Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 4209/17 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2019-10-30

Sygn. akt II C 4209/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2019 r.

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. II W. C. w składzie:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska

Protokolant: Wojciech Gałamon

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019 roku w W. na rozprawie

sprawy z powództwa T. T.

przeciwko T. W. „. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego T. W.T. (...)” z siedzibą w W. na rzecz powoda T. T. kwotę 33.597,93 ‬zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 93/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:

a.  od kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) od dnia 17 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

b.  od kwoty 335,52 zł (trzysta trzydzieści pięć złotych 52/100) od dnia 12 września 2017 roku do dnia zapłaty,

c.  od kwoty 3.172,93 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 93/100) od dnia 23 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

d.  od kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) od dnia 18 października 2019 r. do dnia zapłaty,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od pozwanego T. W.T. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda T. T. kwotę 4.545,12 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 12/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

4.  nakazuje pobrać od pozwanego T. W.T. (...) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla W. M. w W. kwotę 1.689 zł (tysiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której powód został zwolniony,

5.  nakazuje wypłacić powodowi T. T. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla W. M. w W. kwotę 54,88 zł (pięćdziesiąt cztery złote 88/100) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej na poczet wynagrodzenia biegłego.

sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Jarosińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska
Data wytworzenia informacji: