Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 433/15 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-10-26

Sygn. akt III K 433/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Drajewicz

Protokolant: Anna Grzywna

w obecności Prokuratora: Jana Drelewskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 lipca 2015 roku, 8 października 2015 roku, 26 października 2015 roku sprawy

R. Ś.

syna S. i B.

urodzonego dnia (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1. w dniu 12 czerwca 2013 roku w nieustalonym miejscu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pośrednictwem sieci internetowej doprowadził D. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 749 złotych poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży telefonu komórkowego marki S. (...) wystawionego na portalu (...) na aukcji numer (...),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

2. w dniu 13 czerwca 2013 roku w nieustalonym miejscu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z pośrednictwem sieci internetowej doprowadził A. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 320 złotych poprzez wprowadzenie jej w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży telefonu komórkowego marki (...)wystawionego na portalu (...) na aukcji numer (...),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

3. w dniu 17 czerwca 2013 roku w nieustalonym miejscu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z pośrednictwem sieci internetowej doprowadził Ł. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 278 złotych poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży telefonu komórkowego marki S. (...) wystawionego na portalu (...) na aukcji numer (...),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

4. w dniu 19 czerwca 2013 roku w nieustalonym miejscu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z pośrednictwem sieci internetowej doprowadził B. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 300 złotych poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży telefonu komórkowego marki(...)wystawionego na portalu (...) na aukcji numer (...),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

orzeka

I.  oskarżonego R. Ś. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w punktach 1 – 4 części wstępnej wyroku czynów, wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k., z tym że w ramach zarzucanego czynu ustala, że:

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 1 części wstępnej wyroku działał on na szkodę Grupy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.,

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej wyroku działał on na szkodę Banku (...) S.A. w W.,

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 3 części wstępnej wyroku działał on na szkodę Grupy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.,

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 4 części wstępnej wyroku działał on na szkodę Grupy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

i uznaje, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności w ramach ciągu przestępstw określonego w art. 91 § 1 k.k. i na podstawie art. 286 § 1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie przepisu art. 286 § 1 k.k. w art. 91 § 1 k.k. wymierza mu za ten czyn karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. nakłada na oskarżonego R. Ś. obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez zapłatę kwoty:

- 5 327 (pięciu tysięcy trzystu dwudziestu siedmiu) złotych na rzecz pokrzywdzonego Grupy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.;

- 2 320 (dwóch tysięcy trzystu dwudziestu) złotych na rzecz pokrzywdzonego Banku (...) S.A. z siedzibą w W.,

IV. na podstawie art. 624 § 1 k.k. zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty kosztów sądowych, w tym nie wymierza mu opłaty,

V. na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy - adw. M. D. kwotę 420 (czterystu dwudziestu) złotych plus VAT tytułem wynagrodzenia nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu zwyczajnym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Wojda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Drajewicz
Data wytworzenia informacji: