Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII K 26/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-09-26

0Sygn. akt XII K 26/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Celej

Protokolant: Zuzanna Śmiechowska

przy udziale Prokuratora : Stanisław Wieśniakowski

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018r.

sprawy P. Z.,

syna Z. i B. z domu N.,

urodzonego w dniu (...) w C.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w C. z dnia 10 kwietnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 121/01 na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w nocy 20 listopada 2000 r. Postanowieniem w sprawie II Ko 791/01 z dnia 01 października 2001r. karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy.

2.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 893/98 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 08 czerwca 2001r. w sprawie II Ka 339/01 za czyn popełniony :

- z art. 280 § 1 k.k. w dniu 16 listopada 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 20 stycznia 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 28 stycznia 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 12 lutego 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 16 listopada 1998r. do dnia 12 stycznia 1999r. oraz od dnia 15 lutego 1999r. do dnia 28 września 1999r.

3.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 523/01 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 3 za czyn z art. 270 §1 k.k. popełniony w dniu 11 kwietnia 2001r.. Postanowieniem z dnia 08 września 2004r. w sprawie o sygn. akt II Ko 301/04 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

4.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 832/01 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 4 za czyn z art. 279 §1 k.k. popełniony w dniu 21 września 2001.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 września 2001r. do dnia 08 listopada 2001r. Postanowieniem z dnia 29 września 2004r. w sprawie II Ko 406/04 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

5.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 sierpnia 2003 r. w sprawie o sygn. akt II K 253/00 na karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 29 lutego 2000r. na 01 marca 2000r.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 01 marca 2000r. do dnia 28 kwietnia 2000r.

6.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie o sygn. akt II K 345/02 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie o sygn. akt V Ka 1029/03 za czyn z art. 278 § 1 k.k. z art. 275 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł. popełniony w dniu 07 stycznia 2002r.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 01 marca 2000r. do dnia 28 kwietnia 2000r. 23 marca 2005r. wykonano karę grzywny.

7.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w C. z dnia 30 września 2004 roku w sprawie o sygn. akt II K 459/03utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie V Ka 87/05 na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 16 listopada 1998r. do dnia 12 stycznia 1999r. od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 28 września 1999 r. a także okres tymczasowego aresztowania od 1 marca 2000 r. do 28 kwietnia 2000r. obejmującego wyroki: Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2000r. sygn. akt II K 893/98 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 08 czerwca 2001r.; Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 sierpnia 2003r. sygn. akt II K 253/00. Postanowieniem Sądu Okręgowego we W. z dnia 11 kwietnia 2006r. warunkowo zwolniono z okresu próby do 11 kwietnia 2008r.

8.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w C. z dnia 16 września 2005 roku w sprawie o sygn. akt II K 382/04 na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 21 września 2001r. do dnia 08 listopada 2001r. od dnia 03 grudnia 2001 r. do dnia 11 grudnia 2001 r. od dnia 11 stycznia 2005r. do dnia 16 września 2005r. obejmującego wyroki: Sądu Rejonowego w C. z dnia 27 listopada 2001r. sygn. akt II K 523/01; Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 832/01 Postanowieniem Sądu Okręgowego we W. z dnia 11 kwietnia 2006r. warunkowo zwolniono z okresu próby do 11 kwietnia 2008r.

9.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 156/08 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 297 §1 k.k. popełniony w nocy z 10 października 2006r.

10.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie o sygn. akt II K 54/08 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie o sygn. akt V Ka 64/09 za czyny:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 maja 2007r.25 maja 2007r.; 08 czerwca 2007r. , 04 lipca 2007r. w sierpniu 2007r. i z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 08 czerwca 2007r., 04 lipca 2007r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. z tym, że ustala, iż czyn z pkt IX wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz czyny z punktów IV i VII zostały popełnione z osobami, co do których zapadł prawomocny wyrok popełnione w dniu 23 maja 2007r. , 04 lipca 2007r. , 09 lipca 2007r. na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

11.  wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie o sygn. akt II K 68/09 za czyny:

- z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 grudnia 2007r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w bliżej nieokreślonym dniu i miejscu w 2007r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności.

12.  Wyrokiem SąduOkręgowego w P. z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie o sygn. akt II K 92/08 utrzymanego w mocy Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W.z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie o sygn. akt II AKa 90/09 za czyny:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony od dnia 23 grudnia 2007r. do dnia 30 grudnia 2007r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione od listopada 2006r. do dnia 30 grudnia 2007 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 5 grudnia 2007r. do dnia 6 grudnia 2007r., od dnia 30 grudnia 2007r. do dnia 21 października 2008r. oraz od dnia 1 listopada 2008r.

13.  Wyrokiem SąduRejonowego w C. z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt II K 527/09 za czyny z art. 13 § 1 k.k. art. 286 § 1 k.k. art. 270 § 1 k.k. art. 11 § 2 k.k. art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 grudnia 2007r. na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

14.  Wyrokiem łącznym SąduOkręgowego w P. z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 129/10 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 12 maja 2011r. sygn. akt II AKa 73/11 na karę łączną 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 05 grudnia 2007r. do dnia 06 grudnia 2007r. oraz od dnia 30 grudnia 2007r. do dnia 21 października 2008r. oznaczając początek odbywania kary na dzień 01 listopada 2008r. obejmujące wyroki: Sądu Okręgowego w P. sygn. akt II K 92/98; Sądu Rejonowego w C. sygn. akt II K 54/08, Sądu Rejonowego w (...) sygn. akt II K 156/08; Sadu Rejonowego w C. sygn. akt II K 68/09; Sądu Rejonowego w C. sygn. akt II K 527/09. W dniu 28 marca 2015r. wykonano karę pozbawienia wolności.

15.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 521/16, na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy na poczet której zaliczono okres od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 19 maja 2016r. przyjmując, iż jeden dzień tymczasowego aresztowania równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności orzeczoną za czyny:

- I z art. 310 § 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 14 marca 2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

- II-IV z art. 288 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnionych w dniu 14 marca 2016r. na karę po 6 miesięcy pozbawienia wolności za każdy z 3 czynów

16.Wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 1267/15, za przestępstwo z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w brzemieniu przepisu obowiązującym przed 01 lipca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 kwietnia 2015 roku na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono okres od dnia 19 maja 2015r. do dnia 17 lipca 2015r.

17. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 323/16, za czyny

I.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 05 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 05 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 marca 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 maja 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 30 maja 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 04 czerwca 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 07 czerwca 2016r.

na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

II.

- za czyn z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lutego 2016r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 17 lutego 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r. od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 21 maja 2016 r. tj. 2 dni. ; kara została wykonana w okresie od 30 stycznia 2017r. do 27 maja 2018r.

18. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 612/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie V Ka 36/17 za czyn z art. 178a §1 k.k. popełniony w dniu 06 września 2016r. na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

19. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 716/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie V Ka 110/17 za czyn z art. 178a §1 k.k. popełniony w dniu 06 września 2016r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

20. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 376/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie V Ka 153/17

- działając w krótkich odstępach czasu tj. w dniu 27 lutego 2016r., 29 lutego 2016r., 01 marca 2016r. za przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i dwóch przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności

- za czyn z art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 08 marca 2016r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 08 marca 2016 r. do dnia 09 marca 2016 r.

21. Sądu Rejonowego w T. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 1789/16 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 czerwca 2016r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

22. Sądu Rejonowego w C. z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 637/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 19 maja 2017r. sygn. akt V Ka 287/17 za czyn popełniony w dniu 10 lipca 2016r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

23. Sądu Rejonowego w P. z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 899/16 za czyn popełniony w dniu 09 sierpnia 2016r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

24. Sądu Okręgowego w W. z dnia 13 maja 2016r. w sprawie sygn. akt VIII K 92/12 zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 11 sierpnia 2017r. sygn. akt II AKa 232/17 za czyny popełnione:

- z art. 56 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 09 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. popełniony 0d 01 września 2007r. do 01 grudnia 2007r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 258 § 1 k.k. popełniony w dniu od 01 lipca 2007r. do 01 grudnia 2007r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

25. Sądu Rejonowego w P. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 487/17 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 09 maja 2016r. 2016r. na karę 1 roku ograniczenia polegająca na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym. Zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 13 czerwca 2016r. uznając karę ograniczenia wolności za wykonaną do wysokości 2 dni

26 Wyroku łącznego Sądu Rejonowego w M. z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 1266/16 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia 27 października 2017r. w sprawie o sygn. akt II Ka 531/17 na karę łączną 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 19 maja 2015r. do 17 lipca 2015r., od dnia 19 października 2016r. do dnia 22 marca 2017r. od dnia 14 marca 2016r. do dnia 19 maja 2016r. obejmujące wyroki Sądu Rejonowego w C. w sprawie II K 521/16 oraz Sądu Rejonowego w M.w sprawie sygn. akt II K 1267/15

orzeka

I.  na podstawie art. 568a§1 pkt 2 kpk, art. 569§1 i §2 kpk, art. 85 §1 i § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. art. 87 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami, o których mowa wyżej w pkt 19 (II K 716/16), 20 (II K 376/16), 21 ( II K 1789/16), 22 (II K 637/16), 23 ( IIK 899/16) , 24 ( VIII K 92/12), 25 ( II K 487/17), 26 ( II K 1266/16) i wymierza skazanemu P. Z. karę łączną 10 lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt. I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: (II K 376/16) od dnia 8 marca 2016r. do 09 marca 2016r. ( II K 1266/16) od dnia 19 maja 2015r. do 17 lipca 2015r., od dnia 19 października 2016r. do dnia 22 marca 2017r. od dnia 14 marca 2016r. do dnia 19 maja 2016r. ( II K 487/17) w dniu 13 czerwca 2016r. uznając karę ograniczenia wolności za wykonaną w wymiarze 2 dni oraz okres odbywania kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 716/16.

III.  na podstawie art. 576§1 k.p.k. w pozostałym zakresie wyroki, które zostały objęte niniejszym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie;

V.  na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. B. Kancelaria Adwokacka ul. (...) lok (...) w W. kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych + VAT tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu P. Z.;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego P. Z. od kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt XII K 26/18

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2017 r. do Sądu Rejonowego w (...) wpłynął wniosek dyrektora Aresztu Śledczego w P. o wydanie wobec D. Z. wyroku łącznego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie o sygn. akt II K 614/17 przekazano sprawę Sądowi Okręgowemu w W. z uwagi na niewłaściwość funkcjonalną Na rozprawie w dniu 26 września 2018 r. obrońca skazanego wniósł o wydanie wyroku łącznego i wymierzenie kary łącznej 6 (sześciu ) lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu. Prokurator wniósł o wydanie wyroku łącznego wobec P. Z. i wymierzenie skazanemu kary łącznej 13 (trzynastu) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w niniejszej sprawie, Sąd Okręgowy w W. ustalił, co następuje:

P. Z. został skazany prawomocnymi wyrokami:

16.  Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w C. z dnia 10 kwietnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 121/01 na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w nocy 20 listopada 2000 r. Postanowieniem w sprawie II Ko 791/01 z dnia 01 października 2001r. karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy.

17.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 893/98 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 08 czerwca 2001r. w sprawie II Ka 339/01 za czyn popełniony :

- z art. 280 § 1 k.k. w dniu 16 listopada 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 20 stycznia 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 28 stycznia 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w dniu 12 lutego 1999r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 16 listopada 1998r. do dnia 12 stycznia 1999r. oraz od dnia 15 lutego 1999r. do dnia 28 września 1999r.

18.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 523/01 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 3 za czyn z art. 270 §1 k.k. popełniony w dniu 11 kwietnia 2001r.. Postanowieniem z dnia 08 września 2004r. w sprawie o sygn. akt II Ko 301/04 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

19.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 832/01 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 4 za czyn z art. 279 §1 k.k. popełniony w dniu 21 września 2001.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 września 2001r. do dnia 08 listopada 2001r. Postanowieniem z dnia 29 września 2004r. w sprawie II Ko 406/04 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

20.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 sierpnia 2003 r. w sprawie o sygn. akt II K 253/00 na karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 29 lutego 2000r. na 01 marca 2000r.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 01 marca 2000r. do dnia 28 kwietnia 2000r.

21.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie o sygn. akt II K 345/02 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie o sygn. akt V Ka 1029/03 za czyn z art. 278 § 1 k.k. z art. 275 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł. popełniony w dniu 07 stycznia 2002r.. Zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 01 marca 2000r. do dnia 28 kwietnia 2000r. 23 marca 2005r. wykonano karę grzywny.

22.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w C. z dnia 30 września 2004 roku w sprawie o sygn. akt II K 459/03utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie V Ka 87/05 na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 16 listopada 1998r. do dnia 12 stycznia 1999r. od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 28 września 1999 r. a także okres tymczasowego aresztowania od 1 marca 2000 r. do 28 kwietnia 2000r. obejmującego wyroki: Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2000r. sygn. akt II K 893/98 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 08 czerwca 2001r.; Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 sierpnia 2003r. sygn. akt II K 253/00. Postanowieniem Sądu Okręgowego we W.z dnia 11 kwietnia 2006r. warunkowo zwolniono z okresu próby do 11 kwietnia 2008r.

23.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w C. z dnia 16 września 2005 roku w sprawie o sygn. akt II K 382/04 na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 21 września 2001r. do dnia 08 listopada 2001r. od dnia 03 grudnia 2001 r. do dnia 11 grudnia 2001 r. od dnia 11 stycznia 2005r. do dnia 16 września 2005r. obejmującego wyroki: Sądu Rejonowego w C. z dnia 27 listopada 2001r. sygn. akt II K 523/01; Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 832/01 Postanowieniem Sądu Okręgowego we W. z dnia 11 kwietnia 2006r. warunkowo zwolniono z okresu próby do 11 kwietnia 2008r.

24.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 156/08 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 297 §1 k.k. popełniony w nocy z 10 października 2006r.

25.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie o sygn. akt II K 54/08 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie o sygn. akt V Ka 64/09 za czyny:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 maja 2007r.25 maja 2007r.; 08 czerwca 2007r. , 04 lipca 2007r. w sierpniu 2007r. i z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 08 czerwca 2007r., 04 lipca 2007r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. z tym, że ustala, iż czyn z pkt IX wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz czyny z punktów IV i VII zostały popełnione z osobami, co do których zapadł prawomocny wyrok popełnione w dniu 23 maja 2007r. , 04 lipca 2007r. , 09 lipca 2007r. na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

26.  wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie o sygn. akt II K 68/09 za czyny:

- z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 grudnia 2007r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w bliżej nieokreślonym dniu i miejscu w 2007r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności.

27.  Wyrokiem SąduOkręgowego w P. z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie o sygn. akt II K 92/08 utrzymanego w mocy Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie o sygn. akt II AKa 90/09 za czyny:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony od dnia 23 grudnia 2007r. do dnia 30 grudnia 2007r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione od listopada 2006r. do dnia 30 grudnia 2007 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 5 grudnia 2007r. do dnia 6 grudnia 2007r., od dnia 30 grudnia 2007r. do dnia 21 października 2008r. oraz od dnia 1 listopada 2008r.

28.  Wyrokiem SąduRejonowego w C. z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt II K 527/09 za czyny z art. 13 § 1 k.k. art. 286 § 1 k.k. art. 270 § 1 k.k. art. 11 § 2 k.k. art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 grudnia 2007r. na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

29.  Wyrokiem łącznym SąduOkręgowego w P. z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 129/10 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 12 maja 2011r. sygn. akt II AKa 73/11 na karę łączną 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 05 grudnia 2007r. do dnia 06 grudnia 2007r. oraz od dnia 30 grudnia 2007r. do dnia 21 października 2008r. oznaczając początek odbywania kary na dzień 01 listopada 2008r. obejmujące wyroki: Sądu Okręgowego w P. sygn. akt II K 92/98; Sądu Rejonowego w C. sygn. akt II K 54/08, Sądu Rejonowego w (...) sygn. akt II K 156/08; Sadu Rejonowego w C. sygn. akt II K 68/09; Sądu Rejonowego w C. sygn. akt II K 527/09. W dniu 28 marca 2015r. wykonano karę pozbawienia wolności.

30.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 521/16, na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy na poczet której zaliczono okres od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 19 maja 2016r. przyjmując, iż jeden dzień tymczasowego aresztowania równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności orzeczoną za czyny:

- I z art. 310 § 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 14 marca 2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

- II-IV z art. 288 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnionych w dniu 14 marca 2016r. na karę po 6 miesięcy pozbawienia wolności za każdy z 3 czynów

16.Wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 1267/15, za przestępstwo z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w brzemieniu przepisu obowiązującym przed 01 lipca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 kwietnia 2015 roku na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono okres od dnia 19 maja 2015r. do dnia 17 lipca 2015r.

17. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 323/16, za czyny

I.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 05 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 05 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lutego 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 marca 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 maja 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 30 maja 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 04 czerwca 2016r.

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 07 czerwca 2016r.

na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

II.

- za czyn z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lutego 2016r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy od dnia 17 lutego 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r. od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 21 maja 2016 r. tj. 2 dni. ; kara została wykonana w okresie od 30 stycznia 2017r. do 27 maja 2018r.

18. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 612/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie V Ka 36/17 za czyn z art. 178a §1 k.k. popełniony w dniu 06 września 2016r. na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

19. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 716/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie V Ka 110/17 za czyn z art. 178a §1 k.k. popełniony w dniu 06 września 2016r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

20. Wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 376/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie V Ka 153/17

- działając w krótkich odstępach czasu tj. w dniu 27 lutego 2016r., 29 lutego 2016r., 01 marca 2016r. za przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i dwóch przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności

- za czyn z art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 08 marca 2016r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 08 marca 2016 r. do dnia 09 marca 2016 r.

21. Sądu Rejonowego w T. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 1789/16 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 czerwca 2016r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

22. Sądu Rejonowego w C. z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 637/16 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 19 maja 2017r. sygn. akt V Ka 287/17 za czyn popełniony w dniu 10 lipca 2016r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

23. Sądu Rejonowego w (...) z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 899/16 za czyn popełniony w dniu 09 sierpnia 2016r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

24. Sądu Okręgowego w W. z dnia 13 maja 2016r. w sprawie sygn. akt VIII K 92/12 zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 11 sierpnia 2017r. sygn. akt II AKa 232/17 za czyny popełnione:

- z art. 56 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 09 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. popełniony 0d 01 września 2007r. do 01 grudnia 2007r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 258 § 1 k.k. popełniony w dniu od 01 lipca 2007r. do 01 grudnia 2007r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 k.k. , art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

25. Sądu Rejonowego w P. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 487/17 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 09 maja 2016r. 2016r. na karę 1 roku ograniczenia polegająca na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym. Zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 13 czerwca 2016r. uznając karę ograniczenia wolności za wykonaną do wysokości 2 dni

26 Wyroku łącznego Sądu Rejonowego w M. z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 1266/16 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia 27 października 2017r. w sprawie o sygn. akt II Ka 531/17 na karę łączną 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 19 maja 2015r. do 17 lipca 2015r., od dnia 19 października 2016r. do dnia 22 marca 2017r. od dnia 14 marca 2016r. do dnia 19 maja 2016r. obejmujące wyroki Sądu Rejonowego w C. w sprawie II K 521/16 oraz Sądu Rejonowego w M. w sprawie sygn. akt II K 1267/15

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd oparł na podstawie akt sprawy Sądu Okręgowego wW. z o sygn. akt XII K 26/18, (akta XII K 72/19 dołączone do akt XII K 26/18 k. 3-5, 19-21, 23-26,56-60, 75-79,81-82, 83-91), opinii o skazanym (k. 3, 15, 17-18), informacji o pobytach (k. 19-27v, 106, 153 ), karty karnej (k. 8-11, 163-165), akt dołączonych.

W dniu 26 września 2018r. Sąd Okręgowy wydał wobec P. Z. wyrok łączny, w którym Sąd połączył kary orzeczone wyrokami w pkt 19 (II K 716/16), 20 (II K 376/16), 21 ( II K 1789/16), 22 (II K 637/16), 23 ( IIK 899/16) , 24 ( VIII K 92/12), 25 ( II K 487/17), 26 ( II K 1266/16) wymierzając skazanemu karę łączna 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności i zaliczył na poczet tej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie: (II K 376/16) od dnia 8 marca 2016r. do 09 marca 2016r. ( II K 1266/16) od dnia 19 maja 2015r. do 17 lipca 2015r., od dnia 19 października 2016r. do dnia 22 marca 2017r. od dnia 14 marca 2016r. do dnia 19 maja 2016r. ( II K 487/17) w dniu 13 czerwca 2016r. uznając karę ograniczenia wolności za wykonaną w wymiarze 2 dni oraz okres odbywania kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 716/16.

Odnośnie wyroków nie objętych w/w ciągiem Sąd postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył.

W dniu 27 września 2018 r. obrońca skazanego P. Z. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia w części odnoszącej się do kary.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k., Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast zgodnie z treści ą art. 88 k.k. w przypadku gdy najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności orzeka się tę karę jako łączną a w wypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec jako karę łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Wydając wyrok łączny, Sąd nie był zobligowany do analizy okoliczności, które wpłynęły na wysokość orzeczonych kar za poszczególne przestępstwa, jest natomiast zobowiązany do zbadania czy, a jeśli tak, to jaki ścisły związek podmiotowy i przedmiotowy zachodzi między czynami, za które P. Z. został skazany w sprawach opisanych w punktach 19-26 oraz zachowanie skazanego w okresie pozbawienia wolności. Określając wymiar kary łącznej Sąd, przy uwzględnieniu zachowania skazanego po popełnieniu przestępstw, wcześniejszą i późniejszą karalność a także uwzględniając opinię z jednostki penitencjarnej, miał na uwadze, aby wymiar tej kary był tak wyważony, by orzeczona kara spełniła wobec wyżej wymienionego swój cel.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosowanie zasady absorpcji przy wymiarze kary łącznej nie przedstawia się jako obowiązek sądu orzekającego i nie stanowi też punktu wyjścia przy dokonywaniu oceny wymiaru kary łącznej ( vide: m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt II AKa 51/15, LEX nr 1842278).

Wyrokowanie łączne w żadnym razie nie sprowadza się do automatycznego przyjmowania rozwiązania najkorzystniejszego dla skazanego i wymierzania mu kary łącznej na zasadzie absorpcji, której zastosowanie nie jest obowiązkiem sądu orzekającego, a wręcz przeciwnie powinno mieć charakter wyjątkowy i dotyczyć sytuacji nietypowych. Wymierzenie in concreto kary łącznej przy stosowaniu określonej zasady stanowi rezultat koniecznego uwzględnienia przy wyrokowaniu łącznym okoliczności, które nie mogły być wcześniej przedmiotem oceny sądu, takich jak globalna liczba popełnionych przestępstw, ich rodzaj i łączące je relacje przedmiotowo-podmiotowe determinuje potrzebę takiego ukształtowania kary łącznej, aby te wszystkie aspekty - w wyniku stosowania dyrektyw prewencji szczególnej i ogólnej - zostały uwzględnione. To mający w tym przypadku zastosowanie art. 53 § 1 k.k. nakazuje uwzględnienie również celu zapobiegawczego i wychowawczego, które kara łączna ma osiągnąć w stosunku do skazanego. ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2015 r., sygn. akt II AKa 304/15, LEX nr 1959438 ).

W aspekcie przedmiotowym, związek zbiegających się realnie przestępstw wyrażają kryteria przedmiotowe takie jak bliskość czasowa ich popełnienia (największy związek zachodzi, gdy czyny popełniane są równocześnie lub bezpośrednio po sobie), osoby pokrzywdzone (największy związek zachodzi, gdy pokrzywdzono tę samą osobę), rodzaj naruszonego dobra prawnego (im bardziej zbliżone dobra tym większą bliskość przestępstw), sposób działania sprawcy itd. W aspekcie podmiotowym chodzi o motywy lub pobudki, rodzaj i formę winy itd. ( vide: wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II K 85/13, LEX nr 1715434).

O ile faktycznie związek przedmiotowo – przyczynowy w przypadku czynów, za które P. Z. został skazany wyrokami opisanymi w pkt 21-23 i 25-26 został zauważony przez Sąd - przestępstwa przeciwko mieniu, o tyle czyny z wyroków opisanych w pkt 20 i 24 należą do przestępstw z ustawy o narkomanii natomiast czyn z wyroku opisanym w pkt 19 należy do przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zatem godzą w inne dobra prawem chronione. Uwadze Sądu nie umknęło również, że osobami pokrzywdzonymi przestępstwami, za które P. Z. został skazany wyrokami z pkt 19-26 były różne osoby.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, że: fakt, iż przestępstwa popełnione przez skazanego skierowane były przeciwko tym samym dobrom, sam w sobie nie jest wystarczającym dla zastosowania zasady pełnej absorpcji. Bliskość podmiotowo-przedmiotowa popełnionych przestępstw nie stanowi bowiem na tyle istotnej przesłanki wymiaru kary łącznej by ograniczać ogólne zasady wymiaru kary z art. 53 k.k. Zatem wymierzając karę łączną przede wszystkim należy mieć na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt II AKa 102/15, LEX nr 2025610 i z dnia 17 kwietnia 2014 r. , sygn. akt II AKa 37/14, LEX nr 1455630).

Wobec P. Z. ogółem zostało wydanych 26 wyroków skazujących, w tym 4 wyroki łączne. Powyższe stanowi zatem negatywną przesłankę prognostyczną i przemawia za uznaniem, iż skazany jest osobą nie przestrzegającą porządku prawnego, a stopień demoralizacji skazanego jest znaczny. Sąd Okręgowy przy wymiarze kary łącznej – jak już zostało podniesione wyżej - miał na względzie prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej, zaś popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzeczeniem surowej kary łącznej. Zdaniem Sądu celowym jest aby sprawca kilku czynów, odczuł kary wymierzone za ich popełnione.

Z opinii nadesłanej z Zakładu Karnego w P. wynika, że skazany jest rozwiedziony i posiada córkę, którą wychowują dziadkowie. Od wielu lat nie posiadał stałego źródła dochodu, pracował wyłącznie dorywczo. Po wyjściu z Zakładu Karnego w 2015 r. wsparcia udzieliła mu siostra, jednak skazany zaczął nadużywać alkoholu i nie przestrzegał porządku prawnego. Do odbycia kary pozbawienia wolności został doprowadzony w dniu 20 października 2016r. do Aresztu Śledczego w P.. Został zatrudniony jako pomoc kucharza. Zachowanie w oddziale mieszkalnym utrzymuje się na dobrym poziomie. Stosuje się do regulaminu i porządku dnia. Wobec przełożonych prezentuje regulaminową postawę. W grupie współosadzonych funkcjonuje zgodnie i bezkonfliktowo. Oddziaływaniem z zakresu profilaktyki uzależnień został objęty. Skazany jest regularnie odwiedzany w zakładzie karnym, utrzymuje kontakt telefoniczny i koresponduje głównie z siostra i koleżanką. Na temat popełnionych przestępstw i prowadzonego trybu życia prezentuje postawę krytyczną. Ogólnie zachowanie skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności oceniono jako dobre.

Zdaniem Sądu poprawne zachowanie skazanego podczas odbywania przez niego kary pozbawienia wolności nie obliguje Sąd do złagodzenia w wyroku łącznym wymiaru kary. Samo prawidłowe zachowanie podczas odbywania kary pozbawiania wolności stanowi bowiem typową konsekwencję wykonywania orzeczonej kary, mającej przecież zmierzać do osiągnięcia w stosunku do sprawcy celów zapobiegawczych i wychowawczych.

Sąd podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego, iż kara łączna w wyroku łącznym nie musi tworzyć sytuacji korzystniejszej dla skazanego od istniejącej, nim zostanie orzeczona ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt II AKa 207/08). Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Ma likwidować swoistą konkurencję kar w postępowaniu wykonawczym wynikłą z kilkakrotnych skazań. Nie jest to sposób na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw. Wymierzając karę łączną, stosuje się zwykłe dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości, wyrażane przez związek przedmiotowo-podmiotowy między poszczególnymi przestępstwami. Na ogół nie ma powodu, by orzekać kary łączne w dolnych granicach, to jest w wysokości najsurowszej ze zbiegających się kar. Popełnienie więcej jak jednego przestępstwa powinno raczej skłaniać do odstępstwa od absorpcji kar, niż za nią przemawiać. Wymierzenie takiej kary prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw, zatem prowadziłoby do praktycznej bezkarności innych zachowań zabronionych ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt II AKa 183/07, KZS 2007/11/19 i Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II AKa 198/08, KZS 2009/9/61).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu, P. Z. nie zasługuje na dobrodziejstwo zastosowania zasady absorpcji.

W sprawie niniejszej, Sąd określając rozmiar kary łącznej, miał z jednej strony na względzie najwyższą z kar jednostkowych w spawach (tj. 4 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności) oraz sumę kar objętych utworzonym ciągiem (tj. 13 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności) oraz okres pozbawienia wolności skazanego w w/w sprawach. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, Sąd doszedł do przekonania, iż adekwatne będzie wymierzenie skazanemu kary 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu, tak orzeczona kara łączna pozbawienia wolności odzwierciedla dyrektywy wymiaru kary łącznej w odniesieniu do poczynionych ustaleń dotyczących P. Z., a jednocześnie są w stanie najpełniej osiągnąć swe cele.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył na poczet kar łącznych pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawach objętych wyrokiem łącznym.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Celej
Data wytworzenia informacji: