Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 943/18 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2020-02-05

Sygn. akt III K 943/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR K.

Protokolant: P. C., J. T.

w obecności prokuratora: ---

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. i 29 stycznia 2020 r. sprawy

1.  P. M.

syna A. i M., urodz. (...) w W.

oskarżonego to, że:

w okresie od 25 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. ze sklepu (...) mieszczącego się w Galerii (...) przy ul. (...) w W., będąc pracownikiem ww. sklepu przywłaszczył powierzone mienie w postaci: A. mysz M. M. W. o nr (...) o wartości 157,79, zł, dwóch sztuk A. napęd SuperDrive o nr (...) o wartości 506,32 zł, trzech sztuk A. przewód ze złączką L. 1 m o nr (...) o wartości 176,88 zł, dwie sztuki A. przewód ze złączką L. 2 m o nr (...) o wartości 178,60 zł, 4 sztuk A. iPhone 6 opakowanie z baterią o nr (...) o wartości 1196,44 zł, cztery sztuki A. zasilacz USB-C o mocy 29W o nr (...) o wartości 631,16 zł, A. M. (...) o nr (...) o wartości 398,82 zł, trzy sztuki A. (...) S. (...) etui z klawiaturą o nr (...) o wartości 1724,67 zł, pięć sztuk A. P. rysik o nr (...) o wartości 1723,25 zł, cztery sztuki A. kabel ze złączką L. na USB-C 1 m o nr (...) o wartości 236 zł, trzy sztuki A. przedłużacz do zasilania o nr (...) o wartości 187,26 zł, cztery sztuki A. przewód USB-C. L. 2 m o nr (...) o wartości 454,28 zł, dwie sztuki B.&O. H. słuchawki douszne bezprzewodowe o wartości 1250,90 zł, dziewięć sztuk A. M. (...) o nr (...) o wartości 2278,44 zł, dwie sztuki stacja dokująca A. W. o nr (...) o wartości 509,30 zł, A. bransoletka mediolańska w kolorze gwiezdnej czerni o nr (...) o wartości 637,58 zł, trzy sztuki A. przewód zasilający o nr (...) o wartości 187,26 zł, A. S. (...) dla iPhona (...) 9,7 cala o nr (...) o wartości 502,94 zł, A. obudowa z baterią do iPhone 7 o nr (...) o wartości 299,11 zł, osiem sztuk A. zasilacz USB o mocy 61W o nr (...) o wartości 1768,64 zł, sześć sztuk A. zasilacz o mocy 87W o nr (...) o wartości 1518,97 zł, trzy sztuki klawiatura M. Keyboard o nr (...) o wartości 1235,46 zł, A. P. o nr (...) o wartości 107,21, czym spowodował straty o łącznej wartości 17867,28 zł ma szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W.,

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk

oraz

2.  A. M.

syna K. i G., urodz. (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 25 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. przyjął od P. M. mienie o łącznej wartości (...),28, w tym: A. mysz M. M. W. o nr (...) o wartości 157,79, zł, dwóch sztuk A. napęd SuperDrive o nr (...) o wartości 506,32 zł, trzech sztuk A. przewód ze złączką L. 1 m o nr (...) o wartości 176,88 zł, dwie sztuki A. przewód ze złączką L. 2 m o nr (...) o wartości 178,60 zł, 4 sztuk A. iPhone 6 opakowanie z baterią o nr (...) o wartości 1196,44 zł, cztery sztuki A. zasilacz USB-C o mocy 29W o nr (...) o wartości 631,16 zł, A. M. (...) o nr (...) o wartości 398,82 zł, trzy sztuki A. (...) S. (...) etui z klawiaturą o nr (...) o wartości 1724,67 zł, pięć sztuk A. P. rysik o nr (...) o wartości 1723,25 zł, cztery sztuki A. kabel ze złączką L. na USB-C 1 m o nr (...) o wartości 236 zł, trzy sztuki A. przedłużacz do zasilania o nr (...) o wartości 187,26 zł, cztery sztuki A. przewód USB-C. L. 2 m o nr (...) o wartości 454,28 zł, dwie sztuki B.&O. H. słuchawki douszne bezprzewodowe o wartości 1250,90 zł, dziewięć sztuk A. M. (...) o nr (...) o wartości 2278,44 zł, dwie sztuki stacja dokująca A. W. o nr (...) o wartości 509,30 zł, A. bransoletka mediolańska w kolorze gwiezdnej czerni o nr (...) o wartości 637,58 zł, trzy sztuki A. przewód zasilający o nr (...) o wartości 187,26 zł, A. S. (...) dla iPhona (...) 9,7 cala o nr (...) o wartości 502,94 zł, A. obudowa z baterią do iPhone 7 o nr (...) o wartości 299,11 zł, osiem sztuk A. zasilacz USB o mocy 61W o nr (...) o wartości 1768,64 zł, sześć sztuk A. zasilacz o mocy 87W o nr (...) o wartości 1518,97 zł, trzy sztuki klawiatura M. Keyboard o nr (...) o wartości 1235,46 zł, A. P. o nr (...) o wartości 107,21 zł, wiedząc o tym, że pochodzi ono z czynu zabronionego,

tj. o czyn z art. 291 § 1 kk

orzeka:

I.  oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym, że ustala, iż w skład przywłaszczonego mienia wchodził ponadto pasek skórzany w kolorze piaskowca o nr (...) o wartości 478,02 zł oraz cztery silikonowe etui do IPhone 7 (...) o nr (...), (...), (...), (...) o wartości 478,60 zł, zaś łączna wartość strat wynosiła 18823,90 zł, i za to na podstawie art. 284 § 2 kk skazuje go, a na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 37a kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. M. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W. kwoty 13870,84 zł (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);

III.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu A. M. ustala, że nabył on od P. M. rzeczy wymienione w zarzucie, a ponadto pasek skórzany w kolorze piaskowca o nr (...) o wartości 478,02 zł oraz cztery silikonowe etui do IPhone 7 Plus o nr (...), (...), (...), (...) o wartości 478,60 zł, zaś łączna wartość tych rzeczy wynosiła 18823,90 zł, co do których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego i za to po zakwalifikowaniu tego czynu z art. 292 § 1 kk na tej podstawie skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  na podstawie art. 34 § 3 kk orzeka od oskarżonego A. M. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 4 000,- (czterech tysięcy) zł;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. W. kwotę 504,- (pięćset cztery) zł podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług za obronę oskarżonego A. M. z urzędu;

VI.  zasądza od każdego z oskarżonych opłatę w kwocie 120,- (sto dwadzieścia) zł , zwalnia ich od pozostałych kosztów sądowych, przejmując je w tym zakresie na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Konrad Mielcarek
Data wytworzenia informacji: