maja 2010 r. umorzono karę grzywny. Postanowieniem z dnia 11 września 2008 r. (prawomocnym z dniem 21 października 2008 r.) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została wykonana od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydział Karny z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. akt VII K 600/04 (prawomocnym z dniem 8 lipca 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w okresie od 24 sierpnia 2000 roku do 8 września 2000 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet, której zaliczono okresy od 6.10.2004 r. do 18 listopada 2004 r., od 13 października 2010 r. do 1 marca 2011 r. oraz od 1 marca 2011 r. do 14.06.2011 r. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku XIV Wydział Grodzki z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. akt XIV K 237/05 (prawomocnym z dniem 27 lipca 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od 12 lutego 2004 r. do 13 lutego 2004 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Skazany odbywa karę od 31 grudnia 2013 r. termin zakończenia kary upłynął 30 czerwca 2014 r.

7.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Poznaniu V Wydział Grodzki z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. akt V K 927/05 (prawomocnym z dniem 30 marca 2006 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od 8 kwietnia 2004 r. do 13 kwietnia 2004 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 1 - 3 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. zarządzano wykonanie kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 29.05.2007 r. zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 50 dni. Kara została wprowadzona do odbycia w dniach 17.07.2016 r. do 17.01.2018 r.

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt III K 409/11 (prawomocnym z dniem 23 listopada 2012 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 26 lutego 2004 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Kara grzywny została wykonana do dnia 26 lutego 2014 r.

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt III K 321/13 (prawomocnym z dniem 20 lipca 2013 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 15 lutego 2000 r. do dnia 14 kwietnia 2000 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k., 73 § 1 kk warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych.

orzeka

I.  rozwiązuje orzeczenie o karze łącznej orzeczonej w wyroku ze sprawy IV K 22/05;

II.  na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86§1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach: IV K 22/05, XIV K 381/05, V K 532/05, VII K 600/04, XIV K 237/05, V K 927/05 i wymierza skazanemu R. K. karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 577 kpk, art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach:

a.  VII K 600/04 w dniach: od 06.10.2004 r. – 18.11.2004 r., 13.10.2010 r.-01.03.2011r., 01.03.2011 r.-14.06.2011 r., 14.06.2011 r. – 31.08.2012 r.;

b.  V K 532/05 w dniach od 31.08.2012 r. do 31.12.2013 r.;

c.  XIV K 237/05 w dniach od 31.12.2013 r. do 30.06.2014 r.

d.  XIV K 381/05 w dniach od 30.06.2014 r. do 10.10.2014 r.

przyjmując, że jeden dzień zatrzymania równoważny jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86§1 i §2 kk łączy kary grzywien orzeczone wyrokami w sprawach: XIV K 381/05, V K 927/05, III K 409/11 i III K 321/13 i wymierza skazanemu R. K. karę łączną grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20,00 (dwudziestu) zł, uznając tę karę łączną grzywny za wykonaną w części, to jest w zakresie wykonanej kary grzywny orzeczonej w wyroku w sprawie III K 409/11 do wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych;

V.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach objętych niniejszym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę 240,00 (dwustu czterdziestu) zł wraz z podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za obronę z urzędu skazanego;

VIII.  zwalnia skazanego od zapłaty kosztów procesu, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

  R. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt II K 296/97 (prawomocnym z dniem 24 lutego 1998 r.) za czyn z art. 208 dkk, 203 § 1 dkk, 11 § 1 dkk w zw. z art. 203 § 1 dkk i art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk przy zast. art. 58 dkk, popełniony w okresie od 30 września 1996 r. do 1 lutego 1997 r., na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 1000 zł grzywny z zamianą na wypadek nieuiszczenia w terminie na 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 40 złotych oraz za czyn z art. 214 § 2 dkk w zw. z art. 58 dkk, popełniony w okresie od 11 stycznia 1997 r. do 1 lutego 1997 r., na karę roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 66 dkk i art. 67 § 1 dkk orzeczono karę łączną roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet, której na podstawie art. 83 § 1 dkk zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 5 lutego 1998 r. Resztę kary pozbawienia wolności skazany odbył w dniach 1 lutego 1997 r. – 30 kwietnia 1998 r. Kara grzywny została wykonana do dnia 19 kwietnia 2000 r.

2. Sądu Rejonowego w Gdańsku IV Wydział Karny z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV K 22/05 (prawomocnym z dniem 15 kwietnia 2005 r.) za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony w okresie od 16 lutego 2004 r. do 19 lutego 2004 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 286 § 1 kk, popełniony w dniu 20 lutego 2004 r. na karę roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczono karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

3. Sądu Rejonowego w Gdańsku XIV Wydział Grodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt XIV K 381/05 (prawomocnym z dniem 21 kwietnia 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony 4 października 2004 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

4. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia V Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2005 r., sygn. akt V K 532/05 (prawomocnym z dniem 18 maja 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od 25 kwietnia 2004 r. do 26 kwietnia 2004 r., na karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych grzywny po 10,00 złotych każda. Postanowieniem z dnia 10 maja 2010 r. umorzono karę grzywny. Postanowieniem z dnia 11 września 2008 r. (prawomocnym z dniem 21 października 2008 r.) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została wykonana od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

5. Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydział Karny z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. akt VII K 600/04 (prawomocnym z dniem 8 lipca 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w okresie od 24 sierpnia 2000 roku do 8 września 2000 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet, której zaliczono okresy od 6.10.2004 r. do 18 listopada 2004 r., od 13 października 2010 r. do 1 marca 2011 r. oraz od 1 marca 2011 r. do 14.06.2011 r. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

6. Sądu Rejonowego w Gdańsku XIV Wydział Grodzki z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. akt XIV K 237/05 (prawomocnym z dniem 27 lipca 2005 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od 12 lutego 2004 r. do 13 lutego 2004 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany odbywał karę od 31 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

7. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Poznaniu V Wydział Grodzki z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. akt V K 927/05 (prawomocnym z dniem 30 marca 2006 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od 8 kwietnia 2004 r. do 13 kwietnia 2004 r., na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 1 - 3 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. zarządzano wykonanie kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 29.05.2007 r. zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 50 dni. Kara została wprowadzona do odbycia w dniach od 17.07.2016 r. do 17.01.2018 r.

8 Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt III K 409/11 (prawomocnym z dniem 23 listopada 2012 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 26 lutego 2004 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Kara grzywny została wykonana do dnia 26 lutego 2014 r.

9. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt III K 321/13 (prawomocnym z dniem 20 lipca 2013 r.) za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 15 lutego 2000 r. do dnia 14 kwietnia 2000 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k., 73 § 1 kk warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Ponadto na mocy art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych.

Skazany R. K. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego jego skazania w sprawach: VII K 600/04, XIV K 237/05, IV K 22/05, XIV K 381/05, V K 532/05 oraz V K 927/05 z zastosowaniem zasady częściowej absorbcji. Skazany podniósł także, iż według niego nie jest konieczne łączenie kar orzeczonych wyrokami w sprawach III K 409/11 oraz III K 321/13 z uwagi na fakt, iż są to kary pozbawienia wolności orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Ponadto skazany wniósł o zaliczenie mu na poczet kary łącznej okresów jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach VII K 600/04, V K 532/05 oraz IV K 22/05.

Z treści opinii o skazanym wystawionej przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w G. wynika, iż odbywanie kary rozpoczął on w ww. zakładzie w dniu 09.03.2011 r. Zachowanie skazanego zostało ocenione jako właściwe, gdyż nie był dotychczasowo karany dyscyplinarnie, a był wielokrotnie nagradzany regulaminowo m. in. za sumienne wywiązywanie się z zatrudnienia nieodpłatnego. W grupie wychowawczej funkcjonuje bezkonfliktowo, nie stwarza problemów wychowawczych. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Opiniujący wskazał, iż prognoza penitencjarna wobec R. K. jest pozytywna natomiast jego postępy w resocjalizacji oceniono jako umiarkowane.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów: z akt niniejszej sprawy: wniosek skazanego k. 3- 20, dane o karalności (k. 33-35, 83-86, 154-155, 177-178), odpisy orzeczeń k. 47, 53-54, 62-63, 73, dane o wykonaniu kary k. 50, opinia o skazanym (k. 65-66, 99-100, 148-149, 170-171), pismo z CZSW k. 74-77, dowody wpłaty- wydruki komputerowe k. 91-97, zaświadczenie k. 98, postanowienie (k. 135-136, 159-160, 183-184, 209, 219, 220-221, 222), wykaz wykonywanych kar (k. 191, 211, 205), pismo (k. 208,215); z akt sprawy II K 296/97, a w szczególności: wyrok z 5.02.1998 r. k. 760-769, dokumenty z akt sprawy IV K 22/05, a w szczególności, a w szczególności, wyrok z dnia 7.04.2005 r. k. 96-97, dokumenty z akt sprawy XIV K 381/05, a w szczególności: wyrok z dnia 13.04.2005 r. k. 59, postanowienie z dnia 22.11.2007 r., dokumenty z akt sprawy V K 532/05, a w szczególności: wyrok z dnia 26.04.2005 r., postanowienie z dnia 29.01.2007 r., postanowienie z dnia 10.05.2010 r., postanowienie z dnia 11.09.2008 r., postanowienie z dnia 29.12.2009 r., obliczenie kary k. 110 oraz z dnia 13.03.2012 r., postanowienia z dnia 14.07.2011 r., postanowienie w postępowaniu ekstradycyjnym, dokumenty z akt sprawy VII K 600/04, a w szczególności, wyrok z 2.02.2005 r. k. 319, wyrok z k. 359, postanowienie z dnia 25.06.2012 r. k. 176, postanowienie z 9.12.2010 r. k. 112, dokumenty z akt sprawy XIV K 237/05 (VII K 78/05) , a w szczególności: wyrok z dnia 4.04.2005 r., dokumenty z akt sprawy V K 927/05 w tym wyrok z 28.02.2006 r. k. 208-209, postanowienia z dnia 30.11.2006 r., dokumenty z akt sprawy XIV Ko 5517/06, a w szczególności: postanowienie z dnia 30.11.2006 r., dokumenty z akt sprawy XIV Ko 4351/07, a w szczególności: postanowienie z dnia 29.05.2007 r., dokumenty z akt sprawy III K 409/11, a w szczególności: wyrok z dnia 15.11.2012 r. k. 164, postanowienie k. 176, postanowienie k. 183, dowody wpłat k. 191-195, 197, 201-205, 207, karta dłużnika k. 208, dokumenty z akt sprawy III K 321/13, a w szczególności: wyrok z dnia 8.07.2013 r. k. 380-381, dokumenty z akt sprawy III Kop 102/11, a w szczególności: pismo k. 116-127, dokumenty z akt sprawy IV Kop 26/13, a w szczególności pismo k. 162-177, dokumenty z akt sprawy II Kop 28/10 , a w szczególności pismo k. 92-98, które Sąd ocenił jako odpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy, wobec braku jakichkolwiek wątpliwości co do ich prawdziwości, tym bardziej że żadna ze stron ich nie zakwestionowała.

Sad zważył, co następuje:

przepis art. 85 kk stanowi, że jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Na uwadze mieć również należy, iż zgodnie z art. 89 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 kk. Sąd zważył, iż w stosunku do skazanego R. K. zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego i połączenia w nim kar pozbawienia wolności w jednym ciągu, mianowicie kar orzeczonych wyrokami w sprawach o sygn. akt IV K 22/05, XIV K 381/05, V K 532/05, VII K 600/04, XIV K 237/05 i V K 927/05 - nie zostały połączone kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach w sprawach III K 409/11 i III K 321/13, albowiem w ocenie Sądu, w przypadku skazanego nie zachodziły przesłanki z art. 69 kk - oraz kar grzywien orzeczonych w wyrokach w sprawach o sygn. akt XIV K 381/05, V K 927/05, III K 409/11 i III K 321/13.

Zgodnie z przepisem art. 86 §1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny i 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec skazanego orzeczono następujące kary w sprawach, co do których zachodziły przesłanki z art. 569 § 1 kpk:

- w sprawie o sygn. akt IV K 22/05 za czyn z art. 278§1 kk - karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 286§1 kk - roku pozbawienia wolności. W wyroku tym skazanemu wymierzono kare łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą Sąd wydając wyrok łączny rozwiązał;

- w sprawie o sygn. akt XIV K 381/05 za czyn z art. 286§1 kk - karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł;

- w sprawie o sygn. akt V K 532/05 za czyn z art. art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk - karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł. Postanowieniem z 10.05.2008 r. umorzono karę grzywny;

- w sprawie o sygn. akt VII K 600/04 za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk - 2 lat pozbawienia wolności;

- w sprawie o sygn. akt XIV K 237/05 za czyn z art. 286 § 1 kk - 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- w sprawie o sygn. akt V K 927/05 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk – karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 1 - 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

- w sprawie o sygn. akt III K 409/11 za czyn z art. 286§1 kk obok kary pozbawienia wolności, karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych.

- w sprawie o sygn. akt III K 321/13 za czyn z art. 286§1 kk obok kary pozbawienia wolności, karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych.

W związku z powyższym kara łączna w przypadku połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w wyrokach zapadłych w ww. sprawach mogła zostać wymierzona w granicach od 2 do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto kara łączna w przypadku połączenia kar grzywny orzeczonych w wyrokach zapadłych w sprawach o sygn. akt XIV K 381/05, V K 927/05, III K 409/11 i III K 321/13 mogła zostać wymierzona w granicach od 100 stawek dziennych do 260 stawek dziennych. Sąd nadto zgodnie z art. 86 § 2 kk był obowiązany do określenia na nowo stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3 kk, z jednoczesnym uwzględnieniem, iż wysokość stawki nie mogła przekroczyć kwoty 20 zł, gdyż taka stawka była wcześniej określona jako najwyższa.

Kierując się zatem treścią przepisu art. 85 kk, art. 86§1 i 2 kk, a także biorąc za podstawę kary wymierzone z osobna za wszystkie pozostające w realnym zbiegu przestępstwa przypisane skazanemu, Sąd wymierzył mu karę łączną w wymiarze 7 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd wymierzył kare łączną grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 20 zł. Na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności, Sąd na podstawie art. 577 kpk, art. 63§1 kk, zaliczył R. K. okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach o sygn. akt:

- VII K 600/04 w dniach: od 06.10.2004 r. – 18.11.2004 r., 13.10.2010 r.-01.03.2011r., 01.03.2011 r.-14.06.2011 r., 14.06.2011 r. – 31.08.2012 r.;

- V K 532/05 w dniach od 31.08.2012 r. do 31.12.2013 r.;

- XIV K 237/05 w dniach od 31.12.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz

-XIV K 381/05 w dniach od 30.06.2014 r. do 10.10.2014 r. przyjmując, że jeden dzień zatrzymania równoważny jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Sąd wymierzając powyższe kary łączne uznał, iż decydujące znaczenie winien mieć tu wzgląd na prewencyjne ich oddziaływanie i to zarówno w znaczeniu prewencji ogólnej, jak i indywidualnej. W ocenie Sądu ze względu na cele prewencji indywidualnej, należało odstąpić od wymiaru kary na zasadzie kumulacji, ponieważ w ocenie Sądu kumulacja kar w wypadku skazanego przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Podkreślić zaś należy, że „Priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, zaś kara łączna orzeczona na zasadzie absorpcji lub kumulacji - wyjątkiem. Żaden automatyzm w wymiarze kary nie może zasługiwać na aprobatę, gdyż zasada kumulacji byłaby formą odpłaty, zaś zasada absorpcji - formą nagrody.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2005 r., II AKa 06/20050). Zgodnie z ugruntowanym poglądem ogólną ideą leżącą u podstaw wymierzania kary łącznej jest odpowiednia redukcja sumy kar podyktowana względami humanitarnymi. Rodzi to zatem konieczność łączenia kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa w sposób analogiczny, jak w przypadku gdyby sprawy dotyczące owych przestępstw były rozpoznawane w jednym postępowaniu, tak też należy łączyć je w taki sposób, w jaki zostałyby połączone w pierwszym wyroku skazującym. Niemniej jednak należy mieć jednocześnie na uwadze, że decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, zarówno w znaczeniu prewencji indywidualnej, jak i ogólnej. Kara łączna nie może i nie powinna być bowiem postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości pozostających w realnym zbiegu przestępstw. Zauważyć także wypada, iż co do zasady taki stan rzeczy może w wyroku łącznym nawet pogorszyć sytuację skazanego, w szczególności przy łączeniu wyroków zawierających już kary łączne, bądź kary orzeczone za ciąg przestępstw, bowiem sąd orzekający nową karę łączną nie tylko nie jest związany wymierzonymi w poszczególnych sprawach karami łącznymi, ale i granice nowej kary łącznej nie wyznaczają mu poprzednio orzeczone kary łączne, a wyłącznie granice te są wyznaczone wysokością kar jednostkowych orzeczonych za poszczególne przestępstwa przypisane skazanemu w wyrokach podlegających łączeniu.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zasada pełnej absorpcji w zakresie podlegających łączeniu kar nie może znaleźć zastosowania. Kara łączna nie może bowiem stanowić dla skazanego swoistej premii wynikającej z faktu popełnienia znacznej ilości przestępstw i prowadzić de facto do zupełnej rezygnacji z niektórych kar. W ocenie Sądu w pełni zasadnym jest zastosowanie w niniejszej sprawie systemu redukcji poprzez wymierzenie R. K. kary łącznej w wymiarze zbliżonym do górnej granicy sumy kar jednostkowych podlegających łączeniu.

Obie też prewencje w przedmiotowej sprawie uzasadniają niestosowanie zasady pełnej absorpcji przy wymiarze łącznych kar pozbawienia wolności, czy grzywny. Przede wszystkim popełnienie przez skazanego siedmiu przestępstw, a także popełnianie przez skazanego przestępstw naruszających te same lub podobne dobra prawne, jest negatywnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary surowszej niż wynikającej z zasady absorbcji. Dotychczasowe zachowanie skazanego wskazywało na ewidentny brak krytycyzmu wobec własnego postępowania, jak też demonstracyjne wręcz pokazanie przez skazanego, iż kolejne postępowania sądowe wobec niego, zakończone wyrokami skazującymi, nie stanowiły dla skazanego żadnego hamulca od popełniania kolejnych przestępstw.

W związku z powyższym przy kształtowaniu kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd zastosował zasadę asperacji.

Kosztami postępowania Sąd obciążył Skarb Państwa, mając na uwadze sytuację skazanego, który nadal jest pozbawienia wolności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Laszczka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Podgórska – Sułecka
Data wytworzenia informacji: