Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII K 344/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-03-07

Sygn. akt XVIII K 344/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XVIII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Wielgolewska

Protokolant: Patryk Janczewski, Magdalena Derlacińska, Michał Sadaj, Paweł Kowalczyk, Agnieszka Zglenicka

w obecności Prokuratora Mirosława Chłąda, Andrzeja Jóźwika, Jarosława Polanowskiego, Małgorzaty Herter – Dziurzyńskiej, Grażyny Łoniewskiej, Krzysztofa Kosieradzkiego

przy udziale oskarżycieli posiłkowych (...) S.A, (...) S.A, (...) S.A, (...) Sp.z.o.o (...)

po rozpoznaniu w dniach. 29.09.2014r, 03.10.2014r, 07.10.2014r, 10.10.2014 r, 29.10.2014r, 05.11.2014r, 21.11.2014r, 29.12.2014r, 09.01.15r, 20.01.2015r, 11.02.2015r, 25.02.2015r, 10.03.2015 r, 15.03.2015r, 23.06.2015r, 03.08.2015r, 17.09.2015r, 14.10.2015r, 20.10.2015r, 21.10.2015r, 20.11.2015r, 20.01.2016r, 23.02.2016r

sprawy:

G. D. (1) s. S. i J. z domu S., ur. (...) w miejscowości K.,

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od 25 listopada 2005 roku do 16 grudnia 2008 roku w C., K. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) i innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu szeregu podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z wprowadzeniem w błąd co do możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań, przywłaszczaniu powierzonego mienia, nie składaniu sprawozdań finansowych i nieprowadzeniu dokumentacji reprezentowanych podmiotów

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

2.  w dniu 15 grudnia 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) mieszczącej się w K. ul. (...) woj. (...) sfałszowane dokumenty firmy (...) SA z T. oraz podając się za pracownika tej firmy (...) wprowadził w błąd Dyrektora Handlowego firmy (...) zamawiając towar w postaci blachy w ilości 24 ton o wartości 60.000 zł nie mając zamiaru ani możliwości dokonania zapłaty za blachę, zmierzając do dokonania wyłudzenia towaru zlecił A. D. (1) odbiór zamówionej blachy na dzień 16 grudnia 2008r jednakże zamiaru nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację zamówienia przeprowadzoną przez Dyrektora Handlowego (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 286 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

3.  w dniu 30 kwietnia 2007 r, w Ł. działając działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w tym z J. B. (1) posługując się sfałszowanymi dokumentami dokumentami firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 50.492,75 zł, w ten sposób, że po uprzednim zamówieniu towaru w postaci polietylenu przez osobę podającą się za M. K. (1) - firmy (...) Sp, z o.o., wyłudził w/w towar na kwotę 50.492,75 zł, zamawiając u pokrzywdzonej przedmiotowy towar bez zamiaru zapłaty za niego należności, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, k, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

4.  W okresie od dnia 30 lipca 2008 roku do dnia 8 sierpnia 2008 roku w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Firmę Handlową (...) s.j. w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 176,26 ton różnego rodzaju żebrowanych prętów stalowych o łącznej wartości 497.796, 96 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, w ten sposób iż posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości, umocowania do reprezentowania firmy (...) SA oraz zamiaru zapłaty z pobrany w/w towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo określone z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw z art. 294 § 1 k.k. w zw z art. 12 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

5.  w okresie od dnia 4 sierpnia 2008 roku do dnia 8 sierpnia 2008 roku w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Firmę Przedsiębiorstwo (...) SA w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wyłudzenia usługi dźwigowej o wartości 4.331, 31 zł w ten sposób iż posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości i umocowania do działania w imieniu firmy (...) SA z pobrany w/w towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

6.  w okresie od dnia 5 grudnia 2008r do 15 grudnia 2008 r. w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. N. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) w Z. sprawozdanie finansowe firmy (...) oraz zamówienia na towar używając podrobionych dokumentów tej firmy doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 48 ton prętów stalowych o wartości 93.412,76zł. Firmę (...) pobierając w/wym towar z 30 dniowym terminem płatności bez zamiaru uiszczenia zapłaty na pobrany towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 §1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

7.  w okresie od 10.12.2008 r. do 29.12.2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. używając podrobionych dokumentów tej firmy złożył zamówienie na usługę transportową, polegającą na transporcie stali z G. do P., która to usługa została zrealizowana po czym nie wywiązał się z płatności za wykonaną usługę, w wyniku czego doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.379zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

8.  w okresie od dnia 5 grudnia 2008r do 10 grudnia 2008 r. w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/s w G. sprawozdanie finansowe firmy (...) oraz zamówienia na towar używając podrobionych dokumentów tej firmy doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 48 ton prętów żebrowanych wartości 95.536,98zł. Firmę (...) sp. z o.o. pobierając w/wym towar z 30 dniowym terminem płatności bez zamiaru uiszczenia zapłaty na pobrany towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

9.  w dniu 10 grudnia 2008 r. w T. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jak M. B. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą meilową na numer i adres firmy (...) z/s T. podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienie na zakup 24 ton stali usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę P. P.H.U (...) z/s T. w postaci 24 ton stali o wartości 39.000,00zł. Nie uiszczając zapłaty za zamówiony towar, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przesłanej meilem dokumentacji przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

10.  w okresie od 24.11.2008 r. do 28.11.2008r w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając poczta meilową na numer i adres firmy Konsorcjum (...) podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienia na zakup blach stalowych doprowadził Konsorcjum (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 72 ton blachy stalowej o wartości 195.000,00zł tj. w stosunku do mienia o znacznej wartości nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

11.  w dniu od 9 grudnia 2008 r. w W. działając działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako i przedstawiciel firmy (...) z/s G. używając podrobionych dokumentów tj firmy złożył zamówienie na usługę transportową , polegającą na transporcie stali z W. do Ł. która to usługa została zrealizowana po czym nie wywiązał się z płatności za wykonaną usługę, w wyniku czego doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.220zł , przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

12.  w okresie od 2.10.2008 r. do 10.12.2008 r. w H. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając poczta mailowa na numer i adres firmy (...) z/s H. podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienie na zakup blachy stalowej doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 24 ton blachy stalowej o wartości 16.934,40 EURO nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj o przestępstwo z art. 286 §1 kk. i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

13.  w dniu 19.11.2008 r. do 27.11.2008 r. w M. w H. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. M. (1) oraz M. K. (2) przedstawicielami firmy (...) S.A. z/s w L. oraz przesyłając pocztą mailową zamówienia na zakup stali w firmie (...).V. z/s M. podrobioną dokumentację firmy (...) S.A. doprowadził firmę (...).V do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 191.037,61kg stali o łącznej wartości 154.740,46 EURO tj 594.884,22zł co stanowi mienie znacznej wartości arnie uiszczając zapłaty na dostarczony towar z odroczonym 15 dniowym terminem płatności, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj o przestępstwo z art. 286 § 1 kk. w zw. z art 294 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

14.  w okresie od 20 listopada 2008r do 8 grudnia 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w nieustalonym miejscu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) z siedzibą w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 109.836,50 tj. 424.188,56zł Euro a wiąc w stosunku do mienia znacznej, w ten sposób, że podając się za przedstawiciela firmy (...) SA z siedzibą w L. i posługując się podrobioną dokumentację firmy (...) S.A. zamówił dostawę 200 ton blachy o wskazanej wyżej wartości po czym odebrał ją w S. nie mając zamiaru zapłaty za dostarczony towar, czym działał na szkodę wymienionego wyżej przedsiębiorstwa, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj o przestępstwo z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

15.  w okresie od 25.11. 2005r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jako prezes zarządu spółki (...) Sp. z o.o. przy ul. (...) wobec grożącej spółce niewypłacalności udaremnił zaspokojenie wierzycieli w/w podmiotu tj. (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że:

- w dniu 01.12.2005r. zbył urządzenia do dystrybucji gazu przy ul. (...) firmie (...) wystawiając na tę okoliczność fakturę nr (...) na sumę 24 400 zł.

- od chwili zakupienia wszystkich udziałów w spółce (...) Sp. z o.o. oraz objęciu funkcji prezesa tj. od dnia 25.11.2005r. ukrywał posiadanie przez spółkę nieujawnionego we właściwym Urzędzie Skarbowym rachunku tj. prowadzonego w Banku (...) S.A. o nr. (...) oraz drugiego rachunku o nr. (...) prowadzonego w (...) Banku (...) S.A. uniemożliwiając takim zachowaniem skuteczne prowadzenie egzekucji oraz dochodzenie roszczeń wierzycieli spółki z opisanych powyżej składników majątkowych, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 k.k.

16.  w okresie od 25.11.2005r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jako prezesem zarządu oraz właścicielem spółki (...) przy ul. (...) przywłaszczył sobie powierzone rzeczy ruchome w ten sposób, że: przyjmując z mocy prawa nieuregulowane zobowiązania po poprzednim zarządzie spółki tj. zawarte w dniach 25.07.2003r.; 10.12.2003r. oraz 27.08.2004r. z bankiem (...) umowy leasingu na pojazdy marki M. (...) o nr rej. (...) wartości 186 660 zł., V. (...) o nr rej. (...) wartości 38735 Euro oraz Naczepa Cysterna o nr rej. (...) o wartości 256 200 zł. nie uregulował do chwili obecnej należności wynikającej z leasingu przedmiotowych aut nie dokonując także zwrotu samych pojazdów o łącznej wartości 625 253,12 zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

17.  w okresie od 25.11.2005r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jako prezes zarządu oraz właściciel spółki (...) przy ul. (...) będąc zobowiązanym do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przywłaszczył mienie ruchome w postaci pieniędzy w ten sposób, że: jako płatnik składek do ZUS nie dokonał od powyższego czasu rozliczenia z w/w podmiotem poprzez odprowadzenie należnych mu składek przywłaszczając w ten sposób następujące środki:

-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 48 440,22 zł,

-Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego w wysokości 9 848,41zł,

-Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 3 658,79 zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

18.  w dniu 1 lutego 2006r w W. będąc osobą uprawnioną do wystawienia faktury VAT z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (...) sp z o.o. z/s w W. poświadczył w niej nieprawdę, iż podiada prawo do sprzedaży agregatu T. (...)-200=50=SR ser nr (...) o wartości 36.600 zł stanowiącego własność firmy (...)

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.

19.  w dniu 30 września 2008r. przy ul. (...) we W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami posłużył się przy podpisaniu umowy na wynajem placu do składowania towarów, podrobionym upoważnieniem rzekomo wydanym przez Prezesa Zarządu firmy (...) S.A. z siedzibą w K. przy Al. (...) z pieczątką imienną prezesa M. J. (1) oraz firmową w/w podmiotu gospodarczego, mocującym go w imieniu (...) S.A. do zawarcia niniejszej umowy,

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk

20.  w okresie od 21 listopada 2008 r. do 25 listopada 2008 w C. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/s C. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 145.582,23 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionych przez firmę (...) faktury vat nr (...) z dnia 21.11.2008 oraz (...) z dnia 25.11.2008 r. za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

21.  w okresie od 11 września 2008 r. do 15 września 2008 w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. P. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s G. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku (...) doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 73.601,14 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

22.  w okresie od 12 września 2008 r. do 19 września 2008 w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy PHU (...) z/s G. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 229.635.69 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawnych przez firmę (...) faktur vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

23.  we wrześniu 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako J. P. (2) lub M. G. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/ś w S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 351.422,53 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. w zw z art. 294§1kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

24.  w okresie od 26.09.2008 r. do 29.09.2008 r. w B. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. z/s W. doprowadził właściciela firmy (...) A. S. (1) z/s B. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem nie uiszczając kwoty 2.400zł za dokonaną usługę przeładunku blachy, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

25.  w okresie od 2 grudnia 2008 r. do 8 grudnia 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako E. O. i przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) Sp. z o.o. z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową usiłował doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 184.464.00 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności olności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

26.  w dniu 20 listopada 2008 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. B. (1) i przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s W. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na tworzywo firmy (...) usiłował doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.946.88 EURO tj. 65.548,85 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

27.  w dniu 24 listopada 2008 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. B. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s W. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na tworzywo B. R. (...) usiłował doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 157.526,40 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

28.  w okresie od 15 lipca 2008 r. do 25 lipca 2008 w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako P. R. przedstawiciel firmy (...) SA oraz przesyłając na adres firmy (...) SA z/s w W. podrobioną dokumentację firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości, umocowania do reprezentowania firmy (...) SA oraz co do zamiaru uiszczenia należności za otrzymany towar w postaci 150 ton prętów żebrowanych na łączną kwotę 483.235,64 zł, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 483.235,64 zł na szkodę (...) S.A. , przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

w ten sposób iż posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) SA

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294§1kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

29.  w okresie od 2 września 2008 r. do 16 września 2008 w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s K. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) S.A z/s Z. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany fi 12 doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 72.393,58 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

30.  w okresie od 2 listopada 2008 r. do 26 listopada 2008 w B. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s B. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany fi 10 doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.238,98 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego (...) fi 10 w ilości 23.688 tony, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

31.  w okresie od 18lipca 2008 r. do 31 lipca 2008 w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako K. N. (1) przedstawiciel firmy „ (...)” S.A z/s/z W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...)” oddział w Z. podrobioną dokumentacje firmy „ (...)” oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 436.357,46 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego (...) fi 10 oraz fi 20, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i art. 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

32.  w okresie od 15 lipca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako K. M. (1) przedstawiciel firmy „ (...)” S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) S.A. z/s S. podrobioną dokumentacje firmy „ (...)” oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 319.738,21 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego w ilości 95.302 tony, a także usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 325.008 zł składając zamówienie na kolejne 96 ton stali lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odmowę realizacji zamówienia, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk. przy zast art. 11 § 2 k.k. w zw z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

33.  w dniu 18 czerwca 2008 w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. Ż. (1) przedstawiciel firmy (...) z/ S. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na zakup wyrobów hutniczych usiłował doprowadzić firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000,00zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty za zamówiony towar w ilości 120 ton lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na na negatywna weryfikacje przedłożonych dokumentów przez pracowników firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

34.  w okresie od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008 w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami d w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. Ż. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s S. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 165.000,00 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego w ilości 50 ton, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1kk i art. 270 § 1 kk. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

35.  w dniu 10 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w tym z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) ul. (...) Oddział (...) w C. gm. G. w łącznej kwocie 4.452,49 zl w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartego porozumienia wyłudził trzy dystrybutory na wodę, 15 butli z wodą oraz towar w postaci kubków na wodę, kawę i herbatę a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił sprzętu stanowiącego własność N. (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

36.  w okresie od 17 stycznia 2006 r. do 18 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład Usług (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 5.315,11 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu:

- Zestawu komputerowego o wartości 3.653,90 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 18.01.2006r - Monitora kolorowego LCD (...) 17" o wartości 1.661,21 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 17.01.2006 r.,

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę Zakładu Usług (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

37.  w dniu 20 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 1.661,99 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu krzeseł i mebli biurowych na podstawie - faktury VAT nr (...) z dnia 20.01.2006r. na kwotę 1.661,99 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

38.  w okresie od dnia 25 stycznia 2006 r. do dnia 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w W. przy ul. (...) w łącznej kwocie 644,19 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy z dnia 25.01.2006r. wyłudził dostawy pizzy o wartości 644,19 zł a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r.a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

39.  w okresie od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 04 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. w łącznej kwocie 671,oo zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy o nr (...) z dnia 01.02.2006r. wyłudził usługi internetowe o wartości 671,00 zł, a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

40.  w okresie od 26 stycznia 2006 r. do dnia 06.02.2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 7.430,76 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów biurowych na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 26.01.2006r. na kwotę 1.849,51 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.01.2006r. na kwotę 62,81 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 4.119,35 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 770,17 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 257,75 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.02.2006r. na kwotę 371,27 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

41.  w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w P. w łącznej kwocie ok. 49.768,19 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci drutu spawalniczego na podstawie faktury: - faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006 r. na kwotę 24.911,42 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 30.01.2006 r. na kwotę 24.856,77 zł

a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił towaru działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

42.  w okresie od 01 lutego 2006 r. do dnia 09 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Stowarzyszenie RADIO- (...) z siedzibą w R., przy ul. (...) w kwocie 2.364,00 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy w dniu 01.02.2006r. pomiędzy Stowarzyszeniem (...) a (...) Sp. z o.o. na wykonanie usług transportu osobowego przez kierowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu wyłudził usługi przewozowe wykonane przez niżej wymienionych kierowców: - S. P. usługa w dn. 03.02.2006r. - faktura nr (...) na kwotę 768 zł - T. D. usługa w dn. 01.02.2006 -faktura nr (...) na kwotę 1.100 zł - K. Ł. (1) usługa w dn. 03.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 13.60 zł - K. F. usługa w dn. 02.02.2006 faktura nr (...) na kwotę 24,40 zł

- L. Z. (1) usługa w dn. 01.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 20,80 zł - M. W. (1) usługa w dn. 08.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 351,60 zł

- Z. P. (1) usługa w dn. 06.02.2006 - faktura nr (...) na kwote 16,00 zł

- J. A. (1) usługa w dn. 03.02.2006 i 09.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 47,60 zł - T. G. (1) usługa w dn. 03.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 22 zł a następnie nie uregulował należności za zlecone i wykonane usługi działając tym na szkodę Stowarzyszenia RADIO- (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

43.  W dniu 01 lutego 2002 r. w R. działając działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 12.365,98 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie: - Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 3.100zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 3.100 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 1.100 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 2.272,99 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 2.792,99 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

44.  w okresie od 02 lutego 2002 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 15.527,64 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie:

- Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 6.949,64 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 4.097,00 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 4.097,00 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 384,00 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

45.  w okresie od 02 lutego 2006 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firme (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 12.290 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie niżej wymienionych faktur:

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 320,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 2.120,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 1.620,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.915,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.915,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.400 ,00 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

46.  w dniu 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w W. w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu trzech monitorów do komputera na podstawie faktury z dn. 03.02.2006r. opiewającej na kwotę 4.568,90 zł a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione monitory działając tym na szkodę (...) (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004ra z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

47.  w okresie od dnia 06 lutego 2006 r. do dnia 16 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 3.433, 70 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy z dnia 06.02.2006r. dotyczącej dzierżawy terminala oraz kupna -sprzedaży telekodów wyłudził usługi w zakresie doładowywania kart telefonicznych na podstawie odsprzedaży (...) telekodów dostarczanych do terminala o łącznej wartości 3.433, 70 zł na podstawie wystawionych faktur: - faktura VAT nr (...) z dnia 03.03.2006r na kwotę 549,85 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 24.02.2006r. na kwotę 1.879,92 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 16.03,2006r. na kwotę 1.033,93 zł

a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

48.  w okresie od 08 lutego 2006 r. do 14 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę handlową (...) z siedzibą w R. w łącznej kwocie 3.946,59 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu wydawnictw książkowych na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 08.02.2006r. na kwotę 1.849,28 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 14.02.2006r. na kwotę 1.879,56 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 14. 02.2006r. na kwotę 217,75 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione książki działając tym na szkodę T. K. (1), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

49.  w dniu 10 lutego 2002 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 10.589,60 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu obuwia, rękawic i odzieży roboczej na podstawie : - Faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 3.977,20 zł

- Faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 6.612,40 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

50.  w dniu 15 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowe (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w kwocie 2.022,32 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu środków czystości o łącznej wartości 2.022,32 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę Przedsiębiorstwa Handlowego (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

51.  w dniu 15 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) z siedzibą w R. w kwocie 7.670,38 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu odzieży roboczej i rękawic roboczych o łącznej wartości 7.670,38 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

52.  w dniu 15 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w kwocie 903,81 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemii gospodarczej o łącznej wartości 903,81 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

53.  w okresie od 15 lutego 2006 r. do 17 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami c w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...) w łącznej kwocie 8.448,43 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemicznych na podstawie:

- Faktury VAT nr (...) z dnia 15.02.2006r. na kwotę 2.493,34 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 16.02.2006r. na kwotę 2.272,42 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 3.100,61 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 582,06 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolnośc, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

54.  w dniu 15 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w W. ul. (...) w łącznej kwocie 4.222,96 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu środków chemicznych na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 15.02.2006r. na kwotę 4.222,96 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

55.  w okresie od dnia 17 lutego 2006 r. do dnia 20 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę ,,Zespół (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 603,90 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartego porozumienia wyłudził usługi w zakresie ochrony nieruchomości przy ul. (...) o wartości 606,90 zł a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy ,,Zespół (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

56.  w okresie od 17 lutego 2006 r. do dnia 23 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. w W. R. w łącznej kwocie 2.546,57 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemii gospodarczej na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 1.894,80 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 651,77 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę (...) Sp. J. M. i A. G., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

57.  w okresie od dnia 20 lutego 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w P. w łącznej kwocie 21.885,09 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu ręczników na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2006r. na kwotę 13.724,51 zł

- faktury VAT nr (...) na kwotę 6.895,44 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 24.02.2006 r. na kwotę 1.265,14 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

58.  w okresie od 20 lutego 2006 r. do 02 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) S.A. w K. w łącznej kwocie 29.952,22 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu blachy oraz prętów żebrowanych w (...) S.A. Oddział R., ul. (...) na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2006r. na kwotę 20.436,22 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.03.2006r. na kwotę 9.516 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupioną, blachę i pręty działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

59.  w okresie od 21 lutego 2006 r. do dnia 06 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem na podstawie zawartej umowy z dnia 21.02.2006r. z Biurem Ochrony i (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. przy ul. (...) dotyczącej ochrony obiektu przy ul. (...) w R. wyłudził usługę ochrony wyżej wymienionego obiektu w łącznej ilości 257,5 godzin przepracowanych przez pracowników ochrony o wartości 2.356,13 zł nie dokonując do dnia dzisiejszego zapłaty za zleconą i wykonana usługę działając tym na szkodę Biura Ochrony i (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

60.  daty bliżej nie ustalonej w lutym 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) ul. (...) w W. w łącznej kwocie ok. 8.000 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci elektronarzędzi, osprzętu i regału wystawowego a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił sprzętu stanowiącego własność (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

61.  w dniu 23 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą K. ul. (...) w łącznej kwocie 49.516,20 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie złożonego zamówienia dokonał zakupu blachy ( faktura VAT nr (...)) o łącznej wartości 49.516,20 zł a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...) sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

62.  w okresie od 23 lutego 2006 r. do 06 marca 2006r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) S.A. w D. w łącznej kwocie 12.136,63 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sztućców i noży kuchennych na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 6.629,72 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 5.506,91 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...) S.A., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

63.  w dniu 24 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Wytwórnia (...) ul. (...) w łącznej kwocie ok. 2.280,18 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci betonu na podstawie faktury (...) a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił towaru działając tym na szkodę Wytwórni (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

64.  w okresie od 28 lutego 2006 r. do 07.03.2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...). J. z siedzibą L., ul. (...) w łącznej kwocie 17.100,96 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów sanitarnych na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 28.02.2006r. na kwotę 2.475,60 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 7.312,68 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 07.03.2006r. na kwotę 7.312,68 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

65.  w okresie od 06 marca 2006r. do 10 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w P. w łącznej kwocie 4.1103,03 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i okuciami na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 2.888,87zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 10.03.2006r. w kwocie 167,87 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 28.03.2006r. na kwotę 1.046,29 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

66.  w dniu 06 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w G. w łącznej kwocie 1.566,68 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu pościeli na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 1.566,68 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

67.  w dniu 08 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. z siedzibą S. ul. (...) w łącznej kwocie 40.713,84 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie złożonego zamówienia dokonał zakupu drutu spawalniczego w ilości 10.800 kg o wartości 40.713,84 zł faktura VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

68.  w dniu 16 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1) oraz innymi dotychczas nie ustalonymi osobami z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w G. ul. (...) w kwocie 1.708,00 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) zlecił firmie (...) usługę spedycji na trasie G. W. a następnie nie dokonał zapłaty za wykonaną usługę wynikającą z faktury VAT nr (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

69.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z/s (...)-(...) S. ul. (...) dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

70.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z/s (...)-(...) S. ul. (...) dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

71.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w W. pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym.

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

72.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w W. pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym.

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

73.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych , niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

74.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w P. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

75.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w P. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

76.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym.

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

77.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych , niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

78.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

79.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

80.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu PPHU (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

81.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu PPHU (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

82.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

83.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

84.  w okresie od 22.08.2006r do 16.12.2008r w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

85.  w okresie od 07.01.2008r do 16.12.2008r w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

86.  w okresie od 13.03.2006r do 16.12.2008r we W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

87.  w okresie od 19.04.2006r do 16.12.2008r w P. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

88.  w okresie od 23.05.2006r do 16.12.2008r w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PPUH (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

89.  w okresie od 13.06.2006r do 16.12.2008r w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

90.  w okresie od 22.02.2006r do 16.12.2008r w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PPHU (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

91.  w okresie od 28.12.2006r do 16.12.2008r w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki .

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

92.  w okresie od początku września 2008r do 18 września 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedstawiając się, jako T. R. (1) przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. z/s W. i przesyłając faxem i pocztą elektroniczną na adres firmy (...) z o.o. z/s w K. podrobione dokumenty sugerujące, iż działa w imieniu firmy (...) sp. z o.o. z/s W. oraz zamówienie na granulat tj. polietylen (...) 08-64 w ilości 23,750 ton o wartości 139.659,50 zł wprowadził w błąd przedstawicieli firmy (...) z o.o.z/s w K. co do zamiaru uiszczenia ceny za nabyty towar wynikający z faktury VAT nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, czym doprowadził firmę (...) Sp. z o.o. z/s w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 139.659,50 zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

93.  w okresie od 10 września 2008r do 23 września 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w K. w ten sposób, że podając się za T. R. (1) przedstawiciela firmy (...) sp z o.o. z/s W. i przesyłając faxem i pocztą elektroniczną na adres firmy (...) z o.o.z/s w K. podrobione dokumenty sugerujące, iż działa w imieniu firmy (...) sp z o.o. z/s W. oraz zamówienie nr 36/09/08 z dnia 16 września 2008r na granulat R. F. w ilości 48 ton po 1498 EURO za tonę, z odroczonym terminem płatności wynoszącym 30 dni, wprowadził w błąd przedstawicieli firmy (...) sp z o.o. z/s w K. co do zamiaru uiszczenia ceny za zamówiony towar wynikający w łącznej kwocie wynoszącej 87.722,88 Euro tj. 297.038,44 zł, a więc w stosunku do mienia znacznej wartości, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odmowę przekazania zamówionego towaru i podjęte czynności przez organy ścigania, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 286 § 1 k.k. w zw z art. 294 § 1 kk i art 270 § 1 k.k. przy zast art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.

94.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006 i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym.

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

95.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

96.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

97.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

98.  w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lipca 2007 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu PPHU (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych , niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2006r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

99.  w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lipca 2008 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcje Prezesa Zarządu PPHU (...) sp. z o.o. dopuścił do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych , niesporządzenia sprawozdania finansowego tej spółki za 2007r i takiego sprawozdania pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył we właściwym rejestrze sądowym

tj. o czyn z art. 77 pkt 1 i 2 i art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z zw. z art. 11§ 2 kk w zw z art. 65 § 1 k.k.

99.  w okresie od 15.03.2006r do 16.12.2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w W. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

100.  w okresie od 06.03.2006r do 16.12.2008r w L. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

101.  w okresie od 10.03.2006r do 16.12.2008r w L. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. dopuścił wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki

tj. o czyn z art. 60 par. 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.

orzeka

I.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanego mu w pkt. 1 aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od 25 listopada 2005 roku do 29 grudnia 2008 roku w C., K. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi i nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniem szeregu podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z wprowadzeniem w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań, przywłaszczaniu powierzonego mienia, nie składaniu sprawozdań finansowych i nie prowadzeniu dokumentacji reprezentowanych podmiotów tj. popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 kk i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego G. D. (1), w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 35 - 68 uznaje za winnego tego, że w okresie od 10 stycznia 2006 r do 16 marca 2006 r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził poprzez składanie zamówień towarów i usług, nie mając zamiaru ani możliwości dokonania zapłaty za zamówiony towar, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem podmioty gospodarcze przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne oraz uczynił sobie stałe źródło dochodu, a w tym:

- w dniu 10 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) ul. (...) Oddział (...) w C. gm. G. w łącznej kwocie 4.452,49 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartego porozumienia wyłudził trzy dystrybutory na wodę, 15 butli z wodą oraz towar w postaci kubków na wodę, kawę i herbatę a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił sprzętu stanowiącego własność N. (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 17 stycznia 2006 r. do 18 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład Usług (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 5.315,11 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu:

- zestawu komputerowego o wartości 3.653,90 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 18.01.2006r, monitora kolorowego LCD (...) 17" o wartości 1.661,21 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 17.01.2006 r., a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę Zakładu Usług (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 20 stycznia 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 1.661,99 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu krzeseł i mebli biurowych na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 20.01.2006r. na kwotę 1.661,99 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od dnia 25 stycznia 2006 r. do dnia 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w W. przy ul. (...) w łącznej kwocie 644,19 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy z dnia 25.01.2006r. wyłudził dostawy pizzy o wartości 644,19 zł a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r.a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 04 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. w łącznej kwocie 671,00 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy o nr (...) z dnia 01.02.2006r. wyłudził usługi internetowe o wartości 671,00 zł, a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 26 stycznia 2006 r. do dnia 06.02.2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 7.430,76 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów biurowych na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.01.2006r. na kwotę 1.849,51 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.01.2006r. na kwotę 62,81 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 4.119,35 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 770,17 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 257,75 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.02.2006r. na kwotę 371,27 zł, a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w P. w łącznej kwocie ok. 49.768,19 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci drutu spawalniczego na podstawie faktury: - faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006 r. na kwotę 24.911,42 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 30.01.2006 r. na kwotę 24.856,77 zł

a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił towaru działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 01 lutego 2006 r. do dnia 09 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Stowarzyszenie RADIO- (...) z siedzibą w R., przy ul. (...) w kwocie 2.364,00 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy w dniu 01.02.2006r. pomiędzy Stowarzyszeniem (...) a (...) Sp. z o.o. na wykonanie usług transportu osobowego przez kierowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu wyłudził usługi przewozowe wykonane przez niżej wymienionych kierowców: - S. P. usługa w dn. 03.02.2006r. - faktura nr (...) na kwotę 768 zł - T. D. usługa w dn. 01.02.2006 -faktura nr (...) na kwotę 1.100 zł - K. Ł. (1) usługa w dn. 03.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 13.60 zł - K. F. usługa w dn. 02.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 24,40 zł

- L. Z. (1) usługa w dn. 01.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 20,80 zł - M. W. (1) usługa w dn. 08.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 351,60 zł

- Z. P. (1) usługa w dn. 06.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 16,00 zł

- J. A. (1) usługa w dn. 03.02.2006 i 09.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 47,60 zł, T. G. (1) usługa w dn. 03.02.2006 - faktura nr (...) na kwotę 22 zł a następnie nie uregulował należności za zlecone i wykonane usługi działając tym na szkodę Stowarzyszenia (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 01 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 12.365,98 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie: - Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 3.100zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 3.100 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 1.100 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 2.272,99 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 2.792,99 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 02 lutego 2006 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 15.527,64 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie: - Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 6.949,64 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 4.097,00 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 4.097,00 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 384,00 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 02 lutego 2006 r. do 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 12.290 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sprzętu komputerowego na podstawie niżej wymienionych faktur:

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 320,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 2.120,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 1.620,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.915,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.915,00 zł

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.02.2006r. na kwotę 2.400 ,00 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 03 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w W. w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu trzech monitorów do komputera na podstawie faktury z dn. 03.02.2006r. opiewającej na kwotę 4.568,90 zł a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione monitory działając tym na szkodę (...) C. (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od dnia 06 lutego 2006 r. do dnia 16 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 3.433, 70 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartej umowy z dnia 06.02.2006r. dotyczącej dzierżawy terminala oraz kupna -sprzedaży telekodów wyłudził usługi w zakresie doładowywania kart telefonicznych na podstawie odsprzedaży (...) telekodów dostarczanych do terminala o łącznej wartości 3.433, 70 zł na podstawie wystawionych faktur: - faktura VAT nr (...) z dnia 03.03.2006r na kwotę 549,85 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 24.02.2006r. na kwotę 1.879,92 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 16.03,2006r. na kwotę 1.033,93 zł

a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 08 lutego 2006 r. do 14 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę handlową (...) z siedzibą w R. w łącznej kwocie 3.946,59 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu wydawnictw książkowych na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 08.02.2006r. na kwotę 1.849,28 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 14.02.2006r. na kwotę 1.879,56 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 14. 02.2006r. na kwotę 217,75 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione książki działając tym na szkodę T. K. (1), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 9 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 10.589,60 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu obuwia, rękawic i odzieży roboczej na podstawie : - Faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 3.977,20 zł

- Faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 6.612,40 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 13 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowe (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w kwocie 2.022,32 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu środków czystości o łącznej wartości 2.022,32 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę Przedsiębiorstwa Handlowego (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 9 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) z siedzibą w R. w kwocie 7.670,38 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu odzieży roboczej i rękawic roboczych o łącznej wartości 7.670,38 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 13 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w kwocie 903,81 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemii gospodarczej o łącznej wartości 903,81 zł na podstawie faktury VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 15 lutego 2006 r. do 17 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...) w łącznej kwocie 8.448,43 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemicznych na podstawie:

- Faktury VAT nr (...) z dnia 15.02.2006r. na kwotę 2.493,34 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 16.02.2006r. na kwotę 2.272,42 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 3.100,61 zł

- Faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 582,06 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 15 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w W. ul. (...) w łącznej kwocie 4.222,96 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu środków chemicznych na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 15.02.2006r. na kwotę 4.222,96 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od dnia 17 lutego 2006 r. do dnia 20 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę ,,Zespół (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) w łącznej kwocie 603,90 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie zawartego porozumienia wyłudził usługi w zakresie ochrony nieruchomości przy ul. (...) o wartości 603,90 zł a następnie nie uregulował należności działając tym na szkodę firmy ,,Zespół (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 14 lutego 2006 r. do dnia 23 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. w W. R. w łącznej kwocie 2.546,57 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów chemii gospodarczej na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 17.02.2006r. na kwotę 1.894,80 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 651,77 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę (...) Sp. J. M. i A. G., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od dnia 20 lutego 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w P. w łącznej kwocie 21.885,09 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu ręczników na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2006r. na kwotę 13.724,51 zł

- faktury VAT nr (...) na kwotę 6.895,44 zł

- faktura VAT nr (...) z dnia 24.02.2006 r. na kwotę 1.265,14 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 20 lutego 2006 r. do 02 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) S.A. w K. w łącznej kwocie 29.952,22 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu blachy oraz prętów żebrowanych w (...) S.A. Oddział R., ul. (...) na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2006r. na kwotę 20.436,22 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 02.03.2006r. na kwotę 9.516 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupioną, blachę i pręty działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 21 lutego 2006 r. do dnia 06 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na podstawie zawartej umowy z dnia 21.02.2006r. z Biurem Ochrony i (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. przy ul. (...) dotyczącej ochrony obiektu przy ul. (...) w R. wyłudził usługę ochrony wyżej wymienionego obiektu w łącznej ilości 257,5 godzin przepracowanych przez pracowników ochrony o wartości 2.356,13 zł nie dokonując do dnia dzisiejszego zapłaty za zleconą i wykonana usługę działając tym na szkodę Biura Ochrony i (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dacie bliżej nie ustalonej w lutym 2006 r. w R., działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) (...) w W. w łącznej kwocie ok. 8.000 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci elektronarzędzi, osprzętu i regału wystawowego a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił sprzętu stanowiącego własność (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 20 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą K. ul. (...) w łącznej kwocie 49.516,20 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie złożonego zamówienia dokonał zakupu blachy ( faktura VAT nr (...)) o łącznej wartości 49.516,20 zł a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...) sp. z o.o., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 23 lutego 2006 r. do 06 marca 2006r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) S.A. w D. w łącznej kwocie 12.136,63 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu sztućców i noży kuchennych na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 6.629,72 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 23.02.2006r. na kwotę 5.506,91 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...) S.A., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 24 lutego 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Wytwórnia (...) ul. (...) w łącznej kwocie ok. 2.280,18 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu towaru w postaci betonu na podstawie faktury (...) a następnie nie uregulował należności i nie zwrócił towaru działając tym na szkodę Wytwórni (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 28 lutego 2006 r. do 07.03.2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...). J. z siedzibą L., ul. (...) w łącznej kwocie 17.100,96 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu artykułów sanitarnych na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 28.02.2006r. na kwotę 2.475,60 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 7.312,68 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 07.03.2006r. na kwotę 7.312,68 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w okresie od 06 marca 2006r. do 10 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w P. w łącznej kwocie 4.1103,03 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i okuciami na podstawie: - faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 2.888,87zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 10.03.2006r. w kwocie 167,87 zł

- faktury VAT nr (...) z dnia 28.03.2006r. na kwotę 1.046,29 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 06 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w G. w łącznej kwocie 1.566,68 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) dokonał zakupu pościeli na podstawie:

- faktury VAT nr (...) z dnia 06.03.2006r. na kwotę 1.566,68 zł

a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione meble działając tym na szkodę firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 08 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...).J. z siedzibą S. ul. (...) w łącznej kwocie 40.713,84 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) na podstawie złożonego zamówienia dokonał zakupu drutu spawalniczego w ilości 10.800 kg o wartości 40.713,84 zł faktura VAT nr (...) a następnie nie dokonał zapłaty za zakupione artykuły działając tym na szkodę spółki (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k;

- w dniu 16 marca 2006 r. w R. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w G. ul. (...) w kwocie 1.708,00 zł w ten sposób, że występując w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...) zlecił firmie (...) usługę spedycji na trasie G. W. a następnie nie dokonał zapłaty za wykonaną usługę wynikającą z faktury VAT nr (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r. a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k oraz uznaje, że oskarżony G. D. (1) dopuścił się popełnienia ciągu przestępstw kwalifikowanego z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego G. D. (1), w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 92 uznaje za winnego tego, że w okresie od 18 czerwca 2008 r do 29 grudnia 2008 r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował dokonać oraz dokonał poprzez składanie zamówień towarów przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów i fałszywie podając się za pracownika wielu firm, nie mając zamiaru ani możliwości dokonania zapłaty za zamówiony towar, czym usiłował doprowadzić lub doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem , przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne oraz uczynił sobie stałe źródło dochodu, a w tym:

- w dniu 18 czerwca 2008 r w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. Ż. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s S. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na zakup wyrobów hutniczych usiłował doprowadzić firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000,00 zł i nie mając zamiaru uiścić zapłaty za zamówiony towar w ilości 120 ton, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację przedłożonych dokumentów przez pracowników firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 20 czerwca 2008 r. do 23 czerwca 2008 w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. Ż. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s S. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 165.000,00 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego w ilości 50 ton, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od dnia 4 sierpnia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Firmę Przedsiębiorstwo (...) SA w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wyłudzenia usługi dźwigowej o wartości 4.331, 31 zł w ten sposób iż posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości i umocowania do działania w imieniu firmy (...) SA z pobrany w/w towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 27 sierpnia 2008 r. do 16 września 2008 w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s K. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) S.A z/s Z. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany fi 12 doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 72.393,58 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od początku września 2008 r do 18 września 2008 r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedstawiając się, jako T. R. (1) przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. z/s W. i przesyłając faxem i pocztą elektroniczną na adres firmy (...) z o.o. z/s w K. podrobione dokumenty sugerujące, iż działa w imieniu firmy (...) sp. z o.o. z/s W. oraz zamówienie na granulat tj. polietylen (...) 08-64 w ilości 23,750 ton o wartości 139.659,50 zł wprowadził w błąd przedstawicieli firmy (...) z o.o.z/s w K. co do zamiaru uiszczenia ceny za nabyty towar wynikający z faktury VAT nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, czym doprowadził firmę (...) Sp. z o.o. z/s w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 139.659,50 zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 10 września 2008 r. do 15 września 2008 w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. P. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s G. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku (...) doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 73.601,14 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 26 września 2008 r. do 29 września 2008 r. w B. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. z/s W. doprowadził właściciela firmy (...) A. S. (1) z/s B. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem nie uiszczając kwoty 2.400zł za dokonaną usługę przeładunku blachy, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu 19 listopada 2008 r w B. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s B. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany fi 10 doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.238,98 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego (...) fi 10 w ilości 23.688 tony, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 19 listopada 2008 r. do 25 listopada 2008 w C. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/s C. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 145.582,23 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionych przez firmę (...) faktury vat nr (...) z dnia 21.11.2008 oraz (...) z dnia 25.11.2008 r. za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu 20 listopada 2008 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. B. (1) i przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s W. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na tworzywo firmy (...) usiłował doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.946.88 EURO tj. 65.548,85 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu 24 listopada 2008 r w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. B. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) z/s W. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na tworzywo B. R. (...) usiłował doprowadzić firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 157.526,40 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 24.11.2008 r. do 28.11.2008r w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając poczta meilową na numer i adres firmy Konsorcjum (...) podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienia na zakup blach stalowych doprowadził Konsorcjum (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 72 ton blachy stalowej o wartości 195.000,00 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 2 grudnia 2008 r. do 8 grudnia 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się, jako E. O. i przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) Sp. z o.o. z/s S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową usiłował doprowadzić firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 184.464.00 zł nie mając zamiaru uiścić zapłaty, za zamówiony towar, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przedłożonej dokumentacji firmy (...) dokonanej przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary, co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 2 grudnia 2008 r do 10 grudnia 2008 r w H. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się, jako A. Z. (2) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G. oraz przesyłając poczta mailowa na numer i adres firmy (...) z/s H. podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienie na zakup blachy stalowej doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 24 ton blachy stalowej o wartości 16.934,40 EURO tj. 66.552 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje, jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od dnia 5 grudnia 2008 r do 15 grudnia 2008 r. w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. N. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) w Z. sprawozdanie finansowe firmy (...) oraz zamówienia na towar używając podrobionych dokumentów tej firmy doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 48 ton prętów stalowych o wartości 93.412,76zł. Firmę (...) pobierając w/wym towar z 30 dniowym terminem płatności bez zamiaru uiszczenia zapłaty na pobrany towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od dnia 5 grudnia 2008 r do 10 grudnia 2008 r w G. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/s w G. sprawozdanie finansowe firmy (...) oraz zamówienia na towar używając podrobionych dokumentów tej firmy doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 48 ton prętów żebrowanych wartości 95.536,98zł. Firmę (...) sp. z o.o. pobierając w/wym towar z 30 dniowym terminem płatności bez zamiaru uiszczenia zapłaty na pobrany towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu od 9 grudnia 2008 r. w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako i przedstawiciel firmy (...) z/s G. używając podrobionych dokumentów tj firmy złożył zamówienie na usługę transportową , polegającą na transporcie stali z W. do Ł. która to usługa została zrealizowana po czym nie wywiązał się z płatności za wykonaną usługę, w wyniku czego doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.220zł , przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu 10 grudnia 2008 r. w T. działając w zorganizowanej grupie przestępczej , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jak M. B. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. oraz przesyłając pocztą meilową na numer i adres firmy (...) z/s T. podrobioną dokumentację firmy (...) oraz zamówienie na zakup 24 ton stali usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę P. P.H.U (...) z/s T. w postaci 24 ton stali o wartości 39.000,00zł. Nie uiszczając zapłaty za zamówiony towar, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji zamówienia po weryfikacji przesłanej meilem dokumentacji przez pracownika firmy (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 10 grudnia 2008 r. do 29 grudnia 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) z/s T. używając podrobionych dokumentów tej firmy złożył zamówienie na usługę transportową, polegającą na transporcie stali z G. do P., która to usługa została zrealizowana po czym nie wywiązał się z płatności za wykonaną usługę, w wyniku czego doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.379zł, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniach od 11 grudnia 2008 r do 16 grudnia 2008 r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i przesyłając pocztą elektroniczną na numer i adres firmy (...) mieszczącej się w K. ul. (...) woj. (...) sfałszowane dokumenty firmy (...) SA z T. oraz podając się za pracownika tej firmy (...) wprowadził w błąd Dyrektora Handlowego firmy (...) zamawiając towar w postaci blachy w ilości 24 ton o wartości 60.000 zł nie mając zamiaru ani możliwości dokonania zapłaty za blachę, zmierzając do dokonania wyłudzenia towaru zlecił A. D. (1) odbiór zamówionej blachy na dzień 16 grudnia 2008r jednakże zamiaru nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację zamówienia przeprowadzoną przez Dyrektora Handlowego (...), przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz uznaje, że oskarżony G. D. (1) dopuścił się popełnienia ciągu przestępstw kwalifikowanego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 14 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu w pkt. 4, 13, 14, 22, 23, 28, 31, 32, 93 aktem oskarżenia czynów, uznaje za winnego tego, że w okresie od 15 lipca 2008 r do 9 grudnia 2008 r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził poprzez składanie zamówień towarów przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów i fałszywie podając się za pracownika wielu firm, nie mając zamiaru ani możliwości dokonania zapłaty za zamówiony towar, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości podmioty gospodarcze , przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne oraz uczynił sobie stałe źródło dochodu, a w tym:

-- w okresie od dnia 30 lipca 2008 roku do dnia 8 sierpnia 2008 roku w K. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Firmę Handlową (...) s.j. w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 176,26 ton różnego rodzaju żebrowanych prętów stalowych o łącznej wartości 497.796, 96 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, w ten sposób iż posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości, umocowania do reprezentowania firmy (...) SA oraz zamiaru zapłaty z pobrany w/w towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w okresie od 10 września 2008r do 23 września 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w K. w ten sposób, że podając się za T. R. (1) przedstawiciela firmy (...) sp z o.o. z/s W. i przesyłając faxem i pocztą elektroniczną na adres firmy (...) z o.o.z/s w K. podrobione dokumenty sugerujące, iż działa w imieniu firmy (...) sp z o.o. z/s W. oraz zamówienie nr (...) z dnia 16 września 2008r na granulat R. F. w ilości 48 ton po 1498 EURO za tonę, z odroczonym terminem płatności wynoszącym 30 dni, wprowadził w błąd przedstawicieli firmy (...) sp z o.o. z/s w K. co do zamiaru uiszczenia ceny za zamówiony towar wynikający w łącznej kwocie wynoszącej 87.722,88 Euro tj. 297.038,44 zł, a więc w stosunku do mienia znacznej wartości, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odmowę przekazania zamówionego towaru i podjęte czynności przez organy ścigania, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r, a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

- w dniu 19.11.2008 r. do 27.11.2008 r. w M. w Holandii działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako A. M. (1) oraz M. K. (2) przedstawicielami firmy (...) S.A. z/s w L. oraz przesyłając pocztą mailową zamówienia na zakup stali w firmie (...).V. z/s M. podrobioną dokumentację firmy (...) S.A. doprowadził firmę (...).V do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 191.037,61 kg stali o łącznej wartości 154.740,46 EURO tj. 594.884,22zł co stanowi mienie znacznej wartości nie uiszczając zapłaty na dostarczony towar z odroczonym 15 dniowym terminem płatności, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk. w zw. z art 294 1 kk w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- w okresie od 20 listopada 2008r do 9 grudnia 2008r działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w nieustalonym miejscu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) z siedzibą w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 109.836,50 euro tj. 424.188,56 zł stanowiącego mienia znacznej wartości, w ten sposób, że podając się za przedstawiciela firmy (...) SA z siedzibą w L. i posługując się podrobioną dokumentację firmy (...) S.A. zamówił dostawę 200 ton blachy o wskazanej wyżej wartości po czym odebrał ją w S. nie mając zamiaru zapłaty za dostarczony towar, czym działał na szkodę wymienionego wyżej przedsiębiorstwa, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- w okresie od 12 września 2008 r. do 19 września 2008 w G., działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedstawiając się jako M. T. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy PHU (...) z/s G. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 229.437.59 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawnych przez firmę (...) faktur vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- we wrześniu 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako J. P. (2) lub M. G. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) sp. z o.o. z/ś w S. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na blachę stalową gatunku doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 351.422,53 zł nie uiszczając zapłaty wynikającej z wystawionej przez firmę (...) faktury vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. w zw z art. 294 § 1kk w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- w okresie od 15 lipca 2008 r. do 25 lipca 2008 w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako P. R. przedstawiciel firmy (...) SA oraz przesyłając na adres firmy (...) SA z/s w W. podrobioną dokumentację firmy (...) SA wprowadził w błąd przedstawiciela pokrzywdzonej firmy co do swojej tożsamości, umocowania do reprezentowania firmy (...) SA oraz co do zamiaru uiszczenia należności za otrzymany towar w postaci 150 ton prętów żebrowanych na łączną kwotę 483.235,64 zł, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 483.235,64 zł na szkodę (...) S.A., przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1kk w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- w okresie od 18 lipca 2008 r. do 31 lipca 2008 w Z. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako K. N. (1) przedstawiciel firmy „ (...)” S.A z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...)” oddział w Z. podrobioną dokumentacje firmy „ (...)” oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 436.357,46 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego BTS500S fi 10 oraz fi 20, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k.;

- w okresie od 15 lipca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. w S. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiając się jako K. M. (1) przedstawiciel firmy „ (...)” S.A. z/s W. oraz przesyłając faxem na numer i adres firmy (...) S.A. z/s S. podrobioną dokumentacje firmy „ (...)” oraz zamówienie na pręt żebrowany doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 319.738,21 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego w ilości 95.302 tony, a także usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 325.008 zł składając zamówienie na kolejne 96 ton stali lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odmowę realizacji zamówienia, przy czym zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne podobne, albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt IV K 1554/99 z dnia 5 kwietnia 2000r za czyn z art. 11 § 1 dkk w zw z art. 227 § 2 dkk w zw z art. 205 § 1 dkk w zw z art. 10 § 2 dkk został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności którą odbywał w okresie od 14.11.2000r do 14 listopada 2002r oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. III K 841/99 z dnia 30 sierpnia 2000r za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw z art. 310 § 2 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, które to wyroki stały się częścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Gdańsku sygn. akt III K 80/01 z dnia 25 maja 2001r i orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 14 listopada 2000r do 6 lutego 2004r a z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i 13§ 1 KK w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk. przy zast art. 11 § 2 k.k. w zw z art.12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k. oraz uznaje, że oskarżony G. D. (1) dopuścił się popełnienia ciągu przestępstw kwalifikowanego z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k. i art. 13§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 k.k. i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk zw. z art. 65 § 1 k.k w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

V.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 3 aktu oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że z jego opisu eliminuje zwrot „w tym z J. B. (1)” i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy wskazanych przepisów skazuje go, zaś na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 16 aktu oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że czynu tego dopuścił się w okresie od 25 listopada 2005 r do dnia 14 grudnia 2005 r działając z góry powziętym zamiarem i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i na podstawie przywołanych przepisów skazuje go, zaś na mocy art. 284 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanego mu w pkt. 17 aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od 25.11.2005r. do 16.12.2008 r w W. działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jako prezes zarządu oraz właściciel spółki (...) przy ul. (...) będąc zobowiązanym do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych złośliwie i uporczywie jako płatnik składek do ZUS nie dokonał od powyższego czasu rozliczenia z w/w podmiotem poprzez odprowadzenie należnych mu składek przywłaszczając w ten sposób następujące środki:

-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 48 440,22 zł,

-Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego w wysokości 9 848,41zł,

-Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 3 658,79 zł tj. popełnienia występku z art. 218 a § 1 kk i za to na mocy wskazanego przepisu skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 18 aktu oskarżenia czynu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 271 § 1 kk i na podstawie przywołanego przepisu skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 19 aktu oskarżenia czynu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 270 § 1 kk i na podstawie przywołanego przepisu skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

X.  po ustaleniu, że oskarżony G. D. (1) w ramach zarzucanego mu w pkt. 15 aktu oskarżenia czynu, w okresie od 25.11. 2005 r. do 1 grudnia 2005 r w W., działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jako prezes zarządu spółki (...) Sp. z o.o. przy ul. (...) wobec grożącej spółce niewypłacalności udaremnił zaspokojenie wierzycieli w/w podmiotu tj. (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że:

- w dniu 01.12.2005r. zbył urządzenia do dystrybucji gazu przy ul. (...) firmie (...) wystawiając na tę okoliczność fakturę nr (...) na sumę 24 400 zł.

- od chwili zakupienia wszystkich udziałów w spółce (...) Sp. z o.o. oraz objęciu funkcji prezesa tj. od dnia 25.11.2005r. ukrywał posiadanie przez spółkę nieujawnionego we właściwym Urzędzie Skarbowym rachunku tj. prowadzonego w Banku (...) S.A. o nr. (...) oraz drugiego rachunku o nr. (...) prowadzonego w (...) Banku (...) S.A. uniemożliwiając takim zachowaniem skuteczne prowadzenie egzekucji oraz dochodzenie roszczeń wierzycieli spółki z opisanych powyżej składników majątkowych dopuścił się popełnienia czynu kwalifikowanego z art. z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 k.k. na mocy art. 17 § 1 pkt. 6 kpk postępowanie karne umarza;

XI.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 71, 72, 88 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 23 maja 2006 r do 16 grudnia 2008 r w W., działając z góry powziętym zamiarem, w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu PPUH (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XII.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 69, 70, 86 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 13 marca 2006 r do 16 grudnia 2008 r w W., działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o z siedzibą w S. dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 94, 95, 100 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 15 marca 2006 r do 16 grudnia 2008 r w W., działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 74, 75, 87 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 19 kwietnia 2006 r do 16 grudnia 2008 r w W., działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XV.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 76, 77, 84 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 5 lipca 2006 r do 16 grudnia 2008 r, działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kka skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVI.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 78, 79, 89, 96, 97 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 13 czerwca 2006 r do 16 grudnia 2008 r, działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kka skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVII.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 80, 81, 90, 98, 99 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 22 lutego 2006 r do 16 grudnia 2008 r, działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PPHU (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 73, 85 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 7 stycznia 2006 r do 16 grudnia 2008 r, działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIX.  oskarżonego G. D. (1) w ramach zarzucanych mu czynów w pkt. 82, 83, 91 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 28 grudnia 2006 r do 16 grudnia 2008 r, działając z góry powziętym zamiarem w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp.z.o.o dopuścił wbrew ciążącemu obowiązkowi do nie prowadzenia ksiąg rachunkowych w/w spółki, nie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki i nie złożenia we właściwym rejestrze sądowym za lata 2006, 2007 i 2008 i czyn ten kwalifikuje jako dwa przestępstwa:

- z art. 77 pkt. 1 i 2 w zb. z art. 79 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 77 Ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks i za to na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz ustala, że wskazane przestępstwa zostały popełnione w warunkach art. 8 § 1 kks i na mocy art. 8 § 2 kks wykonaniu podlega kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XX.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 101 aktu oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że dopuścił się jego popełnienia w okresie od 06.02.2006 r do 16.12.2008 r oraz, że działał z góry powziętym zamiarem i czyn ten kwalifikuje z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks a na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XXI.  oskarżonego G. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt. 102 aktu oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że dopuścił się jego popełnienia w okresie od 23.03.2006 r do 16.12.2008 r oraz że działał z góry powziętym zamiarem i czyn ten kwalifikuje z art. 60 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 5 kks a na mocy art. 60 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt. 1 kks skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XXII.  na mocy art. 39 § 1 i 2 kks i art. 40 § 1 kks łączy orzeczone wobec oskarżonego G. D. (1) jednostkowe kary pozbawienia wolności wymenione w punktach I-IX oraz XI-XXI i orzeka karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

XXIII.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. D. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. w K. kwoty 104.907,13 zł (stu czterech tysięcy dziewięciuset siedmiu złotych i trzynastu groszy); na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. D. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. w K. kwoty 131.009,38 zł (stu trzydziestu jeden tysięcy dziewięciu złotych i trzydziestu ośmiu groszy); na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. D. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) kwoty 127.256,57 zł (stu dwudziestu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy); na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. D. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego H. - (...) D. Ł. kwoty 22.080,34 zł (dwudziestu dwóch tysięcy osiemdziesięciu złotych i trzydziestu czterech groszy); na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. D. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. w D. kwoty 3.640,99 zł (trzech tysięcy sześciuset czterdziestu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy);

XXIV.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, a w tym zwalnia go od obowiązku uiszczenia opłaty;

XXV.  na mocy art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. C. obrońcy oskarżonego G. D. (1) kwotę 11.160 zł (jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) plus VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w niniejszej sprawie oskarżonemu z urzędu.

Sygn. akt XVIII K 344/12

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Przed przystąpieniem do prezentacji poczynionych przez sąd ustaleń faktycznych należy podkreślić, że niniejsza sprawa była obszerna i dotyczyła pierwotnie kilku oskarżonych. Po wyłączeniu do odrębnego rozpoznania sprawy oskarżonego G. D. (1), sąd dokonując ustaleń faktycznych ograniczył się jedynie do kwestii bezpośrednio związanych z przypisanymi sprawcy przestępstwami. W pozostałym zakresie większość zagadnień zostanie omówiona w części poświęconej rozważaniom sądu i tylko w niezbędnym zakresie. Z uwagi na zakres uzasadnienia sąd przyjął metodologię, która pozwoli zachować lepszą czytelność uzasadnienia. Dla przejrzystości ustaleń faktycznych zaprezentowano je w odniesieniu do poszczególnych zarzutów, choć należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego związku niektórych czynów, niektóre stany faktyczne ujęte są w większej liczbie zarzutów. Dotyczy to w szczególności czy to działania oskarżonego w zorganizowanej grupie przestępczej czy to „drogi” wyłudzonego towaru od momentu złożenia zamówienia poprzez rozładunek, załadunek i dalszy transport.

Zarzut 1

M. K. (3) założył firmę (...) w styczniu 2001 roku w C., sam został prezesem firmy. Siedziba firmy znajdowała się przy ul. (...) pokój (...). Firma ta zajmowała się pracami spawalniczymi i remontowymi oraz remontami kotłów. Firma została sprzedana w dniu 30 października 2007 r. J. K. (1) zamieszkałemu w G. ul. (...) za kwotę 50 000 zł. M. K. (3) przypadło tytułem zbycia udziałów 30 000 zł, natomiast jego siostrze współwłaścicielce B. B. (1) 20 000 zł. Podczas sprzedaży firmy (...) wraz z J. K. (1) było dwóch mężczyzn. W dniu sprzedaży firma nie posiadała żadnego zadłużenia. J. K. (1) został nabywcą udziałów w wyżej wskazanej spółce, gdyż w tym czasie poszukiwał pracy, a na początku sierpnia 2007r. pod urzędem pracy w G. podszedł do niego mężczyzna przedstawiający się jako K. S. (1) zamieszkały w G. i zaoferował mu pracę. J. K. (1) miałby objąć prezesurę w jednej ze spółek (...). J. K. (1) przystał na propozycję i otrzymał 500 zł, nie wiedział czym zajmuje się firma (...), w której miał być prezesem. Udał się do C., gdzie znajdowała się siedziba firmy. Pojechał tam wraz z mężczyzną podającym się za K. S. (1) w celu podpisania dokumentów. J. K. (1) nie czytał podpisywanych dokumentów, miesięcznie zarabiał około 2000 zł. Następnie Spółka została sprzedana dnia 4 września 2008r. J. R. (1). W firmie (...) podpisywał tylko dokumenty, a jedyną osobą, którą znał z firmy był mężczyzna podający się za K. S. (1). Jak się następnie okazało G. K. (1) przedstawiał się jako K. S. (1).

Dowód: zeznania M. K. (3) (k.1540-1542), zeznania B. B. (1) (k.1550-1551), zeznania J. K. (1) (k. 1421-1422), dokumentacja związana z firmą (...) (k. 1714 – 1947), umowa sprzedaży udziałów (k. 9391 – 9394), wyrok (k. 12207 – 12208), dokumentacja związana z działalnością spółki (...) (k. 12224 – 12419).

W mieszkaniu J. K. (1) ujawniono szereg dokumentów związanych z nabyciem udziałów w spółkach: L.B., T., P.. W spółce (...) w charakterze asystentki została zatrudniona E. S. (1). Rozmowę o pracę z nią przeprowadzał mężczyzna, który przedstawiał się jako K. S. (1). Prezes spółki P., J. K. (1) tylko przysłuchiwał się rozmowie. E. S. (1) we wszelkich kwestiach kontaktowała się z K. S. (1). W toku prowadzonego postępowania E. S. (1), po okazaniu jej tablicy poglądowej oświadczyła, że wizerunek G. K. (1) przypomina jej twarz K. S. (1). Opisała szczegółowo na czym polegała działalność spółki (...) tzn. składanie zamówień na różne towary jak choćby blacha, stal i ich dalsza sprzedaż. Od początku założeniem było, ze za zamówiony towar nie będzie uiszczona cena zakupu. Od początku też J. K. (1), który nabył udziały w poszczególnych spółkach, zrobił to na polecenie G. K. (1) i nigdy ani K. ani K. nie mieli zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka (...) złożyła sprawozdanie finansowe za 2006 r, wniosek o jego ujawnienie został złożony dopiero w 2009 r przez M. K. (3). Spółka (...) w dniu 15.10.2007 r złożyła sprawozdanie finansowe za 2006 r. wniosek został podpisany przez Prezesa W. W. (1).

Dowód: protokół przeszukania (k.9727 – 9728), protokół zatrzymania (k. 9729), protokół przeszukania (k. 9730 – 9735), zeznania świadka E. S. (1) (k. 12431 – 12432, 14078 – 14079, 14710 – 14719), informacje z SR w Częstochowie (k. 13146, 13147), dokumentacja z akt rejestrowych dotycząca spółki (...) (k. 13229 – 13283), zeznania świadka K. S. (2) (k. 14148 – 14149), zeznania J. K. (1) (k. 19570).

Działalność J. K. (1) nie była początkiem działalności grupy, która już działała znacznie wcześniej wykorzystując mechanizm przejmowania spółek, a następnie ich przestępczemu wykorzystaniu. Grupa ta nie miała stałego składu przez cały okres funkcjonowania, choć podstawowy skład był niezmienny. Czasami nieobecność niektórych osób była spowodowana pobytami w areszcie czy zakładzie karnym. Poczynaniami G. D. (1) między innymi kierował P. K. (1). Do wszystkich spółek, których prezesem był G. D. (1) jeździł G. K. (1). M. Ż. (2) natomiast wyszukiwał „prezesów”. Później w spółkach zatrudniano młode dziewczyny, które miały zamawiać towar. Do zorganizowanej grupy należeli między innymi P. K. (1), J. G. (1), P. K. (2), G. K. (1), M. Ż. (2), brat K.. Poszczególni uczestnicy mieli określone zadania. G. D. (1) zajmował się nabywaniem udziałów w spółkach wykorzystywanych do przestępczej działalności i „prezesowaniem” oraz na polecenie mężczyzny o imieniu M. organizował place do rozładunku wyłudzonych towarów, zajmował się znalezieniem firm świadczących usługi transportowe i dźwigowe. Oskarżony G. D. (1) uiszczał także należności za wskazane usługi. Była to główna działalność oskarżonego G. D. (1) i za te czynności otrzymywał wynagrodzenie.

Dowód: wyjaśnienia M. Z. (k. 18762 – 18767).

Wskazana grupa przestępcza działała na terenie kraju, a jej podstawowym celem było doprowadzenie szeregu podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sposób postępowania sprawców polegał m.in. na zamawianiu szeregu towarów (wyrobów stalowych, polietylenu, narzędzi budowlanych, urządzeń i materiałów) przez osobę podającą się za przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych oraz posługując się sfałszowanymi dokumentami lub pieczątkami tych firm, aby po dostarczeniu towarów przez pokrzywdzone przedsiębiorstwo nie dokonać zapłaty za otrzymany towar. Oskarżony wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami nigdy nie zamierzali płacić za zamówiony towar dlatego też w sytuacji, gdy dostawca żądał przedpłaty czy płatności gotówką, sprawcy rezygnowali z transakcji. Zainteresowani byli tylko zakupami z odroczonym terminem płatności. Takich przykładów było kilka. I tak np. M. K. (4) prowadził firmę (...) w P. ul. (...). Firma zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi. Firma ogłasza się w Internecie. Na stronie internetowej były zamieszczone następujące numery: numer stacjonarny (...), telefon komórkowy M. K. (4) (...) oraz pracownika A. W. (1) (...). Na początku sierpnia 2008r. zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako przedstawiciel firmy (...) z siedzibą w W., który wyraził chęć zakupu blachy. Podał on do siebie nr tel. (...) oraz adres mailowy (...) pl . (...) był zainteresowany kupnem jednego pełnego transportu blachy 5mm i jednego pełnego transportu blachy 6 mm. Dwa transporty blachy wynosiłyby około 10000 zł. M. K. (4) żądał od firmy (...) jakiegokolwiek zabezpieczenia transakcji, nie chciał on by formą płatności była faktura z odroczonym terminem płatności. M. K. (4) wysłał na adres email ofertę dotyczącą sprzedaży blachy, a mężczyzna ten miał się zdecydować i oddzwonić. Do sprzedaży blachy nie doszło, gdyż mężczyzna ten nie oddzwonił i nie złożył oficjalnego zamówienia.

Dowód: zeznania M. K. (4) (k. 4069-4070), oferta (k. 4071)

Dla uwiarygodnienia powyżej metody, celem stworzenia pozoru rzeczywistej transakcji, przesyłali zamówienia z numerów faxu sugerujących, że są to numery stacjonarne. Każda transakcja była obsługiwana przez numery telefonów komórkowych, które były numerami w systemie pre paid, aby uniemożliwić identyfikację osób składających zamówienie. Do odbioru towaru sprawcy wykorzystywali legalnie działające firmy transportowe czy spedycyjne. Tym firmom za usługi transportowe w zdecydowanej większości, sprawcy płacili za usługę. Wyłudzony towar był przewożony w różne miejsca, przeładowywany, tak, aby uniemożliwić bądź utrudnić ujawnienie dalszego losu wyłudzonego towaru. Przy czym poszczególne osoby funkcjonujące w ramach grupy, miały przydzielone konkretne zadania. Część była wykorzystywana jako udziałowcy spółek, inni jako przedstawiciele rzeczywiście istniejących podmiotów. Osoby decydujące o podjęciu poszczególnych transakcji nigdy w nich bezpośrednio nie uczestniczyły. Działanie grupy polegało też na nabywaniu udziałów w zadłużonych spółkach i po ich przejęciu przywłaszczenie środków trwałych jeśli spółka takowe posiadała. I tak dla przykładu można wskazać działalność oskarżonego w spółce (...). W dniu 22 grudnia 2004 r. G. M. Bank udzielił firmie (...) Sp.z.o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...) kredytu –umowa nr (...) na zakup samochodu marki H. (...) o nr nadwozia (...) w kwocie 57.750 zł. Klient przedstawił dokumentacje finansową firmy, odpis z KRS-u, wniosek kredytowy, zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Po przedstawieniu dokumentów wniosek został zatwierdzony i udzielono kredytu. Zabezpieczeniem umowy było przeniesienie własności pojazdu H. (...) na (...) – umowa przewłaszczenia z dnia 22 grudnia 2004 r. Dnia 5 grudnia 2006r. bank wypowiedział umowę z powodu zaprzestania płacenia rat kredytu. Podjęto działania mające na celu odzyskanie pojazdu. Na początku 2007 r. ustalono z rozmowy telefonicznej, że obaj wspólnicy B. Ł. (1) i A. W. (2) dnia 21 kwietnia 2006 r. sprzedali spółkę (...) zameldowanemu w K. przy ul. (...), PESEL (...). B. Ł. (1) oświadczył, iż samochód oraz cały majątek spółki został przekazany nowemu właścicielowi. A. W. (2) znalazł w prasie osobę zainteresowaną kupnem spółki, był nim pan G. D. (1) zamieszkały w okolicach G.. G. D. (2) odkupił spółkę wraz z całym jej majątkiem zaliczał się też do niego samochód marki H. (...). Po sprzedaży spółki wpłynęła tylko jedna rata kredytowa.

Dowód: zeznania M. S. (2) (k.528-530), zeznania B. Ł. (1) (k.533-534), umowa sprzedaży udziałów (k.537-540), zeznania A. W. (2) (k.535-536, 18477- 18478).

Na konto zadłużonych spółek dokonywano także zakupu towarów za które sprawcy nigdy nie mieli zamiaru uiścić ceny nabycia. Jeżeli chodzi o ten ostatni mechanizm działania to oskarżony G. D. (1) otrzymywał „wynagrodzenie” za nabycie udziałów spółki od pomysłodawców wskazanego procederu oraz dodatkowo otrzymywał „wynagrodzenie” za pełnienie funkcji Prezesa w tych spółkach. Pomysłodawcy opisanego powyżej procederu wyszukiwali podmioty do nabycia udziałów oraz organizowali nabycie. Pierwszą z zakupionych przez G. D. (1) spółek była firma (...), a kolejnymi (...), D., (...), (...) (...) (...), (...), (...), PPUH (...)(...), (...) (...), (...), (...). Nabywane przez G. D. (1) spółki były zadłużone, nabywając w nich udziały oskarżony przejmował istniejące w tych podmiotach zobowiązania, których nie zamierzał realizować. G. D. (2) zostawał prezesem tych spółek, a przestępcza działalności, do której były wykorzystywane te podmioty prawa handlowego przynosiła mu określone korzyści majątkowe. Z popełniania tych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. G. D. (1) uczestniczył w tym procederze wraz z innymi osobami. Jego rola polegała m.in. na tym, że zamawiał towar, za który nie zamierzał uiszczać należności. Przejmowany od zadłużonych spółek majątek był przywłaszczany. Jego rola w ramach zorganizowanej grupy przestępczej polegała na tym, że firmował swoim imieniem i nazwiskiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które służyły m.in. do wyłudzeń towarów i do przywłaszczenia rzeczy. Należy także podkreślić, że sprawcy do zalegalizowania dalszej dystrybucji wyrobów stalowych potrzebowali współpracy z innymi podmiotami. Towar, zgodnie z dokumentacją trafiał do spółki (...), a faktycznie do firmy (...), gdzie był składowany. Powyższe w jasny sposób wynika m.in. z rejestru zakupów i sprzedaży spółki (...) (k. 15915 – 15990). H. W. była właścicielką firmy (...) w Ś. ul. (...). Od października-listopada 2007 roku firma ta zaczęła współpracować z firmą (...) z C.. Firma ta odpowiedziała na ogłoszenie wystawione na stronie internetowej (...) (...) , poszukiwano dostawcy blach, innych wyrobów stalowych. W tej sprawie do firmy zadzwonił z numeru (...) K. S. (1) tj. G. K. (1) – przedstawiciel firmy (...), następnie pocztą elektroniczną z adresu (...) przesłano dokumenty firmy w postaci NIP, KRS, REGON. Rozmowy były prowadzone między K. S. (1) z firmy (...), a P. P. (1) z firmy (...) z oddziału w R.. Z dokumentów wynika, że firma (...) zakupiła od firmy (...) blachy, było to około 4-5 transakcji. Każda z dostaw obejmowała około 24 ton blachy. Wartość każdej z transakcji wynosiła od 50 000 do 70 000 zł brutto. Płatności odbywały się na podstawie faktur proforma, lub faktur właściwych. H. W. dokonywała osobiście przelewów w dniu dostawy lub w dniu następnym na konto (...)w banku (...) o numerze (...). W sierpniu 2008 roku wystawione zostały dwie faktury proforma z dnia 6 i 8 sierpnia 2008. Obie faktury zostały zapłacone przelewami. Pierwsza opłacona w dwóch transzach, 6 sierpnia 2008 roku w kwocie 129.445,05 zł, druga – 7 sierpnia 2008 w kwocie 127.818,79 zł. Druga faktura także została opłacona w dwóch transzach 8 sierpnia 2008 w kwocie 120.000,00 zł i dnia 12 sierpnia 2008r w kwocie 6123,20 zł. Na wszystkich fakturach które zostały przysłane faksem podpisany był K. S. (1). Firma (...) nie podpisywała żadnej umowy z firmą (...). Wszelkie zamówienia były składane pod konkretnych odbiorców. Odbiorcami były firmy: (...) z siedzibą w J., (...).SA z siedzibą w Z., (...) z siedzibą w R. i (...) sp.zoo. Wszystkie firmy zapłaciły za dostawy za pośrednictwem przelewów bankowych. (...) była składowana w firmie (...) sp.zoo w R. ul. (...) z którą firma (...) miała podpisaną umowę na świadczenie usług przeładunkowych, transportowych i depozytu.

Dowód: zeznania H. W. (k.1508) KRS (k.1509-1513) zaświadczenie (k.1516) faktury (k.1517;1519;1521;1522;1525;1526;1527;1529;1532), dokument z banku (k.1518;1520;1523;1524;1530;1531;1534;1535) dokument z urzędu skarbowego (k.1528) dokumenty WZ (k.1533) umowa z firmą (...) (k.1536-1539).

A. J. (2) był dyrektorem do spraw handlowych w firmie (...) Sp.z.o.o. w R.. Do siedziby firmy (...) przyjechali H. W. i P. W. (1) w celu złożenia propozycji współpracy handlu wyrobami hutniczymi dostarczanymi przez (...). Firma (...) zakupiła 2 dostawy prętów żebrowanych na przełomie 2006/2007 roku. W międzyczasie została złożona propozycja usług depozytu magazynowego na różne towary dla (...) w wyniku tego została zawarta umowa w dniu 10 lutego 2008 r. w siedzibie firmy (...) na świadczenie usług przeładunkowych, transportowych i depozytu materiału. Umowa została podpisana przez A. J. (2) i H. W.. Do realizacji umowy wyznaczony był P. P. (1) ze (...) i to z nim później się kontaktowano pod numer (...). Najpierw telefonicznie informowano o dostawach, a przed wydaniem towaru wysyłano faksem upoważnienie do oddania towaru. Informacje o dostawach otrzymywano od P. P. (1) telefonicznie. Pierwsza dostawa była dnia 21 lipca 2008 dotycząca dostawy prętów żebrowanych w ilości 24,420 ton. Wynika to z faktury nr (...) z dnia 20 sierpnia 2008, po czym następowały kolejne dostawy na magazyn w celu depozytu. Z faktury nr (...) z dnia 20 sierpnia 2008 wynika, że towar był wydawany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Dostawy były realizowane samochodami w okresie od lipca do sierpnia 2008r. Firma (...) dostarczyła łącznie 416,531 ton prętów żebrowanych, stal rozładowywano poprzez suwnicę (...) przez pracownika (...) w obecności kierowców dostarczających towar. (...) była składowana w okresie od lipca do początku sierpnia, a następnie stal w całości została wywieziona przez (...) w ten sposób, że wydali oni upoważnienia do odbioru stali przez odpowiednich kierowców. Czasami rozładunek i załadunek stali odbywał się w tym samym czasie, w tym przypadku nie uznawano depozytu, wykonywano tylko usługę przeładunkową, a nie magazynową. W sierpniu 2008 roku odbierano stal przez różnych kierowców posługujących się upoważnieniami. W dokumentacji znajdują się upoważnienia imienne z numerami rejestracyjnymi pojazdów, asortyment jaki został wydany oraz jego waga. Przy załadunku były obecne osoby z firmy (...) natomiast nie było nikogo ze (...).

Dowód: zeznania A. J. (2) (k.1552-1554).

Z uwagi jednakże na fakt, że zarzuty niniejszej sprawy nie obejmowały dalszej dystrybucji wyrobów stalowych, nie było to przedmiotem szczegółowych ustaleń sądu w niniejszej sprawie. W grupie działał m.in. G. K. (1), J. K. (1), G. D. (1), M. Z., M. Ż. (2), K. S. (3), mężczyzna o imieniu P. tj. P. K. (1), G. K. (2) oraz inne nieustalone osoby. Z uwagi na zakres niniejszej sprawy, sąd nie zajmował się szczegółowo działalnością tych wszystkich osób, ograniczając się do ustaleń, które pozwoliły na stwierdzenie, że grupa istniała, jaki miała charakter, cel oraz sposób działania. W tym zakresie, oprócz dowodów przywołanych poniżej, a odnoszących się do poszczególnych czynów zarzuconych oskarżonemu G. D. (1), znaczenie miały zeznania E. S. (1), M. Z., częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. oraz dokumentacja związana z funkcjonowaniem spółki (...), (...) (...).

Na przykładzie historii logowań związanych z zamówieniami składanymi w imieniu spółki (...) wynika, że pod wskazanymi adresami zawsze był wskazywany w formularzu rejestracyjnym „brak danych użytkownika”. Osoba pod adresem (...) zarejestrowała się 20.08.2008 r i wskazała, że jest kobietą urodzoną w (...) r. Wskazała jako państwo T.. Podała w formularzu rejestracyjnym także numer (...). Z historii logowań dotyczących mężczyzny podającego się za M. K. (5) wynika, że pod wskazanym adresem brak danych użytkownika. Osoba pod adresem (...) zarejestrowała się 29.08.2008 r i wskazała, że jest mężczyzną urodzonym w (...) r, z Polski. Wskazała także numer (...). Należy podkreślić, że osoby działające w grupie na kilka dni przed złożeniem zamówienia, zakładały konta mailowe, które następnie wykorzystywali do składania zamówień. Praktycznie konta były wykorzystywane tylko do jednej transakcji.

Zarzut 2

W dniu 8 grudnia 2008r. do firmy (...) mieszczącej się w K. przy ul. (...) wpłynęła oferta dotycząca zakupu blachy w ilości 24 ton. Nadawca faksu podpisał się jako M. K. (6) i występował jako przedstawiciel firmy (...) S.A. mieszczącej się w T. przy ul. (...). W dniu 9 grudnia 2008r. wysłano odpowiedź na powyższe zapytanie na adres email (...) i już 11 grudnia 2008r. firma podająca się za spółkę (...) S.A. przysłała faksem zamówienie na blachę 4 1500x3000 w ilości 24 ton o łącznej wartości około 60 000 zł. Faks podpisany był przez M. K. (6) oraz P. K. (3)-członka zarządu. Po złożonym zamówieniu mężczyzna przedstawiający się jako M. K. (6), kilkakrotnie kontaktował się telefonicznie w sprawie uzgodnienia warunków odbioru towaru. Dzwonił z telefonu o nr (...) i wówczas rozmawiał z M. K. (7). W rozmowach M. K. (6) wspominał o stronie internetowej, która miała świadczyć o wiarygodności firmy (...) S.A. M. K. (7) sprawdziła wskazaną stronę internetową i wówczas okazało się, że na stronie internetowej podane numery są inne niż te, z których dzwonił M. K. (6). Inne były także numery faksu niż te wskazane w nagłówku zamówienia. W tej sytuacji pracownica firmy (...), M. K. (7) zadzwoniła do firmy (...) S.A i przeprowadziła rozmowę z pracownikiem spółki i została poinformowana, iż M. K. (6) nigdy nie pracował w firmie (...) S.A. Uzyskała także potwierdzenie, że firma (...) S.A nie zamawiała żadnego towaru w firmie (...). Pracownik firmy (...) widział o tym, że ktoś podszywa się pod ich firmę. Po poczynieniu takich ustaleń pracownica spółki (...) powiadomiła o powyższym właściciela spółki (...), który powiadomił właściwą jednostkę Policji. Odbiór zamówionego towaru miał nastąpić w dniu 16 grudnia 2008r. i tego dnia ponownie zadzwonił do spółki mężczyzna przedstawiający się jako M. K. (6) i poprosił o wysłanie specyfikacji towaru na podany przez siebie numer faksu.

W dniu 15 grudnia 2008r. do T. F.- właściciela dźwigu na nr (...) zadzwonił mężczyzna, który pytał, czy jego dźwig da radę przeładować 24 tony blachy i czy można to zrobić u niego na placu. Mężczyzna ponownie zadzwonił ok. godz. 15.00 i umówił się na przeładunek blachy o godz. 14.00 w dniu 16 grudnia 2008r. T. F. nie zachował numeru, z którego dzwonił mężczyzna. Dnia 16 grudnia 2008r. ok. godz.12.30 z nr (...) ponownie zadzwonił mężczyzna, który dzwonił poprzedniego dnia w sprawie przeładowania blachy. Mężczyzna chciał przesunąć godzinę zlecenia na 16.00. Ustalono, że będzie to 16.30, wówczas mężczyzna zapytał, czy przeładunek może odbyć się na terenie firmy (...). Mężczyzna poinformował właściciela dźwigu, że ma do niego przyjechać człowiek, który ma się z nim rozliczyć w gotówce, a także przekazać pieniądze dla kierowcy ciężarówki, który będzie odbierał stal. O godz.15.15 T. F. zadzwonił pod nr (...) z zapytaniem, kiedy przybędzie człowiek w sprawie rozliczenia, gdyż był już po rozmowie z funkcjonariuszami Policji. O godz. 15.22 do T. F. z nr (...) zadzwonił mężczyzna, który miał się z nim rozliczyć. Był to G. D. (1), który powiedział, że jest na Dworcu Zachodnim (...) w P. i przyjedzie taksówką. M. K. (6) już dzień wcześniej wysłał email, w którym upoważnił kierowcę A. D. (2) dowód osobisty (...) do odebrania zamówionego towaru. Kierowca miał się zjawić pojazdem o nr rej. (...) oraz naczepa (...) (...). W dniu 16 grudnia 2008r. kierowca A. D. (1) stawił się po odbiór blachy o godz. 7.00, która miała być dostarczona na teren firmy (...) w Ł. przy ul. (...). Na miejscu odbioru towaru dojechał także taksówką oskarżony G. D. (1), gdzie został zatrzymany. Przy oskarżonym ujawniono pieniądze jak również liczne telefony komórkowe, zarówno o numerach abonenckich jak również bez karty SIM i startery firmy (...). Oskarżony G. D. (1) posiadał przy sobie pieczątki różnych firm m.in. D.(...) z T., C. z K., (...) z T., A. z Ł., E. (...) z L.. Oskarżony posiadał przy sobie także imienną pieczątkę „prezes Zarządu G. D. (1)”. Zatrzymano także liczne zapiski i dokumenty.

M. K. (8), główna księgowa firmy (...) S.A. wskazała, że firma w której jest zatrudniona, znajduje się w T. przy ul. (...) i posługuje się nr NIP (...), nr REGON (...), nr KRS (...). Firma zajmuje się handlem branży energetycznej, a 3 lata temu, także handlem materiałami stalowymi , jednak stanowiło to zaledwie 3% obrotu firmy. Ani M. czy M. K. (6), a także M. B. (1) nigdy nie byli zatrudnieni w firmie (...) oraz firma nigdy nie kooperowała z firmą (...) z siedzibą w K.. Dokumenty takie jak zamówienie nr (...), zapytanie ofertowe w sprawie zakupu stali, oraz kopię upoważnienia z dnia 15 grudnia 2008r. wskazują, że nie były one składane przez firmę (...). Logo, nr rejestrowe oraz dane adresowe były zgodne z danymi firmy (...). Natomiast podane były nieodpowiadające rzeczywistości nr tel. (...). Szata graficzna zamówień znacznie różniła się od właściwych druków firmy (...). Wzór pieczątki nie był oryginalny ponieważ różnił się czcionką, przestawiona była kolejność ulicy i nazwy miejscowości oraz pieczątka użyta przez sprawców nie posiada numeru telefonu.

/Dowód: zeznania M. K. (7) (k. 5-7), zeznania świadka P. M. (1) (k. 2-3), zeznania świadka W. M. (1) (k.81-82), protokół zatrzymania rzeczy (k. 7-8), upoważnienie (k.9), zlecenie transportowe (k.10), zapytanie ofertowe (k.13), zamówienie (k.11), email (k.12), zaświadczenie (k.14), potwierdzenie zgłoszenia (k.15), odpis KRS wraz ze sprawozdaniem (k.16-30), protokół zatrzymania osoby (k. 38), protokół przeszukania osoby (k. 40-48), zeznania świadka J. B. (2) (k.49-50), zeznania T. F. (k.84-85), interfejs (k.148-152), zeznania M. K. (8) (k.153-154), zeznania P. K. (3) (k.155-156), informacja z onet.pl (k. 2703 – 2706), odpis z KRS (k. 2707 – 2712)/.

Zarzut 3

R. K. od 1 lutego 2007 r. do 5 marca 2007 r. był vice Prezesem firmy (...), natomiast prezesem firmy był pan M. K. (1). Firma zajmowała się spedycją międzynarodową i krajową. Spółka miała kłopoty finansowe i wspólnicy podjęli decyzję o jej sprzedaży. M. K. (1) znalazł kancelarię prawną w P. A. B. (2), która skupowała zadłużone spółki i ta kancelaria przysłała G. D. (1).

Dnia 5 marca 2007 r. G. D. (1) zam. w K. przy ul. (...) nabył od R. K. 49 udziałów w spółce (...) est. 1989. We wskazanej umowie strony ujawniły, że spółka posiada zobowiązania finansowe, które nabywca spłaci. G. D. (1) został nowym prezesem spółki. W tym samym czasie J. B. (1), pracowała na hali targowej w G.. Oprócz tego poszukiwała zatrudnienia zamieszczając ogłoszenia w Internecie, gdzie podała swój aktualny numer (...). W marcu 2007 r. telefonował do niej mężczyzna, podający się za M. K. (1). Powiedział, że jest przedstawicielem firmy spedycyjnej i poszukuje sekretarki. Mężczyzną, który przyjechał do J. B. (1), do hali gdzie pracowała, był oskarżony G. D. (1). Miał ok. 170 cm wzrostu, w wieku ok. 50 lat, lekko siwiejący, szczupła budowa ciała, bez zarostu. Pytał o wykształcenie, znajomość j. angielskiego oraz obsługi komputera. Oskarżony wskazał, aby J. B. (1) zgłosiła się do biura mieszczącego się w G., przy ulicy (...). Na zewnątrz budynku widniał szyld (...) (...). Biuro było wynajęte od spółdzielni, prezesem tej spółdzielni był J. B. (3). J. B. (1) została zatrudniona jako sekretarka na umowę o pracę, lecz nie podano jej terminu zawarcia umowy. Do jej zakresu obowiązków należało odbieranie telefonów, spisywanie kto dzwonił i w jakiej sprawie, pod koniec dnia sporządzenie listy telefonujących, odbieranie korespondencji. J. B. (1) pracowała tam około trzech i pół miesiąca, podczas jej pracy, szefa prawie nigdy nie było w firmie. Mówił, że jeździ za granicę i po Polsce.

B. B. (2) zatrudniona była w spółce (...) na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży. W dniu 12 kwietnia 2007r. z B. B. skontaktował się mężczyzna, który przedstawił się jako A. M. (2) i prosił o ofertę na polipropylen. Podał on swoje dane tj. (...) G. , NIP (...), tel. (...), faks (...), (...) (...) pl (...) był zainteresowany kupnem tworzyw sztucznych w ilości 23,375 ton – równe zapakowaniu jednego pojazdu ciężarowego. Tego samego dnia o godz. 12.30 otrzymano email potwierdzający rozmowę. B. B. (2) zaoferowała mężczyźnie zakup na warunkach przedpłaty, poinformowała, że sprzedaż na warunkach 30 - dniowej płatności może być dokonana tylko po wcześniejszym ustaleniu limitu przez firmę ubezpieczeniową. Zdecydowano się na płatność z 30 - dniowym terminem, przesłano do tego wszystkie potrzebne dokumenty w postaci zamówienia, REGON, KRS, bilans, rachunek zysku i strat. Na podstawie przesłanych dokumentów przez (...) ubezpieczyciel przyznał limit w wysokości 50.000 zł. Wiarygodność dokumentów była sprawdzana przez ubezpieczyciela. Spółka występowała z zamówieniem na 103.680 zł, jednak można było dokonać sprzedaży tylko na kwotę 50 492,75 zł. Do magazynu w S. przesłano upoważnienie do wydania towaru dla firmy (...) za pośrednictwem wyznaczonego przez nich przewoźnika (...). Zostało przesłane upoważnienie do odbioru zakupionego towaru. Nabywca zwrócił się z prośbą o transport zakupionego towaru na magazyn w S.-G. ul. (...). Towar został tam przetransportowany, a należności za transport zostały uregulowane. Potwierdzeniem odbioru był list przewozowy podbity pieczątką firmową. Kierowcą realizującym transport był pan L. J. tel. (...) prowadzący pojazd o nr rej. (...). L. J. był zatrudniony w firmie (...) na stanowisku kierowcy. Firma ta realizowała transporty dla firmy (...). L. J. dostał zlecenie na przewóz polipropylenu do G. na ul. (...) z firmy (...), z firmy (...) w (...) gm. S.. W tym czasie zadzwonił oskarżony G. D. (1) do J. K. - B. i powiedział, że do firmy przyjedzie dwóch mężczyzn i to oni będą kierownikami i będą się wszystkim zajmować. Jeden nazywał się T., a drugi M. albo M.. Sekretarka wykonywała ich polecenia. Mężczyźni przebywali w firmie raz w tygodniu. T. był wysokim, postawnym brunetem, nosił skórzaną kurtkę. M. czy M. był niższy i nieco grubszy. Pewnego dnia do J. B. (1) zadzwonił T. i powiedział, że nie zdąży przyjechać i dlatego kazał jej wziąć taksówkę i pojechać do G.- P.. Kiedy J. B. (1) dojechała na miejsce dostrzegła TIR i dwóch mężczyzn, powiedziała, iż jest z firmy (...) i pokwitowała list przewozowy nr (...). Nie wiedziała w jaki sposób ma nastąpić zapłata za towar ani kto i jak go odbierze. L. J. rozładowywał towar z właścicielem placu, od którego dowiedział się, że firma (...) wydzierżawia u niego powierzchnię magazynową. Na zakupiony towar wystawiono fakturę VAT (...) z odroczonym terminem płatności 30 dni. Płatności nie uregulowano, a nikt z firmy (...) nie odbierał telefonów.

Pewnego dnia mężczyzna podający, że ma na imię T., polecił sekretarce zamówić strój roboczy, który odbiór też pokwitowała. Potem mężczyzna o imieniu T. chciał, żeby jeszcze zamawiała inne rzeczy, lecz odmówiła ponieważ to wszystko wydawało się jej podejrzane. Wkrótce zaczęły się telefony od innych zniecierpliwionych wierzycieli. J. B. (1) poinformowała o tym fakcie oskarżonego, lecz ten odpowiedział, że to zobowiązania po poprzednim właścicielu i on zajmie się uporządkowaniem sytuacji. Pewnego dnia podjechali F. (...) i zabrali ubrania i komputery, powiedzieli, że muszą wgrać jakiś program. Potem kontakt się z nimi urwał. J. B. (1) dzwoniła do oskarżonego, lecz także był niedostępny. Za ostatnie półtora miesiąca pracy J. B. (1) nie otrzymała wynagrodzenia. Miesięcznie zarabiała 1200zł netto. Po zniknięciu mężczyzn J. B. (1) nie wiedziała co zrobić, zamknęła więc biuro, zabezpieczyła dokumentację, klucze, dokumenty i pieczątkę zabrała do domu.

Dnia 18 czerwca 2007 r. z firmy (...) wysłano maila do firmy (...), otrzymano odpowiedź od M. K. (1) prezesa firmy (...), który oświadczył, iż nie robił zakupu towarów sztucznych od firmy (...), a dnia 5 marca 2007 r. zbył udziały na rzecz G. D. (1) zamieszkałego przy ul. (...) Gmina K.. Fakt braku zapłaty zgłoszono do ubezpieczyciela (...), jednak ten nie wypłacił pieniędzy. Firma poniosła straty w wysokości 50 492,75 zł. Podczas trwania procesu zamówienia B. B. (2) kontaktowała się z firmą (...) , dzwoniła ona na tel. stacjonarny i rozmawiała z sekretarką, pan A. M. (2) później do niej oddzwaniał.

Kiedy w maju właściciel budynku upominał się o zapłatę za wynajęty lokal przy ul. (...), poinformowano go, iż spółkę sprzedano panu G. D. (1). Okazało się, że ten nie dokonał zmian w KRS i nie zarejestrował firmy na siebie. Kiedy M. K. (1) odwiedził byłą firmę, znalazł tam zamówienie ze swoim podrobionym podpisem oraz pieczątkę.

Dowód: zeznania B. B. (k. 1086-1087, 1129-1130), dokumenty od firmy (...) (k. 1088), umowa zbycia udziałów (k. 1089-1090), zamówienie (k. 1131, upoważnienie (k.1132), polecenie wydania towaru (k. 1133; 1134; 1135), zeznania R. K. (k. 1142-1143; 1283-1284), umowa zbycia udziałów (k. 1144-1145), akt notarialny (k.1146), zeznania D. W. (1) (k. 1149-1150), polecenie wydania towaru (k. 1151), list przewozowy (k. 1152), zeznania L. J. (k.1153), zeznania B. B. (6) (k. 1167-1168), zeznania A. K. (1) (k. 1169-1170), zeznania J. B. (1) (k.1248-1252; 1257; 14216 - 14217, k. 19983 - 19985 ), oświadczenie (k.1307)

Zarzut 4

P. K. (4) był dyrektorem handlowym w firmie (...). (...) w K. przy ul. (...). Do jego obowiązków należała m.in. koordynacja sprzedaży, kontakty z dostawcami i nadzór nad organizacją w firmie (...) w komórce handlowej. W dniu 3 sierpnia 2008 r. do firmy zatelefonował mężczyzna przedstawiający się jako pracownik firmy (...)A. S. (2). Mężczyzna dzwonił w sprawie zakupu stali na inwestycję w K., powiedział, że pracuje w firmie (...) jako zaopatrzeniowiec. Mężczyzna przedstawiający się jako S. pytał o cenę i prosił o adres e-mail. Po około godzinie na adres firmowy p. E. E. (...) (...) pl (...) przysłał zamówienie na stal żebrowaną w ilości 96 ton, wartość towaru ok. 400 000 zł. Wiadomość e-mail miała w nagłówku tylko napis (...). Zamówienie drogą mailową zostało przesłane na papierze firmy (...), na zamówieniu widniała pieczątka firmowa oraz nr telefonu A. S. (2)(...) A. S. (2) wstępnie zamówił pręty żebrowane w ilości 150 ton. Dokumenty takie jak NIP, REGON, KRS, podpisana cesja do factoringu, zamówienie od firmy (...). SA, upoważnienie dla kierowcy który będzie odbierał towar trafiły drogą mailową. E. Ż. ustaliła, że zapłata za zamówienie będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni. Po zamówieniu w firmie został złożony wniosek o przyznaniu limitu kredytowego dla firmy (...) w towarzystwie (...) na kwotę miliona złotych, w którym ubezpieczane są wszystkie transakcje przelewowe. Po uzyskaniu limitu kredytowego przystąpiono do realizacji zamówienia. Dnia 31 lipca 2008 roku wpłynęło pierwsze zamówienie na stal w ilości 100 ton, upoważnienie do odbioru towaru wpłynęło 4 sierpnia 2008, wtedy też dokonano odbioru ok. 75 ton stali. Kolejne 20 ton było odebrane 5 sierpnia 2008. Dnia 7 sierpnia 2008 wpłynęło kolejne zamówienie na ilość ok. 50 ton. Mężczyzna przedstawiający się jako A. S. (2) był cały czas w kontakcie telefonicznym z E. Ż., dzwonił z numeru (...). W dniu 4 sierpnia 2008 r. po zamówiony towar przyjechał upoważniony T. K. (2), dowód osobisty: (...), samochodem ciężarowym o numerach (...), numer naczepy (...). E. Ż. osobiście legitymowała tego mężczyznę, dane były zgodne z upoważnieniem. Wszystkie kursy związane z wywozem stali były realizowane przez T. K. (2). Kierowca własnoręcznie podpisywał dokument WZ, oraz otrzymywał jego kopię. Dnia 7 sierpnia 2008 r. zgodnie z upoważnieniem wystawionym przez (...) stawił się kierowca samochodu ciężarowego nr. rejestracyjny (...) oraz nr. naczepy (...), J. G. (2), nr dowodu osobistego: (...). Drugim Kierowcą był J. W. (1), nr dowodu: (...) kierujący samochodem o numerze rejestracyjnym (...), numer naczepy (...). Kierowcy przyjechali po odbiór stali w tym samym dniu. Razem zabrali ok. 50 ton stali. Jak poprzednio została wystawiona faktura i zostało wysłana na adres siedziby firmy (...). SA. Mężczyzna przedstawiający się jako A. S. (2) zapowiedział swoją wizytę na 13 sierpnia 2008 r. i podczas rozmowy telefonicznej, zdziwił się faktem wysłania faktur. Nie zjawił się w firmie 13 sierpnia 2008 r. jak zapowiadał wcześniej i nie odbierał także telefonu. Ponieważ nie było z nim żadnego kontaktu E. Ż. zdecydowała się zadzwonić do firmy (...) do działu zaopatrzenie. Podczas rozmowy dowiedziała się że taka osoba jak A. S. (2) nie pracuje w firmie (...). E. Ż. udało się skontaktować z kierowcą T. K. (2), który powiedział, że wszystkie transporty trafiały na ul. (...) w K. na teren bazy transportowej (...). Dnia 21 sierpnia 2008 pracownik (...) M. C. (1) udał się do bazy i ustalił że dnia 6 sierpnia 2008 ok. godziny 18:50 wyjechał samochód ciężarowy z prętami żebrowanymi o nr rejestracyjnym (...), a także dnia 7 sierpnia 2008 wyjechał samochód z prętami żebrowanymi z nr. rejestracyjnym (...). Firma (...) wydała towar o łącznej wartości 497.796,96 zł. Nikt z firmy (...) nie widział mężczyzny podającego się za A. S. (2).

Zarzut 5

W dniu 4 sierpnia 2008r. telefonicznie skontaktował się z K. R. zatrudnioną w firmie (...) w K. mężczyzna, podający się za przedstawiciela firmy (...), który był zainteresowany składowaniem stali na terenie bazy (...). Chodziło o ok. 50 ton stali na jedną dobę. Po ustaleniu z W. L. kierownikiem warsztatu, wyrażono zgodę na złożenie stali naprzeciwko hal warsztatowych. Ustalono kwotę 122 zł brutto za 1 dobę składowania, płatność miała nastąpić z góry. Mężczyzna powiedział, iż wie, że może w bazie (...) składować towar E. D. (1), który jest właścicielem firmy (...) i dzierżawi w firmie (...) teren postojowy dla dźwigów. Wcześniej kontaktowano się z E. D. (2) w sprawie wynajęcia dźwigu, ten jednak powiedział, że podstawi dźwig dopiero po zapłaceniu za jego wynajęcie. Dnia 5 sierpnia 2008r. ok. godz.6.35, kiedy to G. P. przyszła do pracy, na portierni czekał mężczyzna, który chciał odebrać stal i zapłacić za jej składowanie. Mówił, że przyjechał dnia poprzedniego z I., zatrzymał się w hotelu w centrum K., a na ul. (...) przyjechał taksówką. Mężczyzna poszedł do biura i czekał na przybycie K. R., aby uregulować płatności za dwie doby składowania stali 4 i 5 sierpnia 2008r. Następnie pojawił ponownie i zapłacił za kolejne dwie doby czyli 6 i 7 sierpnia 2008 r. Mężczyzną tym był oskarżony D.. (...) została ostatecznie wywieziona, rozładunek i załadunek był wykonywany prawdopodobnie przez dźwig z firmy (...). Zostały wystawione faktury za składowanie stali: faktura VAT nr (...) z dnia 4 sierpnia 2008r. na kwotę 244zł brutto z firmy (...) Sp.z.o.o. dla (...) S.A. we W., faktura VAT nr (...) z dnia 6 sierpnia 2008r. . na kwotę 122zł brutto z firmy (...) Sp.z.o.o. dla (...) S.A. we W., faktura VAT nr (...) z dnia 4 sierpnia 2008r. . na kwotę 244zł brutto z firmy (...) Sp.z.o.o. dla (...) S.A. we W.. Mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy (...) zawsze płacił gotówką i nie podpisywał się na fakturach ani drukach KP, gdyż przy płaceniu gotówką nie ma takiego obowiązku. T. K. (2) w dniach 4-5 sierpnia 2008 na zlecenie spedytora – M. M. (4) z firmy (...), przewoził stal z firmy (...) w K. z ul. (...) na ul. (...) do bazy (...) Przedsiębiorstwa (...). Dnia 4 sierpnia 2008 roku około godziny 10-11 rano p. T. K. (2) podstawił swój samochód. Na miejscu czekały już dokumenty WZ i upoważnienie na odbiór. Wykonano dwa kursy. Każdy po ok. 25 ton stali. Załadunek prowadzili pracownicy (...), rozładunek w bazie (...) wykonał dźwig z bazy naprzeciwko bazy (...). Dnia 5 sierpnia 2008 roku świadek podstawił samochód w (...) ok. godziny 8 rano. Na miejscu czekały dokumenty WZ i upoważnienie na odbiór stali, wykonano 2 kursy po ok. 25 ton stali. (...) którą przewożono dnia 4 sierpnia 2008 znajdowała się w tym samym miejscu co ją rozładowywano. Mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy (...) powiedział, że w dniu 6 sierpnia 2008 pojawi się ktoś z firmy (...) u M. M. (4) i ureguluje należności za przedmiotową usługę. Wszelkie ustalenia odbywały się droga telefoniczną. T. K. (2) w firmie (...) potwierdził odbiór towaru na dokumentach WZ własnym podpisem. Kiedy T. K. (2) zadzwonił do tego mężczyzny telefon odebrał inny mężczyzna, dopiero po chwili podszedł do telefonu mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy (...).

Dowód: zeznania K. R. (k.1444-1445; 1463-1464), faktura (k. 1446; 1447; 1448) dowód wpłaty (k. 1449), Tablica podglądowa nr 1 (k.1465), zeznania G. P. (k.1466-1467), tablica podglądowa nr 2 (k.1468), zeznania A. M. (3) (k.1469-1470), tablica podglądowa nr 3 (k.1471), zeznania T. K. (2) (k.1458-1459), zeznania A. K. (2) (k.1472-1473), tablica podglądowa nr 5 (k.1474).

J. W. (1) był zatrudniony w firmie (...). Na początku sierpnia 2008r. (prawdopodobnie 7.08.2008r.) szef firmy (...), A. D. (3) zlecił podstawienie samochodu na ul. (...) do firmy (...). Oprócz J. W. (1), drugi samochód podstawiał J. G. (2). Towar miał być przewieziony na ul. (...) w K.. W (...) nie zastano nikogo, w biurze otrzymano informacje, że trzeba poczekać ok. godziny. Po 1.5 godz. W. otrzymał dokument WZ, aby magazynier wydał mu towar. Samochód J. W. (1) został załadowany drutem, załadunek prowadził pracownik (...). Drugi samochód miał być załadowany dopiero jak przyjedzie samochód ze stalą. Kierowca potwierdził, że widniejący podpis (...) na dokumencie WZ został złożony przez niego. J. W. (1) wraz z załadunkiem udał się na ul. (...), na miejscy był już dźwig i dźwigowy, lecz nie było osób do rozładunku. Zadzwonił do zleceniodawcy, który miał przysłać ludzi do rozładunku, jednak tego nie zrobił. W. wraz z dźwigowym dokonywali rozładunku. Kiedy zakończono rozładunek, nadjechał J. G. (2). Świadkowi bardzo się spieszyło dlatego przekazał dokument WZ oraz fakturę wystawioną przez (...) A. D. (3). J. W. (1) nie wiedział, iż zleceniodawca jest przedstawicielem firmy (...),

Dowód: zeznania J. W. (1) (k. 1460), telegram (k.1461),

J. G. (2) był zatrudniony w firmie (...). Dnia 7 sierpnia 2008r. szef J. A. (2) D. zlecił mu podstawienie samochodu na ul. (...) do firmy (...). Drugi samochód podstawił J. W. (1). Towar w postaci stali miał być przewieziony na ul. (...) w K.. Na miejscu miał czekać zleceniodawca, który miał pokierować kierowców, jednak nie zastano nikogo takiego. J. W. (1) udał się do biura w celu uzyskania informacji o transporcie, lecz w biurze (...) nikt nie wiedział o tym transporcie. Następnie do J. G. (2) z nr (...) zadzwonił zleceniodawca, który kazał kierować się do biura. W biurze kierowcy zastali panią o imieniu E., której podali dane, a następnie otrzymali dokumenty WZ i udali się na plac załadunkowy. Na placu magazynier poinformował, że do załadowania ładunku potrzebny jest tylko jeden samochód, natomiast drugi samochód miał być dopiero załadowany wtedy, gdy przyjedzie samochód ze stalą. W rezultacie pierwszy został załadowany samochód J. W. (1), który udał się na ul. (...). Następnie stal została przeładowana na samochód J. G. (2), który podpisał się na dokumencie WZ potwierdzając odbiór towaru. Przeładunek miał miejsce w obecności magazyniera przy pomocy dźwigu, którego operatorem był pracownik (...). Około godz.12.00 z J. G. (2) skontaktował się ponownie zleceniodawca z zapytaniem na jakim etapie jest załadunek. Zleceniodawca kazał kierować się na ul. (...) i dać mu znać jak auto będzie rozładowane, wtedy miał ktoś przyjechać po odbiór faktury i uregulowanie należności. Kierowca, który przywiózł stal, wiózł ją z K.. Zdziwił ten fakt J. G. (2) ponieważ kierowca mógł od razu zawieźć stal na ul. (...) bez potrzeby dodatkowego przeładunku. Kierowca udał się na ul. (...), gdzie czekał już tam na niego kolega J. W. (1), który zdążył już rozpakować swój samochód. Poinformował, iż na miejscu nie ma ludzi, którzy mają zająć się rozładunkiem, a zleceniodawca dzwonił z prośbą o pomoc dźwigowemu, oferując zapłatę. J. W. (1) zgodził się, gdyż zależało mu na czasie ponieważ się spieszył. J. G. (2) również pomógł dźwigowemu rozładować swoje auto, następnie zadzwonił do zleceniodawcy poinformować o zakończeniu rozładunku. Po 15-20 minutach przyjechał na miejsce taksówką mężczyzna (oskarżony G. D. (1)), który odebrał fakturę, potwierdził podpisem odbiór na kopii i uregulował wszystkie należności.

Dowód: zeznania J. G. (2) (k.1442-1443)

Faktury wystawione na firmę (...) za transport odebrała osoba podpisująca się jako K.. Osobę tę widział M. M. (4) z firmy (...), J. G. (2) z firmy (...) oraz kasjerka o imieniu K. z ZAKŁADU (...) Sp.z.o.o., której płacono dnia 4 i 7 sierpnia 2008r. za składowanie stali. Na rachunkach brak podpisu osoby odbierającej. Ponadto mężczyznę widzieli także portierzy m.in. A. –portier z firmy (...) z siedzibą w K. przy ul. (...), tel. (...). Do rozładunku stali zamówiono usługę dźwigową, którą miało wykonać Przedsiębiorstwo (...) S.A w K.. Zamówienie na nią przesłała faksem nr (...) z nagłówkiem (...) osoba przedstawiający się za przedstawiciela tej firmy. Osobę podającą się za przedstawiciela firmy (...) widział także M. P. (1) oraz R. T. (1) zatrudnieni w (...). Posługując się sfałszowanymi dokumentami firmy (...) nie uiścił należności za usługę dźwigową w kwocie 4.331, 31 zł. (...) została wywieziona z ZAKŁADU (...) samochodami o nr rej. (...) 42LK. Były to samochody z firmy spedycyjnej W. Ł. ze S. ul. (...), tel. (...). (...) faktycznie została przewieziona do R. i składowana na zlecenie firmy (...) z siedzibą w Ś. ul. (...). W rozmowie telefonicznej z właścicielem firmy (...) tel. (...) J. J. (1) ustalił, że stal została zakupiona przez dyrektora P. P. (1) firmy (...) oddział w R. ul. (...), tel. (...), od firmy (...) z siedzibą w C. ul. (...). Należność za stal firma (...) przelała na konto (...). (...) zakupiona przez (...) została odsprzedana dalej. Po dokonaniu sprawdzenia ustalono, że firmy (...) pod wskazanym adresem nie ma, nie ma wg takiego nr, ulica (...) kończy się na nr 17. Firma (...) była zarejestrowana w KRS w C. pod nr (...), do korespondencji podany był następujący adres: J. K. (1) syn C. i M., PESEL (...), zam. W G. ul. (...) jako osoba pełniąca funkcje prezesa.

Dowód: zeznania P. K. (4) (k.1312-1314), zamówienie (k.1316; 1324), upoważnienie (k.1317;1325; 1326), faktura (k.1318; 1322; 1327; 1329), dokument WZ (k.1319; 1320; 1321; 1323; 1328; 1330 ), KRS (k.1331-1334), potwierdzenie (k.1335), zaświadczenie (k.1336), pełnomocnictwo (k.1337), zeznania Z. M. (k. 1338-1339), faktura (k. 1340; 1342), zeznania E. Ż. (k.1349-1350), faktura (k.1351;1354;1360;1362;1368) dokumenty wz.(k.1352;1355;1356;1357;1361;1366),zamówienie(k.1353;1358;1364),upoważnienie, (k.1359;1363;1365) umowa (...) (k.1369;1370), zawiadomienie o cesji wierzytelności (k.1371-1372), zaświadczenie (k.1373), KRS (k.1374-1379), zeznania M. W. (2) (k.1380-1380a), zeznania M. C. (2) (k.1390), zeznania A. D. (3) (k.1399), zeznania R. T. (1) (k.1400, 2277, 18481 - 18482), zeznania M. M. (4) (k.1401), zeznania M. P. (1) (k.1412-1413, 18480 – 18481).

Ł. W. (1) był właścicielem firmy handlowo-transportowo-usługowej z siedzibą w S. na ul. (...). Firma zajmowała się świadczeniem m.in. usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Na początku sierpnia 2008 roku Ł. W. (1) otrzymał telefon od mężczyzny, który chciał zamówić transport prętów z K. na G.. Podał mężczyźnie numer faksu, aby przesłał zlecenie transportowe. W dniu 5 sierpnia 2008 r. o godzinie 12:56 dotarło to zlecenie skierowane przez firmę (...) sp.z.o.o C. ul. (...). Dotyczyło ono załadunku stali w K. na ul. (...), gdzie miała się znajdować (...) BAZA PRZEDSIĘBIORSTW I USŁUG (...). Towar załadowano dnia 5 sierpnia 2008 r., a po wykonaniu 4 kursów rozładunek miał miejsce 6 sierpnia 2008 r. Ł. W. (1) nie znał dokładnego miejsca rozładunku, ponieważ konkretne miejsce miało być podane kierowcom w dokumentach WZ. Na zleceniu także nie podano miejsca rozładunku. Na zleceniu widniała pieczątka o treści (...) Handlowy (...). Zażądał on pełnej dokumentacji firmy tzn. KRS REGON NIP. Te dokumenty zostały przesłane do firmy. Ł. W. (1) sprawdził tą firmę w Internecie. Płatność za usługę miała być przekazana przez kierowcę lub dostarczona przez telefonującego mężczyznę. Na podany adres w K. wysłano dwóch kierowców tj. I. K. (1), który prowadził samochód marki (...) nr rejestracyjny: (...) z naczepą nr rejestracyjny: (...) oraz Ł. S., który pojechał ciągnikiem (...) nr rejestracyjny: (...) z naczepą nr rejestracyjny: (...). Kierowcy nie posiadali żadnych dokumentów dotyczących załadunku. Na miejscu w K. na kierowców czekał już jakiś mężczyzna, który przekazał im dokumenty WZ na których był podany odbiorca (...) w Ś., lecz zgodnie z dokumentami rozładunek miał być wykonany w R. na ul. (...), jest to magazyn spółki (...). Dnia 6 sierpnia 2008 o godzinie 14.00 rozładowano dwa samochody i otrzymano potwierdzenie odbioru stali. Po rozładunku kierowcy ponownie wrócili do K. na ulicę (...), aby ponownie załadować samochody. Dnia 7 sierpnia 2008 pręty żebrowane zostały rozładowane w R., a kierowcy otrzymali potwierdzenie z pieczątką spółki (...). W dniu 7 sierpnia 2008 r świadek dopatrzył się błędnie wpisanego imienia – G. K. (3), a powinien być I. oraz na potwierdzeniu wpisano numery rejestracyjne dwóch ciągników. Podczas rozmowy z kierowcami ustalił, że mają wykonać dnia 7 sierpnia 2008 r. jeszcze dwa kursy jednak Ł. W. (1) nie otrzymał dokumentów WZ dotyczących tych kursów. W. nie były znane osoby takie jak: S. czy K.. Zadzwonił do niego mężczyzna pytając się czy może rozliczyć się za wykonane kursy. W. umówił się z tym mężczyzną na G. B. na parkingu przy zajeździe, mężczyzna ten był w wieku około trzydziestu-kilku lat, krótko ostrzyżony, włosy ciemne, średniego wzrostu. Mężczyzna zapłacił gotówką, a świadek przekazał mu oryginał faktury.

Dowód: zeznania Ł. W. (1) (k. 2112-2114), zeznania Ł. S. (k. 2115-2116), protokół zatrzymania rzeczy (k.2118-2120).

Zarzut 6

M. S. (3) była zatrudniona w firmie PPHU (...) z siedzibą w Z. przy ul. (...) jako specjalista do spraw sprzedaży. Firma ta zajmowała się hurtową sprzedażą wyrobów hutniczych. Nowi klienci firmy musieli przedstawić dokumenty rejestracyjne i finansowo-księgowe. Każda transakcja była ubezpieczana, a dokumenty uzyskane od nowej firmy były przesyłane do firmy ubezpieczeniowej (...) (...). W dniu 5 grudnia 2008r. do firmy PPHU (...) zgłosił się telefonicznie klient przedstawiając się, iż jest ze spółki (...) z siedzibą w T., zaoferował on kupno jednego samochodu prętów stalowych. Wszystko w sprawie zamówienia zostało załatwione drogą mailową i telefoniczną. M. S. (3) kontaktowała się z firmą (...) zarówno na komórkowy numer telefonu jak też na nr stacjonarny (...). Rozmawiała tylko z dwiema osobami z firmy (...), osoby te znały się na stali, cenach i gatunkach. Klient przesłał oświadczenie o dobrej kondycji finansowej firmy (...) oraz dokumenty rejestrowe tj. wpisy i KRS. Na podstawie zamówienia z dnia 5 grudnia 2008r. na pręty w ilości 24 ton, o wartości 47.732,50 zł. W dniu 10 grudnia 2008 r. wydano zamówiony towar kontrahentowi. Pręty odebrał upoważniony przez (...) kierowca z firmy transportowej. M. S. (3) sprawdzała firmę (...) w Internecie, sprawiała ona bardzo dobre wrażenie, jedyne co wzbudzało podejrzenie było to, iż jest to hurtownia elektryczna i zajmują się stalą. A. N. (2), który przedstawiał się jako pracownik firmy (...) tłumaczył, iż pręty mają służyć jako słupy. Na sprzedaż tych prętów została wystawiona faktura nr (...) z terminem zapłaty 30 dni. Towar zgodnie z dyspozycją zamawiającego odebrał kierowca. Następne zamówienie nr (...) r. od firmy (...) wpłynęło dnia 11 grudnia 2008r. (...) zamówiło 24 tony prętów, o wartości 45.680,26 zł, które wydano w 12 grudnia 2008r. Towar odebrał kierowca K. P. (1). Pręty te pochodziły z huty litewskiej (...), było ich 8 wiązek z nr wytopu (...). W dniu 11 grudnia 2008r., w imieniu spółki (...) zamówiono także 24 tony blachy gorąco walcowanej „6” oraz pręty „10” w ilości 24 ton. Zamówienie to miało być zrealizowane dnia 15 grudnia 2008r. W sprawie zamówień stale był utrzymywany kontakt z mężczyzną przedstawiającym się jako A. N. (2) nr tel. (...). Dnia 15 grudnia 2008 r. w celu odebrania blach dla firmy (...) zgłosił się kierowca, jednak prętów tych nie było, gdyż nie zostały one dostarczone. Odbiór blach przełożono na 16 grudnia 2008r. W czasie załadunku firma PPHU (...) została powiadomiona przez Policję, iż jakiś oszust podszywa się pod spółkę (...) i poinformowała, aby nie wydawać towaru. W ciągu dnia szef firmy PPHU (...) dowiedział się, iż pręty wydane w dniu 12 grudnia 2008r. zostały zatrzymane. Pręty te przyjechały do firmy (...). Były to pręty wydane w dniu 12 grudnia 2008r. przez firmę (...) ponieważ zgadzały się metki wytopu, a przewożone paczki z prętami miały taką samą masę jak pręty wydane. Łączna wartość wydanych prętów dla (...) wynosi 93.412,76zł, wartość odzyskanych przez Policję prętów wyniosła 45680,26zł. W wyniku tej transakcji spółka poniosła rzeczywiste straty w wysokości 17730, 50zł.

Dowód: zeznania W. K. (1) (k. 3192-3193), zeznania M. S. (3) (k. 3260), pokwitowanie (k. 3204), upoważnienia (k. 3205, 3237, 3244 – 3245, 3247), zamówienie (k. 3206, 3240, 3246, 3248, 32493250), faktura i dowód wydania (k. 3207 – 3209, 3241 - 3243), dokumentacja związana z zamówieniem (k. 3210 - 3216), oświadczenie wraz z załącznikami (k. 3217 – 3226), KRS (k. 3227 – 3235), protokół zatrzymania rzeczy (k. 3253 – 3256), protokół oględzin (k. 3257 – 3259), zeznania S. C. (k.3251-3252).

F. R. w dniu 11 grudnia 2008 r. drogą faksową otrzymał zlecenia na przewóz stali z firmy (...) z Z. do P. ul. (...). Wcześniej otrzymał telefon od swojego znajomego D. K., prowadzącego także usługi transportowe z zapytaniem czy może on dokonać ciężkiego transportu stali. F. R. zgodził się wykonać ten transport, dlatego też znajomy przekazał mu nr tel. (...), z którym miał się skontaktować. Dzwoniąc pod ten numer skontaktował się z mężczyzną, który przedstawił się jako A. N. (2) z firmy (...). Ustalono stawkę za wykonanie transportu, A. N. (2) prosił o przesłanie faksem danych kierowcy i danych firmy. Zlecenie przyszło faksem nr (...). Towar miał być odebrany z firmy (...) z Z. i przetransportowany na adres wstępnie podany w zleceniu, później ten adres został telefonicznie zmieniony przez mężczyznę podającego się za A. N. (2). Transport został wykonany samochodem marki M. o nr rej. (...) z naczepą nr rej. (...). Był to drugi transport zlecany przez firmę (...). Pierwszy został wykonany przez firmę brata J. R. (2), zlecenie to przyjmował osobiście pan F. R., a później przekazał je bratu. F. R. nie mógł wykonać tego transportu ponieważ jego samochód był jeszcze w trasie. Pierwszy transport odbył się dnia 10 grudnia 2008r. Wszystkie ustalenia dotyczące pierwszego transportu przyjmował telefonicznie od A. N. (2). F. R. nie otrzymał zapłaty za wykonany transport. Po wykonaniu tych zleceń numer telefonu A. N. (2) był nieosiągalny.

S. C. pracował w firmie spedycyjnej (...) M. H. (1) z siedzibą w M. ul. (...) jako kierowca. Jeździł samochodem o nr rej. (...). W dniu 14 grudnia 2008r. samochodem wraz z naczepą udał się na polecenie właściciela do O. po kable, z którymi miał wrócić do K.. Zlecenie na transport z W. ul. (...) do K. wpłynęło drogą mailową. Zleceniodawcą była firma (...) S.A. hurtownie elektryczne z siedzibą w T. przy ul. (...). Mężczyzna, który telefonicznie potwierdzał zlecenie, nie przekazał konkretnego adresu, pod który miał być zawieziony towar w K.. Mówił, że jak kierowca będzie już przed K., to żeby dał mu znać to wtedy on określi na jaki plac ma zawieźć towar, gdyż mają do dyspozycji kilka placów. Podczas jazdy zadzwonił do niego M. H. (1) i poinformował go o zmianie trasy, polecił mu udać się do W. na ul. (...). Kierowca nie wiedział do jakiej firmy ma jechać, portier wskazał mu jedną z firm o nazwie z wyrazem (...). Na miejscu ok. godz. 8.30 na miejscu nikogo nie było, szef kazał mu czekać. Po ok. 2 godz. na miejsce przyjechał samochód ciężarowy marki R. z ładunkiem stali, on również stał i czekał. Ok. godz. 15.00 przyjechał dźwig i rozpoczęto przeładunek. W czasie przeładunku otrzymano telefon z Policji z informacją, iż kierowca, który ma stal na samochodzie ma z nią przyjechać do Z.. Kierowca R. przekazał mu druk (...).

M. H. (2) był zatrudniony w firmie (...) Sp.z.o.o. w S. przy ul. (...). Dnia 15 grudnia 2008 r. między godz. 8.00-10.00 na telefon stacjonarny firmy, do właściciela P. B. zadzwonił mężczyzna, który podał się jako przedstawiciel firmy (...) z siedzibą w T. i oświadczył, że chce złożyć zlecenie na transport stali z Z. do P.. Dyspozytor P. K. (5) stwierdził, iż firma może przyjąć takie zlecenie. Zgodnie z procedurami wymagano potwierdzenia zlecenia drogą faksową. Tego samego dnia po godz. 10.00 na nr faksu firmy (...) wpłynęło zlecenie transportowe, gdzie zleceniodawcą była firma (...) z siedzibą w T. przy ul. (...). Zlecenie dotyczyło przewozu w dniu 15 grudnia 2008r. stali w postaci blachy na trasie Z. ul. (...) do P. ul. (...). Zamówienie to składał A. N. (2) nr tel. (...). Tego samego dnia M. H. (2) otrzymał telefon od swojego dyspozytora P. K. (5), aby pojechał samochodem do Z. do firmy (...). Tam miał załadować samochód stalą i przewieźć ją do P.. Gdy M. H. (3) dojechał na miejsce udał się zarejestrować do biura firmy (...). Kobieta, z którą rozmawiał w biurze kazała mu czekać. Po długim czasie ktoś podszedł do M. H. (3) i powiedział, że jego załadunku na razie nie będzie i poproszono go o wyjechanie z placu. Kierowca zadzwonił do swojego dyspozytora, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji, ten kazał mu czekać, a po pewnym czasie kazał mu ponownie wjechać na plac firmy. M. H. (2) wjechał na teren placu firmy, lecz jego samochodu nadal nie załadowano. Po pewnym czasie otrzymał on telefon od swojego szefa P. B. i dyspozytora P. K. (5) informacją, iż jazdy nie będzie i ma czekać bo za chwilę przyjedzie na miejsce Policja.

Dowód: zeznania M. H. (3) (k. 3316-3317), zeznania P. B. (k. 3323-3324), zlecenie transportowe (k. 3325), faktura (k. 3326), postanowienie (k. 3327; 3328), zeznania F. R. (k. 3276-3278), zeznania M. H. (1) (k.3271-3272), zlecenie (k.3273), spis i opis rzeczy (k. 3274), dokument CMR (k. 3275), zeznania J. R. (2) (k. 3283-3285), zeznania A. S. (3) (k. 3286-3288), zeznania K. P. (1) (k. 3289-3291), zlecenie transportowe i dowód odbioru (k. 3279 – 3282), informacja z onet.pl (k. 3295 – 3298), wykaz połączeń (k. 3304).

Zarzut 7

W dniu 10 grudnia 2008r do firmy (...) w S. przy ul. (...) wpłynęło zamówienie drogą faksową na usługę transportową dotyczącą około 24 ton stali. Zlecenie transportowe do firmy (...) przez firmę HURTOWNIE (...) SA w T. zostało nadesłane drogą faksową na numer: (...). Łącze z numerem faksu jest dzierżawione od Spółdzielni (...) w K. al. (...). Firma ta jest właścicielem budynku przy ul. (...). A. (...). Potwierdzenie przyjęcia tego zamówienia właściciel spółki osobiście przesyłał faksem w dniu, w którym przyszło to zlecenie. W potwierdzeniu był podany numer rejestracyjny ciągnika siodłowego, numer rejestracyjny naczepy oraz imię i nazwisko kierowcy, który będzie realizował zamówienie. To potwierdzenie przyjęcia usługi przesłane zostało na numer podany w zleceniu tj. kier. (...). Ten numer był aktywny, kiedy właściciel przesyłał potwierdzenie. Był również aktywny w późniejszym okresie. Kontakt telefoniczny utrzymywał mężczyzna, który przedstawiał się jako M. T. (1) pod numerami telefonów takich jak: (...) i (...). Transport miał się odbyć na trasie z G. do P.. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłano na numer faksu podanego w zamówieniu. Kontaktowano się także drogą telefoniczną. Ponadto po wysłaniu potwierdzenia właściciel spółki (...) kontaktował się telefonicznie z mężczyzną, który przedstawił mu się jako M. T. (1). Numery kontaktowe do niego (...) oraz (...) również były podane w zleceniu przysłanym do jego firmy faksem. W dniach 10-11 grudzień 2008 pracownik firmy (...) wykonywał zlecenie usługi przewozowej na trasie G. Ł. ul. (...) do P. ul. (...). Posługiwał się telefonem służbowym o numerze: (...). J. C. (1) zgłaszał problemy dotyczące załadunku stali w G., gdyż zleceniodawca wystawił upoważnienie do odbioru, gdzie brakowało jednego znaku w numerze rejestracyjnym naczepy. W G. dokonano załadunku towaru, a dnia następnego 11 grudnia 2008 towar został przewieziony i dostarczony do P. ul. (...). Kiedy kierowca dotarł na ul. (...) zauważył, że nie ma tam żadnej hurtowni stali, była tam natomiast duża hurtownia klejów (...) i firma czekoladowa (...). Wówczas kierowca zadzwonił do swojego pracodawcy R. H. (1), ten kazał mu czekać w tym miejscu i powiedział, że ktoś z firmy do niego podjedzie. Około godziny 13 do kierowcy zadzwonił nieznany mu mężczyzna i powiedział, że już jedzie, pytał też czy był już dźwig ponieważ samochód miał być przeładowany na inny samochód. Około godziny 14-15 taksówką marki O. (...) kolor granatowy podjechał mężczyzna, który przybił pieczątkę firmy i podpisał się. Kazał też nadal czekać na dźwig, który przeładuje towar. Po około 20 minutach zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest dźwigowym i pytał się gdzie ma się kierować. Mężczyzna polecił J. C. (1) zawrócić się samochodem w kierunku trasy nr 11 i przejechać ok. 300 m. w miejsce bazy dźwigów. Towar został rozładowywany lecz nie było drugiego samochodu na który miał być przeładowany towar. Gdy samochód był już prawie rozładowany podjechał ciągnik siodłowy marki R. z naczepą. Kierowca R. twierdził, iż ma zawieść towar do W. lub P..

Dnia 17 grudnia 2008 r J. C. (1) przekazał pracownikowi P. W. (2) telefon służbowy, dowód dostawy, potwierdzenie odbioru stali w ilości 23,690. Z dokumentu wynika, że załadowcą stali była (...) sp.zoo w G. ul. (...), a odbiorcą towaru firma (...). (...) sp.z.o.o w G. przy ul. (...).

W dniu 17 grudnia 2008 wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 2.379 zł brutto i przesłano ją do firmy (...) SA. Dnia 29 grudnia 2008 otrzymano zwrot faktury wraz z odmową zapłaty. Sprawca spowodował tym samym straty w wysokości 2379 zł na szkodę (...) sp.zoo S. ul. (...). Spółka (...) otrzymała zwrot faktury VAT (...) na kwotę 2379 zł z odmową zapłaty.

Dowód: zeznania R. H. (2) (k.2495-2496;2500-2501, 18633), zawiadomienie o przestępstwie k. 3425 – 3426a), faktura (k. 3429), zlecenie transportowe i dowód dostawy(k. 3430 – 3431), zeznania J. C. (1) (k. 2497-2499, 3438 - 3440), zeznania świadka A. K. (3) (k. 3450), wzory pieczątek (k. 3452 – 3453), zestawienie połączeń dla numeru telefonu J. C. (1) (k. 3455 – 3456, 3460 -3462, 3468 - 3472), wykaz danych osobowych (k. 3481, 3498).

Zarzut 8

R. L. (1) był zatrudniony w firmie (...) Sp. z.o.o. w G. przy ul. (...) na stanowisku specjalisty do spraw handlowych. Firma zajmowała się wyrobami hutniczymi. W dniu 5 grudnia 2008r. nawiązano współpracę z firmą (...) z siedzibą w T. przy ul (...). Do firmy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako M. T. (1), podawał się za pracownika firmy (...) i był zainteresowany kupnem prętów żebrowanych. Nigdy wcześniej nie współpracowano z tą firmą, dlatego poproszono o przesłanie zamówienia faksem wraz z podpisami osób do tego upoważnionych. Firmę sprawdzono na zasadzie nr NIP w wywiadowni gospodarczej (...) Sp.z.o.o. Wywiadownia podała, iż firma (...) jest wiarygodna i godna zaufania. Przystąpiono do realizacji zamówienia. Z M. T. (1) ustalono, że płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W dniu 8 grudnia został wysłany pierwszy samochód z 23,770 kg prętów. Firma (...) była pośrednikiem, a pręty były fizycznie zamówione w firmie (...) w Ł.. Kierowca M. S. (4) odbierał towar z (...). Przyjechał on samochodem o nr rej. (...) z naczepą nr rej. (...). Na towar wystawiono fakturę (...) z płatnością netto 39.220,50zł, brutto 47.849,01zł, którą wysłano pocztą. W dniu 10 grudnia 2008 r. ponownie zadzwonił M. T. (1) i złożył zamówienie na ten sam towar w tej samej ilości. Osobą odbierającą tym razem towar był pan J. C. (1) nr rej. samochodu (...) z naczepą nr rej. (...). Podczas drugiego zamówienia M. T. (1) chciał spotkać się ze świadkiem w G. w celu negocjowania ceny, nie mówił, iż ma problem z płatnością za pierwszą fakturę. Dzwonił z nr (...). Osoba o nazwisku M. T. (1) nie była nigdy zatrudniona w firmie (...), a prawdziwi właściciele firmy nie składali żadnego zamówienia. Fakturę wysłano na adres podany w zamówieniu (...) ul (...) T.. Jako pośrednik firma (...) była zmuszona zapłacić firmie (...) za wydany towar.

Fakturę o nr (...) za drugie zamówienie na kwotę netto 39.088,50zł, brutto 47.687,97zł wystawiono dnia 10 grudnia 2008r. Od firmy (...) w ilości 47,460 kg wyłudzono pręty żebrowane o łącznej wartości 95.536,98 zł. W dniu 12 grudnia 2008r. o godz. 8.45 zadzwonił na numer telefonu R. L. (1) (...) M. T. (1) nr tel. (...). Tłumaczył, że jest on przeziębiony i z tego względu transakcje będzie prowadził jego wspólnik M. K. (6), będzie się on kontaktował w celu kolejnych zamówień. R. L. (1) nie dał po sobie poznać, iż wie, że jest to oszustwo. Następnie zadzwonił M. K. (6), który chciał złożyć zamówienie na towar w tej samej ilość. O godz. 9.37 świadek oddzwonił do M. K. (6) i powiedział, że towar, który chce on zamówić jest już zarezerwowany w hucie przez innego klienta.

Dowód: zeznania R. L. (1) (k. 2412-2414; 2435-2436), zamówienie (k. 2417; 2426; 2431; 2432), upoważnienie (k. 2418; 2420; 2421; 2429), potwierdzenie zamówienia (k. 2419; 2427; 2428), pismo (k. 2422; 2423), wydanie towaru z magazynu ( k.2424), faktura (k. 2425),

K. D. (1) prowadził działalność gospodarczą o nazwie FIRMA USŁUGOWO- (...) przedmiotem działalności były usługi transportowe. W dniu 9 grudnia 2008 z numeru (...) do K. D. (1) zadzwonił mężczyzna, który chciał zamówić transport na przewóz prętów stalowych. Samochód miał być podstawiony w L. przy ul. (...). Kierowcą, który realizował usługę był S. W. zam. L. ul. (...), tel. (...) poruszający się samochodem marki R. (...) z naczepą nr rej. (...). W dniu 9 grudnia kierowca stawił się na miejscu, a transport dostarczany był przez innego kierowcę M. S. (4) kierującego pojazdem marki S. nr rej. (...). Dźwigiem o nazwie s. nr rej. (...) przeładowywano pręty. Po załadowaniu towaru na samochód kierowca zawiózł go do W. na ul. (...), gdzie pręty zostały złożone na placu. Jeszcze zanim kierowca wyjechał z L., skontaktował się ze zleceniodawcą, a ten mu przelał 1500 zł za wykonaną usługę. Towar dostarczono dnia 9 grudnia 2008r., jednak rozładunek nastąpił dopiero dnia 10 grudnia 2008r. Po dokonaniu rozładunku podjechał jakiś nieznajomy mężczyzna, który potwierdził odbiór towaru na liście przewozowym, przykładając pieczątkę o treści (...) S.A. ul. (...). W dniu 11 grudnia 2008r. ponownie zadzwonił mężczyzna zlecający transport prętów. Poprosił, aby podstawić samochód na ul. (...) w P.. Został wysłany kierowcę T. S. (1) zam. K. ul. (...), tel. (...) samochodem marki (...) nr rej. (...). Odbioru tego towaru nikt nie kwitował. Płatność nastąpiła w trakcie wykonywania usługi przelewem w wysokości 1500 zł. W dniu 12 grudnia 2008r. mężczyzna ten ponownie zadzwonił i chciał załadować 8 wiązek pręta zbrojeniowego w dniu 13 grudnia 2008r. K. D. (2) zgodził się, lecz zażądał wyższej kwoty w wysokości 2000zł. Towar odbierał osobiście K. D. (1) z placu w P. przy ul. (...). Był on samochodem marki (...) rej. (...) z naczepą nr rej. (...). Na placu stały dwa dźwigi, jeden z nich ładował towar. W dniu 15 grudnia 2008 r. kierowca P. P. (3) zam. Ś. ul. (...), tel. (...) kierujący samochodem marki R. (...) dostarczył towar do W. na ul. (...). Towar został przeładowany ok. godz. 15,00 dźwigiem o nr rej. (...) na samochód o nr rej. (...). Towar został rozładowany miedzy godz. 14.00 a 15.00 ponieważ wcześniej nie było dźwigu. Towar został przeładowany dźwigiem o nr rej. (...) na samochód S. o nr rej. (...) z naczepą o nr rej. (...), którego kierowcą był S. C.. Za usługę płatność nastąpiła przelewem.

Dowód: zeznania K. D. (1) (k. 2503-2504), dowód dostawy(k. 2505-2508), zeznania P. P. (3) (k. 2509), zeznania T. S. (1) (k. 2510)

M. W. (3) była spedytorem w firmie (...). M. S. (4) był natomiast pracownikiem firmy (...) od około 10 lat na stanowisku kierowcy. Ponieważ M. W. (3) była spedytorem to ona otrzymywała zlecenia. Dnia 8 grudnia 2008r. spedytorka zadzwoniła do M. S. (4), aby udał się do G.-Ł. w celu pobrana towaru w postaci prętów żebrowanych. Kierowca poruszał się samochodem nr rj. (...) z naczepą nr rej. (...). Otrzymał dokument dowodu dostawy o numerze: (...). Dostawcą jak i odbiorcą była ta sama firma. Kierowca pobrał towar zgodny z dokumentem WZ i zawiózł do L.. W trakcie kursu kierowca zadzwonił z informacją, że w L. przeprowadzane są jakieś budowy i ma problem z dojazdem oraz, że na miejscu ma czekać drugi samochód, na który ma być przeładowany towar. S. nakazała kierowcy wstrzymać się z odbiorem towaru, a sama zadzwoniła do działu spedycji w firmie (...). Gdy M. S. (4) wyjeżdżał z Ł. zadzwonił do niego mężczyzna, który przedstawił się jako T.. W dniu 9 grudnia 2008r w godzinach porannych T. ponownie zadzwonił do kierowcy i polecił mu udać się na ul. (...). Podczas rozmowy T. podawał jakieś adresy, lecz zaraz je zmieniał. Po około godzinie na plac rozładunkowy wjechał dźwig S. nr rej: (...). M. S. (4) zapytał, czy mężczyzna dźwigu podpisze mu dokument dostawy, lecz ten stwierdził że nic nie będzie podpisywał, dlatego też nie zezwolił na wyładunek. W tej sprawie świadek kontaktował się ze swoją spedytorką M. W. (3), która miała zrobić coś w tej sprawie. Po ok. godzinie na plac wjechał kolejny samochód R. nr rej: (...) z naczepą: (...). Mężczyzna z R. podpisał dokument, iż towar pobrał i dał dokument potwierdzający odbiór i dalszy przewóz towaru. M. S. (4) przekazał kopię dowodu dostawy kierowcy z R., a ten dał mu dokument CMR. Do świadka zadzwoniła spedytorka M. W. (3) i kazała mu rozładować towar mówiąc, że ma potwierdzenie odbioru towaru.

Dowód: zeznania M. W. (3) (k.2246-2247), zlecenie (k. 2248), pokwitowanie (k. 2249;2450), zeznania M. S. (4) (k. 2451-2452), dowód dostawy (k. 2453-2454;2455), telefonogram (k. 2456), raport (k.2458;2460)

A. K. (4) zatrudniony w firmie (...). SA w T. przy ul. (...) wskazał, że (...) posługuje się danymi: NIP: (...) REGON: (...) KRS: (...). M. T. (1) nigdy nie był zatrudniony w firmie (...). Po okazaniu kopii zamówień nr: (...) oraz nr (...) A. K. (4) wskazał, że okazane zamówienia nie są zamówieniami złożonymi przez firmę (...). SA w T.. Na okazanych dokumentach widniało logo firmy (...) zgodne z oryginałem, jak również zgodne były numery rejestrowe firmy i dane adresowe, widniejące tam numery (...) nie były telefonami do firmy (...), szata graficzna dokumentów zasadniczo odbiegała od wyglądu oryginalnych druków zamówień z firmy (...). Odmienny był również układ oryginalnych pieczątek. W przypadku pieczątki P. K. (3) był zmieniony szyk imienia i nazwiska. Pieczątka nagłówkowa jak i imienna P. K. (3) została sfałszowana, a także podpis P. K. (3) został sfałszowany.

Firma (...), która jest firmą transportową wystawiła dla firmy (...) fakturę VAT nr: (...) z dnia 17 grudnia 2008 na kwotę 2379 zł brutto za transport z G. do P.. Firma (...) wystawiła fakturę WAT: (...) z dnia 9 grudnia 2008 na kwotę 1098 zł brutto za usługę transportową. Faktura VAT z firmy (...) nr: (...) z dnia 10 grudnia 2008 na kwotę 47732,50 zł brutto oraz fakturę VAT nr (...) z dnia 12 grudnia 2008 na kwotę 45680,26 zł brutto za zakup prętów żebrowanych.

Dowód: zeznania A. K. (4) (k. 2461-2462), pismo (k.2463;2465;2468;2471), faktura (k. 2464;2466;2469;2470;2472;2474), dowód dostawy (k.2467), dowód wydania (k.2473;2475), KRS (k.2476-2479), zeznania P. K. (3) (k. 2487-2488), zamówienie (k. 2489, 2490; 2491)

Zarzut 9

H. K. była właścicielem firmy (...) w T. przy ul. (...). Przedmiotem prowadzonej działalności był handel detaliczny i hurtowy stalą. W dniu 10 grudnia 2008r. z adresu email (...) otrzymano zamówienie od firmy (...) S.A. w T. przy ul. (...) na stal w ilości 24 ton. Zamówieniem tym zajmował się pracownik J. L.. Mężczyzna składający zamówienie przedstawiał się jako M. B. (2). H. K. ubezpieczała wszystkie transakcje. Wartość transportu stali wynosiła 39.000 zł. Po znalezieniu w internecie nr firmy (...), zatelefonowano do P. K. (3), który stwierdził, że osoba jak M. B. (2) nie pracuje w firmie (...) oraz, że nie składał zamówień na stal od firmy (...). Poinformowano firmę (...), że ktoś próbuje się podszyć pod ich pracownika. Wobec powyższych ustaleń, firma (...) nie zrealizowała zamówienia. W dniu 16 grudnia osoba przedstawiająca się jako M. B. (2) ponownie kontaktowała się z firma (...) w celu ponownego złożenia zamówienia i propozycją ubezpieczenia w firmie (...), które sam miał załatwić we własnym zakresie. Po ustaleniach nie przyjęto zamówienia.

Dowód: zeznania H. K. (k. 2531-2532), zeznania P. K. (3) (k. 2487-2488)

Zarzut 10

T. J. (1) był pracownikiem KONSORCJUM (...) ul. (...). Pracował na stanowisku specjalisty do spraw handlu. W dniu 24 listopada 2008r. zadzwonił do niego mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy (...) S.A. z G., A. Z. (2). Mężczyzna był zainteresowany zakupem blachy, został on poinformowany o warunkach przeprowadzenia transakcji, czyli o ubezpieczeniu transakcji i konieczności nadesłania dokumentów rejestracyjnych firmy. Po pozytywnej weryfikacji firmy ubezpieczeniowej (...) i otrzymaniu wymaganych dokumentów, T. J. (1) wyraził zgodę na sprzedaż towaru. Było to zamówienia za zakupu blachy gatunku (...) o łącznej ilości 72 ton. Na każdej paczce widniała metka producenta (...). W dniu 24 listopada 2008r. faksem otrzymano zamówienie z firmy (...) S.A. podpisane przez A. Z. (2) i R. W. na odbiór 24 ton blachy. W dnia 25 listopada również otrzymano faksem upoważnienie z firmy (...) S.A. na odbiór towaru wraz z danymi kierowcy S. T. (1). Następnego dnia kierowca zgłosił się do siedziby firmy KONSORCJUM (...) i odebrał zamówiony towar. W dniu 27 listopada 2008r. ponownie wpłynęło zamówienie na odbiór blachy o grubości 4 i 5mm po 24 tony każda, a następnego dnia wpłynęły 2 upoważnienia do odbioru towaru przez kierowców: M. B. (3) i A. Ł. (1). Łączna kwota zamówionego towaru to ok. 195.000 zł.

T. H. pracował w firmie (...) w S.. W dniu 26 listopada 2008r. zadzwonił jego szef - K. S. (4) i powiedział mu, że prawdopodobnie dnia 27 listopada 2008r. będzie wykonywał transport blachy. Następnego dnia polecił mu jechać do S., gdzie miała być załadowana blacha. Kiedy kierowca dotarł na miejsce, na jego samochód została załadowana blacha. Podczas załadunku zadzwonił do niego mężczyzna, który pytał się jak idzie załadunek i kazał towar przewieźć do S. na ul. (...). Podczas rozmowy z pracownikiem firmy dźwigowej, kierowca dowiedział się, że taki sam transport prawdopodobnie odbędzie się jeszcze następnego dnia, o czym powiadomił telefonicznie swojego szefa. W dniu 28 listopada 2008 r. otrzymał zlecenie na taki sam transport z S. do S., z takim samym towarem. Podczas załadunku jak i rozładunku kierowca nie otrzymał żadnej dokumentacji. Mężczyzna, który kontaktował się z nim telefonicznie dzwonił z nr (...). Szef T. H. za każdym razem wiedział, że towar ma być przewieziony do S., lecz nie potrafił podać dokładnego adresu. Kierowca do tego zlecenia używał ciągnika siodłowego marki (...) nr rej. (...) z naczepą nr rej. (...). W trakcie załadunku w S. zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że tego dnia będzie miał miejsce jeszcze drugi taki transport. Gdy T. H. drugi raz pojechał do S., otrzymał telefon od mężczyzny, który powiedział, ze transport odbędzie się dopiero następnego dnia.

A. Ł. (1) pracował w firmie K. (...) w Ś.. W dniu 28 listopada 2008 r. ok. godz. 10.00 dyspozytor poinformował go, aby pojechał do Z. do firmy KONSORCJUM (...) przy ul. (...) celem przewiezienia blach stalowych do S. na ul. (...). Świadek odebrał blachę w Z. ok. godz. 13.00, następnie udał się z towarem do S., gdzie oczekiwał na przeładunek. Następnie otrzymano telefon z firmy (...) S.A. z informacją, iż firma ta nie składała żadnego zamówienia ani nie odbierała żadnego towaru. W związku z tym T. J. (1) zadzwonił do osoby podającej się za A. Z. (2), w rozmowie zapewniał on, że wszystko jest w porządku, i że prawdopodobnie centrala nie wie, iż któryś z oddziałów zamówił towar. Równocześnie otrzymano telefon z S. od T. W. z firmy (...), który prosił o potwierdzenie faktu sprzedaży blachy przez KONSORCJUM (...) na rzecz firmy (...). T. W. był zatrudniony w firmie (...) sp.z.o.o. z siedzibą w S. na stanowisku dyrektora handlowego. Dnia 24 listopada 2008 r. otrzymał telefon z zapytaniem wykonania usługi przeładunku stali na terenie firmy (...) przy ul. (...). Określił warunki i zasady płatności. W dniu 25 listopada 2008 r. mailowo otrzymał zamówienia wystawione na firmę (...) S.A. z siedzibą w G., podpisane przez M. T. (2). Zapłata miała nastąpić przed rozpoczęciem usługi dźwigowej. Następnego dnia otrzymał telefon od M. T. (2) z informacją, iż transport został przełożony na 27 listopada 2008r. Dnia 27 listopada 2008r. ok. godz.8.00 do siedziby firmy przyjechał samochód z naczepą załadowany blachą w ilości 24,670 ton. Samochód został rozładowany za pomocą żurawia, a blacha złożona na miejscu postojowym. Wystawiono za tę usługę fakturę VAT, a następnie wysłano ją na adres mailowy oraz faksem. Około godz. 11.00 na miejsce przyjechał ciągnik siodłowy z naczepą w celu załadowania blach. Przed końcem załadunku T. W. zadzwonił na numer podany w zamówieniu, w celu potwierdzenia dokonania wpłaty za usługę. Mężczyzna – M. T. (2) powiedział, że może wpłacić tylko część wynagrodzenia, a resztę zapłaci dnia następnego. W. wyraził na to zgodę. Po około 15 min. otrzymał potwierdzenie dokonania przelewu. Dnia 28 listopada 2008 r. dokonano kolejny przelew. Około godz. 14.00 przyjechał drugi transport z blachą w ilości 23,702 ton, a wraz z nim pusty samochód pod załadunek. Blacha została przeładowana za pomocą żurawia. Kierowca poinformował o jeszcze jednym transporcie jadącym z Z.. W celu upewnienia się T. W. zadzwonił do mężczyzny podającego się za M. T. (2), ten potwierdził, że przyjedzie jeszcze jeden transport, i że dopłaci ile będzie trzeba. To wzbudziło podejrzenie T. W. ponieważ zastanawiał się on jaki ma sens przeładowywanie stali w S. , która przyjechała z Z. ul. (...) z firmy KONSORCJUM (...) na samochód jadący do S., a tam z relacji kierowcy znów przeładowany na samochód jadący podobno do G.. T. W. postanowił zadzwonić do firmy (...) w celu ustalenia kolejnego transportu. Zadzwonił na numer stacjonarny firmy, który znalazł na stronie internetowej. Był on inny niż na zamówieniach. Z rozmowy z sekretarką firmy (...) dowiedział się, iż firma ta nie wysłała żadnego zamówienia na usługi dźwigowe. Firma (...) S.A. nie zamawiała usługi dźwigowej, jak i transportowej, nie zamawiała także stali z firmy KONSORCJUM (...). M. T. (2) nigdy nie był pracownikiem firmy (...) S.A. T. W. zawiadomił telefonicznie Policję w S., następnie powiadomił o całym zajściu firmę KONSORCJUM (...) w Z.. Telefon był wynikiem podejrzeń T. W., gdyż załadowany przez KONSORCJUM (...) samochód przyjechał do jego firmy i otrzymał zlecenie przeładowania tego towaru na inny samochód, który miał pojechać do S.. Mężczyznę zdziwił fakt, że samochód jadący do S. musiał przejeżdżać przez S., zdziwiła go również forma zapłaty za usługę, ponieważ na jego rachunek nie wpłynęła zapłata od firmy (...) , lecz od osoby fizycznej. W związku z tym, mężczyzna zadzwonił do firmy (...), gdzie uzyskał informacje, ze firma ta nie zlecała żadnego przeładunku. I dlatego też powiadomił (...). Samochód oczekujący na przeładunek został zabezpieczony przez Policję w S. i dyrektora firmy przeładunkowej. W sytuacji odzyskania jednego ładunku straty wynoszą 130.000 zł. Odzyskano także drugi transport. Trzeci pojazd z towarem nie został odzyskany. Straty wyniosły 60 000zł za 24,7 ton blachy.

M. J. (2) jest właścicielem firmy USŁUGI (...). Swoją firmę reklamował m.in. w internecie. Dnia 26 listopada 2008r. otrzymał telefon od osoby o nazwisku T., dzwonił on z nr tel. (...). Pytał on, czy M. J. (2) ma możliwość przeładowania blachy z samochodu na samochód. Mężczyzna ten twierdził, iż handluje blachą, dlatego nie chciał aby kierowcy rozmawiali na temat wartości blach, by nie wiedzieli skąd ją przewieziono, żeby firma której sprzedaje w przyszłości nie kupowała blachy bezpośrednio od jego wytwórcy. M. J. (2) zgodził się, wyznaczył miejsce na terenie budowy przy ul. (...). Dnia 27 listopada 2008r. J. otrzymał telefon, iż samochód z blachą już jedzie. Około godz. 13.00 odbył się wyładunek blachy z samochodu marki M., ten sam samochód przywiózł również blachę w dniu 28 listopada 2008r. Około godz. 15.00 przyjechał samochód marki (...), na który załadowano blachę. M. J. (2) nie kwitował odbioru blach, jak również nikt jemu nie kwitował odbioru blach. Nie było żadnych dokumentów. O tym, że towar jest przekazywany właściwej osobie wiedział od T., który informował go na bieżąco telefonicznie. W dniu 28 listopada 2008r. ponownie odbył się transport blachy. Blachę przywiózł samochód marki M.. Blacha została rozładowana, po czym czekano na przyjazd samochodu, który miał odebrać blachę. Czas oczekiwania wydłużał się, dlatego M. J. (2) zadzwonił do T.. Ten powiedział, że samochód zaraz przyjedzie, i że zatrzymała go po drodze inspekcja. Kiedy M. J. (2) ponownie telefonował do T., jego telefon był już nieczynny. Zaraz po tym przyjechała grupa mężczyzn wraz z funkcjonariuszem Policji, wtedy świadek dowiedział się, że blachy są kradzione. Towar z dnia 28 listopada 2008r. został w całości odzyskany. W dniu 28 listopada 2008r. miał się odbyć jeszcze jeden transport. Tokarki miał przyjechać dnia 29 listopada 2008r. do firmy (...) i rozliczyć się za załadunek, miał on zapłacić 1000 zł. M. J. (2) nie otrzymał żadnych pieniędzy za wykonanie usługi.

Dowód: zeznania T. J. (1) (k.4181-4185, 4247), zamówienia i upoważnienia (k. 4188 – 4192), zaświadczenie i wypis z KRS (k. 4193 – 4215), zeznania A. Ł. (1) (k. 4229-4230), zeznania T. H. (k. 4223-4224), protokół zatrzymania rzeczy (k. 4225 – 4227, 4231 – 4233, 4238 - 4240), pokwitowanie (k. 4228, 4234), zeznania T. W. (k. 4236-4237), zlecenie wraz z załącznikami (k. 4241 – 4244), zeznania M. J. (2) (k. 4245-4246),

Zarzut 11

Firma (...) z siedzibą w W. ul. (...) zajmuje się m.in. świadczeniem usług transportowych. W dniu od 9 grudnia 2008 r. do firmy wpłynęło zlecenie transportowe na przewóz stali z W., z ul. (...) do P. na ul. (...). Zlecenie wpłynęło z firmy (...) z G. za pośrednictwem faxu. Ponieważ był to pierwszy kontakt z kontrahentem, N. S. poprosił o płatność przed wykonaniem usługi na podstawie faktury pro forma. Zleceniodawca poprosił o przesłanie faktury pro forma na adres mailowy (...) pl. (...) to podejrzenia, gdyż we wrześniu do firmy wpłynęło podobne zlecenie od spółki (...), gdzie po kontakcie w tej spółce okazało się, że Krakchemia nie zlecała transportu. Kolejne podobne zlecenie wpłynęło także w listopadzie ze spółki (...), gdzie nikt nie stawił się na miejsce załadunku. Mając w pamięci te podejrzane zlecenia, N. S. umówił ten transport i równocześnie zawiadomił Policję. Gdy był na komisariacie, do firmy (...) zadzwonił zleceniodawca i zmieniał miejsce docelowe transportu z P. na Ł., ul. (...). Kierowca telefonicznie potwierdził zmianę trasy. Numery te były numerami w systemie pre paid - brak danych użytkownika telefonu.

Na miejscu załadunku nie otrzymał żadnych dokumentów związanych z przewożonym towarem. Kierowca K. S. (5) udał się z towarem do Ł., pozostawając w kontakcie z funkcjonariuszami Policji. Firma (...) nie wywiązała się z płatności za wykonaną usługę, w wyniku czego doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.220zł ,

Dowód: zeznania świadka N. S. (k. 4334 – 4335), zlecenie transportu i faktura (k. 4337 – 4341), korespondencja (k. 4342 – 4343), odpis KRS (k. 4344 – 4355),

Zarzut 12

K. U. był właścicielem firmy (...) w H.. W dniu 2 grudnia 2008 r. na adres mailowy firmy wpłynęło zamówienie na zakup stali zawierające logo i pieczątki firmy (...) S.A. z siedzibą w G. ul. (...). Zamówienie dotyczyło 24 ton blachy, wpłynęło one z adresu mailowego (...) pl. (...) przedstawiciel firmy (...) S.A. przedstawiał się A. Z. (2), z którym kontaktowano się pod nr tel. (...). Firma (...) ubezpieczyła tą transakcję w firmie ubezpieczeniowej (...). Firma ta udzieliła kredytu kupieckiego firmie (...). Firma (...) zleciła transport blachy firmie (...) (...) tel. (...). Kierowca odebrał blachę z firmy (...), od której firma (...) ją zakupiła. Miała ona zostać dostarczona do W.. Firma (...) za sprzedaż blachy wystawiła fakturę VAT na kwotę 16.900 euro. Po przyjeździe do Polski K. U. dowiedział się, a także dostał pisemną informację, iż firma (...) nie zamawiała ani nie kupowała blachy z firmy (...). Blacha została zatrzymana w Ł..

J. W. (2) zatrudniony w firmie ZAKŁAD (...) z siedzibą w Ł. przy ul. (...) na stanowisku kierowcy-ślusarza. Dnia 8 grudnia 2008r. świadek otrzymał polecenie od swojego szefa K. G. na wyjazd z transportem blachy do K.. Zlecenie na ten transport przyszło faksem ok. godz. 14.30. Dnia 10 grudnia 2008r. ok. godz. 7.00 świadek uruchomił samochód ciężarowy marki V. z naczepą czekając na tira ze stalą ponieważ nie było go jeszcze na terenie firmy. Świadek się niecierpliwił dlatego wyszedł na ul. (...) poszukać (...), znalazł go zaparkowanego bliżej ul. (...). Zapytał kierowcę, czy to on przyjechał z transportem blachy. Kierowca potwierdził, że tak, dlatego J. W. (2) kazał mu wjechać na plac firmy. Z powodu problemów technicznych, J. W. (2) wraz z szefem postanowili poprzecinać paski spinające ze sobą poszczególne arkusze blachy. W międzyczasie K. G. dowiedział się o braku dokumentów przewozowych i niewiedzy osoby zlecającej transport o przewożonym towarze. W związku z tym przerwano przeładunek i wykonanie zlecenia.

Dnia 9 grudnia 2008r. do K. S. (6) zadzwonił jego szef, współwłaściciel firmy (...) z informacją, że w W. na ul. (...) pracownik ma do odebrania stal i ma przewieźć ją do P. na ul. (...). Kierowca przyjechał na miejsce ciągnikiem siodłowym marki V. nr rej. (...) z naczepą nr rej. (...). Musiał poczekać na drugi samochód marki S., który jechał z B., aby przeładować stal. Na miejscu był krótko obcięty mężczyzna, ubrany w skórzaną kurtkę i spodnie dżinsowe. Mężczyzną tym był oskarżony G. D. (1). Kierowca spytał go kiedy będą jakieś dokumenty, ten odpowiedział, że ma się kontaktować telefonicznie, nie odpowiadając konkretnie na pytanie. Dodał, że skontaktuje się telefonicznie i odszedł. Po załadunku K. S. (6) poszedł do biura. W biurze powiedziano mu, iż nie mają oni żadnych dokumentów ponieważ to inna firma zleciła przeładunek stali i to ona wynajęła dźwig i dwie osoby do pomocy. Kierowca (...) także nie wiedział do kogo należy stal i nie posiadał żadnych dokumentów. Załadowano 24 tony blachy. Po załadunku kierowca zadzwonił do swojego szefa z pytaniem gdzie ma zawieźć towar. Po telefonie do szefa, do kierowcy zadzwonił mężczyzna z informacją, iż towar ma być zawieziony do Ł.. K. S. (6) w celu potwierdzenia tych informacji, zadzwonił ponownie do swojego szefa. Ten zdziwił się dlaczego jest zmieniona trasa i miał skontaktować się z firmą (...). Po około 5 minutach szef pana K. S. (6) oddzwonił do niego i powiedział, że wszystko jest załatwione, i że ma jechać do Ł.. Kiedy kierowca był w trasie z nr tel. (...) zadzwonił do niego mężczyzna, który pytał w którym miejscu i czy będzie jeszcze dzisiaj w Ł.. Kierowca odpowiedział, iż jest pod S. i zaraz będzie robił przerwę. Nie spieszyło mu się ponieważ rozładunek i tak miał się odbyć rano. Mężczyzna powiedział, że będzie się jeszcze kontaktować. Gdy K. S. (6) dojeżdżał do S. dostał telefoniczne polecenie, aby zjechał do R. na stację paliw (...). Ze stacji (...) w R. udał się do Ł. na ul. (...), tam około godz. 7.00 miał się z nim skontaktować ktoś telefonicznie w sprawie przeładunku towaru. O godz. 7.15 z nr tel. (...) do kierowcy zadzwonił mężczyzna, który pytał czy jest on już na miejscu. Kiedy S. odpowiedział, że tak, mężczyzna rozłączył się. Później mężczyzna ponownie zadzwonił z zapytaniem, czy rozładunek już się rozpoczął. Kierowca odpowiedział, że tak, wtedy mężczyzna rozłączył się. Po towar podjechał ciągnik siodłowy marki V., kierowca pojazdu pytał S., czy ma dokumenty przewozowe na tą blachę. Kiedy odpowiedział, że nie ma, kierowca V. stwierdził, że nie weźmie tych blach i kazał z powrotem przeładować blachy na samochód S., do którego ponownie zadzwonił mężczyzna z nr (...) i powiedział, że firma odmówiła załadunku, w związku z tym kierowca miał się udać na ul. (...) w Ł.. Około godz. 9.40 mężczyzna ponownie zadzwonił z pytaniem czy kierowca dojechał już pod podany adres, kiedy odpowiedział, że jeszcze nie, ten rozłączył się. K. S. (6) zabrał na przechowanie blachę znajdującą się na naczepie marki (...) nr rej. (...) zespolonej z ciągnikiem siodłowym marki V. nr rej. (...) do firmy (...) ul. (...) w miejscowości B. i przekazania całości rzeczy R. S. (1), który zobowiązał się do przechowywania rzeczy.

J. S. (1) zatrudniony był w firmie (...) z siedzibą w O. ul. (...), tel. (...), tel. Kom. (...)-631-455, NIP (...), REGON (...). Po rozładowaniu towaru w sklepie (...) S.A. (...) S., z J. S. (1) skontaktowała się spedycja z oddziałem w B.. Z nr (...) dzwoniła spedytorka o imieniu A. i przekazała świadkowi, że ma jechać do Ł. pod adres Huta (...). Tam miała zostać załadowana blacha. J. S. (1) miał jechać z tą blachą do K.. Kiedy dojechał do Ł. na ul. (...), szukał ul. (...). Zadzwonił do niego z nr (...) mężczyzna, który powiedział, że towar, który miał zabrać S. spóźni się około godziny, gdyż w samochodzie, który miał go przywieźć coś się zepsuło. Mężczyzna nie był wstanie dokładnie podać gdzie znajduje się posesja Huta (...). Jest to siedziba firmy USŁUGI (...). Blacha miała być przewieziona do K., a dokładny adres miał być podany kierowcy w czasie załadunku.

W dniu 10 grudnia na tel. kom. (...) D. M. (1) zadzwonił mężczyzna z nr (...), który przedstawiał się jako M. D. (3) i twierdził, iż jest właścicielem firmy (...) w G.. Mężczyzna ten powiedział, że przewoził blachę z Ł. do K., lecz jego samochód się zepsuł. Wpisał zlecenie tego transportu w Internecie. Zgłosiła się firma (...) z B., który była zainteresowana wykonaniem tej usługi. Zadzwonił do tego mężczyzny z informacją, iż znalazł on transport, wtedy mężczyzna powiedział, że przeładunek odbędzie się w Ł. przy ul. (...). Za wykonanie usługi ustalono kwotę 1200zł netto, miała ona być przelana na konto firmowe firmy (...). Mężczyzna pytał, czy można wystawić dokumenty na przewóz blachy. Mężczyzna miał ten dokument podpisać w K.. Do firmy faksem z nr (...) zostało przesłane zlecenie usługi na transport blachy. Zleceniodawcą była firma (...) ul. (...) (...)-(...) G. NIP (...), tel. (...). D. M. (1) prosił, także o nadesłanie dokumentów firmy, jednak takowych nie dostał. Po uzgodnieniu szczegółów wypisał druk CMR (...) – list przewozowy i wraz ze swoim kolegą W. G. pojechali na miejsce przeładunku w celu wręczenia kierowcy druku CMR. Na miejscu mężczyźni nie zastali żadnego samochodu z blachą, wtedy D. M. (1) zadzwonił do mężczyzny na nr (...), który kazał im czekać na miejscu ok. 30 minut ponieważ samochód miał awarię. Gdy mężczyźni dojechali na miejsce na ul. (...) spotkali dźwigowego, który stwierdził, ze czeka na samochód, na który ma być przeładowana blacha. Mężczyźni wrócili na skrzyżowanie, gdzie wcześniej stał TIR, aby poszukać kierowcy. Po chwili na miejsce podjechała policja. Na miejscu czekał również Z. J. (1), operator dźwigu, który otrzymał od swojego pracodawcy, T. R. (2), aby udał się do oddziału firmy przy ul. (...). Na plac miał przyjechać samochód ciężarowy z blachą oraz drugi samochód ciężarowy, na który ta blacha miała być przeładowana. Gdy pojazd nie przyjeżdżał T. R. (2) próbował się kontaktować telefonicznie z mężczyzną dającym zlecenie, ale telefon już nie odpowiadał.

Dowód: zeznania K. U. (k. 4255-4256), zeznania R. S. (1) (k.4270-4271), oświadczenie (k. 4263), dokumentacja związana z zamówieniem (k. 4264 – 4269), protokół oddania rzeczy na przechowanie (k. 4273 – 4274, 4318 - 4319), zeznania K. S. (6) (k. 4280-4281; 4282-4283; 4320-4321), zeznania J. S. (1) (k. 4293-4294), zeznania D. M. (1) (k. 4295-4296), druk CMR (k. 4297-4299), zeznania W. G. (k. 4300-4301), zeznania Z. J. (1) (k. 4311-4312), zeznania T. R. (2) (k. 4313-4314), zeznania J. W. (2) (k. 4284-4285), protokół zatrzymania rzeczy i zlecenie transportowe (k. 4288 – 4291), list przewozowy (k. 4297 – 4299), protokół przeszukania (k. 4302 – 4303, 4315 - 4316), protokół zatrzymania rzeczy (k. 4305 – 4307), protokół oględzin (k. 4308 – 4309), dokumentacja związana z zabezpieczeniem blachy (k. 4326 – 4327, 4329 – 4332).

Zarzut 13

W dniu 21 listopada 2008 r, mailem wpłynęło zamówienie na 100 ton stali oraz 100 ton blachy do firmy (...).V. z/s M.. Zamówienie zostało złożone w imieniu spółki (...) i podpisane nazwiskiem A. M. (1). Szata graficzna zamówienia odpowiadała stosowanej przez spółkę (...), która dodatkowo została pozytywnie zweryfikowana przez ubezpieczyciela sprzedawcy. Wobec powyższego zrealizowano zamówienie na 191.037,61 kg stali o łącznej wartości 154.740,46 EURO tj. 594.884,22 zł. Z dokumentów w postaci listów przewozowych wynika, że towar odebrał M. K. (2). Została także wystawiona faktura i przesłana na adres spółki (...).

W dniu 25 listopada 2008 r firma (...) z siedzibą w P., otrzymała zlecenie transportowe od niemieckiej firmy (...) dotyczące transportu z terenu firmy (...) z M. w H. do S.. Zgodnie ze zleceniem kierowca S. I. udał się na wskazane miejsce samochodem marki M. z naczepą. W dniu 25 listopada nastąpił załadunek, zaś następnego dnia rozładunek na terenie firmy (...). Wobec upływu terminu zapłaty i jej braku, sprzedawca wysłał wezwanie do zapłaty dla E. (...) i otrzymał informację, że spółka ta nigdy nie składała zamówienia na zakup stali u sprzedawcy.

Dowód: zawiadomienie o przestępstwie wraz z załącznikami (k. 4391 – 4420), zeznania świadka R. P. (1) (k. 4438), zlecenie transportowe (k. 4439), zeznania świadka E. J. (k. 4441 – 4442), zeznania świadka J. S. (2) (k. 4444 – 4445), zlecenie transportowe (k. 4446), wezwania (k. 4450 – 4451), zawiadomienie o przestępstwie (k. 4452), korespondencja (k. 4454 – 4456).

Zarzut 14

A. K. (5) był prezesem zarządu (...) S.A. z siedzibą w L.. Spółka (...) - matka dla wszystkich spółek grupy handlowej (...). Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy handlowej (...) był handel artykułami spożywczymi. W dniu 28 grudnia 2008r. do Biura Zarządu wpłynęły wezwania do zapłaty pochodzące od nieznanych kontrahentów zagranicznych, za rzekomy zakup materiałów budowlanych (blachy) przez spółkę (...). Wezwania te wysłała niemiecka firma (...). GmbH, która żądała zapłaty w wysokości 109.836,50 EUR. Razem z wezwaniami przesłano rachunki. Wskazana spółka zajmowała się handlem stalą. Siedziba spółki była w K.. W dniu 20 listopada 2008 r z prokurentem spółki (...), skontaktował się telefonicznie mężczyzna, który przedstawił się jako K. N. (2). Mężczyzna oświadczył, że jest przedstawicielem spółki (...) S.A z siedzibą w L.. W czasie rozmowy mężczyzna posługiwał się językiem niemieckim z akcentem obcokrajowca. Tego samego dnia przyszło zapytanie ofertowe było sporządzone w języku niemieckim, na papierze firmowym spółki (...) S.A, z pieczęcią firmową, podpisem (...) oraz danymi kontaktowymi. W piśmie był podany numer telefonu, adres mailowy. W treści pisma natomiast podany był symbol i rozmiar blachy, ilość tj. 24 tony i 50 ton. Zamawiający podał miejsce dostawy tj. S. ul. (...) oraz termin płatności 30 dni. Przedstawiciel spółki (...), na opisane powyżej zapytanie ofertowe, odpowiedział na wskazany adres mailowy, z podaniem rodzaju dostępności blachy oraz cenę. Po przesłanej informacji drogą elektroniczną, mężczyzna podający się za K. N. (2), zwrócił się z zapytaniem o certyfikat zamawianej blachy. Po ustaleniu w fabryce kwestii certyfikatu, W. B. (1) skontaktował się telefonicznie z mężczyzną podającym się za K. N. (2) i poinformował, że może dostarczyć blachę z atestem i zaproponował płatność w terminie 10 dni od dostawy, przelewem na konto firmy. W dniu 27 listopada 2008 r do spółki (...) wpłynęło za pośrednictwem faxu zamówienie na 100 ton blachy. Miejscem dostawy miał być S.. W zamówieniu podany był także kontakt do spedytora oraz upoważnienie do odbioru blachy dla M. K. (2). Blacha miała zostać dostarczona w dniu 2.12.2008 r. Zamówienie było opieczętowane pieczątkami firmy (...), pieczątką Prezesa zarządu A. K. (5) i danymi K. N. (2). Zamawiający został sprawdzony przez ubezpieczyciela dostawcy. Ubezpieczyciel ustalił, że firma (...) jest firma wiarygodną i ustaliła poziom ubezpieczenia na kwotę do 250.000 euro. Po potwierdzeniu przez ubezpieczyciela wiarygodności kontrahenta, wysłano na wskazany w zamówieniu numer faxu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Spółka (...) dokonała zamówienia blachy we włoskiej spółce oraz zatrudniła austriacką firmę przewozową (...), która w wykonaniu zlecenia transportowego posługiwała się podwykonawcami. Pierwszy ładunek blachy o wadze 24.500 kg został dostarczony przez firmę (...), K. B. (1). Kierowcami byli: A. K. (6) i P. S. (1). Drugi transport o wadze 23.280 kg dostarczył przewoźnik K. T. w dniu 8 grudnia 2008 r. Trzeci transport o wadze 22.940 kg dostarczył przewoźnik z P.: Transport (...) (...) spółka cywilna R. D. (1), M. P. (2). Czwarty transport o wadze 24.300 kg był realizowany przez niemieckiego spedytora, który realizował zamówienie za pomocą podwykonawców. Kolejny transport o wadze 23.840 kg dostarczyła firma (...). Szósty transport o wadze 24.140 kg w dniu 8 grudnia dostarczył H. Z.. Towar w S. każdorazowo odbierał mężczyzna, który przedstawiał się jako M. K. (2) i to on kwitował kierowcom odbiór towaru. Na miejscu blacha była rozładowana przez firmę zajmującą się usługami dźwigowymi. Na prośbę mężczyzny podającego się za N. zostały wystawione rachunki nr (...) na kwotę 14.087,50 euro, nr (...) na kwotę 13.972,50 euro, nr (...) na kwotę 13.708 euro, nr (...) na kwotę 13.190,50 euro, nr (...) na kwotę 13.880,50 euro, nr (...) na kwotę 13.386 euro, nr (...) na kwotę 13.869 euro, nr (...) na kwotę 13.742,50 euro. Rachunki zostały przesłane faxem na wskazany w zamówieniu numer i dodatkowo za pośrednictwem poczty na rzeczywisty adres spółki (...) S.A. Próba kontaktu na wskazany przez M. K. (2) numer telefonu, po wystawieniu rachunków, nie powiodła się. Początkowo połączenie było zrzucane, a następnie włączona była tylko poczta głosowa. Konto mailowe (...) zostało zarejestrowane 17 listopada 2008 r.Dokumenty wysłane przez firmę (...) zostały odesłane wraz z informacją, że spółka (...) nie zamawiała nigdy tego rodzaju towarów. Osoby wskazywane w zamówieniu tj. K. N. (2) i M. K. (2) nie byli nigdy pracownikami spółki (...). Na zamówieniu odcisk pieczęci Prezesa Zarządu znacznie różnił się od tego, którym posługiwał się A. K. (5), a widniejący podpis na pieczęci nie należał do niego. Odcisk pieczęci spółki (...) również był inny. Z zamówienia wynikało, że blacha miała być dostarczona do S.. Dostarczona do S. blacha miała być rozładowana przez firmę świadczącą usługi dźwigowe. Usługa rozładunku została zamówiona telefonicznie przez mężczyznę podającego się za N. i z którym kontakt miał nastąpić telefonicznie pod numerem (...). Przywołany numer telefonu był numerem bez danych osobowych użytkownika. W omawianym okresie osoba posługująca się wskazanym numerem telefonu przebywała w wielu miejscach, na terenie W..

Dnia 14 stycznia 2009 r. (...) otrzymała od firmy (...) (B. N.) faksem zlecenie usługi podpisane przez K. N. (2) wraz z nieautentyczną pieczęcią spółki (...). Numer telefonu podany przez mężczyznę podającego się za M. K. (2) był numerem typu pre paid, zatem brak jest danych osobowych użytkownika. Niemniej z przywołanego numeru telefonu w okresie od 20 listopada 2008 r do 31 grudnia 2008 r były wykonywane połączenia telefoniczne do spółek i firm przewozowych, w których w imieniu E. (...) były dokonywane zakupy lub zlecane usługi. Z tegoż zlecenia wynikało również, że w dniach tj. 26,27,28 listopada oraz 1,2 grudnia 2008 r. spółka miała zlecić rozładunek oraz załadunek stali w S. przy ul. (...). Osobą kontaktującą się w sprawie zlecenia był M. K. (2). Pracownicy spółki (...) skontaktowali się z B. N. i poinformowali, że nie zlecano żadnego rozładunku. Mężczyzna ten powiedział, iż faktycznie miało miejsce przeładowywanie stali, a w tej sprawie kontaktował się z nim niejaki K. N. (2). Mężczyzna stwierdził, że od jakiegoś czasu osoby podające się za przedstawicieli spółki (...) nie odbierają od niego telefonów. W dniu 22 grudnia 2008r. do (...) S.A. wpłynęło wezwanie do zapłaty od holenderskiej firmy (...).(...) w wysokości 154.740,46 EUR za zamówioną blachę. Spółka (...) nigdy nie dokonywała takiego zamówienia. Do holenderskiej firmy (...).V. zostały odesłane dokumenty z informacją, że zamówienie takie nigdy nie miało miejsca.

Dowód: zeznania A. K. (5) (k.365-367), dokumentacja związana z realizacją zamówienia (k. 283 – 363), zlecenie usługi (k.370), wzór pieczęci (k.371), zeznania B. K. (k.374-375), zawiadomienie (k.376-377; 380), zamówienie (k.378), zlecenie usługi (k.379), wzory pieczątek (k.381-382)/ zeznania A. K. (5) (k. 3309-3310), zawiadomienie (k. 3311; 3312), faktura (k.3313; 3314; 3315), zawiadomienie o przestępstwie (k. 2728 – 2732), zeznania świadka W. B. (k. 2733 – 2736), dokumenty transportowe (k. 2738 – 2744), zamówienie wraz z załącznikami (k.2746 – 2757), rachunki (k. 2758 – 2774), dokumentacja fotograficzna (k. 2775 – 2780), korespondencja (k. 2781 – 2782), protokół zatrzymania rzeczy (k. 2791 – 2793), protokół oględzin (k. 2795 - 2796), zeznania świadka J. S. (3) (k. 2800 – 2801), protokół okazania (k. 2802 – 2804), zeznania świadka T. S. (2) (k. 2806 – 2807), faktura (k. 2808), umowa (k. 2809 – 2810), zeznania świadka Ł. D. (k. 2811), wykaz danych osobowych i wykaz połączeń (k. 2818 – 2825), zeznania świadka T. G. (2) (k. 2826), protokół zatrzymania rzeczy wraz z załącznikami (k. 2827 – 2832), wykaz danych osobowych i informacje ze stacji (...) (k. 2835 – 2837), informacja z onet.pl (k. 2838 – 2840),

Zarzut 16 i 17

W dniu 25 listopada 2005 r G. D. (1) nabył udziały w spółce (...) sp.z.o.o. przy ul. (...) od S. K. (1), w wysokość 48 udziałów, za kwotę 480 zł. Tego samego dnia oskarżony G. D. (1) nabył od P. K. (6) 792 udziałów w spółce (...), za kwotę 7.920 zł. W tym samym dniu S. K. (1) został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, a w jego miejsce został powołany oskarżony G. D. (1). Oskarżony nabywając udziały w spółce wiedział jaka jest jej sytuacja finansowa, zobowiązania na kwotę około 1.500.000 zł. W dniu 5 grudnia 2005r w R. G. D. (1) złożył oświadczenie, że środki finansowe przejętej spółki (...) jakimi dysponuje spółka, której został prezesem zostaną przeznaczone na pokrycie należności finansowych wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz Urzędów Celnych. Z informacji nadesłanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. T. z dn. 14.06.2006r iż spółka (...) posiadała zaległości podatkowe m In. z tytułu podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2005-2006. Z informacji uzyskanych z ZUS W. P. a dotyczących (...) Sp. z o.o. wynika, że w/w spółka nie regulowała bądź z opóźnieniem w latach 2003-2005 składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z zatrudnienia pracowników. Od miesiąca listopada 2005r płatnik zaprzestał ponadto składania dokumentów rozliczeniowych oraz ubezpieczeniowych za poszczególnych pracowników. Spółka posiadała dwa rachunki bankowe: jeden w (...) nr (...). Drugi w Banku (...). Ten ostatni rachunek został założony, gdy spółka miała kłopoty finansowe i został zajęty przez komornika rachunek w (...).

Nadto spółka (...) była stroną umów leasingowych. Umowy zostały zawarte w dniach 25.07.2003r.; 10.12.2003r. oraz 27.08.2004r. z bankiem (...) na pojazdy marki M. (...) o nr rej. (...) wartości 186 660 zł., V. (...) o nr rej. (...) wartości 38735 Euro oraz naczepa (...)o nr rej. (...) o wartości 256 200 zł. Na mocy protokołu została przekazana firma według stanu księgowego na dzień 25 listopada 2005 r wraz z umowami leasingowymi. B.G. zalegał z płatnością rat leasingowych i w dniu 17 stycznia 2006 r (...) rozwiązał umowę nr (...). Zaległości w płatności rat powstały od listopada 2005r. Umowa leasingowa nr (...) posiadała zadłużenie od października 2005 r. Ponadto B.G. posiadał jeszcze dwie umowy leasingowe w postaci cystern. Zadłużenie z tego tytułu zostało przejęte przez litewską spółkę (...) i w całości uregulowane. Od momentu przejęcia spółki przez G. D. (1), przyjeżdżał on do firmy w towarzystwie mężczyzny, który mu wcześniej towarzyszył, co trzy cztery dni i odbierał utarg w gotówce.

W dniu 29 listopada 2005 r na parkingu firmy (...) Ltd. W C. ujawniono pozostawione trzy pojazdy: M. (...) o nr rej. (...), V. (...) o nr rej. (...), samochód dostawczy K. oraz 3 naczepy o nr rejestracyjnych: (...). Powyższe samochody były wcześniej garażowane na terenie posesji przy ul. (...). Po przeprowadzeniu tych pojazdów na parking I., wszystkie dokumenty i kluczyki zostały wydane oskarżonemu G. D. (1). W dniu 1 grudnia 2005 r oskarżony odebrał samochód marki V., a w dniu następnym samochód marki M..

M. S. (5) został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego przez (...) do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1 sierpnia 2005 r z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Według stanu na dzień 26 kwietnia 2006 r M. S. (5) nie został wyrejestrowany z ubezpieczeń. Ostatni imienny raport został złożony za miesiąc październik 2005 r.

Zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez ZUS spółka (...) za okres 2003 – 2005 posiadała zobowiązania z tytułu ZUS w kwocie 48.440,22 zł, z tytułu Funduszu Zdrowotnego kwotę 9.848,41 zł, z tytułu Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 3.658,79 zł. Taki stan rozliczeń został ustalony na miesiąc grudzień 2005r.

Dowód: umowa sprzedaży (k. 4693 – 4699), wyjaśnienia oskarżonego G. D. (1), dokumentacja związana z czynnościami poszukiwawczymi pojazdów (k. 4726 – 4737), zaświadczenie (k. 4757), zeznania świadka J. R. (3) (k. 4759 – 4760), zeznania świadka K. P. (2) (k. 4769), umowa sprzedaży (k. 4814 – 4816), kserokopia (...) k. 4822 – 4830), protokół (k. 4831 – 4832, 4845), sprawozdanie finansowe (k. 4833 – 4843), dokumentacja związana z funkcjonowaniem spółki (k. 4847 – 4906, 5354 – 5357), dokumentacja pracownicza (k. 4907 – 4912, 4934 – 4939), informacja z ZUS (k. 4957), oświadczenie (k. 4984), zeznania świadka J. M. (2) (k. 4996 – 5000), zeznania M. S. (5) (k. 5421 – 5422), zeznania świadka J. P. (3) (k. 5570 – 5571), wypowiedzenie umowy leasingu (k. 5003), umowy leasingu i faktury (k. 5004 – 5026), oświadczenie (k. 5027 – 5033), ostateczne wezwanie do zapłaty (k. 503 – 5043), akty notarialne i odpisy KRS (k. 5045 – 5090), kserokopia akt rejestrowych spółki (...) (k. 5091 – 5216), zeznania świadka A. O. (k. 5227 – 5229), kserokopia faktur (k. 5231 – 5249), zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (k. 5276 – 5277, 5280 – 5281, 5285 - 5287), zeznania P. K. (6) (k. 5288 – 5290), wyciąg z rachunku bankowego (k. 5302 – 5308), faktury VAT (k. 5317 – 5338), informacja z US i deklaracje podatkowe (k. 5339 – 5347), kserokopia akt rejestrowych (k. 5456 – 5573), informacja ZUS wraz z zestawieniem (k. 5603 – 5609).

Zarzut 18

R. T. (2) prowadził działalność gospodarczą (...) w (...) (...)zajmującą się chłodnictwem i klimatyzacją. W dniu 20 stycznia 2006r. zadzwonił do niego mężczyzna przedstawiający się jako A. N. (3) lub N., powiedział, że jest on przedstawicielem firmy, która miała w nazwie słowo (...). Powiedział, że numer R. T. (2) ma od któregoś z jego klientów. Mężczyzna spytał, czy świadek jest zainteresowany kupnem agregatora marki T. (...) 200 za kwotę 30.000zł, powiedział, że pochodzi on z masarni, która właśnie została zlikwidowana. Zapewniał, iż agregat ten jest nowy i posiada na niego komplet dokumentów. R. T. (2) nie był zainteresowany lecz przekazał dzwoniącemu mężczyźnie, że popyta kogoś w swoim środowisku. Mężczyzna nie podał do siebie żadnego kontaktu, powiedział że jeśli sprawa będzie dalej aktualna to się odezwie. Agregat zdecydował się kupić kolega R. T. (2) T. T. (3). Agregat został przeładowany za pomocą specjalnego urządzenia. T. T. (3) przekazał pieniądze za agregat w kwocie 30.000 zł mężczyźnie podającego się za N., nie chciał on faktury.

Od 1994r. T. T. (3) prowadzi firmę (...) z siedzibą w G. na O.. (...). Firma zajmowała się importem z zagranicy urządzeń i części chłodniczych nowych jak i używanych. Od ok. 10 lat firma ta współpracowała z firmą (...) (...) ul. (...). W dniu 24 lub 25 stycznia 2006r. do świadka zadzwonił kolega R. T. (2) i powiedział, że jego znajomy w swojej firmie ma na sprzedaż agregat chłodniczy marki T.-K. typ (...) i pytał, czy nie znalazłby klienta na ten agregat. W tej sprawie zadzwonił do D. G. i przedstawił mu ofertę. Mężczyzna zaproponował mu ok. 35000 zł za ten agregat. Następnie T. T. (3) przedzwonił do R. T. (2) i oświadczył, iż może mu zapłacić 30000 zł za ten agregat. Następnego dnia R. T. (2) zadzwonił do świadka i powiedział, że jego kolega zgadza się na sprzedaż. Zaznaczył, że agregat ten musi posiadać fakturę i musi być legalny. R. T. (2) zapewniał, iż z agregatem jest wszystko w porządku, i że wystawi on fakturę lub zrobi to jego kolega J.. Na początku lutego 2008r. umówił się z R. T. (2) na stacji (...) przy obwodnicy w G.. Kiedy T. T. (3) ok. godz. 6.00 dojechał na stację (...) zadzwonił do R. T. (2), który powiedział mu żeby udał się do miejscowości C., a stamtąd do miejscowości K. i stanął pod kościołem. Tam też samochodem marki S. (...), koloru czarnego podjechał R. T. (2). Następnie mężczyźni udali się do znajomego R. T. (2) do miejscowości oddalonej o ok. 3-4 km od miejscowości K.. Tam załadowano agregat na samochód T. T. (3), ten zapytał kolegi R. T. (2) dlaczego ten agregat był u jego znajomego. Odparł, iż miał zepsuty widłak, a u jego znajomego był sprzęt do podniesienia tego agregatu, który waży ok. 500kg. Agregat był fabrycznie zapakowany, posiadał oryginalną tabliczkę znamionową z wybitym numerem fabrycznym bez żadnych przeróbek. Po załadowaniu agregatu T. T. (3) zapłacił R. T. (2) gotówką 36000 zł, ten stwierdził, że muszą jechać po fakturę do jego firmy. W międzyczasie nabywca pracownikowi firmy (...) podawał dane swojej firmy, aby ten mógł wypisać fakturę. Z uwagi na to, że do firmy (...) było ok. 30 km w jedną stronę, a nabywcy zależało na czasie, umówił się z nim, że prześle mu tę fakturę pocztą do G.. W dniu 3 lutego 2006r. T. T. (3) sprzedał agregat D. G. zgodnie z wystawiona fakturą VAT z dnia 3 lutego 2008r. na kwotę 42822 zł brutto. W dniu 4 lutego do T. T. (4) zadzwonił D. G. i poinformował go, iż była u niego Policja i zabezpieczyła agregat. Zadzwonił do R. T. (2) w celu wyjaśnienia tej sytuacji i z zapytaniem co się dzieje z jego fakturą. Mężczyzna odpowiedział mu, iż ma tą fakturę i umówili się, że T. T. (3) ma przyjechać do niego po tą fakturę. R. T. (2) miał wyjechać naprzeciwko i mieli się spotkać na trasie. Mężczyźni spotkali się w zajeździe koło miasta G.. Tam też R. T. (2) pokazał fakturę VAT nr (...) z dnia 1 lutego 2006r wystawioną przez (...) sp.z.o.o. Faktura została podpisana przez oskarżonego G. D. (1) jako osobę uprawnioną do wystawienia faktury. T. T. (3) pytał R. T. (2) o co chodzi z tym agregatem i czemu został zabezpieczony przez Policje, ten podał mu nr (...) do kolegi J., który sprzedawał ten agregat. T. przedzwonił na podany mu numer do mężczyzny o imieniu J., ten powiedział mu, iż nie wie dlaczego jest taki problem z tym agregatem ponieważ jego firma otrzymała ten agregat od innej firmy, która miała wobec nich zadłużenia w ramach rozliczenia. Powiedział, że jego firma posiada fakturę zakupu agregatu, oryginał faktury miał on przesłać t pocztą na adres miejsca zamieszkania. Nr fabryczny (...) agregatu na fakturze był zgodny z nr na tabliczce znamionowej tego sprzętu. Za zakupiony agregat D. G. zapłacił następnego dnia przelewem bankowym. Następnego dnia po zakupie agregatu na terenie firmy pana D. G. stawił się przedstawiciel firmy (...)- konkurencji i twierdził, iż na terenie firmy (...) znajduje się ich agregat chłodniczy. Nawet pracownicy D. G. nie wiedzieli o zakupie agregatu. Wartość rynkowa agregatu chłodniczego firmy (...) wynosiła około 40.000zł.

Dowód: zeznania T. T. (3) (k. 3332-3333), faktura (k. 3334), zeznania D. G. (k. 3329-3330), faktura (k. 3331), zeznania R. T. (2) (3356-3367), dokument (k. 3337), faktura (k. 3338), KRS (k. 3339-3345), zeznania D. G. (k. 3346-3349), zeznania J. Z. (k. 3368-3373), zeznania E. F. (1) (k.3383-3384), zeznania B. R. (k. 3385).

Zarzut 19

We wrześniu 2008 r do firmy (...), która latem dała ogłoszenie prasowe z ofertą wynajmu placu przy ul. (...) we W., zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że przyjedzie do firmy upoważniona osoba ze spółki (...) celem podpisania umowy. Dnia 1 października 2008r. do biura firmy (...) przyszedł mężczyzna - G. D. (1), który oświadczył, że jest przedstawicielem firmy (...) S.A. z K. i uiścił opłatę za wynajem placu firmie (...) w kwocie 4.880 zł brutto. Kwota ta stanowiła kaucję. Tego samego dnia G. D. (1) wpłacił taką sama kwotę za fakturę nr (...). Posiadał wydruk KRS spółki (...) oraz upoważnienie. Umowę dzierżawy wskazanego gruntu z ramienia firmy (...) z oskarżonym G. D. (1) podpisał D. M. (2). Tego samego lub następnego dnia przyjechał na teren dzierżawionej nieruchomości transport stali, który nie został rozładowany. R. S. (2) cała ta sytuacja wydawała się podejrzana i zwrócił się z zapytaniem do spółki (...) czy udzielała spółka pełnomocnictwa G. D. (1). Oskarżony G. D. (1) nigdy nie pracował w spółce (...) i nigdy nie otrzymał upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu tejże spółki.

Dowód: zeznania R. S. (2) (k. 2598 – 2599), zeznania J. S. (4) (k. 2601-2603), wzory pieczątek (k. 2605), upoważnienie (k. 2614).

M. J. (1) od 2005 r. był prezesem zarządu firmy (...) z siedzibą w K. przy Al. (...). Do firmy (...) w dniu 1.10.2008 r przyszedł fax mówiący o potwierdzeniu zamówienia ilości 100 ton stali o wartości 58.000 euro od niemieckiej firmy (...). Firma (...) nie składała zamówienia na dostarczenie stali, więc skontaktowano się z firmą (...), aby wyjaśnić, że doszło do nieporozumienia albo próby oszustwa. Na zamówieniu widoczne były pieczęcie firmy (...) oraz imienna pieczęć prezesa zarządu. Pieczęcie różniły się wyglądem od oryginalnych pieczęci. Widoczny podpis M. J. (1) został podrobiony. Adres email (...) nie był adresem firmy. Adres został utworzony na domenie internetowej w dniu 9.09.2008 r przez R. M. (1), który wskazał adres zamieszkania na S. Zamówienie do firmy (...) zostało wysłane z faksu nr (...), a osoba kontaktująca się w sprawie zamówienia dzwoniła z nr (...).

W październiku 2008r. doszły sygnały do spółki (...), że nieupoważnione przez spółkę (...) osoby zamawiały w jej imieniu towar w postaci stali. Osoby te używały nazwisk tj. K., Z. i zamawiały one stal w niemieckich firmach, na odroczony termin płatności. Dane zawarte na pieczątce tj. NIP, REGON, adres firmy były prawdziwe, natomiast sama pieczątka miała inny układ graficzny.

Dowód: zeznania M. J. (1) (k. 2552-2553), wydruk ze strony (...) (k. 2573 – 2574), zapytanie (k. 2576), informacja (k. 2588), zeznania K. K. (9) (k. 2631-2632).

Zarzut 20

Około połowy listopada 2008 r., mężczyzna podający się za A. Z. (2) – pracownika D. (...) firmy (...) S.A. z siedzibą w G. przy ul. (...) zadzwonił na nr (...). Był to telefon do firmy (...) znajdującej się w C. przy ul. (...). Mężczyzna był zainteresowany kupnem większej ilości blachy. J. K. (2) poinformował go, iż jest nowym klientem, dlatego też transakcja musi zostać opłacona w gotówce lub poprzez factoring. Mężczyzna podający się za A. Z. (2) zaproponował przeprowadzenie transakcji za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej (...). Firma ta rzekomo współpracowała z firmą (...). J. K. (2) na nr faksu firmowego (...) otrzymał dokumenty od firmy (...) w postaci: wniosku (NIP-5) o potwierdzenie nr NIP, nr KRS na papierze firmowym. Dokumenty przesłano do firmy (...) zakreślając wartość transakcji do 150 tys. zł. Około 19 listopada 2008r. J. K. (2) otrzymał informację od firmy (...) o pozytywnym zweryfikowaniu spółki (...). Mężczyzna zadzwonił do podającego się za A. Z. (2) na nr (...) ten podał jeszcze dwa inne nr (...) oraz adres e mail: (...) pl. (...) rozmowy uzgodniono sprzedaż 24 ton blachy, która miała być odebrana przez firmę (...) z siedzibą w C., nr tel. (...). Dnia 19 listopada na podany wcześniej faks, J. K. (2) otrzymał dokument w postaci zamówienia nr 95/11/08. Dokonano sprawdzenia firmy (...) poprzez stronę internetową. Na zamówieniu widniał podpis, imię i nazwisko A. Z. (2) oraz pieczątka o treści Wiceprezes R. W.. Dane tej osoby znajdowały się także na stronie internetowej firmy (...) S.A. W dniu 21 listopada 2008r. J. K. (2) otrzymał z adresu e mail (...) dane kierowcy upoważnionego do odbioru towaru tj. M. S. (6), nr rej. samochodu (...). Kierowca dzwonił z zapytaniem, gdzie ma przyjechać po odbiór blachy. J. K. (2) skierował go pod adres ul. (...) w C.. Załadunek blachy nastąpił dnia 21 listopada 2008r. Kierowca pokwitował odbiór na dokumencie WZ oraz otrzymał fakturę Vat nr (...) z dnia 21 listopada 2008r. Około 24 listopada 2008r. mężczyzna podający się za A. Z. (2) zadzwonił ponownie na nr stacjonarny i zamówił kolejną partię blachy o wadze 25 ton, w tym samym dniu przysłał faksem zamówienie nr (...). Towar tak jak poprzednio miała odebrać firma (...). Dane kierowcy i samochodu podała telefonicznie kobieta, która przedstawiła się tylko jako pracownica firmy (...). Kierowcą miał być tym razem K. J. dowód osobisty (...), samochód o nr rej. (...) z naczepą PO (...). Podobnie jak przy pierwszej transakcji J. K. (2) był obecny przy załadunku blachy, którego dokonano 25 listopada 2008r. w C. przy ul. (...). Kierowca firmy (...) pokwitował odbiór blachy oraz otrzymał fakturę Vat nr (...). W dniu 27 listopada 2008r. mężczyzna podający się za A. Z. (2) ponownie złożył zamówienie nr (...)na 48 ton blachy. J. K. (2) jednak odmówił wydania towaru i wystąpił do (...) BANKU (...) o przyznanie linii kredytowej w wysokości 150 tys. zł, w tym czasie wysłał też atesty na sprzedaną blachę. Blacha pochodziła z huty (...) z Rosji i nie miała specjalnych oznaczeń. Po wysłaniu atestów, do J. K. (2) zadzwoniła sekretarka biura zarządu z firmy (...) S.A. i stwierdziła, iż nie wie o co chodzi z atestami, a J. K. (2) najprawdopodobniej padł ofiarą oszustów podszywających się pod firmę (...) S.A. w sprawie, których policja z G. prowadzi już postępowanie. Wobec powyższego, J. K. (2) skontaktował się z policją w G., co potwierdziło, że został oszukany. Gdy telefonicznie skontaktował się z firmą (...) ustalił, że miała ona dwa zlecenia od A. Z. (2) w to samo miejsce na ul. (...) w P.. Od dnia 5 grudnia 2008r. mężczyzna podający się wcześniej za A. Z. (2) nie odbierał już żadnego z trzech podanych numerów telefonów. Ostatni raz kontaktował się ok.1-2 grudnia 2008r. dzwoniąc na nr (...), kiedy to chciał przekonać do wysłania kolejnej partii blachy.

(...) Sp.z.o.o. w C. zrealizował zamówienie w postaci blach stalowych o łącznej wartości 145.582,23zł. sprzedanych na podstawie faktur Vat nr (...)/2008z dnia 21 listopada 2008r. na kwotę 70.737,67zł i Vat nr (...) z dnia 25 listopada 2008r. na kwotę 74.844,56zł.

M. S. (6) prowadził własną firmę (...) z siedzibą w miejscu zamieszkania ul. (...) C.. Dnia 21 listopada 2008r. zadzwoniono do niego z firmy (...) w C. ul. (...). Poinformowano, że jest załadunek na ul. (...) z firmy (...), a adres pod który trzeba dostarczyć towar zostanie podany później. Na miejscu był przedstawiciel firmy (...) i dźwigowy. Na samochód M. S. (6) nr rej. (...) (ciągnik siodłowy o nr rej. (...)) została załadowana blacha o ilości 24 ton. Otrzymał dokumenty tj. fakturę i dokument Wz, na którym pokwitował odbiór. W czasie drogi z towarem, zadzwonił mężczyzna w wieku ok. 40-50 lat i kazał kierować się na ul. (...) do firmy (...). Na miejscu miał czekać mężczyzna, który wszystko załatwi. Na placu czekał już inny ciągnik z naczepą o nr rej. (...), kierowca tego ciągnika przyjechał do P. z S.. Był on w wieku około 40 lat, średniej budowie ciała, wzrostu ok. 170 cm. M. S. (6) rozmawiał najpierw ze starszym, później młodszym mężczyzną z firmy (...), przekazał fakturę z firmy (...) i dokument Wz, który później zabrał aby przekazać go w firmie (...) w C.. Młodszy mężczyzna przekazał pieniądze za transport w kwocie 850 zł. Pieniądze za transport zostały dostarczone przez mężczyznę, który przyjechał do firmy (...) taksówką. Był to oskarżony G. D. (1). D. R. (2) wraz z ojcem J. R. (4) i bratem A. R. (1) prowadził działalność gospodarczą o nazwie (...) z siedzibą w P. przy ul.(...). Zajmował się wypożyczeniem dźwigów i samochodów ciężarowych. Firma posiadała plac parkingowy, halę warsztatową oraz własną stronę internetową www.dźwigamy. pl (...) listopada 2008r. do D. R. (2) zadzwonił mężczyzna w sprawie przeładunku towaru z jednego samochodu ciężarowego na drugi. Ustalono miejsce usługi. Dnia, prawdopodobnie, 20 listopada 2008r. mężczyzna ponownie kontaktował się telefonicznie, ale już z bratem A. R. (1) na jego nr 604-22-15-89. Datę przeładunku uzgodniono na 21 listopada 2008 r. około godz. 13.00. Do firmy przyjechał ciągnik siodłowy z naczepą nr rej. (...), była ona załadowana jakimiś materiałami stalowymi. Wyroby zostały przeładowane na naczepę nr rej. (...). Płatność za usługę miała nastąpić przed przeładunkiem. Około godz. 12.00 do firmy przyjechał mężczyzna, który zamawiał przeładunek i zapłacił gotówką 800 zł oraz prosił, żeby w jego imieniu rozliczyć się z kierowcą samochodu z naczepą, zostawił ok.750-780 zł. Mężczyzna przyjechał taksówką i tą samą taksówką odjechał. Bardzo mu się spieszyło, nie przedstawił się, a po fakturę miał przyjechać następnego dnia. Mężczyzna więcej nie pojawił się w firmie. Mężczyzną tym był oskarżony G. D. (1), natomiast firma (...) nie poniosła strat ponieważ za usługę zapłacono gotówką.

K. J. był zatrudniony w firmie (...), REGON (...), NIP (...) jako kierowca TIR-a, jeżdżąc ciągnikiem o nr rej. (...) z różnymi naczepami. W listopadzie 2008r. kierowca udał się do C. na ul. (...) podanym ciągnikiem siodłowym z naczepą nr rej. (...) na polecenie spedytorki firmy (...). K. J. w firmie przy ul. (...) o nazwie (...) załadował 25 ton stali. Na miejscu był inny samochód, z którego przeładowywano blachy. Przeładunku dokonano w obecności operatora dźwigu i prawdopodobnie właściciela firmy z C.. Otrzymał dokument Wz, który był wystawiony na firmę (...) w G., jednak nie tam miał się udać kierowca z towarem. Na miejscu właściciel firmy z C., wiek ok. 50 lat, dobrze zbudowany, ciemne włosy, ok. 185 cm wzrostu, ubrany schludnie zadzwonił do kogoś. Dowiedział się, że towar ma zostać dowieziony do P. na ul. (...). K. J. nie mógł znaleźć adresu, wiadukt był zamknięty, dlatego czekał na stacji benzynowej. Wtedy zadzwonił do niego mężczyzna, który podał adres rozładunku, jednak nie pomógł on w odnalezieniu drogi. Po chwili do J. zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że jest z P. i podała adres, u niej także rozładowywano towar. Towar rozładowano na placu najprawdopodobniej na ul. (...). Kierowca wyjechał z tego miejsca ok. godz. 11.00 i nie otrzymał żadnych pieniędzy. Na placu był dźwig. Kobieta z P. miała około 25 lat oraz miała ciemne, czarne włosy. Ta kobieta przesłała faksem dokument Wz, następnie przyszło potwierdzenie faksem dokumentu Wz z pieczątką firmy (...). K. J. oddał ten dokument jako dowód do firmy (...).

J. K. (3) prowadził własną działalność gospodarczą (...) z siedzibą w M. przy ul. (...). Firma zajmowała się transportem krajowym i międzynarodowym. J. K. (4) był właścicielem naczepy nr rej. (...). Dnia 21 listopada 2008r. naczepa ta była wykorzystana do realizacji zlecenia transportowego w postaci przewiezienia blachy w ilości 24 ton z miejsca załadunku w P. ul. (...) do miejsca rozładunku w S. przy ul. (...). Zlecenie zostało złożone dnia 20 listopada 2008r. przez firmę (...) Sp. z.o.o. przy ul. (...) w Ł.. Kierowcą był pracownik (...) I. M. (1) nr tel. (...), który udał się samochodem marki V. o nr rej. (...) wraz z naczepą (...). Przy ul (...) w P. mieściła się siedziba firmy (...), kierowca przybył tam ok. godz. 13.00. Następnie do kierowcy podszedł jakiś mężczyzna, który również się nie przedstawił, stwierdził tylko, że zapłaci za wykonanie usługi transportowej oraz, żeby I. M. (2) dał mu fakturę VAT. Zapłacił gotówką w wysokości 750 zł i podpisał fakturę VAT wystawioną z firmy (...), przekazał również, że za około 30 minut samochód z blachą będzie na miejscu. Mężczyzna ten poszedł jeszcze do firmy (...), gdzie zamówił dźwig i zostawił pieniądze dla kierowcy, który przywiezie blachę. Około 14.30 przyjechał samochód marki R. (...) (kabina koloru błękitnego) z blachą. Kierowca R. powiedział, że jedzie z C., co zadziwiło I. M. (1) ponieważ kierowca mógł od razu przewieźć blachę do S.. Kierowca R. także był zdziwiony, jednak dostał on zlecenie, aby przewieźć towar do P.. Po przeładunku udał się na ul. (...) w S., po drodze otrzymał dwa telefony. W pierwszym z nich dzwonił mężczyzna, który za pierwszym razem dzwonił w P., pytał się gdzie jest I. M. (1) i za ile będzie na miejscu ponieważ tam ktoś pokieruje, gdzie podjechać z towarem. Na miejscu podszedł jakiś nieznany mężczyzna, który polecił, żeby jechać za nim. Kierowca podjechał na plac na tyłach hurtowni. Na placu znajdował się dźwig. Rozładunek zakończył się pomiędzy 19.00 a 20.00.

/Dowód: zeznania J. K. (2) (k.231-234), zamówienie (k.237, 241, 246), wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP (k.238), faktura (k.239, 243, 244), rachunek (k.240, 245), upoważnienie (k.242), wniosek o ustalenie limitu kredytowego (k.247-248), ubezpieczenie (k. 249), zeznania D. R. (2) (k.258-259), zeznania A. S. (4) (k.260-262), zeznania M. S. (6) (k.263-264), zeznania K. J. (k.269-271), zeznania J. K. (3) (k.273), zlecenie transportu (k.274), faktura (k.275), zeznania I. M. (1) (k.276-277)

Zarzut 21

R. M. (2) był dyrektorem finansowym w firmie (...) z/s w G. ul. (...). Firma była zarejestrowana w Urzędzie Miasta G., jako prowadząca działalność gospodarczą, nr ewidencyjny (...), przez żonę R. D. (2) Ł. zam. G. Al. (...). R. M. (2) posiadał notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (...) oraz zajmowania się prowadzeniem tejże firmy. Firma (...) trudniła się dystrybucją wyrobów stalowych. W dniu 08.09.2008r. około godz. 9:30 – 10:00 na telefon służbowy firmy (...) o numerze (...) zadzwonił mężczyzna przedstawiając się jako A. P. (1) z firmy (...) Spółka z.o.o. w W., który chciał zakupić blachę stalową. D. Ł. zajmowała się sprzedażą stali, więc R. M. (2) przekazał jej słuchawkę. W rozmowie z tym mężczyzną, który sądząc po głosie był w wieku około 30 – 40 lat, dowiedział się, że chce od ich firmy kupić blachę grubości 5mm formatu 1500mm na 3000mm, w ilości 24 tony. Mężczyzna rozmawiał bardzo rzeczowo. Widać było, że znał się na tym towarze, znał dobrze parametry stali. Mężczyzna podający się za A. P. (1) pytał o gatunek stali i opłatę czasową. D. Ł. podczas rozmowy odpowiedziała na wszystkie jego pytania i powiedziała, że faksem może przysłać zamówienie. Mężczyzna wtedy podał numer faksu do siebie i podał numer telefonu kontaktowego. Był to numer telefonu komórkowego (...). Ofertę przesłano faxem. W rozmowie telefonicznej ustalono, że ofertę A. P. (1) otrzymał i oświadczył, że zapozna się z ofertą innych firm i wtedy się odezwie. Podczas pierwszej rozmowy mężczyzna podał NIP firmy (...) i powiedział, że jego firma ma gwarancje od firmy (...) Towarzystwo (...) w W.. Następnie w dniu 10.09.2008r. spółka (...) faksem otrzymała zamówienie nr (...) z firmy (...) Spółka z.o.o. w W. ul. (...) na zakup blachy gatunek (...) grubości 5mm w ilości 24 tony. W dniu 10.09.2008r. na numer faksu wskazany na otrzymanym zamówieniu tj. (...) firma (...) wysłała potwierdzenie zamówienia na sprzedaż złomu firmie (...) Spółka z.o.o. z/s w W.. Przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia firma (...) zwróciła się do (...) Towarzystwo (...) w W. o udzielenie limitu kredytowego, zgodnie z umową ubezpieczeniową transakcji firmy (...). Wyżej wymieniona firma ubezpieczeniowa ustaliła limit kredytowy dla firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. w wysokości 200.000 zł.. W związku z udzieleniem kredytu kupieckiego na zakup towaru firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. przez firmę (...) (...) z/s w W. firma (...) nie sprawdzała wiarygodności firmy chcącej kupić stal, poza sprawdzeniem w internecie. W dniu 11.09.2008r. otrzymali faksem w firmie (...) od firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. upoważnienie do odbioru stali wystawione na pana A. S. (5) legitymującego się dowodem osobistym o numerze (...), nr rej. pojazdu (...) (...), z magazynu firmy (...) znajdującego się w G. przy ul. (...). Pracownik firmy (...) I. K. (2) bezpośrednio rozmawiała z mężczyzną zamawiającym stal, a przedstawiającym się jako A. P. (1) z firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. w celu uzgodnienia warunków sprzedaży i odbioru towaru. I. K. (2) w jednej z rozmów ustaliła numer telefonu kierowcy tj. pana A. S. (5) - (...) W dniu 12.09.2008r. K. poinformowała firmę, która ochrania (...) o fakcie, iż w dniu 15.09.2008r. przyjedzie wyżej wymieniony kierowca pojazdem o podanym wyżej numerze rejestracyjnym po odbiór towaru z magazyny firmy mieszczącego się w G. przy ul. (...). Firma ochroniarska na wjazd samochodu na teren portu wydaje przepustkę, która później jest podbijana przez magazyn wydający zamówiony towar. W dniu 15.09.2008r. o godz. 13:00 podstawił się pod załadunek A. S. (5) samochodem o numerze rej. (...). Był to czerwony ciągnik siodłowy z napisami na kabinie (...) z naczepą tzw. podczołgówką. Samochód został załadowany stalą według zamówienia. Następnie A. S. (5) otrzymał drugi egzemplarz dowodu dostawy (...) potwierdzający odbiór stali. Na trzecim egzemplarzu A. S. (5) pokwitował w firmie (...), podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz wpisując numer dowodu osobistego. Na sprzedaż przedmiotowej stali firma (...) wystawiła fakturę VAT o nr (...) dla firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. ul. (...) na kwotę brutto 73.601,14 zł. z terminem płatności do 13.10.2008 r. A. P. (1) w rozmowach telefonicznych z I. K. (2) prosił, aby w/w faktury nie wysyłać pocztą, tylko odbierze ją osobiście, gdyż ma zamiar odwiedzić firmę w celu uzgodnienia dalszej współpracy. W dniu 18.09.2008r. zadzwonił ponownie do firmy (...) informując, że ma zamiar przyjechać do firmy w dniu 19.09.2008r., ale potrzebuje następne auto stali i wysyła na nie zamówienie. Firma (...) otrzymała faksem ponowne zamówienie z dnia 18.09.2008r. nr (...) od firmy (...) Spółka z.o.o. z/s w W. na zakup blachy 5x1500x3000 gatunek (...) w ilości 24 tony. Jednakże otrzymane ponowne zamówienie miało inną formę pisma, inny wymiar, inne logo firmy, tj. oba zamówienia różniły się wielkością trzcionki, tak jakby jedno z nich było skanowane (powiększane, pomniejszane), co wydało się właścicielowi podejrzane. Ponadto na zamówieniu z 10.09.2008r. widniała między innymi pieczątka o treści (...) z nieczytelnym podpisem, a na drugim zamówieniu pieczątka o treści „Prezes Zarządu S. M. (1)” wraz z nieczytelnym podpisem. Ponadto na obu zamówieniach różniły się wielkością trzcionek pieczątki firmowe firmy (...). W związku z tym R. M. (2) sprawdził w internecie, czy firma (...) posiada faks o numerze (...) i ustalił, że na stronie internetowej tejże firmy nie ma tego numeru faksu. Spisał natomiast numer telefonu do sekretariatu firmy i natychmiast zadzwonił pod ten numer rozmawiając z A. W. (3), podającą się za asystenta prezesa zarządu pana M. S. (7) tel. (...); (...); fax (...). Asystentka powiedziała, że aktualnie prezes M. S. (7) jest za granicą, firma zajmuje się dystrybucją papieru i obecnie wszystkie zamówienia przechodzą przez nią. Po przesłaniu na właściwy numer wszystkich dokumentów związanych z zamówioną blachą A. W. (3) poinformowała, że mężczyzna o nazwisku A. P. (1) nie pracuje w firmie (...). Prezes M. S. (7) nie dysponuje pieczątką o treści: „Prezes Zarządu” tylko „Prezes Zarządu A. Polska spółka z.o.o.”. Natomiast J. D. nie jest wiceprezesem spółki (...) tylko wiceprezesem Stowarzyszenia (...) w W.. W związku z tym, że mężczyzna przedstawiający się jako A. P. (1), przedstawiciel firmy (...) zapowiedział, że po odbiór drugiego zamówienia blachy podstawi samochód w dniu 23.09.2008 r. i przyjedzie po odbiór, postanowiono go nie płoszyć. W związku z podejrzeniami oszustwa na szkodę firmy, w celu odzyskania wcześniej odebranej blachy R. M. (2) polecił swojemu pracownikowi przesłać potwierdzenie zamówienia pod numer (...). Odbiór blachy miał nastąpić w dniu 23.09.2008r. A. P. (1) przyjął potwierdzenie zamówienia informując, że w dniu 22.09.2008r. prześle faksem upoważnienie wystawione dla danego kierowcy do odbioru blachy. Mężczyzna podającym się za A. P. (1) był w kontakcie telefonicznym pod numerem (...), wskazanym w obu zamówieniach.

P. S. (2) był zatrudniony na umowę o pracę w firmie (...).K. (...) M. K. (9) z/s w W. ul. (...) w charakterze kierowcy. Firma ta zajmowała się transportem ciężarowym krajowym i międzynarodowym. Zlecenie odbioru 24 ton blachy z firmy (...) z siedzibą w G. w dniu 23 września 2008 r. firma (...).K. (...) otrzymała od firmy (...) w C. ul. (...), NIP (...). O przekazanie danych osobowych kierowcy jak i danych samochodu, który podjedzie po odbiór blachy zwróciła się firma zlecająca przewóz. Firma (...) wskazała miejsce dostarczenia blachy poprzez faks nr zlecenia (...). Firma (...) zobowiązała się do płatności w terminie 45 dni od otrzymania wystawionej faktury przez firmę (...).K. (...) oraz otrzymania kompletu dokumentów CMR. W dniu 22.09.2008r. o godz. 13:53 P. S. (2) otrzymał wiadomość SMS od spedytora C. na telefon służbowy o numerze (...) z jego telefonu o numerze (...) o treści: „ (...) ul. (...) rano załadunek”. Wiadomość tą otrzymał będąc w miejscowości B. pod W., gdzie ładował użytkowany przez siebie (...) nr rej. (...) wraz z naczepą marki (...) nr rej. (...) na zlecenie spedytora C. towarem w postaci „elementy dźwigu”. Towar dostarczył w dniu 23.09.2008r. o godz. 7:00 rano na adres G. ul. (...) do firmy (...) S.A. z/s w W. ul. (...), która to firma zleciła ten transport na teren budowy chyba (...). Jeszcze w dniu 22.09.2008r. P. S. (2) dzwonił na numer telefonu komórkowego spedytora C. (...) lub on dzwonił do kierowcy i pytał w rozmowie do jakiej firmy ma się zgłosić po załadunek, gdyż na terenie (...) w G. jest wiele firm i co ma tam załadować. C. powiedział, że nie wie do jakiej firmy ma się zgłosić po załadunek towaru. W rozmowie C. powiedział, że do portu ma przyjechać do godziny 10-tej oraz, że zadzwoni do kierowcy ktoś z firmy, do której ma podstawić samochód pod załadunek. Powiedział, że towar ten ma być zawieziony do Ł.. Następnie w 23.09.2008r., zadzwoniła do kierowcy kobieta, która powiedziała, że ma podjechać do firmy (...) do G. ul. (...) i wytłumaczyła, jak tam dojechać. Kobieta ta powiedziała też, że ma odebrać 24 tony stali. Po telefonie tej kobiety odebrał telefon w dniu 23.09.2008r. o godz. 9-tej od mężczyzny, który dzwonił z numeru (...). i powiedział, że dla niego kierowca będzie wiózł stal, którą ma przywieźć do Ł.. Kierowca na ulicę (...) w G., do firmy (...) przyjechał około godz. 10:20., gdzie spotkał się z właścicielem spółki (...) i funkcjonariuszami policji. W trakcie przesłuchania na numer telefonu służbowego kierowcy (...) w dniu 23.09.2008r.o godz. 12:26 zadzwonił ten sam mężczyzna z numeru (...) i przedstawił się jako A., nazwiska kierowca nie zrozumiał, ale było krótkie. Mężczyzna ten na pytanie kierowcy, gdzie ma przywieźć stal powiedział mu, że do Ł. na ul. (...). Kierowca powiedział, że ze stalą w Ł. będzie 25.09.2008r. o godz. 10-11-tej. Na tym rozmowa się zakończyła. Ponadto na numer kierowcy podczas przesłuchania zadzwonił jego szef z firmy (...).K. (...) M. K. (9), którego kierowca zapytał, gdzie ma zawieść stal, którą ma załadować w G. na ul. (...) od firmy (...). Szef powiedział, że stal ma zawieźć do Ł. na ul. (...) do firmy (...).

ZAKŁAD (...) znajdował się w Ł. przy ul. (...) Firma reklamowała się na bilbordach i w internecie pod nazwą (...) Dnia 10 września 2008 r do G. zadzwonił mężczyzna o nazwisku F., przedstawiający się jako przedstawiciel firmy (...) z siedzibą w W.. Mężczyzna pytał o dźwigi, wielkość placu oraz o koszt rozładunku, a także czy istnieje możliwość przeładunku stali z jednego samochodu na drugi. K. G. udostępnił cennik usług, jednak zdziwił go fakt, że stal miałaby być przeładowywana na terenie jego firmy w Ł. przy ul.(...). Mężczyzna odparł, że ładunek frachtu powrotnego kończy się w Ł., a stąd odbierze go drugi spedytor, który zawiezie go do miejsca docelowego. Mężczyzna przedstawiający się jako F., zostawił do siebie tel. kontaktowy (...) i powiedział, że przed pierwszym transportem zadzwoni i uprzedzi o jego nadejściu. Po wykonaniu usługi miała zostać wystawiona faktura VAT na firmę (...). K. G. po raz ostatni był w pracy w piątek, od poniedziałku zastępował go A. K. (7), który miał tylko telefoniczny kontakt z szefem pod nr (...). Do firmy wpłynęło zamówienie, którym zajmował się J. K. (5) oraz R. R. (1). Firma wcześniej zamawiała stał wyłącznie od firmy z Ł.. Po kilku dniach F. zdzwonił z informacją, iż za dwie godziny ma przyjechać tir z blachą. Po upływie dwóch godzin na teren firmy przy ul. (...) wjechał tir z blachą zarejestrowany na (...) numerach rejestracyjnych, jednocześnie taksówką podjechał mężczyzna przedstawiający się jako F. i podający się za przedstawiciela firmy (...). Mężczyzna był w wieku ok. 45-47 lat, wzrostu ok. 178-180 cm, szczupłej budowy ciała, włosy średniej długości jasny blond, ubrany był w ciemną sportową kurtkę, dżinsy. Sprawiał wrażenie osoby inteligentnej i opanowanej. Mężczyzna ten wszedł do biura, gdzie zapłacił 450 zł zaliczki za wykonywaną usługę, nie chciał żadnego pokwitowania natomiast prosił o wystawienie faktury docelowej za usługę rozładunku. Po wpłaceniu zaliczki mężczyzna ten odjechał taksówką, która na niego czekała. Mężczyzną tym był oskarżony G. D. (1). Po upływie około dwóch godzin przyjechał do firmy samochód marki M., kierowcą pojazdu był mężczyzna w wieku ok. 50 lat i wzrostu ok. 170cm., który przyjechał po odbiór stali. Ponieważ F. uprzedzał, że ktoś przyjedzie po tę stal, nie zażądano żadnego pisemnego upoważnienia do odbioru stali. Mężczyzna nie pokwitował odbioru stali. Następnego dnia ponownie zadzwonił mężczyzna podający się za F. z informacją, że tego dnia przyjedzie następny transport stali i później również ktoś po nią przyjedzie. Po czterech transportach stali poprosił o przeładunek tworzywa pakowanego w workach 1 tonowych, jednak uprzedził, że odbiór będzie możliwy na podstawie upoważnienia, które wysłał z adresu (...) na adres mailowy firmy. Przysłano upoważnienie przeładunku z samochodu o nr rej. (...) na samochód o nr rej. (...). Tego samego dnia doszło do przeładunku tworzywa. Następnego dnia K. G. zadzwonił pod nr (...) do mężczyzny, który przedstawił się jako F. z prośbą o rozliczenie zasługi. W rzeczywistości, jak już wskazano powyżej, mężczyzną podającym się za F. był oskarżony G. D. (1). Dnia 19 września oskarżony przyjechał do firmy i podał dane firmy (...), na którą miała być wystawiona faktura. Wystawiono fakturę nr (...) za usługi (...) na kwotę 1769 zł. F. zapłacił za usługę gotówką. W okresie 12-15 września 2008r. do firmy przyjeżdżały ciągniki siodłowe załadowane blachą oraz polietylenem. Szef firmy (...) polecił rozładować towar i pozostawić go na placu. Następnego dnia po ten towar miały przyjechać TIRy. Pracownicy nie byli poinformowani kto przywiózł ten towar i od kogo, a także dla kogo ma być. Towar rozpakował i zapakował wózkiem widłowym R. R. (1). Z mężczyznami kontaktował się mężczyzna, który przedstawiał się jako F., dzwonił on z nr tel. (...). Od pierwszego transportu odbyły się 3-4 transporty blachy oraz 2 transporty z polietylenem. Towar był zawsze odbierany przez tira marki R. lub (...) koloru szarego. W okresie 12-15 września praktycznie codziennie odbywały się jakieś transporty z blachą lub polietylenem. A. K. (7) nie trzymał żadnych dokumentów oprócz jednego razu, gdy chodziło o polietylen, którego pokwitował odbiór. A. K. (7) nie wiedział kto zamawiał te tiry, kto płacił za towar i komu był on zawożony. Tylko jeden raz do firmy przyszedł jakiś mężczyzna, który zostawił pieniądze i kazał je przekazać kierowcy. Dnia 23 września 2008r. G. D. (1) podając się za F. zadzwonił do firmy z zapytaniem czy jest możliwość wznowić współpracę. Następnego dnia przyjechał umówiony transport tworzywa, a za nim funkcjonariusze Policji, którzy zrobili przeszukanie w firmie i zakazali pracownikom rozładunku jakiegokolwiek towaru, którego przeładunek zleciła firma (...). Od tego momentu K. G. nie miał żadnego kontaktu z G. D. (1), a podającym się za F..

M. K. (10) kierowca w firmie (...) z siedzibą w D. ul. (...), w dniu 17 września 2008r. otrzymał telefonicznie zlecenie od szefa, aby zabrać spod adresu ul. (...) w Ł. towar w postaci blachy. Na miejscu czekały zapakowane w paczki arkusze blachy, było ich około czternastu. Kierowca udał się do biura firmy, gdzie spotkał mężczyznę, który pytał go, czy przyjechał po odbiór blachy. Był to mężczyzna w wieku ok. 45-50 lat, wzrostu ok. 170 cm, szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze ciemny blond. Następnie kierowca podstawił swój samochód pod załadunek, którego dokonywał osobiście mężczyzna, z którym świadek rozmawiał w biurze. M. K. (10) nie dostał żadnych dokumentów dotyczących blachy. W trakcie załadunku zadzwonił szef G. C., który poinformował kierowcę, że za około godzinę zadzwoni osoba, która zlecała kurs i powie gdzie dokładnie ma być rozładowana blacha. Po godzinie do kierowcy z nr tel. (...) zadzwonił mężczyzna, który zlecił, aby towar zawieźć do Tuszyna, gdzie znajduje się tartak i skup palet przy głównej trasie. Tam K. K. (11) tj. w miejscowości T. przy ul. (...) i pod wskazanym adresem prowadził działalności gospodarczą handlem drewnem oraz z wynajmu pomieszczenia gospodarczego na terenie firmy przy ul. (...). Do K. K. (11) na nr tel. (...) z nr tel. (...) zadzwonił mężczyzna, który był zainteresowany wynajęciem terenu firmy w celu dokonania kilku przeładunków towaru z jednego samochodu na drugi. K. K. (11) miał pomagać w tym przeładunku przeładowując towar swoim wózkiem widłowym. Za przeładunek miał otrzymać 200 zł, jednak wszystko wskazywało na dalszą współpracę. Przed pierwszym rozładunkiem mężczyzna, który telefonował do K. K. (11) przyjechał do firmy. Oświadczył on, iż chce dokonać kilku przeładunków na terenie firmy oraz oświadczył, iż w późniejszym czasie będzie chciał wynająć teren firmy na dłuższy okres. W ramach zaliczki na benzynę otrzymał 200 zł. Nie spisano żadnej umowy. Mężczyzna, który przyjechał do firmy był w wieku ok. 40-50 lat, był dobrze ubrany, sprawiał wrażenie człowieka zamożnego. Po kilku dniach mężczyzna ten zadzwonił z informacją, iż za kilka godzin przyjedzie samochód ciężarowy wraz z ładunkiem blachy oraz pusty samochód, na który miała być przeładowana blacha. Na teren firmy wjechał samochód marki R. (...) oraz samochód marki J.. Po przeładowaniu blachy w ilości ok. 20 ton samochody oddaliły się z terenu firmy w kierunku P.. Takich przeładunków było kilka około 5-6. Przeładowywano arkusze blachy oraz granulat. Towar zawsze był przywożony samochodem marki R. (...), przez tego samego kierowcę, natomiast odbierany był tym samym pojazdem marki J., jednakże kierowcy jego byli różni. Po wszystkich rozładunkach telefon mężczyzny składającego zlecenie na przeładunki był już nieaktywny. K. K. (11) otrzymał jedynie 200 zł jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Rozliczenie za przedmiotowe usługi miały nastąpić przy podpisaniu umowy najmu terenu firmy pana K. K. (11). Tego samego dnia tj. 17 września M. K. (10) dostarczył blachę pod wskazany adres. Jeden z pracowników tartaku rozładował blachę na plac przed budynkiem firmy, jednak nie chciał on pokwitować jej odbioru, twierdził, że mężczyzna, który zlecił mu rozładunek wynajmuje od niego ten plac. Kierowca zadzwonił do swojego szefa G. C. z zapytaniem co ma dalej robić, ten kazał mu zostać w Ł. ponieważ dnia 18 września 2008r. miał on ponownie podjechać pod ten sam adres w Ł. na ul. (...). Dnia 18 września 2008r. kierowca przyjechał pod wskazany adres, jednak w biurze nie zastał właściciela firmy (...). W biurze był pracownik firmy przebrany w strój roboczy i to on zaczął załadowywać blachę na samochód. Pod koniec załadunku do kierowcy z nr tel. (...) zadzwonił ten sam mężczyzna co dnia poprzedniego i pytał, czy jest już załadowany. Potem powiedział, że ma on zawieźć blachę do Tuszyna, ponownie w to samo miejsce do tartaku i skupu palet. Na miejscu nie było już blachy, którą M. K. (10) przywiózł dnia poprzedniego. Tak samo jak dnia poprzedniego pracownik tartaku rozładował blachę, jednak nie pokwitował jej odbioru. Do kierowcy ponownie zadzwonił mężczyzną, który kazał mu znowu jechać do Ł. na ul. (...) i tam załadować ładunek w postaci granulatu. Ok. godz. 17.00 kierowca był w Ł. na terenie firmy (...), na miejscu czekały 24 sztuki palet z granulatem. Granulat został załadowany przez innego pracownika firmy (...) niż poprzednio. Podczas załadunku do M. K. (10) zadzwonił z nr tel. (...) mężczyzna co poprzednio i polecił zawieźć towar ponownie do tartaku w Tuszynie. Podobnie jak poprzednio świadek nie otrzymał pokwitowania, a na miejscu w tartaku nie było już towaru z poprzedniego transportu. M. K. (10) dostał telefoniczne zlecenie od szefa G. C. na przewóz pralki i lodówki z firmy (...) z C.. Ładunek z C. świadek rozładował dnia 22 września 2008r. o godz. 12.00. Po tym rozładunku kierowca udał się do Ł. na ul. (...) na polecenie szefa, gdzie miał nastąpić załadunek blachy. Blacha miała być dostarczona do tartaku w Tuszynie. Około godz. 18.00 M. K. (10) był już w tartaku w Tuszynie, wtedy zadzwonił jego szef G. C. i powiedział, że w żadnym wypadku ma nie wydawać towaru dopóki nie będzie zapłacone. Właściciel tartaku zadzwonił do osoby zlecającej kurs i poinformował ją o tym, iż towar nie zostanie wydany. Na miejsce przyjechał taksówką mężczyzna, który wsiadł do kabiny samochodu M. K. (10) i nie przedstawiając się dał mu gotówkę w kwocie 3.000 zł. za dotychczasowe kursy. Mężczyzna był w wieku ok. 50 lat, wzrostu ok. 170 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, szpakowate, lekkie zakola, schludnie ubrany. Był to oskarżony G. D. (1). Dnia 19 września 2008r. ok. godz. 7.30 właściciel tartaku dokonał rozładunku granulatu, w tym czasie kierowca otrzymał telefon, iż ma się udać po załadunek do Ł. na ul. (...). Na miejscu czekały paczki z arkuszami blachy opisane markerem jako „Ukraina”. Po dostarczeniu towaru kierowca otrzymał od właściciela tartaku 1000 zł za odbyty kurs i przeładował on blachę bezpośrednio z samochodu na samochód marki J.. Po załadunku towaru kierowca udał się do Ł., gdzie zaparkował samochód i spędził w nim noc z dnia 22 na 23 września 2008r. Rano zadzwonił zleceniodawca, który kazał mu się udać pod firmę (...) ul. (...) Ł.. Na miejscy były 24 palety z granulatem podpisane jak poprzednio (...). Po przywiezieniu towaru do Tuszyna właściciel tartaku od razu zapłacił za wykonany kurs, twierdził, że zleceniodawca przekazał mu te pieniądze. W tartaku nie było już wcześniej rozładowanej blachy. Tego dnia kierowca wrócił do Ł. i zaparkował pojazd na ul. (...) i nie odjeżdżał już nigdzie samochodem z tego miejsca. Dnia 24 września na polecenie szefa G. C. miał ponownie i podstawić samochód pod załadunek na ul. (...) w Ł.. Tego samego dnia do kierowcy zadzwonił zleceniodawca, iż ma poczekać do godz. 18.00, gdyż są opóźnienia odnośne z dostawą towaru.

Dowód: zeznania R. M. (2) (k.3526-3528), zamówienia, faktura i upoważnienie (k.3530-3536, 3540 - 3542), wzór pieczątek (k. 3546), zeznania D. Ł. (k. 3547-3550; 3575-3577), protokół zatrzymania rzeczy (k.3551-3553), zeznania I. K. (2) (k. 3555-3557; 3580-3582), protokół oględzin (k. 3578 – 3579, 3583-3584), upoważnienie (k. 3585; 3587), mail (k. 3586), zeznania P. S. (2) (k. 3559-3561), protokół oględzin (k. 3562-3564), protokół przeszukania (k. 3588 – 3592), zeznania A. K. (7) (k.3593-3596), zeznania R. R. (1) (k.3597-3599), dokument CMR (k. 3602), faktura (k. 3603), zeznania M. K. (10) (k. 3604-3609), protokół oględzin (k. 3610-3611), notatka urzędowa (k. 3612-3613; 3617; 3618-3619),zlecenie (k. 3614), dokument WZ (k.3615), pieczęć (k. 3616), telefonogram (k. 3620-3623), raport transmisji (k. 3624-3626), pismo (k. 3627), zeznania K. M. (2) (k. 3633-3636), zeznania K. G. (k. 3734 – 3737), faktury i upoważnienia (k. 3738 – 3741), zeznania A. S. (5) (k. 3742 – 3743), zlecenie (k.3744), zeznania K. K. (11) (k. 3856-3858), protokół przeszukania (k. 3853 – 3854), faktura (k. 3906), dokumentacja (k. 3911 – 3913), zeznania C. H. (k. 3997-3998), kserokopia dowodu (k. 3999), zlecenie transportowe (k. 4000-4001), zeznania M. K. (9) (k. 4002-4003), ksero dowodu osobistego (k. 4004), zeznania R. G. (1) (k. 4006-4008), upoważnienie (k. 4009), zlecenie (k. 4010; 4011-4012; 4013; 4014), zeznania M. G. (2) (k. 3928-3929), zeznania G. C.(k. 4055-4057; 40614062), zlecenie (k. 4058; 4059-4060), protokół zatrzymania rzeczy (k. 4015 – 4020), opinia biegłego z zakresu badania dokumentów (k. 15601 – 15613).

Zarzut 22

K. M. (2) zatrudniony w firmie PHU (...) w G. przy ul. (...), w zakresie swoich obowiązków miał prowadzenie działalności handlowej i weryfikacji odbiorców firmy. W dniu 9 września 2008r. telefonicznie do firmy (...) zgłosił się mężczyzna przedstawiający się jako M. T. (1), przedstawiciel firmy (...) i był on zainteresowany kupnem blachy. Podał do siebie nr tel. (...) oraz faks (...). Pracownica M. O. (1) zgłosiła zamówienie K. M. (2) w celu zweryfikowania firmy. K. M. (2) sprawdził firmę w firmie ubezpieczeniowej (...), która udzieliła kredytu kupieckiego z dniem 15 września 2008r. na kwotę 400.000 zł wraz z pełnymi danymi spółki (...): nr NIP (...), KRS (...), nr tel. (...), nr faks (...) (...). W dniu 10 września 2008r. firma (...) wysłała ofertę dotyczącą zakupu blachy do firmy (...). M. O. (1) wysłała pisemną ofertę sprzedaży na nr faksu (...) wskazany przez K. M. (2). Wtedy stwierdziła, iż jest to inny numer niż podał jej M. T. (1). W związku z tym K. M. (2) polecił też wysłać ofertę na numer wskazany przez M. T. (1). Dnia 12 września na nr faksu firmowego (...) otrzymano pisemne zamówienie nr (...) z dnia 12 września 2008r. na zakup 24 ton blachy z dostawą blachy do Ł. na ul. (...). Zamówienie zawierało logo i pieczątkę firmy (...) oraz pieczątkę vice prezesa J. D. i podpis M. T. (1). Na zamówieniu znajdował się nr tel. (...) oraz nr faksu (...). Po otrzymaniu limitu kredytowego dla firmy (...), firma (...) zamówiła blachę od dostawcy firmy (...) w B.. Zgodnie z zamówieniem nr (...) firma (...) sprzedała firmie (...) blachę w ilości 23,855 ton blachy 5x1500x300 oraz 23,98 ton blachy 6x1500x3000 wystawiając fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2008r. na łączną kwotę 152899,79 zł z terminem płatności 16 października 2008r. Kierowcy J. S. (5), który dostarczał blachę, jak i kierowcy R. B., dokument WZ pokwitował mężczyzna przybijający pieczątkę firmy (...), jego podpis był nieczytelny. Blachę z dnia 16 września 2008r. odebrano wcześniej z firmy (...) w O. samochodami z firmy (...).(...). Kierowcami byli: pan J. S. (5) dowód osobisty ALG (...) samochodem o nr rej. (...) oraz R. B. dowód osobisty (...) samochodem ciężarowym nr rej. (...). W dniu 19 września 2008r. wpłynęło zamówienie nr 48/09/08 z dnia 19 września 2008 r. na zakup 24 ton blachy, zawierające logo i pieczątkę firmy (...) oraz podpisy M. T. (1) i J. D.. M. T. (1) podał imię i nazwisko K. G. oraz nr tel. (...), pod który należało się kontaktować w celu dostarczenia blachy oraz potwierdzenia jej odbioru. Transport tej blachy także został zlecony firmie (...).(...), która zleciła transport innej firmie. Kierowcą dostarczającym blachę był Ł. G. dowód osobisty (...), samochodem ciężarowym nr rej. (...) odbiór blachy pokwitował mu pan A. K. (7) zapisując „potwierdzam odbiór blachy”. Sprzedaż blachy firmie (...) nastąpiła 19 września 2008r. na podstawie faktury VAT nr (...) na kwotę 76537,80 zł z terminem płatności 19 października 2008r. Faktury za sprzedaż nie były wysłane pocztą, gdyż M. T. (1) w rozmowie z M. O. (1) stwierdził, iż odbierze je osobiście. M. T. (1) zwlekał z przyjazdem dlatego M. O. (1) wysłała listem poleconym faktury do siedziby firmy (...) na adres ul. (...) W.. Dnia 2 października przedstawiciel firmy (...) skontaktował się z M. O. (1) z informacją, iż firma ta nie zakupywała żadnej blachy od firmy (...), a ta najpewniej padła ofiarą oszustwa. Mężczyzna powiedział, że ktoś podszywa się pod spółkę (...), i że to nie jest pierwsza taka sprawa. K. M. (2) zadzwonił pod nr tel. (...), który widniał na pieczątce firmy ZAKŁAD (...) w Ł. ul. (...). Telefon odebrał A. K. (7), który potwierdził, że odebrał on jedną dostawę blachy, natomiast drugą odebrał F.. Telefon M. T. (1) milczał od dnia 26 września 2008r. Zostały wystawione następujące faktury: faktura VAT nr (...) z dnia 16 września 2008r. na kwotę 152.899,79zł oraz faktura VAT nr (...) z dnia 19 września 2008r. na kwotę 76.537,80 zł dotyczące sprzedaży blachy.

Dowód: zeznania K. M. (2) (k. 3633-3636), zeznania M. O. (1) (k. 3681-3685), zamówienia i faktury (k. 3639 – 3674), protokół zatrzymania (k. 3675 – 3677), dowody wydania (k. 3678 – 3680), zaświadczenie, wniosek o NIP i sprawozdanie (k. 3687 – 3719), zeznania Ł. G. (k.3918-3919), zeznania J. S. (5) (k. 4030-4031), wezwanie (k. 4032; 4033; 4034), zeznania R. B. (k. 3936; 4138-4139), pismo (k. 3937), tablica podglądowa nr 1 (k. 4140), opinia biegłego z zakresu badania dokumentów (k. 15601 – 15613).

Zarzut 23

I. P. była pracownikiem firmy (...). Pracowała na stanowisku menagera do spraw finansowych. Do jej obowiązków należało m.in. ubezpieczenie sprzedaży z odroczonym terminem płatności. We wrześniu 2008r. do firmy zadzwonił pracownik firmy (...) zainteresowany kupnem blachy. Firma (...) nie była wcześniej klientem firmy (...). Mężczyzna przedstawił się jako M. K. (11) i wypytywał się także o pochodzenie, cenę i atesty towarów. Ponieważ był to nowy klient został pouczony, iż musi doręczyć dokumenty rejestrowe i finansowe firmy. W momencie kiedy osoba nie dostarczy takich dokumentów transakcja odbywa się, ale klient płaci gotówką. Podczas rozmowy M. K. (11) zapytał kto jest ubezpieczycielem, kiedy pracownica odpowiedziała mu, że jest nim firma (...), M. K. (11) bardzo się ucieszył, gdyż twierdził, iż firma (...) jest znana temu ubezpieczycielowi, a więc nie będzie problemu z limitem. Dokumenty rejestrowe zostały dostarczone drogą mailową, a zamówienia i potwierdzenia odbioru zostały przesłane mailem i faksem – nr faks (...) i mail (...) pl. (...) zamówienia zostało wysłane faksem do firmy (...) na nr podany w zamówieniu (...). W dniu 25 września 2008r. firma (...) uzyskała limit kupiecki 400 000zł. Po uzyskaniu limitu klient przysyła zamówienie i jeśli odbiera towar własnym transportem kierowca, który przyjedzie na miejsce musi mieć przy sobie upoważnienie do odbioru towaru. Dnia 26 września 2008r. towar z pierwszego zamówienia w postaci 48750 kg cienkiej blachy o wartości 136 899,25 zł faktura nr (...) został odebrany z miejscowości R. przez upoważnionych do tego kierowców tj. J. P. (2) dowód osobisty (...), który przyjechał samochodem o nr rej. (...) i M. G. (1) dowód osobisty (...) kierującego samochodem o nr rej. (...). J. P. (2) prowadził własną działalność PHU (...)- transport, gdzie samochodem dostawczym marki O. (...) nr. rej. (...) świadczył usługi transportowe. J. P. (2) pracował także jako kierowca w firmie (...) z siedzibą w G. przy ul. (...). Ciągnik siodłowy marki S. nr rej. (...) należał do firmy (...). Macierzystą firmą spedycyjną była firma (...) z siedzibą w P. przy O.. C. 77/10 i to właśnie spedytorka tej firmy (...), zleciła transport blachy. Załadunek 24 ton blachy w firmie (...) zlecił J. P. (2) jego szef P. lub A. R. (2). Dostarczył ten towar do B. koło P. na ul. (...). Po załadunku blachy w R. J. P. (2) zadzwonił ze swojego telefonu nr (...) do spedytora firmy (...) z zapytaniem, gdzie ma zostać rozładowany towar. S. podała adres w B.. Po rozładunku potwierdzono odbiór towaru na kopii dokumentu WZ i liście przewozowym. Rozliczenie miało nastąpić między firmą pana A. R. (2) a spedycją.

Z kolei M. G. (1) był zatrudniony w firmie (...). W dniu 26 września 2008r. otrzymano zlecenie, potwierdzone później faksem z firmy (...) z siedzibą w W. ul. (...) na przewóz blachy. Na zleceniu widniał niewyraźny podpis z wydrukowanym nazwiskiem M. K. (11) oraz pieczątka firmowa o treści (...) Sp.z.o.o. ul. (...), (...)-(...) W.. W sprawie przewozu blachy kilkakrotnie dzwonił mężczyzna przedstawiający się jako M. K. (11). W. S. dzwonił na nr podany w faksie (...). Po dokonaniu przedpłaty w wysokości 800 zł transport został zrealizowany przez kierowcę. Pozostała część wpłaty w kwocie 2616zł wpłynęła na konto w dniu 30 września 2008r. po wykonaniu usługi transportowej. Na wydruku z banku jako zleceniodawca widniał M. F. zam. K. ul. (...), natomiast zleceniodawcą usługi z firmy (...) był M. K. (11). Początkowo blacha miała być odebrana z firmy (...) ze S. i przewieziona do B. ul. (...). Po około godzinie telefonicznie zostało zmienione miejsce załadunku, blacha miała być odebrana z R.. Zlecenie zostało przesłane faksem przez M. K. (11) tel. (...) z firmy (...). W dniu 26 września 2008r. samochodem ciężarowym marki M. nr rej. (...) M. G. (1) udał się do R., gdzie zgłosił się do magazynu po odbiór blachy. Załadowano samochód 235000 kg blachy. Otrzymał dokument WZ podpisany przez osobę wydającą blachę. Z towarem udał się do B., gdzie na terenie firmy (...) został rozładowany samochód przez pracowników tej firmy. Po wykonaniu usługi na konto bankowe nr (...) firmy (...) wpłynęły pieniądze w kwocie 3416zł na konto. Jako zleceniodawca figurował M. F.. W. S. wystawił fakturę na firmę (...), przesłał ją faksem na nr 022-21-11-945 i pocztą na adres W. ul. (...). Wysłana pocztą faktura wróciła do firmy.

Drugie zamówienie wpłynęło dnia 29 września 2008r. na 72 tony blachy (48 ton blacha o grubości 5x1250x2500, 24 tony blacha o grubości 6x1250x2500), faktura nr (...) o wartości 143 565,03zł i faktura nr (...) o wartości 70 958,25zł. Po odbiorze towaru następnego dnia wysłano faktury do firmy (...) celem uregulowania należności. W momencie gdy do firmy (...) doszły faktury, do pani A. M. (4) zadzwonił radca prawny firmy (...) z informacją, iż firma (...) jest kolejną oszukaną firmą ponieważ ktoś wszedł w posiadanie dokumentów firmy (...) i podszywa się pod nią.

W dniu 29 września 2008r. M. G. (1) ponownie wybrał się do R., na samochód załadowano blachę w ilości 25200 kg, inna osoba niż w dniu 26 września 2008r. podpisała dokument WZ. Kierowca udał się do B., gdzie rozładowano blachę. Następnie wrócił do R. i załadował blachę o wadze 24875 kg, otrzymał dokument WZ. Towar rozładowano dnia 30 września 2008 r. Tego też dnia załadowano towar o wadze 24750 kg i rozładowano go w B.. M. G. (1) nie dostarczał blachy pod adres (...) Ł. ul. (...), czy też do ZAKŁADU (...). Za każdym razem po dostarczeniu blachy odbiór kwitował mężczyzna przedstawiający się jako S.- właściciel firmy w B.. Za tę usługę firma (...) przelała pieniądze przelewem na konto firmy, odesłała także fakturę, gdyż stwierdzili, że jest im niepotrzebna.

W tym przypadku kierowca przyjechał do R., gdzie znajduje się jeden z magazynów firmy (...). Następnie celem uregulowania należności wysłano do firmy (...) fakturę. Dnia 10 października 2008r. do firmy przyszło pismo wraz z fakturami od firmy (...), iż nie składali oni żadnego towaru i nie brali towaru, firma (...) stwierdziła, iż ktoś musi się podszywać pod ich firmę. Po otrzymaniu pisma I. P. poinformowała ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Jednak transakcja nie podlegała ubezpieczeniu, ponieważ kupującym nie jest firma (...). Łącznie dokonano zakupu blachy stalowej na kwotę 351.422,53 zł.

Dowód: zawiadomienie o przestępstwie (k. 3790), odpis z KRS (k. 3793 – 3817), wniosek o NIP (k. 3818 – 3819), zaświadczenie (k. 3820 ), dokumentacja handlowa (k. 3821 – 3838), dowód wydania na zewnątrz (k. 3874, 3878 - 3881), zeznania J. P. (2) (k.3921), zeznania A. R. (2) (k. 3922), protokół zatrzymania rzeczy (k. 3923 – 3925), list przewozowy (k. 3926), zeznania M. G. (1) (k. 3932-3933), REGON (k. 3934), zeznania I. P. (k. 3947-3948), zeznania A. M. (4) (k. 3949-3951), zeznania I. M. (3) (k. 3938;4112-4113), odpis KRS (k. 3939-3944), sprawozdanie finansowe (k. 3945), tablica podglądowa nr 1 (k. 4114), wniosek (k. 4116-4117; 4118-4119), zeznania W. S. (k. 4086-4087, 4142 - 4143), zeznania A. B. (3) (k. 4092-4093), zeznania M. S. (7) (k. 4094-4095), informacja ze spółki (...) (k. 3956), zamówienie, upoważnienie i dokumentacja związana z wydaniem towaru (k.3957 – 4100), oświadczenie (k. 3995), zeznania D. B. (1) (k. 4075), pismo (k. 4076), dowód wpłaty (k. 4077), zlecenie (k. 4078), faktura (k. 4079), protokół zatrzymania rzeczy (k. 4080 – 4082, 4088 - 4091), list przewozowy i dokument wydania (k. 4083 – 4084), faktura VAT i zlecenie transportu (k. 4144 – 4145).

Zarzut 24

W dniu 27 września 2008 r. telefonicznie skontaktował się z A. S. (1) mężczyzna, który pytał, czy jest możliwość wynajęcia dźwigu, ale z możliwością przeładowania towaru z ciężarówki na ciężarówkę. S. polecił przesłać zlecenie faxem. Mężczyzna najpierw rzekł, że nie ma problemu, później jednak stwierdził, iż nie ma on faksu. Zlecenie miało zostać przesłane drogą mailową, jednak do tego nie doszło, gdyż mężczyzna twierdził, że nie ma skanera, aby zeskanować to zamówienie bo jest ono wydrukowane na firmowym papierze. Ostatecznie mężczyzna ten powiedział, że zamówienie razem z towarem przywiezie kierowca ciężarówki. Przeładunek został wyznaczony na dzień 29 września 2008r. Mężczyzna, który zlecał przeładunek dzwonił z nr tel. (...). Z nr (...) mężczyzna dzwonił za pierwszym razem, później ten numer został wyłączony, a mężczyzna zaczął dzwonić z nr (...). Samochody z blachą przyjeżdżały z R. z firmy (...). A. S. (1) był w posiadaniu 3 dokumentów WZ. Zapisał sobie nr rej. (...) jednej z ciężarówek. Kierowca podawał się za K. N. (2) i mówił, że jedzie z tą blachą do K.. Posiadał jeszcze 2 dokumenty WZ, ale je gdzieś zapodział. Na dokumentach WZ, które posiada widnieje tj. WZ nr (...) z dnia 26 września 2008r oraz dokumencie WZ nr 3150 z dnia 29 września 2008r. jako kontrahent firma (...) z siedzibą w W. ul. (...). Mężczyzna razem z pieniędzmi miał przyjechać dnia 29 września 2008r. w godz. 15-17. Jednak więcej się nie pojawił. Firma (...) poniosła straty w wysokości 2400 zł netto. Jest to kwota za usługę przeładowania blachy. A. S. (1) stwierdził, że kopia listu przewozowego, którą widzi pierwszy raz, ponieważ w dniu 26 września 2008r. nie podpisywał on żadnego pokwitowania odbioru 7 paczek blachy o ciężarze 24 ton. Pieczątka wygląda tak, jak pieczątka A. S. (1). Na liście przewozowym nie ma podpisu osoby odbierającej. Firma (...) nie posługuje si takimi listami przewozowymi jak mu okazano.

Dowód: zeznania A. S. (1) (k. 4146-4147), protokół zatrzymania rzeczy (k. 4148 – 4150), dowód wydania na zewnątrz (k. 4151 – 4154).

Zarzut 25

W dniu 2 grudnia 2008 r do firmy (...) Sp. z o.o. z/s S., za pośrednictwem faxu, wpłynęło zamówienie na blachę ze spółki (...). T. J. (2) zajmujący się sprzedażą towaru, na skutek treści zamówienia, nabrał podejrzeń. Pracownik podjął czynności sprawdzające i ustalił, że osoba podpisana pod zamówieniem, w rzeczywistości jest vice Prezesem Zarządu. Nawiązał kontakt z zamawiającym, na podany w zamówieniu numer telefonu. W rozmowie z mężczyzną przedstawiającego się jako E. O., T. J. (2) dowiedział się, że spółka (...) zajmuje się sprzedażą części samochodowych, ale blachę potrzebuje na budowę hali. W związku z tym, że był to pierwszy kontakt z firmą (...), poproszono o przesłanie stosownych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółki. Dokumenty przesłano mailem, z adresu, (...) W spółce (...) Sp. z o.o. dokonano sprawdzenia, że w spółce (...) taki adres mailowy nie jest używany. Zamówienie dotyczyło blachy stalowej na kwotę 184.464.00 zł. Z firmy (...) nadesłano też dane kierowców upoważnionych do odbioru zamówionego towaru. Z uwagi na powyżej wskazane podejrzenia i ustalenia oraz fakt, że w podobny sposób została oszukana spółka z okolic C., została zawiadomiona Policja. Towar nie został wydany.

Dowód: zeznania świadka T. J. (2) (k. 5739 – 5741), zamówienia i upoważnienia (k. 5744 – 5750), zaświadczenia i odpis z KRS (k. 5751 – 5769).

Zarzut 26

W dniu 20 listopada 2008 r do firmy (...) z/s W., za pośrednictwem faxu, wpłynęło zamówienie na tworzywo produkowane przez S., w ilości 48 ton. Towar miał być dostarczony do K.. Z adresu mailowego (...) zostały nadesłane niezbędne dokumenty rejestrowe związane z funkcjonowaniem spółki (...). Nawiązano także kontakt telefoniczny z osobą podającą się za przedstawiciela spółki (...). Zamówienie zostało przesłane do realizacji i towar został wysłany z Holandii. Firmę transportową wynajeła Centrala firmy w Holandii. Kierowca nie mógł znaleźć w K., podanego przez A. B. (1) telefonicznie adresu tj. K. ul. (...). Wobec powyższego próbował skontaktować się telefonicznie z A. B. (1). Mężczyzna nie odbierał jednak telefonu. Wobec powyższego skontaktowano się z Centralą firmy (...) w G., gdzie poinformowano pracowników dostawcy, że F. nie składała takiego zamówienia. Polecono kierowcy, aby wrócił z K. z towarem do magazynu w Holandii. Zamówiony towar w łącznej kwocie 16.946.88 EURO tj. 65.548,85 zł miał być dostarczony w dwóch partiach.

Dowód: zeznania świadka P. K. (7) (k. 5811 – 5813), zamówienie i korespondencja oraz odpis KRS (k. 5815 – 5838).

Zarzut 27

W dniu 24 listopada 2008 r. w W., osoba przedstawiająca się jako A. B. (1) przedstawiciel firmy (...) S.A. z/s G., przesyłał faxem na numer i adres firmy (...) z/s W., zamówienie na tworzywo B. R. (...), w kwocie 157.526,40 zł. Po złożonym zamówieniu podjęto czynności mające na celu weryfikację wiarygodności zamawiającego. Po otrzymaniu dokumentacji rejestrowej związanej z działalnością spółki (...) i podjęciu czynności sprawdzających, odmówiono realizacji zamówienia.

Dowód: zeznania świadka M. C. (3) (k. 5852 – 5853), zeznania świadka R. D. (3) (k. 5855 – 5856), zamówienie i korespondencja (k. 5857 – 5859), zaświadczenie i odpis KRS (k. 5860 – 5879).

Zarzut 28

Konsorcjum (...) S.A z siedzibą w W. ul. (...)zajmowała się sprzedażą wyrobów hutniczych (stali). Zgodnie z przyjętą procedurą, aby klient mógł otrzymać towar z odroczonym terminem płatności do 30 dni, musi nastąpić co najmniej dwukrotna współpraca za gotówkę, albo klient może wystąpić z wnioskiem o limit kredytowy. Taki limit udziela zewnętrzna firma (...), która jest jednocześnie ubezpieczycielem takiego kredytu. W dniu 15 lipca 2008 r do spółki zadzwonił mężczyzna, który chciał zakupić stal w ilości około 24 ton. Podawał się jako przedstawiciel (...) o nazwisku P. R.. Został skierowany do K. K. (12), który wysłał wniosek do firmy (...) o udzielenie linii kredytowej w wysokości 200.000 zł. W dniu 16 lipca 2008 r wpłynęło zamówienie. Firma (...) udzieliła limitu kredytowego zgodnie z wnioskiem. W dniu 17 lipca 2008 r na adres mailowy A. K. (8) – pracownicy Konsorcjum (...) przesłał upoważnienie dla kierowców, którzy następnego dnia rano mieli podstawić się do załadunku. Towar mieli odebrać kierowcy: K. Ś. i M. P. (3). Pierwsze zamówienie było w trakcie realizacji, gdy K. K. (12) poszedł na zwolnienie lekarskie i realizację kontraktu przejęła E. P. (1). W dniu 17 lipca 2008 r do oddziału spółki przyjechały dwa samochody, została wystawiona dyspozycja magazynowa na pręty żebrowane (...) w ilości 24,554 ton oraz w ilości 24,420 ton. W dniu 18 lipca została wystawiona faktura VAT obejmująca dwa wskazane wydania prętów na łączną kwotę 161.917,84 zł. Kolejne zamówienie wpłynęło w dniu 21 lipca 2008 r i obejmowało 50 ton wyrobów stalowych. Następnego dnia wpłynęło upoważnienie dla S. K. (2) i M. P. (3). W dniu 21 lipca 2008 r zostały wydane dyspozycje magazynowe na pręty żebrowane w ilości: 24,634 ton i 24,530 ton. Następnego dnia wskazani kierowcy odebrali zamówiony towar. M. P. (3) otrzymał polecenie wykonania zlecenia z firmy w której był zatrudniony tj. S. (...). Zamówiony towar kierowca zawiózł na wskazane miejsce rozładunku w T.. Kontaktował się ze swojego telefonu służbowego na numer telefonu wskazany w zamówieniu. Na miejscu rozładunku był dźwig jezdny oraz inny samochód dostawczy ze stalą. W trakcie rozładunku przyjechał mężczyzna, który wyjaśnił, że miejsce rozładunku jest trochę nietypowe, gdyż samochody są zbyt duże, aby wjechać na teren jego zakładu. Drugim razem sytuacja wyglądała podobnie. S. K. (2) wykonywał zlecenie również na podstawie zlecenia z działu spedycji w firmie, w której był zatrudniony. Wszelka dokumentacja była wysyłana drogą elektroniczną. W dniu 23 lipca została wystawiona faktura VAT na łączną kwotę 162.546,02 zł. W dniu 24 lipca 2008 r wpłynęło kolejne zamówienie, a następnego dnia upoważnienie dla kierowców do odbioru zamówionego towaru. Upoważnionymi kierowcami był M. P. (3) i S. F.. W dniu 24 lipca 2008 r zostały wystawione dyspozycje magazynowe w ilości: 23,610 ton i 24,950 ton. Następnego dnia towar został odebrany i wystawiona została faktura na łączną kwotę 158.771,78 zł. Wszystkie dokumenty w imieniu (...) podpisywał mężczyzna o nazwisku P. R.. Przy drugim transporcie został przekroczony limit kredytowy. P. R. w rozmowie z E. P. (1) wskazywał na dalszą współpracę, wobec czego pracownica wystąpiła o podwyższenie limitu kredytowego. Limit został przyznany do 600.000 zł. Za zakupiony towar należności w łącznej kwocie 483.235,64 zł nie zostały uiszczone. Wobec firmy (...), (...) - (...) uregulowano wszelkie należności.

Firma (...) nie dokonywała wyżej opisanych zamówień i zleceń transportowych.

Dowód: zawiadomienie o przestępstwie wraz z załącznikami (k.6498 – 6523), zeznania świadka E. P. (1) (k. 6591 – 6592), zeznania świadka A. M. (5) (k. 6525 – 6526), zeznania świadka M. P. (3) (k. 6533 – 6534), zeznania świadka S. K. (2) (k. 6600 – 6601), zeznania M. B. (4) (k. 6602 – 6603), zlecenia i listy przewozowe (k. 6604 – 6616), zeznania świadka S. F. (k. 6621 – 6622), faktura (k. 6635), zeznania świadka A. K. (8) (k. 6638 – 6639), zeznania świadka K. Ś. (k. 6655 ), zlecenie transportowe i faktura (k. 6658 – 6660), zawiadomienie o przestępstwie wraz z załącznikami (k. 6668 – 6713), zeznania świadka J. K. (6) (k. 6714, 6719).

Zarzut 29

W dniu 27 sierpnia 2008 r do spółki (...) S.A w Z., za pośrednictwem maila, wpłynęło zamówienie od spółki (...) w K. podpisane przez A. Z. (2). A. Z. (2) podając się za przedstawiciela firmy (...) S.A. z/s K. przesyłał faxem na numer i adres firmy (...) S.A z/s Z. podrobioną dokumentacje firmy (...) oraz zamówienie na pręt żebrowany fi 12 do firmy (...). Firma (...) ubezpieczyła transakcję do 200.000 zł. W rozmowie telefonicznej z przedstawicielem dostawcy, mężczyzna podający się za A. Z. (2) oświadczył, że jest kierownikiem zaopatrzenia w spółce (...). W dniu 2 września, również drogą elektroniczną nadeszło upoważnienie do odbioru towaru dla kierowcy Z. J. (2), który pokwitował odbiór towaru. Kierowca w sprawie transportu kontaktował się z osobami pod numerami (...). Numery te były numerami w systemie pre paid - brak danych użytkownika telefonu. Została wystawiona faktura Vat nr (...) z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar na 21 dni. Odebrane pręty były w ilości 24,22 tony. Oryginał faktury został, zgodnie z prośbą przesłany pocztą na adres jaki widniał w zamówieniu, zaś kopia została wysłana na adres poczty elektronicznej (...). pl. (...) został przewieziony do W. na ul. (...), gdzie nastąpił przeładunek na inny samochód. W trakcie przeładunku podjechał mężczyzna podający się za M. K. (5) i podpisał dokumenty kierowcy i dźwigowemu. Przeładunek towaru we wskazanym miejscu ustalił z właścicielem placu (...), mężczyzna podający się za M. K. (5) z firmy (...). W rzeczywistości mężczyzną tym był oskarżony G. D. (1). Ustalenia w tym zakresie nastąpiły drogą mailową, a następnie mężczyźni kontaktowali się telefonicznie ( (...)). P. M. (2) umówił się z mężczyzną podającym się za M. K. (5), że następnego dnia odbierze fakturę, gdyż następnego dnia miał nastąpić kolejny przeładunek towaru. Następnego dnia jednakże mężczyzna ten nie stawił się i nie było z nim kontaktu telefonicznego. Po kilku dniach do firmy (...) wpłynęło ponownie zamówienie, tym razem na pręty żebrowane fi 10, również 24 tony. Odbiór miał mieć miejsce 5 września 2008r. Zostało przesłane upoważnienie dla kierowcy. Tego dnia mężczyzna podający się za A. Z. (2), telefonicznie poinformował, że kierowca nie dotrze do godz. 15.00 i towar zostanie odebrany w dniu 8 września 2008r. Jednakże ani tego dnia ani następnego kierowca się nie zgłosił, a wielokrotne próby kontaktu telefonicznego z A. Z. (2) okazały się bezskuteczne. Telefon był cały czas wyłączony. G. G. (2) skontaktował się ze spółką (...) i wówczas dowiedział się, że A. Z. (2) podszywa się pod pracownika ich firmy. Nie uiszczono należności na rzecz G. na kwotę 72.393,58 zł wynikającą faktury Vat nr (...).

Z historii logowań wynika, że pod wskazanym adresem brak danych użytkownika. Osoba pod adresem (...).pl zarejestrowała się 20.08.2008 r i wskazała, że jest kobietą urodzoną w (...) r. Wskazała jako państwo Tunezję. Podała w formularzu rejestracyjnym także numer (...). Z historii logowań dotyczących mężczyzny podającego się za M. K. (5) wynika, że pod wskazanym adresem brak danych użytkownika. Osoba pod adresem (...) zarejestrowała się 29.08.2008 r i wskazała, że jest mężczyzną urodzonym w (...) r, z Polski. Wskazała także numer (...).

Dowód: zeznania świadka G. G. (2) (k. 8297 – 8298, 8317 - 8318), zamówienie (k. 8299 – 8300), odpis z KRS (k. 8301 – 8312), korespondencja (k. 8313), faktura (k. 8314 – 8315), zamówienie (k. 8323), informacja z K. (k. 8339), faktura (k. 8340, 8341), zeznania świadka Z. J. (2) (k. 8343 – 8346), historia logowań (k. 8347 – 8351, 8417 - 8420), zeznania świadka M. B. (5) (k. 8358 – 8359), wykaz danych użytkownika i zestaw połączeń (k. 8379 -8392), zeznania świadka W. B. (2) (k. 8394 – 8395), zlecenie spedycji (k. 8396 – 8399), zeznania świadka P. M. (2) (k. 8401), raport i zlecenie (k. 8403 – 8405), zlecenie (k. 8422), zeznania świadka A. S. (6) (k. 8442), korespondencja (k. 8443 – 8448)

Zarzut 30

Właścicielką firmy (...) z/s B. była K. B. (2). W dniu 19 listopada 2008 r do siedziby firmy wpłynął fax – zamówienie nr (...) dotyczące zakupu stali prętów żebrowanych. Zamówienie złożyła firma (...) z siedzibą w G.. W związku z tym, że cena zaproponowana w zamówieniu była zbyt niska, mąż właścicielki – W. B. (3), skontaktował się z zamawiającym. W rozmowie z mężczyzną przedstawiającym się jako A. Z. (2) pod numerem (...), oświadczył, że zamówienie może zostać zrealizowane, ale za kwotę wyższą tj. o 1600 zł za tonę. Po tej rozmowie z adresu mailowego (...) wpłynęła podrobiona dokumentacja firmy (...) oraz zmodyfikowane zamówienie na pręt żebrowany fi 10, z czternastodniowym terminem płatności. Po tych czynnościach przystąpiono do realizacji zamówienia. Pierwszym miejscem dostawy towaru miała być miejscowość D. w okolicach K.. Firma (...) transport zawsze zleca transport firmie spedycyjnej (...) Transport G. i J.. Firma (...) zawsze pośredniczy w zakupie stali, tak i w tym przypadku stal została zamówiona w firmie (...) w P.. W dniu 20 listopada kierowca I. B. załadował towar w P., ale na miejscu dostawy był dopiero następnego dnia. W międzyczasie zamawiający zmienił miejsce dostawy, wskazując P.. Na miejscu okazało się, że nie jest to siedziba firmy (...), tylko siedziba firmy zajmującej się usługami dźwigowymi. Towar został rozładowany, jednak nie podpisano dokumentów odbioru. Kilka dni później ponownie zadzwonił do W. B. (3) mężczyzna podający się za A. Z. (2) i zamówił kolejną dostawę oraz wyraził chęć przyjazdu do B., gdzie sam odbierze fakturę z pierwszej dostawy. W. B. (3) poinformował go, że faktura prawdopodobnie została już wysłana. Zaraz po tej rozmowie wpłynęło faxem kolejne zamówienie nr 106/11/08. Termin realizacji został ustalony na 26 listopada 2008 r do P.. W. B. (3) skontaktował się z A. Z. (2) na nr (...) i poinformował, że dostawa będzie dzień później. Tego samego dnia, gdy zostało potwierdzone zamówienie, do W. B. (3) zadzwoniła K. S. (7) z firmy (...) i poprosiła o przesłanie druku zamówienia. Następnie zadzwoniła i poinformowała, że F. nie zamawiała prętów żebrowanych i nigdy A. Z. (2) nie był zatrudniony w firmie (...). Telefony podane w zamówieniu nigdy nie były używane w siedzibie spółki (...). Natomiast logo, pieczątki firmowe jak znaki graficzne wykorzystywane są przez spółkę. Wobec powyższego W. B. (3) wstrzymał realizację drugiego zamówienia. Działając w ten sposób doprowadzono firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.238,98 zł nie uiszczając zapłaty za dostarczony towar w postaci pręta żebrowanego (...) fi 10 w ilości 23.688 tony.

Dowód: zeznania świadka W. B. (3) (k. 8468 – 8470), zamówienie (k. 8472 – 8476), odpis KRS wraz z załącznikami (k. 8476 – 8501), zeznania świadka I. B. (k. 8526 – 8527), dowód WZ (k. 8528 - 8530), wykaz połączeń (k. 8534 – 8546), zeznania świadka M. K. (k. 8547 – 8548), faktura (k. 8549), oświadczenie (k. 8553), informacja z onet.pl (k. 8556 – 8558), zeznania świadka Z. C. (k. 8559 – 8560), zlecenie (k. 8561, k. 8562).

Zarzut 31

W dniu 18 lipca 2008 r, za pośrednictwem faxu, osoba podająca się za K. N. (1) i podająca, iż jest przedstawicielem spółki (...), zamówiła dostawę prętów zbrojeniowych fi 10 i fi 12 w ilości 50 ton, w spółce (...)” oddział w Z.. W zamówieniu było wskazany adres dostawy w Z. ul. (...). Towar został odebrany we wskazanym miejscu, zaś odbiór pokwitowała osoba o nazwisku K., posługując się podrobioną pieczątką spółki (...). Kolejne zamówienie wpłynęło faxem 21 lipca 2008r. Również zostało dostarczone i odebrane. Po upływie kilku dni wpłynęło kolejne zamówienie, również podpisane przez K. N. (1) w ilości 100 ton. Stalownia w dniu 28 lipca 2008 r potwierdziła przyjęcie tego zamówienia. To zamówienie zostało przesłane do Z. czterema transportami. Łącznie do Z. zostało skierowanych osiem samochodów z prętami zbrojeniowymi o łącznej wartości 165.881,30 euro. Rozładunek żurawiem samochodowym wykonywał M. S. (8). Również on dokonywał załadunku wcześniej rozładowanego towaru na inne samochody. Po wykonanym rozładunku do M. S. (8) podszedł oskarżony G. D. (1) i poprosił, aby M. S. (8) zaczekał, bo przyjadą samochody i rozładowane pręty trzeba będzie załadować na inne samochody. Po upływie około 30 minut przyjechały dwa samochody, ciągniki siodłowe z naczepami i nastąpił załadunek. Po załadunku oskarżony podszedł do M. S. (8), który na miejscu, odręcznie wypisał fakturę, a oskarżony zapłacił mu gotówką 500 lub 600 zł. Po dostarczeniu prętów zbrojeniowych zakład (...) wysłał na adres A. W. faktury. Zwyczajowo termin zapłaty za fakturę we wskazanej spółce wynosił 30 dni. W dniu 6 sierpnia z (...) nawiązał kontakt przedstawiciel działu zakupów z A. W.T. Ś.. Poinformował, że K. N. (1) nigdy nie była pracownikiem A. i A. nie zamawiała towaru, który wynikał z przesłanych faktur. Firma (...) poniosła stratę wynikającą z dostarczenia zamówionego towaru na kwotę 436.357,46.

Dowód: dokumentacja związana z zamówieniem (k. 8580 – 8608), rachunek i faktura (k. 8610 – 8611, 8613, 8615), zlecenie transportowe (k. 8616), dowód wydania (k. 8617 – 8620), faktura (k. 8624 – 8625), wyciąg z rachunku bankowego (k. 8626 – 8627), zeznania świadka J. P. (4) (k. 8634 – 8635, 8646 - 8648), dokumentacja wraz z tłumaczeniem (k. 12754 – 12971), zeznania świadka K. K. (14) (k. 13153 – 13154), faktura i zlecenie (k. 13158 – 13160), zeznania świadka J. S. (6) (k. 13161 ), zeznania świadka M. S. (8) (k. 14057 – 14058), dokumenty związane z transportem (k. 14030 – 14046), zeznania świadka P. Z. (k. 14063 – 14065).

Zarzut 32

Firma (...) S.A. z/s S. zajmowała się handlem wyrobami hutniczymi. W dniu 15 lipca 2008 r, mailem do działu handlowego przyszło zamówienie z firmy (...) na zakup prętów zbrojeniowych w ilości 48 ton podpisane przez K. M. (1). W zamówieniu było wskazane, że odbiór prętów nastąpi transportem własnym zamawiającego. Wskazani też byli upoważnieni do odbioru kierowcy. W związku z tym, że spółka (...) współpracowała z A. W., zamówienie nie wzbudziło żadnych podejrzeń. W dniu 17 lipca 2008 r przyjechali kierowcy – W. Z. i M. S. (9), którzy pokwitowali odbiór towaru. Ponieważ kierowcy byli z firm spedycyjnych faktury zostały przesłane bezpośrednio do zamawiającego. Kierowcy odebrany towar zawieźli do T.. Z ramienia zamawiającego z kierowcami kontaktował się mężczyzna, który podał pod jaki adres mają jechać. Podał im także numer telefonu do dźwigowego i polecił, aby do niego zadzwonili, gdy będą na miejscu. Mężczyzna wskazany jako dźwigowy – F. Ż. wyjechał po nich samochodem osobowym i poprowadził na miejsce rozładunku. Podpisał też dokumenty Wz. Następnego dnia do Oddziału firmy w P. przyszło kolejne zamówienie na 48 ton prętów żebrowanych. Zamówienie zostało podpisane również przez K. M. (1). Także towar z drugiego zamówienia miał zostać odebrany własnym transportem, z siedziby w P.. W dniu 21 lipca 2008 r upoważnieni kierowcy, G. D. (3) i M. K. (12), odebrali zamówiony wcześniej towar. Po załadunku towaru na telefon komórkowy zadzwonił do kierowców nieznany mężczyzna i przekazał, że pręty mają być dostarczone do T. i wskazał adres. Pracownica Oddziału w P. telefonicznie umówiła się z mężczyzną podającym się za K. M. (1), że ten przyjedzie w dniu 23 lipca do P. i odbierze fakturę, a także chciał negocjować warunki dalszej współpracy. W dniu 22 lipca 2008r, ze strony Centrostalu, nastąpił kontakt z pracownikami A. W.. T. M. poinformował, że K. M. (1) nie pracuje w firmie, a (...) nie zamawiała prętów zbrojeniowych i takie pręty do nich nie dotarły. Łączna kwota strat z tytułu opisanych wyżej zamówień wyniosła 319.738,21 zł, a także usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 325.008 zł składając zamówienie na kolejne 96 ton stali lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odmowę realizacji zamówienia.

Dowód: zeznania świadka R. Ś. (1) (k. 8654 – 8657), zamówienia i upoważnienia (k. 8660 – 8663), zaświadczenia i odpis KRS (k. 8664 – 8672), faktury i dokumenty Wz (k. 8673 – 8684), dokumenty wydania (k. 8688 – 8692), oświadczenie (k. 8707), faktury i zlecenia transportowe (k. 8728 – 8734), zeznania świadka M. S. (9) (k. 8737 – 8738), zeznania świadka W. Z. (k. 8739 – 8740), zeznania świadka E. C. (1) (k. 8741 – 8743), zeznania świadka G. D. (3) (k. 8750 – 8753), zeznania świadka I. G. (k. 8756 – 8757), zeznania świadka A. W. (4) (k. 8758 ), zeznania świadka G. D. (3) (k. 8760 – 8762), zeznania świadka A. M. (6) (k. 8763 – 8765), zlecenie (k. 8766 – 8767), zeznania świadka M. K. (12) (k. 8772), protokół przeszukania (k. 8777 – 8779, 8795 - 8797), zlecenia, upoważnienia i dowody wydania (k. 8780 – 8791), protokół oględzin (k. 8792 – 8794), faktura (k. 8798), zeznania świadka E. F. (2) (k. 8799 – 8800), zeznania świadka M. G. (3) (k. 8801 – 8802), zeznania świadka K. Ż. (k. 8803 – 8805), wyciąg z rachunku (k. 8806 – 8809), zeznania F. Ż. (k. 8818 – 8821), dowód wydania (k. 8838 – 8841).

Zarzut 33

Firma (...) z/s S. zajmowała się handlem materiałami hutniczymi. W dniu 18 czerwca 2008 r do firmy, drogą mailową, wpłynęło zapytanie ofertowe na zakup wyrobów w ilości 100 ton wyrobów hutniczych i wartości około 350.000 zł. Zapytanie wpłynęło od firmy (...) z siedzibą w S.. Zapytanie podpisał M. Ż. (1), podając jednocześnie do kontaktu nr faxu i numer telefonu tj. (...) oraz numer telefonu komórkowego (...). W kolejnych dniach z pracownikami firmy kontaktował się telefonicznie mężczyzna przedstawiający się jako M. Ż. (1). Dzwonił z numerów telefonów komórkowych: (...) oraz (...). Dzwonił także z numeru zastrzeżonego. W związku z tym, że wartość ewentualnego kontraktu była dość wysoka, pracownicy sprzedającego skontaktowali się z firmą (...), gdzie dowiedzieli się, że wprawdzie w ich firmie pracuje M. Ż. (1), ale firma nie składała żadnego zamówienia. W dniu 25 czerwca 2008 r wpłynęło zamówienie na zakup wyrobów hutniczych w ilości 120 ton o wartości 120.000,00zł. Wobec negatywnej weryfikacji dokumentów i świadomości, że dokumentacja ze spółki (...) jest fałszywa, zamówienie nie zostało zrealizowane.

Dowód: zeznania świadka E. M. (1) (k. 9405 – 9406), zapytanie ofertowe (k. 9406), zamówienie (k. 9410).

Zarzut 34

Firma (...) zajmowała się sprzedażą stalą. W dniu 20 czerwca 2008 r. na skrzynkę mailową pracownika D. W. (2) wpłynęło zamówienie na pręty żebrowane w ilości 50 ton, w cenie jednostkowej 2630 zł netto za tonę. Łączna kwota to około 160.000 zł brutto. D. W. (2) kontaktował się telefonicznie z mężczyzną podającego się za M. Ż. (1) dzwoniąc pod następujące numery (...). Po konsultacjach telefonicznych, w dniu 20 czerwca 2008 r wpłynęło wskazane powyżej zamówienie. Tego samego dnia wpłynęło upoważnienie dla kierowców do odbioru zamówionego towaru. W dniu 23 czerwca 2008 r wpłynęło upoważnienie do odbioru przedmiotowej stali z (...) do C. Z. – huta stali. Tego samego dnia upoważnieni kierowcy odebrali stal z huty w Z.. (...) została dostarczona do B., do firmy, która realizowała transport i na placu została przeładowana na dwa inne samochody marki S.. Przelew za transport należnej kwoty podpisał M. B. (6). Płatność za odebrany towar była ustalona z przedłużonym terminem tj. 30 dni. W dniu 24 czerwca 2008 r, D. W. (2) przyjechał do S., do siedziby firmy (...) celem przedłożenia umowy o dalszej współpracy. Wówczas okazało się, że M. Ż. (1) nie składał takiego zamówienia, a przedłożona dokumentacja firmy (...) była fałszywa. Działając w ten sposób, doprowadzono firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 165.000,00 zł.

Dowód: zeznania świadka D. W. (2) (k. 9413 – 9416, 9421 – 9422, 11366 - 11368), zamówienie (k. 9417), przelew (k. 9423), dowód dostawy (k. 9424 – 9429), zeznania świadka N. K. (k. 9460 – 9461),, wykaz połączeń (k. 9468 – 9469), wykaz połączeń telefonicznych i wykaz lokalizacji stacji bazowych (k. 9493 – 9556, 9578 - 9579), wykaz logowań (k. 9558 – 9559, 9562,), zeznania świadka M. Ż. (1) (k. 11270 – 11271), protokół zatrzymania rzeczy (k. 11272 – 11274), dokumentacja związana ze złożonym zamówieniem (k. 11275 – 11333), wykaz danych osobowych abonentów (k. 11339), zeznania świadka T. P. (k. 11361 – 11362), dowód dostawy (k. 11365 – 11379), zeznania świadka M. P. (4) (k. 11381 – 11382), zeznania świadka M. W. (4) (k. 11383), wykaz połączeń (k. 11446 – 11448, 11454 - 11457).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w R.

S. G. (1) wraz z synem R. G. (2) od 1995 r prowadził działalność gospodarczą o nazwie PPHU (...) sp.z.o.o. z siedzibą w R. przy ul. (...). Obaj mieli w spółce po 50% udziałów. Pod wskazanym adresem siedziby spółka dzierżawiła nieruchomość. Od września 2005 r spółka zaczęła mieć poważne kłopoty finansowe i utraciła płynność. Spółka posiadała zobowiązania kredytowe w wysokości około 360.000 zł oraz inne zobowiązania w wysokości około 500.000 zł. S. G. (1) miał zamiar ogłosić upadłość, jednakże nie miał środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Około listopada 2005 r przeczytał w Gazecie (...) ogłoszenie, że ktoś chce kupić zadłużoną spółkę. Nie było podanych żadnych danych personalnych osoby, a jedynie numer telefonu. S. G. (1) zadzwonił pod podany numer telefonu i umówił się z rozmówcą. W grudniu przyjechał do siedziby spółki zainteresowany kupnem udziałów w spółce (...) tj. G. D. (1). Przyjechał w towarzystwie dwóch mężczyzn. G. D. (1) wykazał zainteresowanie nabyciem udziałów spółki (...). W skład majątku spółki wchodziła hala magazynowa wybudowany na dzierżawionej działce, samochód L., wózek widłowy i resztki towaru. W dniu 29.12.2005 r G. D. (1) na mocy zawartej umowy sprzedaży udziałów, nabył od S. G. (1) i R. G. (2) 100% udziałów w spółce (...). Tego samego dnia ze składu Zarządu został odwołany R. G. (2), a w jego miejsce został powołany G. D. (1). W dniu 19 stycznia 2006 r odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, gdzie odwołano S. G. (1) ze stanowiska vice Prezesa zarządu. Po sprzedaży S. G. (1) był kilka razy w spółce i zorientował się, że bieżącą działalnością zajmuje się mężczyzna podający się za G. Z.. Mężczyzna ten nazywał się G. K. (1). Zbywca wszelkie pozostałe formalności załatwiał z Z., bo D. w spółce już nie było. W jaki sposób była prowadzona dalsza działalność w spółce (...) zostanie przedstawione szczegółowo poniżej. Nabycie udziałów przez G. D. (1) miało służyć tylko i wyłącznie osobom działającym w grupie, w celu przestępczego wejścia w posiadanie towarów, które następnie, bez uiszczania płatności były dalej zbywane. Z G. D. (1) w wyłudzaniu towarów uczestniczył m.in. G. K. (1) oraz G. W. (1) ps. (...). Zamówienia towarów odbywały się najczęściej drogą faksową, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Pracownicy spółki (...) dostali polecenie, aby wyszukiwać różne firmy zajmujące się sprzedażą różnymi towarami oraz dzwonić do wskazanych przez mężczyznę podającego się za G. Z. spółek i zamawiać towar. Następnie towar po dostarczeniu do siedziby spółki (...) był wywożony w nieustalone miejsce.

Dowód: protokół (k. 7171), lista obecności (k. 7172, 7173), zeznania świadka S. G. (1) (k. 7466 – 7468, 19629 - 19630), umowa sprzedaży udziałów (k. 7469 – 7473), protokół (k. 7474 – 7475), zeznania świadka R. G. (2) (k. 7671 – 7672), protokół okazania (k. 7675 – 7676), zeznania świadka J. S. (7) (k. 7844 – 7845), zeznania świadka Z. S. (1) (k. 7888 – 7889), zeznania świadka H. S. (k. 8051 – 8051), zeznania świadka B. P. (1) (k. 7084 – 7087), zeznania M. Z. (k. 18763 – 18767)

Zarzut 35

W dniu 10 stycznia 2006 r do oddziału firmy (...) ul. (...) Oddział (...) w C. gm. G. zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako G. Z. i zamówił trzy urządzenia – dystrybutory wody oraz 15 butli z wodą na łączną kwotę 4.452,49 zł. Występował w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Sp. z o.o. w R. przy ul. (...). Zostało zawarte porozumienie. W dniu 10 stycznia zainstalowano zamówiony sprzęt. Mężczyzna podający się za G. Z. zamówił dodatkowo dwa opakowania kubków, kawę i herbatę. Na zamówiony i odebrany towar zostały wystawione faktury. Nie uregulowano należności za żadną fakturę jak i nie zwrócono sprzętu stanowiącego własność N. (...). Wielokrotne ponaglenia pozostawały bez odpowiedzi, nie odbierano telefonów, a następnie okazało się, że spółka (...) nie istnieje.

Dowód: zestawienie (k. 7188), zeznania świadka I. S. (1) (k. 8032 – 8033), faktura (k. 8036).

Zarzut 36

Zakład Usług (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) zajmował się sprzedażą sprzętu komputerowego i usługami informatycznymi. W dniu 16 stycznia 2006 r, pracownik spółki (...) przedstawiający się jako M. W. (5) zgłosił zainteresowanie zakupem sprzętu informatycznego. B. Ł. (2) udał się do siedziby spółki (...), gdzie spotkał się z M. W. (5) i G. Z.. Po ustaleniu zapotrzebowania, do firmy (...) nadeszło zamówienie na monitor (...), który został dostarczony w dniu 17 stycznia 2006r. Sprzęt odebrał i podpisał fakturę G. Z.. Jednocześnie zostało złożone zamówienie na zestaw komputerowy, który został dostarczony w dniu 18 stycznia 2006r. Sprzęt odebrał i podpisał fakturę G. Z.. Ustalono 7 – dniowy termin płatności. Po jego upływie i braku wpływu środków, B. Ł. (2) próbował się skontaktować z kimś z kierownictwa firmy, lecz bezskutecznie. Raz jeden rozmawiał z M. W. (5), który zapewnił go, że płatność jest w trakcie realizacji. Po złożeniu ponaglenia do zapłaty, B. Ł. (2) w dniu 13 marca 2006 r udał się do siedziby firmy, ale brama wjazdowa była zamknięta, a telefonu nikt nie odbierał. Zakład Usług (...) poniósł straty w łącznej kwocie 5.315,11 zł wynikające z zakupu zestawu komputerowego o wartości 3.653,90 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 18.01.2006 r oraz monitora kolorowego LCD (...) 17" o wartości 1.661,21 zł na podstawie faktury VAT (...) z dnia 17.01.2006 r.

Dowód: zeznania świadka B. Ł. (2) (k. 7056 – 7057), zamówienie (k. 7060), faktura (k. 7061 – 7063), ponaglenie (k. 7064, 7065, 7168), wykaz elementów (k. 7066), zapiski (k. 7067 – 7068), zeznania świadka B. P. (1) (k. 7084 – 7087), oświadczenie (k. 7167).

Zarzut 37

Firma (...) z siedzibą w R. przy ul. (...) zajmowała się produkcją i sprzedażą mebli. W okresie między 15 a 20 stycznia w siedzibie jego firmy pojawił się mężczyzna podający się za M. W. (5). Oświadczył, że jest przedstawicielem spółki (...). Złożył ustne zamówienie na biurka i krzesła obrotowe. J. S. (8) udał się do siedziby spółki, gdzie dokonał pomiarów i przyjął zamówienie do realizacji. Ustalono, że płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury. J. S. (8) osobiście dostarczył dwa birka, dwie szafki i trzy krzesła obrotowe. Została wystawiona faktura VAT nr (...) z dnia 20.01.2006r. na kwotę 1.661,99 zł. W dniu dostarczenia mebli mężczyzna przedstawiający się jako M. W. (5) złożył zamówienie na zestaw wypoczynkowy. To zamówienie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak płatności wynikającej z poprzedniej faktury. J. S. (8) był wielokrotnie zapewniany, że płatność zostanie zrealizowana, co jednak nigdy nie nastąpiło.

Dowód: zeznania świadka J. S. (8) (k. 7492 – 7493), faktura (k. 7509), zamówienie (k. 7510), przedsądowe wezwanie do zapłaty (k. 7511).

Zarzut 38

W okresie od stycznia 2006 r do lutego 2006 r spółka (...) dokonywała zamówień w lokalu znajdującym się w R. przy ul. (...). Zapłata miała nastąpić w terminie 7 dni od dostawy. Nie dokonano płatności za pobrany towar na podstawie umowy z dnia 25.01.2006r czym działano na szkodę firmy (...) z siedzibą w W. przy ul. (...). Łączna kwota należności wynosiła 644,19 zł. Dowód: faktura (k. 7130), zeznania świadka S. T. (2) (k. 7849 – 7850), faktura (k. 7851 – 7856), umowa (k. 7857), zaświadczenie i odpis KRS (k. 7858 – 7865), zestawienie (k. 7866).

Zarzut 39

Firma (...) z siedzibą w R. należąca do S. S. (5) zajmowała się usługami internetowymi. Na początku stycznia 2006 r handlowcy – D. P. i M. L. (1) – nawiązali współpracę z firmą (...), która była zainteresowana wykonaniem usług hostingowych oraz wykupieniem domeny (...).PL. (...) wymienione usługi została zawarta umowa o świadczenie usług internetowych w dniu 26 stycznia 2006r. Umowę w imieniu spółki podpisał mężczyzna o nazwisku Z.. Na wykonane usługi została wystawiona faktura na kwotę 671,00 zł. Po upływie terminu zapłaty pracownicy wykonawcy usiłowali skontaktować się z właścicielami spółki w sprawie płatności, jednak bezskutecznie. Wystosowano wezwanie do zapłaty, bez reakcji, a potem już nikt w siedzibie spółki nie odbierał telefonów.

Dowód: zeznania świadka S. S. (5) (k. 7658 – 7659), umowa (k. 7660), faktura (k. 7661).

Zarzut 40

S. J. prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą firmę (...).J. w R. przy ul. (...). Jej przedmiotem była sprzedaż hurtowa artykułów papierniczych i biurowych. W styczniu 2006 r jeden z handlowców, I. K. (3) dotarła do mężczyzn o nazwisku B. i Z. z firmy (...). Przywiozła zamówienie wraz z dokumentami firmy. Jeden z handlowców, który wcześniej współpracował z firmą (...) potwierdził, że właściciel pan G. jest porządnym człowiekiem. Wobec twego postanowił zrealizować dość duże zamówienie z odroczonym terminem płatności. Towar został dostarczony do siedziby spółki (...) transportem przyjmującego zamówienie. Wystawiono :

faktury VAT nr (...) z dnia 26.01.2006r. na kwotę 1.849,51 zł

faktury VAT nr (...) z dnia 30.01.2006r. na kwotę 62,81 zł

faktury VAT nr (...) z dnia 01.02.2006r. na kwotę 4.119,35 zł

faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 770,17 zł

faktury VAT nr (...) z dnia 02.02.2006r. na kwotę 257,75 zł

faktury VAT nr (...) z dnia 06.02.2006r. na kwotę 371,27 zł

Po upływie terminu płatności S. J. nie mógł się skontaktować ani z Z. ani z B.. W biurze S. S. (6) usiłowała go skontaktować z szefami, ale bezskutecznie. Podała mu także do nich numery komórkowe, ale nikt nie odbierał telefonów pod wskazanymi numerami.

Dowód: zeznania świadka S. J. (k. 7584 – 7585), pozew (k. 7590 – 7592), wniosek (k. 7587), nakaz zapłaty (k. 7588 ), wykaz i wezwanie do zapłaty (k. 7593 – 7594), faktury (k. 7595 – 7600