Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 739/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-01-18

Sygn. akt: III K 739/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Hulko

Protokolant: Marta Zduniak

w obecności Prokuratora: Marii Wawer

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 grudnia 2014 roku, 5 lutego 2015 roku, 24 marca 2015 roku, 18 maja 2015 roku, 25 czerwca 2015 roku, 13 sierpnia 2015 roku, 21 października 2015 roku, 25 listopada 2015 roku, 4 stycznia 2016 roku

sprawy

A. G.

syna J. i H.

urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

1.  w nieustalonym okresie, nie później jednak niż do 5 kwietnia 2008r. w W. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. D. oraz przysparzając sobie stale źródło dochodu, nabył w celu rozpowszechnienia nielegalnie zwielokrotnione utwory w postaci filmów i programów komputerowych utrwalonych na płytach DVD i dyskach twardych, czym działał na szkodę legalnych producentów w/w utworów reprezentowanych przez Związek (...) w W. oraz L. (...) z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 118 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

M. D.

córki S. i G.

urodzonej (...) w W.

oskarżonej o to, że:

2.  w nieustalonym okresie, nie później jednak niż do 5 kwietnia 2008r. w W. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. G. oraz przysparzając sobie stale źródło dochodu, nabyła w celu rozpowszechnienia nielegalnie zwielokrotnione utwory w postaci filmów i programów komputerowych utrwalonych na płytach DVD i dyskach twardych, czym działała na szkodę legalnych producentów w/w utworów reprezentowanych przez Związek (...) w W. oraz L. (...) z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 118 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

orzeka

I.  oskarżonego A. G. uznaje za winnego w ramach zarzucanego mu w pkt. I części wstępnej wyroku czynu tego, że w nieustalonym okresie, nie później jednak niż do 5 kwietnia 2008 roku w W. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. D. oraz przysparzając sobie stale źródło dochodu, nabył płyty DVD i dyski twarde ze zwielokrotnionymi bez uprawnienia utworami w postaci filmów i programów komputerowych, czym działał na szkodę legalnych producentów w/w utworów, reprezentowanych przez Związek (...) w W. oraz (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia czynu z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i za to na podstawie tego przepisu skazuje go, a na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 37a k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  oskarżoną M. D. uznaje za winną w ramach zarzucanego jej w punkcie 2 części wstępnej wyroku czynu tego, że w nieustalonym okresie, nie później jednak niż do 5 kwietnia 2008 roku w W. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. G. oraz przysparzając sobie stale źródło dochodu, nabyła płyty DVD i dyski twarde ze zwielokrotnionymi bez uprawnienia utworami w postaci filmów i programów komputerowych, czym działała na szkodę legalnych producentów w/w utworów, reprezentowanych przez Związek (...) w W. oraz (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia czynu z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i za to na podstawie tego przepisu skazuje ją, a na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 37a k.k. wymierza jej karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych A. G. i M. D. solidarnie obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę kwoty 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o. w W.;

IV.  na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych zapisanych pod pozycjami od 46 do 977 wykazu dowodów rzeczowych numer DRZ (...)

V.  na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych zapisanych pod pozycjami: 1 – 45, 978, 979 wykazu dowodów rzeczowych numer DRZ (...)

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego W. D., Kancelaria Adwokacka w W. kwotę 792 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych plus VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej M. D. wykonywaną z urzędu, które nie zostało w całości ani w części uiszczone;

VII.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych A. G. i M. D. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o. w W. kwoty po 180 (sto osiemdziesiąt złotych) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych na rzecz ustanowienia w sprawie pełnomocnika;

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Wojda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Hulko
Data wytworzenia informacji: