Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII K 276/20 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2021-08-25

Sygn. akt XVIII K 276/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Szulewicz

Protokolant: Agnieszka Kubuj, Katarzyna Kiczek

przy udziale prokuratora Krystyny Nogal-Załuski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2021 roku

sprawy

D. B. - syna B. i J. z domu B.

urodzonego (...) w W.,

skazanego prawomocnie:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2001 roku, sygn. akt II K 890/01 za czyn z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 1 marca 2001 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 4 (czterech) lat próby oraz 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych każda; dnia 28 listopada 2001 roku wykonano karę grzywny; postanowieniem z dnia 8 listopada 2005 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary, kara pozbawienia wolności została wykonana;

2.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 roku, sygn akt VIII K 333/03 , zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2004 roku, sygn. akt II Aka 395/04, za czyn z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. popełniony w dniu 2 marca 2003 na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, za czyn z art.140 kw popełniony w dniu 2 marca 2003 r. na karę 15 (piętnastu) dni aresztu, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 2 marca 2003 roku do dnia 16 sierpnia 2004 roku, od dnia 25 sierpnia 2004 roku do dnia 5 października 2004 roku oraz od dnia 15 października 2004 roku do dnia 26 lipca 2006 roku; kary pozbawienia wolności i aresztu zostały wykonane;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 9 września 2003 roku, sygn. akt V K 1843/02 za czyn z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lipca 2002 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne; kara została wykonana;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 9 lipca 2013 roku, sygn. akt II K 1141/12 za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 3 0 (trzydzieści) złotych każda oraz za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku popełniony w okresie od bliżej nieustalonego czasu do dnia 28 sierpnia 2012 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. orzeczono łączną karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28 sierpnia 2012 roku do dnia 28 września 2012 roku; postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 roku karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, łączna kara pozbawienia wolności i zastępcza kara pozbawienia wolności zostały wykonane;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 roku, sygn. akt IV K 679/14, za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 marca 2014 roku na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 marca 2014 roku do dnia 24 czerwca 2014 roku; kara została wykonana w okresie od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 6 września 2020 roku;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 26 marca 2018 roku, sygn. akt V K 109/18 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych każda, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 6 grudnia 2017 roku, godz. 15.00 do dnia 7 grudnia 2017 roku, godz. 15.45, przyjmując, iż 1 dzień pozbawienia wolności równy jest 2 stawkom dziennym grzywny;

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VIII K 402/18 za czyn z art. 209 § 1 k.k. popełniony w okresie od 31 maja 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. zawieszono postępowanie wykonawcze;

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt III K 47/18 za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 stycznia 2016 roku na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; kara obecnie jest wykonywana;

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku, sygn. akt III K 873/18 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. popełniony w nieustalonych dniach pomiędzy 1 września a 2 grudnia 2017 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 2 grudnia 2017 roku na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono łączną karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; kara nie została dotychczas wykonana;

orzeka

I.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., art. 569 1 i § 2 k.p.k. łączy karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt III K 47/18 (opisanym w punkcie 8) z łączną karą pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku, sygn. akt III K 873/18 (opisanym w punkcie 9) i wymierza skazanemu D. B. karę łączną 5 (pięciu) lat 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art.577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres od dnia 6 września 2020 r. godz.15:00 do dnia 25 sierpnia 2021 r.

III.  Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  Na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie;

V.  Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. oraz § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. D. kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł. powiększoną o stawkę podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu

VI.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od ponoszenia kosztów sądowych, z których wyłożone w sprawie wydatki przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XVIII K 276/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

20 listopada 2001 r.

II K 890/01

1.1.2.

Sąd Okręgowy w Warszawie

7 czerwca 2004 r.

VIII K 333/03

1.1.3.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

9 września 2003 r.

V K 1843/02

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Legionowie

9 lipca 2013 r.

II K 1141/12

1.1.5.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

13 lipca 2016 r.

IV K 679/14

1.1.6.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

26 marca 2018 r.

V K 109/18

1.1.7.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

10 sierpnia 2018 r.

VIII K 402/18

1.1.8.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie

25 października 2018 r.

III K 47/18

1.1.9.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

29 marca 2019 r.

III K 873/18

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2001 r., sygn. akt II K 890/01 za czyn z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 1 marca 2001 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda stawka.

Zarządzenie postanowieniem z dnia 8 listopada 2005 r., sygn. II Ko 385/05 wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Wykonanie kar pozbawienia wolności i grzywny orzeczonych tym wyrokiem.

WYROK

k. 252-253, akt sprawy II K 890/01

Postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

k. 27, akt II Ko 385/05

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 13-16,

k. 190-192

Karta karna

k. 201-204

Wydruk NOE-SAD

k. 147, k. 150

1.2.1.2.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r., sygn. akt VIII K 333/03, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt II Aka 395/04, za czyn z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., popełniony w dniu 2 marca 2003 r., na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 140 k.w. popełniony w dniu 2 marca 2003 r. na karę 15 dni aresztu, i zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolności okresów rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 2 marca 2003 r. do dnia 16 sierpnia 2004 r., od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 5 października 2004 r. oraz od dnia 15 października 2004 r. do dnia 26 lipca 2006 r.

Wykonanie kar pozbawienia wolności i aresztu orzeczonych tym wyrokiem.

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 13-16,

k. 190-192

Karta karna

k. 201-204

Odpisy wyroków wraz z obliczeniem kary i zawiadomieniem o zwolnieniu ze sprawy

k. 123-128

Wydruk NOE-SAD

k. 144, k. 148

1.2.1.3.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 9 września 2003 r., sygn. akt V K 1843/02 za czyn z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lipca 2002 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Kara orzeczona tym wyrokiem została wykonana.

WYROK

k. 45 akt V K 1843/02

Karta karna

k. 201-204

1.2.1.4.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt II K 1141/12 za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r., na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny po 30 złotych każda oraz za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., popełniony w okresie od bliżej nieustalonego czasu do dnia 28 sierpnia 2012 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz połączenie wyżej wymienionych kar jednostkowych i wymierzenie skazanemu kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28 sierpnia 2012 r. do dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. II Ko 720/16 wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej kary grzywny.

Wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczonych tym wyrokiem.

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 13-16,

k. 190-192

WYROK

k. 344 akt sprawy II K 1141/12

Karta karna

k. 201-204

Postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

k. 369 akt sprawy II K 1141/12

Wydruk NOE-SAD

k. 140, k. 142

1.2.1.5.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r., sygn. akt IV K 679/14, za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 marca 2014 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 marca 2014 r. do dnia 24 czerwca 2014 r.

Wykonanie kary orzeczonej tym wyrokiem.

WYROK

k. 1168-1169 akt sprawy IV K 679/14

Wyrok Sądu II Instancji

k. 1440 akt sprawy IV K 679/14

Karta karna

k. 201-204

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 13-16,

k. 190-192

Wydruk NOE-SAD

k. 137

1.2.1.6.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 26 marca 2018 r., sygn. akt V K 109/18 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 7 grudnia 2017 r., na karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda stawka, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 6 grudnia 2017 r., godz. 15.00 do dnia 7 grudnia 2017 r., godz. 15.45, przyjmując, iż 1 dzień pozbawienia wolności równy jest 2 stawkom dziennym grzywny.

Karta karna

k. 201-204

WYROK

k. 87-88, akt sprawy V K 109/18

1.2.1.7.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII K 402/18 za czyn z art. 209 § 1 k.k., popełniony w okresie od 31 maja 2017 r. do dnia 6 grudnia 2017 r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Zawieszenie postępowania wykonawczego postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. VIII Ko 144/19

WYROK

k. 182 akt sprawy VIII K 402/18

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania wykonawczego

k. 211 akt sprawy VIII K 402/18

Karta karna

k. 201-204

1.2.1.8.

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt III K 47/18 za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 stycznia 2016 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Niewykonanie kary orzeczonej tym wyrokiem.

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 13-16,

k. 190-192

Karta karna

k. 201-204

Odpis wyroku wraz z informacją o okresie odbywania kary

k. 121

WYROK

k. 192 akt sprawy III K 47/18

Wydruk NOE-SAD

k. 138

1.2.1.9

Prawomocne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r., sygn. akt III K 873/18 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. popełniony w nieustalonych dniach pomiędzy 1 września a 2 grudnia 2017 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 2 grudnia 2017 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz połączenie wyżej wymienionych kary jednostkowych i wymierzenie skazanemu kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności.

Niewykonanie kary orzeczonej tym wyrokiem.

Karta karna

k. 201-204

Odpis wyroku wraz z informacją o okresie odbywania kary

k. 116-119,

WYROK

k. 377-379 akt sprawy III K 873/18

Wydruk NOE-SAD

139

Informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 190-192

1.2.1.10.

Poprawne zachowanie skazanego w czasie pobytu w jednostkach penitencjarnych

Opinia o skazanym z AŚ Warszawa-Białołęka

k. 11-12,

k. 68-70

Opinia o skazanym z ZK Czarne

k. 188-189,

1.2.1.11.

Rozpoznanie u skazanego uzależnienia mieszanego z abstynencyjnymi napadami drgawek, które może być leczone w warunkach zakładu karnego.

Opinia o stanie zdrowia

k. 21-22,

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

Nie dotyczy

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.

Karta karna, odpisy wyroków wraz z informacjami o odbyciu kary,

informacje o okresach odbywania kary, wydruki NOE-SAD, informacje o pobytach i orzeczeniach, opinia z AŚ W., opinia z ZK C., opinia o stanie zdrowia skazanego, dokumenty zgromadzone w aktach jednostkowych dołączonych do niniejszej sprawy

Dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, przez uprawnione osoby, ich treść nie była kwestionowana przez żadną ze stron i brak było podstaw do zakwestionowania z urzędu ich wartości dowodowej.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy.

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 25 października 2018 r., sygn. akt III K 47/18

2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

3.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, 29 marca 2019 r., sygn. akt III K 873/18

2 lata pozbawienia wolności,

3 lata pozbawienia wolności,

które połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

W sprawie skazanego D. B., z uwagi na daty popełnienia przez niego kolejnych czynów, za które został prawomocnie skazany, daty wydania i uprawomocnienia wyroków skazujących, należało rozważyć, który z 2 możliwych do zastosowania stanów prawnych jest dla niego względniejszy.

W sprawie skazanego możliwe było bowiem wydanie wyroku łącznego i wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o stan prawny obowiązujący przed dniem 1 lipca 2015 r. oraz od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.

W sprawie skazanego nie znajdował natomiast zastosowania stan prawny obowiązujący po dniu 24 czerwca 2020 r., ponieważ zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu jej wejścia w życie, co nie miało miejsca w tej sprawie.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Należy przy tym mieć na względzie wytyczne zawarte w mającej moc zasady prawnej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r. (I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13), zgodnie z którą „zwrot zanim zapadł pierwszy wyrok odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw”. Zgodnie z cytowaną uchwałą, za graniczny moment czasowy pozwalający na przyjęcie, że dwa lub więcej przestępstw pozostają w zbiegu należy uznać datę chronologicznie pierwszego wyroku.

Odnośnie stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 85 § 1 i § 2 k.k., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, Sąd orzeka karę łączną, przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Analizując sytuację prawną skazanego D. B. Sąd uznał, że względniejsze jest wydanie wyroku łącznego w oparciu o drugi z wymienionych stanów prawnych, w którym węzłem kary łącznej zostaną objęte kary pozbawienia wolności, które pozostały skazanemu do wykonania, tj. kary orzeczone na mocy wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, sygn. III K 47/18 oraz na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, sygn. III K 873/18. W przypadku przepisów o karze łącznej obowiązujących przed 1 lipca 2015 r. możliwe byłoby objęcie karą łączną kar orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, sygn. IV K 679/14 i sygn. III K 47/18, gdzie suma kar jednostkowych, które mogą być objęte karą łączną jest niższa niż we wcześniej wskazanym wariancie.

Odnośnie możliwości objęcia węzłem kary łącznej kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, sygn. VIII K 402/18, wskazać należy, że mając na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r., P 20/17 (Legalis nr 1939775), który co prawda nie wyłączył możliwości łączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności, przy stosowaniu zamiennika, o jakim mowa w art. 87 § 1 k.k., lecz zastąpił obowiązek orzekania w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności kompetencją jej wymierzenia, pozwalającą analizować, czy w realiach danej sprawy należy dokonać połączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności i orzec karę łączną pozbawienia wolności, czy też odrębnie te kary wykonać, połączenie kary ograniczenia wolności z podlegającymi wykonaniu karami pozbawienia wolności i orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności, byłoby dla skazanego niekorzystne. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której kara ograniczenia wolności, którą skazany może wykonać odrębnie zostałaby zamieniona na surowszą karę pozbawienia wolności, którą skazany musiałaby wykonać w związku z orzeczeniem kary łącznej.

W związku z powyższym w sprawie skazanego zastosowano stan prawny obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. i objęto węzłem kary łącznej orzeczone wobec skazanego kary pozbawienia wolności, podlegający wykonaniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając skazanemu karę łączną Sąd miał na względzie dyrektywy określone w art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k., jak również treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019r., sygn. akt K 14/17 (Dz. U. z 2019r., poz. 858), w którym orzeczono, że art. 86 § 4 k.k. w zakresie, w jakim różnicuje sytuacje osób, wobec których zastosowanie miała już wcześniej instytucja kary łącznej, od osób, co do których ta instytucja zastosowania nie miała, w ten sposób, że umożliwia w stosunku do tej pierwszej kategorii osób podwyższenie dolnej granicy kary łącznej, a także orzeczenie kary rodzajowo surowszej, tj. kary 25 lat pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe, możliwa do orzeczenia wobec skazanego kara łączna kształtowała się w granicach od 3 lat pozbawienia wolności (najwyższa z orzeczonych kar jednostkowych) do 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając skazanemu karę Sąd mógł zastosować jedną z trzech zasad, tj.:

- zasadę kumulacji, która polega na wymierzeniu skazanemu kary łącznej stanowiącej sumę orzeczonych wobec niego kar,

- zasadę absorpcji, zgodnie z którą skazanemu wymierza się karę łączną w wysokości najwyższej z orzeczonych kar,

- zasadę asperacji, która polega na wymierzeniu skazanemu kary w wysokości ustalonej pomiędzy wyżej opisanymi skrajnymi wartościami.

W stosunku do skazanego D. B. zastosowano zasadę asperacji i wymierzono mu karę łączną 5 lat 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Za zastosowaniem zasady asperacji i wymierzeniem skazanemu kary w wyżej wymienionej wysokości przemawiały następujące okoliczności:

- ilość popełnionych czynów – łączeniu podlegały kary za 3 czyny;

- popełnienie przestępstw tego samego rodzaju, tj. przestępstw przeciwko mieniu;

- odstępy czasowe pomiędzy czynami – przestępstwa, za które orzeczone kary podlegają łączeniu zostały popełnione przez skazanego na przestrzeni 2 lat;

- popełnienie przez skazanego czynów, za które został skazany na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, sygn. III K 873/18 w warunkach powrotu do przestępstwa;

- poprawne zachowanie skazanego w okresie aktualnie odbywanej kary;

- trwający proces resocjalizacji skazanego.

Brak było podstaw do wymierzanie kary łącznej w oparciu o zasadę kumulacji, bowiem zasada ta powinna być stosowana wyjątkowo w stosunku do skazanych zdeprawowanych, co do których brak jest pozytywnej prognozy kryminologicznej, co nie ma miejsca w przypadku skazanego. Zachowanie skazanego w okresie odbywania kary zostało dobrze ocenione, był wielokrotnie nagradzany regulaminowo i tylko raz ukarany dyscyplinarnie.

Brak było podstaw do wymierzenia kary łącznej w oparciu o zasadę absorbcji, zgodnie z wnioskiem obrońcy skazanego, bowiem zastosowanie tej zasady stanowiłoby niezasadne premiowanie skazanego, który kolejnych czynów, za które orzeczone kary podlegają łączeniu, dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Nie można również powiedzieć, że wysokość poszczególnych kar jednostkowych drastycznie różni się od siebie, że któraś z nich jest znacznie łagodniejsza niż pozostałe. Nadto proces resocjalizacji skazanego nie został dotychczas zakończony. Skazany aktualnie odbywa karę w systemie programowego oddziaływania, a z zadań wynikających z programu wywiązuje się w sposób umiarkowany.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Nie dotyczy.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okresy aktualnie odbywanej kary w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, sygn. III K 47/18, od dnia 6 września 2020 r., godz. 15:00 do dnia 25 sierpnia 2021 r.

III.

Na podstawie art. 576 § 1 k.k. pozostawiono do odrębnego wykonania rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie z dnia 25 października 2018 r., sygn. III K 47/18 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r., sygn. III K 873/18, w zakresie w jakim nie podlegają łączeniu.

IV.

Sąd umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie, albowiem kary orzeczone pozostałymi wyrokami opisanymi w komparycji wyroku łącznego jako niepodlegające wykonaniu, nie mogły zostać objęte węzłem kary łącznej.

V.

Sąd zasądził na rzecz adw. L. D. kwotę 120 zł., powiększoną o stawkę podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu. Podstawę rozstrzygnięcia w tym przedmiocie stanowił przepis § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 18 ze zm.).

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI.

Skazanego zwolniono w całości od ponoszenia kosztów sądowych, z których wyłożone w sprawie wydatki przejęto na rachunek Skarbu Państwa z uwagi na:

- wymiar orzeczonej w sprawie kary łącznej i konieczność odbycia przez skazanego długoletniej kary pozbawienia wolności;

- sytuację majątkową skazanego.

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Gąsińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Szulewicz
Data wytworzenia informacji: