Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1363/16 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2018-06-13

Sygn. akt I C 1363/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy dla W. M.w W., I Wydział Cywilny,

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska

Protokolant: sekretarz sądowy Marta Czujko

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2018 roku wW., na rozprawie sprawy

z powództwa M. P.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 53.027,00 złotych

I.  umarza postępowanie w sprawie w zakresie żądania kwoty 10.775,00 zł ( dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć );

II.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 42.252,00 zł (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 15.000 złotych (piętnaście tysięcy 00/100) od dnia 03 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

- 1.332 złotych ( jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa) od dnia 03 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

- 620 złotych ( sześćset dwadzieścia ) od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty;

- 25.300,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta ) od dnia 21 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty;

III.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

IV.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 6.810,69 złotych (sześć tysięcy osiemset dziesięć 69/100) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego;

V.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy M. na rzecz powoda M. P. kwotę 122,02 złotych (sto dwadzieścia dwa 02/100) tytułem częściowego zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej na poczet wynagrodzenia biegłego;

VI.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy M. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 114, 54 złotych (sto czternaście 54/100) tytułem częściowego zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej na poczet wynagrodzenia biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Markuszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kucharska
Data wytworzenia informacji: