Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 627/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2015-02-23

Sygn. akt III RC 627/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: protokolant sądowy – stażysta Anna Niedbalska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. M. G. (1) i M. G. (2) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. G. (1)

przeciwko J. G. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa z dniem 12 grudnia 2014 roku alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt IV C 1447/12 alimenty od pozwanego J. G. (2) na rzecz małoletniej córki M. G. (1) urodzonej (...) w P. z kwoty 500 (pięćset) złotych miesięcznie do kwoty 600 (Sześćset) złotych miesięcznie płatne do rąk matki J. G. (1) do 10 - tego każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  podwyższa z dniem 12 grudnia 2014 roku alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt IV C 1447/12 alimenty od pozwanego J. G. (2) na rzecz małoletniego syna M. G. (2) urodzonego (...) w W. z kwoty 500 (pięćset) złotych miesięcznie do kwoty 600 (Sześćset) złotych miesięcznie płatne do rąk matki J. G. (1) do 10 - tego każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

III.  w pozostałej części powództwo oddala;

IV.  odstępuje od obciążania kosztami sądowymi pozwanego J. G. (2);

V.  koszty procesu znosi miedzy stronami;

VI.  wyrokowi w pkt. I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

J. G. (1) w imieniu małoletnich M. G. (1) i M. G. (2) w dniu 12 grudnia 2014 roku wniosła do Sądu Rejonowego w Pruszkowie powództwo o podwyższenie alimentów od J. G. (2) na rzecz małoletnich z kwot po 500 zł do kwot po 900 zł miesięcznie, płatnych na rachunek bankowy lub do rąk J. G. (1) do dnia 20-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 01 grudnia 2014 r. W uzasadnieniu pozwu podała m.in., iż w dniu 4 marca 2011 r. w sprawie III RC 619/09 Sąd Rejonowy w Pruszkowie zasądził na rzecz małoletnich alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie na każde z nich. Wyrokiem z dnia (...) r. w sprawie IV C 1447/12 Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł rozwód między przedstawicielką ustawową a pozwanym. W wyroku rozwodowym zasądzona została wysokość alimentów na małoletnich powodów. Od tego czasu sytuacja życiowa powodów zmieniła się, pozwany od 2013 r. nie wywiązuje się z planowanych spotkań z dziećmi. Spędzanie czasu z powodami uzależnia od ponoszenia przez przedstawicielkę ustawową części kosztów pobytu. Ponadto wynagrodzenia przedstawicielki ustawowej zostało częściowo zajęte przez komornika, co sprawia, że kwota wynagrodzenia będąca do jej dyspozycji wynosi średnio ok. 1.600 zł miesięcznie, natomiast na koszty związane z utrzymaniem małoletnich powodów przeznacza ok. 2.200 zł miesięcznie. J. G. (2) jest zatrudniony jako specjalista ds. szkoleń i wdrożeń w firmie z branży IT, z czego wynika zwiększenie się jego możliwości zarobkowych (k. 3-6).

W odpowiedzi na pozew z dnia 19 lutego 2015 r. J. G. (2) wnosił o oddalenie powództwa, wskazując, że małoletnia M. nie uczęszcza już do przedszkola i nie wymaga opiekunki, co sprawia, że jej koszt jej utrzymania zmniejszył się o kilkaset złotych, natomiast małoletni M. cierpiał wcześniej na atopowe zapalenie skóry oraz alergie, natomiast obecnie nie cierpi na te schorzenia. W zestawieniu kosztów utrzymania podane kwoty są częściowo zawyżone, częściowo niezgodne z rzeczywistością. Matka nie wykazuje zainteresowania edukacją córki. Wynagrodzenie pozwanego jest częściowo zajęte przez komornika, zatem pozwany dysponuje kwotą ok. 1.700 zł miesięcznie. Jest astmatykiem (k. 33-35).

Na rozprawie w dniu 19 lutego 2015 roku przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów popierała powództwo, zaś pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości (k.102-103)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni M. G. (1) urodzona (...) oraz M. G. (3) urodzony (...) pochodzą ze związku małżeńskiego J. G. (2) i J. G. (1), rozwiązanego przez rozwód. Alimenty od J. G. (2) na rzecz małoletnich dzieci zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie w dniu 04 marca 2011 r. w sprawie III RC 619/09 na kwotę 500 zł miesięcznie na rzecz M. G. (1) oraz na rzecz M. G. (2) na kwotę 300 zł miesięcznie za okres od dnia 11 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r., a następnie na kwotę 500 zł miesięcznie począwszy od dnia 01 lutego 2011 r. Orzeczenie to stało się prawomocne dnia 14 października 2011 r. W wyroku rozwodowym J. G. (1) i J. G. (2) wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie IV C 1447/12 dnia (...) r. utrzymano tę wysokość alimentów. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 26 czerwca 2013 r. W wyroku rozwodowym sąd ustalił kontakty J. G. (2) z małoletnimi dziećmi w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od piątku od godziny 19.00 do niedzieli do godziny 18.00, w każdy wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 18.00 w tygodniach, w których nie będzie spędzać z dziećmi weekendów. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł również o kontaktach świątecznych, feryjnych i wakacyjnych.

Małoletni M. i M. G. (2) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie ustalającej wysokość alimentów mieszkali razem z matką, wujkiem i babcią macierzystą w P. w mieszkaniu przy ul. (...). Małoletnia M. miała wówczas 6 lat i uczęszczała do I klasy szkoły podstawowej. Małoletni M. miał 3 lata i chodził do publicznego żłobka. W czasie orzekania w sprawie rozwodowej rodzice małoletnich zgodnie wnosili o utrzymanie alimentów w wysokości po 500 zł na każde z dzieci. M. G. (1) chodziła z matką na ściankę wspinaczkową, basen, jeździły razem na rowerze. W szkole radziła sobie dobrze. Widywała się z ojcem rzadziej, niż by tego chciała. M. G. (2) urodził się już po oddzielnym zamieszkaniu rodziców, nie nawiązał zatem takiej więzi z ojcem jak jego siostra. W trakcie postepowania rozwodowego małoletni spędzali z ojcem co drugi weekend oraz dni w tygodniu.

W chwili obecnej małoletnia M. G. (1) ma 8 lat, małoletni M. G. (2) ma 5 lat. Zamieszkują w tym samym miejscu co uprzednio wraz z matką, babcią i wujkiem. Małoletnia uczęszcza do II klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w P., a małoletni do (...)Przedszkola (...)Nr (...) w P.. Od listopada 2013 r. dzieci mają opiekunkę, która codziennie zaprowadza je do szkoły i przedszkola oraz je odbiera. Wynagrodzenie opiekunki to w zależności od miesiąca 240-340 zł. Małoletnia M. uczęszczała na zajęcia taneczna za opłatą 65 zł miesięcznie, które chciała zamienić na inne zajęcia. Małoletnia M. co dwa miesiące odwiedzają lekarza. M. G. (1) cierpi na chorobę neurologiczną, która sprawia że małoletnia musi nosić okulary by chronić oczy, mimo zdrowego wzroku. M. G. (2) nie ma problemów zdrowotnych. Opłata za uczęszczanie małoletniego do przedszkola wynosi średnio ok. 220 zł miesięcznie. Małoletni sporadycznie widują się z ojcem, są to kontakty rzadkie w wakacje czy święta.

J. G. (1) w chwili orzekania w sprawie rozwodowej miała 35 lat. Mieszkała z matką, bratem i swoimi dziećmi w mieszkaniu matki w P.. Pracowała w sklepie (...) w P. jako(...) za wynagrodzeniem 1.500 zł netto miesięcznie. Łącznie z premiami zarabiała miesięcznie 1.600-1.700 zł netto. J. G. (1) obecnie ma 37 lat. Pracuje od dnia 03 grudnia 2013 r. jako (...) w spółce (...) za wynagrodzeniem w kwocie średnio ok. 1.500 zł miesięcznie netto. Jej wynagrodzenie jest obciążone w kwocie ponad 13.000 zł. Ponadto sporadycznie dorabia jako (...) za kwoty rzędu 80 zł dwa razy w roku.

J. G. (1) spłaca pożyczkę, którą zawarła w czasie gdy była w związku z J. G. (2). Ponosi koszty aktywności fizycznej takiej jak siłownia i wspinaczki, w kwocie 100 zł miesięcznie. Aktywność fizyczna pomaga jej na astmę. Ma zadłużenie powstałe w czasie związku małżeńskiego, przez co następują potrącenia z jej wynagrodzenia. Otrzymuje „do ręki” niespełna 1.200 zł miesięcznie z uwagi na zajęcie komornicze. Ma zadłużoną linię kredytową w (...) na ok. 100 zł miesięcznie. Nie ma majątku. Na dzień 13 stycznia 2015 r. jej zadłużenie wobec Banku (...) wynosiło ok. 20.000 zł. Jest wobec niej prowadzona sprawa egzekucyjna. Czynsz razem z opłatami eksploatacyjnymi i opłatami na remont wynosi ok. 600 zł miesięcznie.

W dacie orzekania w sprawie rozwodowej J. G. (2) miał 37 lat, mieszkał w G.. Pracował jako (...) w spółce (...), uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 3.300 zł netto miesięcznie (k. 105).

J. G. (2) obecnie ma 39 lat, mieszka w G., obecnie ze swoją partnerką i jej dwojgiem dzieci w mieszkaniu przy ul. (...). Pracował dla spółki (...) do dnia (...) r. Pracuje jako (...)w spółce (...). Obowiązuje go zadaniowy czas pracy. Uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie ok. 2.800 zł netto miesięcznego, będzie uzyskiwał 3.300 zł netto miesięcznie. Komornik zajmuje mu 60 % wynagrodzenia z tytułu egzekucji zadłużenia bankowego oraz alimentacyjnego. Zobowiązania J. G. (2) istniejące w 2011 r. wynosiły ok. 48.000 zł. Obecnie do spłaty pozostało ok. 40.000 zł. Ma także zadłużenie w P. na kwotę ok. 5.000 zł, spłacane w kwotach po ok. 400 zł miesięcznie. J. G. (2) choruje na astmę, koszt leczenia wynosi 260-280 zł miesięcznie. Nie ma majątku. Przekazuje swojej partnerce miesięcznie kwotę 350-380 zł na czynsz i utrzymanie mieszkania. Czynsz wynosi 600 zł miesięcznie. Partnerka pozwanego nie pracuje, jest na zasiłku rehabilitacyjnym z uwagi na kontuzję kolana. J. G. (2) opłaca bilet miesięczny na dojazdy do pracy 80 zł i 150-200 zł telefon komórkowy.

Kontakty z małoletnimi dziećmi zgodnie z orzeczeniem rozwodowym miały mieć miejsce w roku szkolnym w weekendy co dwa tygodnie oraz przez dwa dni w ciągu tygodnia. Od tamtej pory J. G. (2) z małoletnimi dziećmi spotyka się rzadziej, lecz są to dłuższe, jednorazowe kontakty, takie jak w święta, czy też dwa tygodnie wakacji. Poza tym utrzymuje z nimi kontakt telefoniczny i za pomocą komputera.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o następujące dowody: zaświadczenie o wynagrodzeniu k. 7, k. 64; odpis wyroku rozwodowego k. 9-10v; wydruk fotografii k. 38; wydruki korespondencji e-mail k. 39-40, 42; treść porozumienia rodzicielskiego k. 41; kopia informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych k. 43; kopia świadectwa pracy k. 44-45, potwierdzenie operacji k. 46; kopia umowy pożyczki k. 47; wyniki badania elektroencefalograficznego k. 65; kopia notatki lekarza k. 66; kopia opinii psychologicznej k. 67-68v; kopie faktur VAT k. 69-72v; pismo dotyczące zadłużenia k. 89; zaświadczenie z przedszkola k. 90, pokwitowania k. 92-93; kopia pism zarządcy budynku k. 94; informacja o stanie zaległości w sprawie komorniczej k. 95; wydruk wiadomości sms i e-maili k. 96-101; przesłuchanie J. G. (1) k. 103-104; przesłuchanie J. G. (2) k. 104-105.

Ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie w przeprowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej w niniejszej sprawie. Należy także wskazać, iż niektóre z pism zostały złożone w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dokumentów nie kwestionowały.

Przesłuchania zarówno przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów jak i pozwanego były wiarygodne, obejmowały szeroki zakres informacji i korelowały ze sobą. Sąd, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego, krytycznie ocenił przedstawione przez J. G. (1) zestawienie rozliczenia kosztów utrzymania powodów i częściowo nie dał wiary co do wysokości wskazanych w nim kwot.

Sąd ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie nie oparł się na złożonych kopiach paragonów (k. 36-37), albowiem nie są one rachunkami imiennymi i nie stanowią one dowodu zakupu określanej rzeczy lub usługi przez konkretną osobę. Sąd, jak już wyżej zostało to wskazane, określając koszty utrzymania dzieci oparł się na zasadach doświadczenia życiowego, które pozwalają na określenie kosztów codziennego życia i zaspokajania takich potrzeb jak mieszkanie, wyżywienie, ubranie, środki czystości i kosmetyki.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu art. 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, przy czym wykonywanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka.

Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i statusowi rodziców.

Stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia zasądzającego alimenty zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego. Zmiana taka może również wynikać ze zmiany częstotliwości kontaktów i związanego z kontaktami partycypowania w kosztach utrzymania dziecka w czasie kontaktów.

Wysokość alimentów od pozwanego J. G. (2) na rzecz małoletnich M. i M. G. (2) została ustalona uprzednio w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu (...) roku, który uprawomocnił się z dniem 26 czerwca 2013 roku. W wyroku tym prócz wysokości alimentów sąd określił częstotliwość kontaktów pozwanego z dziećmi. Sąd rozwodowy orzekając w przedmiocie alimentów kompleksowo uwzględnił więc udział J. G. (2) w kosztach utrzymania małoletnich z uwzględnieniem kosztów utrzymania w okresie kontaktów.

Sąd ustalił, iż koszt utrzymania małoletnich powodów nie uległy znacznej kwotowej zmianie. Choć wzrost kosztów przedszkolnych M., czy koszt zajęć tanecznych M. został przez sąd dostrzeżony. Zmianie uległ natomiast udział obojga rodziców w tych kosztach. W czasie poprzedniego orzekania o alimentach, pozwany miał spędzać z dziećmi zdecydowanie więcej czasu. Zgodnie z orzeczeniem rozwodowym miał zabierać małoletnich w co drugi weekend, oraz spędzać z nimi dwukrotnie popołudnia w co drugim tygodniu. Prócz tego kontakt ojca miał obejmować czas w święta, wakacje i ferie. Obecnie jednak dzieci nie spędzają z ojcem czasu w tygodniu ani też w weekendy. Kontaktują się osobiście jedynie w wakacje, ferie i święta. Pozwany widuje się z dziećmi zaledwie kilka razy w roku, zatem koszt utrzymania dzieci obciążają matkę w większej części, mimo że alimenty uiszczane są w takiej samej wysokości.

Sytuacja mieszkaniowa małoletnich powodów także się nie zmieniła. Matka małoletnich powodów pracuje w innym miejscu, zarabia podobnie niż poprzednio. Pozwany w dacie orzekania w niniejszej sprawie posiadał porównywalne możliwości zarobkowe. Obecnie nie zamieszkuje samotnie, lecz ze swoją partnerką i dwojgiem jej małoletnich dzieci. Ponosi więc niższe koszty mieszkaniowe. Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w sprawie należy stwierdzić w pierwszej kolejności, iż potrzeby małoletnich powodów są na poziomie zbliżonym do okresu wcześniejszego. Zwiększenie udziału matki w finansowaniu tych potrzeb nie pozwala jednak na przyjęcie, iż z tego powodu należałoby podnieść wysokość alimentów do kwoty 900 zł na każdego z małoletnich powodów.

Kierując się wszystkimi wyżej podniesionymi motywami Sąd uznał, iż J. G. (2) winien łożyć tytułem alimentów kwotę wyższą niż dotychczas, a jednocześnie kwotę niższą, niż kwota żądana przez stronę powodową. Jako zasadną wysokość alimentów Sąd przyjął kwotę po 600 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, czyli łącznie o 200 zł większą, niż dotychczasowa wysokość alimentów. Poprzednio pozwany spędzał z dziećmi w roku szkolnym 1/5 dni w miesiącu, partycypując w kosztach ich utrzymania. Sąd obecnie podwyższył wysokość alimentów o 1/5 części. Kwoty podwyższonych alimentów w ocenie Sądu mieszczą się w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, są również adekwatne do wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletnich M. G. (1) i M. G. (2), a uwzględniając obowiązek alimentacyjny J. G. (1) pozwalają na pokrycie kosztów utrzymania powodów na odpowiednim poziomie.

Z wszystkich wyżej wymienionych względów Sąd uznał, iż w sprawie zostały wykazane przesłanki uprawniające do podwyższenia ciążącego na pozwanym obowiązku alimentacyjnego do kwoty wskazanej w wyroku i dlatego na podstawie art. 138 kro Sąd orzekł jak w sentencji, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art. 102 kpc uznając ,iż sytuacja pozwanego, na którym ciąży obowiązek utrzymania dzieci pozwala na odstąpienie od obciążania kosztami sądowymi w niniejszej sprawie. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.100 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Barszcz
Data wytworzenia informacji: