Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 17/15 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-12-12

Sygn. akt XIV K 17/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XIV Wydział Karny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Joanna Raczkowska

Protokolant: Kamila Kutyła, M. J., J. D., K. N.,

przy udziale prokuratora: Aleksandry Piasta, I. T., M. D., E. P., J. W., M. M. (1), A. U.,

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 18 września 2015r., 15 października 2016r., 7 marca 2016r., 12 kwietnia 2016r., 31 maja 2016r., 5 lipca 2016r., 12 sierpnia 2016r., 4 października 2016r., 14 października 2016r., oraz 30 listopada 2016r.,

sprawy

1) A. C.

c. J. i J. z d. G.,

ur. (...) w W.

oskarżonej o to, że w dniu 31 stycznia 2013 r. w W. przy ul. (...), działając w celu uzyskania korzyści majątkowej, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.687,09 złotych w ten sposób, że zawierając umowę kredytu gotówkowego o nr (...) przedłożyła uprzednio podrobiony dokument poświadczający okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci zaświadczenia o zarobkach w firmie (...) P. T., wprowadzając bank w błąd co do zatrudnienia w w/w firmie oraz możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2) L. D.

c. R. i L. z d. S.,

ur. (...), w (...)

oskarżonej o to, że: działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru:

1)  w dniu 18 sierpnia 2013 r. w P. przy ul. (...), składając wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 11.812,80 złotych w Banku (...) S.A. przedłożyła uprzednio podrobiony dokument poświadczający okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci zaświadczenia o zarobkach w firmie (...), wprowadzając bank w błąd, co do zatrudnienia w/w firmie,

2)  w dniu 19 sierpnia 2013 r. w P. przy ul. (...), składając wniosek o udzielenie limitu w rachunku na kwotę 7.900 złotych w Banku (...) S.A. przedłożyła uprzednio podrobiony dokument poświadczający okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci zaświadczenia o zarobkach w firmie (...), wprowadzając bank w błąd, co do zatrudnienia w/w firmie,

tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

3) E. G.

c. A. i M. z d. K.,

ur. (...) w S.

oskarżonej o to, że: w dniu 4 kwietnia 2013 r. w W. przy Al. (...), składając wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 34.968,05 złotych w Banku (...) S.A. przedłożyła uprzednio podrobiony dokument poświadczający okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci zaświadczenia o zarobkach w firmie (...), wprowadzając bank w błąd, co do zatrudnienia w/w firmie tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk ,

4) P. O.

s. E. i D. z d. F.,

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

1)  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później 30 stycznia 2013 r. pomógł A. C. w doprowadzeniu Banku (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 19.687,09 złotych w związku z zawartą umową kredytu gotówkowego nr (...) poprzez wypełnienie i przekazanie w/w poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 31 stycznia 2013 roku, co miało istotne znaczenie dla uzyskania przez A. C. kredytu gotówkowego tj. o czyn z art. 18§ 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2)  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później 18 sierpnia 2013 r. pomógł L. D. w uzyskaniu kredytu gotówkowego na kwotę 11.812,80 złotych poprzez wypełnienie i przekazanie w/w poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 17 czerwca 2013 r., co miało istotne znaczenie dla uzyskania przez L. D. kredytu gotówkowego tj. o czyn z art. 18§ 3 kk w zw. z art.. 297 § 1 kk,

3)  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później 4 kwietnia 2013 r. pomógł E. G. w uzyskaniu kredytu gotówkowego na kwotę 34.968,05 złotych poprzez wypełnienie i przekazanie w/w poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 2 kwietnia 2013 r. z o.o , co miało istotne znaczenie dla uzyskania przez E. G. kredytu gotówkowego, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art.. 297 § 1 kk;

o r z e k a:

I.  oskarżoną A. C., w ramach zarzucanego jej czynu, uznaje za winną tego, że w dniu 31 stycznia 2013 r. w W. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.687,09 złotych w ten sposób, że zawierając umowę kredytu gotówkowego o nr (...) przedłożyła dokument poświadczający nieprawdę co okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, w postaci zaświadczenia z dnia 31 stycznia 2013 roku o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), wprowadzając bank w błąd co do faktu zatrudnienia jej w w/w firmie na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony i osiąganych tam z tego tytułu dochodach oraz co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kredytu, tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, i za to, na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 37 a k.k. w zw. z art. 34§1 kk i §1a pkt 1 kk, wymierza jej karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k orzeka wobec oskarżonej A. C. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) kwoty 19.687,09 (dziewiętnaście tysięcy, sześćset osiemdziesiąt siedem, 9/100) złotych;

III.  oskarżoną L. D., w ramach zarzucanego jej czynu, uznaje za winną tego, że:

działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru:

1.  w dniu 18 czerwca 2013 r. w P. przy ul. (...), w Banku (...) S.A., działając w celu uzyskania dla siebie kredytu; składając wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 11.812,80 (nr (...)) przedłożyła w ww. Banku, dokument w postaci zaświadczenia z dnia 17 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), poświadczający nieprawdę odnośnie faktu jej zatrudnienia w firmie (...) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony tj. do dnia 1.05.2015r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony i o wysokości osiąganego tam z tego tytułu wynagrodzenia, czyli odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania ww. kredytu gotówkowego,

2.  w dniu 19 czerwca 2013 r. w P. przy ul. (...), w Banku (...) S.A., działając w celu uzyskania kredytu dla siebie; składając wniosek o udzielenie limitu kredytowego w koncie osobistym na kwotę 7.900 złotych (nr (...)), przedłożyła w ww. Banku dokument w postaci zaświadczenia z dnia 17 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), poświadczający nieprawdę, odnośnie faktu jej zatrudnienia w firmie (...) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony tj. do dnia 1.05.2015r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony i o wysokości osiąganego tam z tego tytułu wynagrodzenia, czyli odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania ww. limitu kredytowego na swoim koncie,

tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37 a k.k. w zw. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. skazuje ją na karę grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20,00 zł (dwudziestu złotych);

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k orzeka wobec oskarżonej L. D. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) łącznie kwoty 19.712,08 (dziewiętnaście tysięcy, siedemset dwanaście, 8/100) złotych,

V.  na podstawie art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec E. G. o czyn polegający na tym, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. w W. przy Al. (...), działając w celu uzyskania kredytu dla siebie, składając wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 34.968,05 złotych, przedłożyła w Banku (...) dokument w postaci zaświadczenia z dnia 2 kwietnia 2013 r. o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) poświadczający nieprawdę odnośnie faktu jej zatrudnienia w firmie (...) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, czyli co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania ww. kredytu, tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk, warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku próby,

VI.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. orzeka wobec oskarżonej E. G. świadczenie pieniężne - w wysokości 1000 (tysiąc) złotych, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VII.  oskarżonego P. O., w ramach zarzucanych mu czynów, uznaje za winnego tego, że:

1.  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później niż w dniu 31 stycznia 2013 r., działając z zamiarem, aby A. C. popełniła przestępstwo, polegające na doprowadzeniu Banku (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.687,09 złotych, która działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawierając umowę kredytu gotówkowego o nr (...) przedłożyła dokument poświadczający nieprawdę co okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, w postaci zaświadczenia z dnia 31 stycznia 2013 roku o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), wprowadzając bank w błąd co do faktu zatrudnienia ww. firmie na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony i osiąganych tam z tego tytułu dochodach oraz co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kredytu, pomógł jej w jego popełnieniu, w ten sposób, że jako prezes firmy (...) P. O., podpisał i przekazał ww. poświadczający nieprawdę co okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 31 stycznia 2013 r., tj. o czyn określony w art. 18§ 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 37 a k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. skazuje go na karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych);

2.  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później niż 17 czerwca 2013 r., działając z zamiarem, aby L. D. popełniła przestępstwo oszustwa kredytowego, polegającego na przedłożeniu w Banku (...) S.A., w celu uzyskania dla siebie kredytu - wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 11.812,80 zł., dokumentu w postaci zaświadczenia z dnia 17 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), poświadczającego nieprawdę, odnośnie faktu jej zatrudnienia w firmie (...) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony tj. do dnia 1.05.2015r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony i o wysokości osiąganego tam z tego tytułu wynagrodzenia, czyli odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania ww. kredytu gotówkowego, pomógł jej w jego popełnieniu, w ten sposób, że jako prezes firmy (...) P. O., podpisał i przekazał jej wspomniany, poświadczający nieprawdę co okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 17 czerwca 2013r., tj. o czyn określony w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i za to, na podstawie art. 19 § 2 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 60 § 1 i 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. skazuje go na karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych);

3.  w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później niż 2 kwietnia 2013 r., działając z zamiarem, aby E. G. popełniła przestępstwo oszustwa kredytowego, polegającego na przedłożeniu w Banku (...) S.A., w celu uzyskania dla siebie kredytu, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego na kwotę 34.968,05 zł., dokumentu w postaci zaświadczenia z dnia 2 kwietnia 2013 r. o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...), poświadczającego nieprawdę, odnośnie faktu jej zatrudnienia w firmie (...) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, czyli odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania ww. kredytu gotówkowego, pomógł jej w jego popełnieniu, w ten sposób, że jako prezes firmy (...) P. O., podpisał i przekazał jej wspomniany, poświadczający nieprawdę co okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki dokument, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 2 kwietnia 2013r., tj. o czyn określony w art. 18§ 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i za to, na podstawie art. 19 § 2 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 60 § 1 i 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. skazuje go na karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25,00 zł (dwudziestu pięciu złotych);

VIII.  na podstawie art. 85 k.k., 85a k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k., łączy orzeczone wobec oskarżonego P. O. w pkt VII wyroku jednostkowe kary grzywny i wymierza mu karę łączną grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną A. C. od ponoszenia przypadających na nią w ¼ kosztów sądowych w tej sprawie, wydatkami w tym zakresie obciążając Skarb Państwa;

X.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., a wobec oskarżonej E. G. – także na podstawie art. 629 kpk - zasądza od oskarżonych: E. G., L. D. i P. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 437,20 (czterysta trzydzieści siedem i 20/100) złotych, tytułem uiszczenia po ¼ kosztów sądowych, oraz tytułem opłat: kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych – od oskarżonej E. G., kwotę 400 (czterysta) złotych od oskarżonej L. D. i kwotę 500 (pięćset) złotych od oskarżonego P. O.;

XI.  na podstawie art. 618§1 pkt 11 kpk i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w zw. z § 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013r. poz.461) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. G. kwotę 1.392 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony z urzędu udzielonej oskarżonej A. C..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Lewtak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Raczkowska
Data wytworzenia informacji: