Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 293/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-07-17

Sygn. akt III K 293/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki

Protokolant: Anna Budna

przy udziale Prokuratora Joanny Walczak, Pawła Zielińskiego i Moniki Tkaczuk-Goldy

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 09 marca, 13 maja oraz 17 lipca 2015 roku

sprawy

E. K., PESEL (...), c. M. i M., urodzonej (...) w C.

oskarżonej o to, że:

w dniu 27 lipca 2005 roku w (...) Oddziale Banku (...) S.A. przy ul. (...) w W. w celu uzyskania dla siebie pożyczki pieniężnej w kwocie 35.280 zł przedłożyła poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, które potwierdziła własnoręcznym podpisem, jednakże pożyczki pieniężnej nie otrzymała z uwagi na działania podjęte przez pracownika Banku,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

orzeka:

I.  oskarżoną E. K. uznaje za winną tego, że w dniu 20 lipca 2005 roku w (...)Oddziale Banku (...) S.A. przy ul. (...) w W. w celu uzyskania dla siebie pożyczki w kwocie 35.280 zł przedłożyła poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wskazujące, że zatrudniona jest od dnia 15 stycznia 2005 roku na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, mające istotne znaczenie dla uzyskania tej pożyczki, który to czyn wyczerpuje dyspozycję art. 297 § 1 k.k. i na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza jej karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

II.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych objętych wykazem nr 01 zawartym na k. 45, pozostawiając je w aktach sprawy;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary grzywny orzeczonej w pkt I. zalicza oskarżonej E. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 27 lipca 2005 roku, ustalając, że odpowiada to 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny;

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej E. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwustu) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 1.878,88 (tysiąca ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu osiemdziesięciu ośmiu) złotych tytułem wydatków.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Wojda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Bełczącki
Data wytworzenia informacji: