Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ns 141/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-12-23

Sygn. akt IV Ns 141/13

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2013 r. J. G. wniósł o orzeczenie wobec uczestników postępowania konfiskaty materiałów w postaci ulotek zatytułowanych „(...)” zawierających wizerunek dziecka zatykającego nos na tle wysypiska śmieci, szczura oraz lupy eksponującej zarazki, o wydanie zakazu publikowania tych ulotek, o przeproszenie Wójta Gminy N. J. G. za rozpowszechnianie tych ulotek poprzez zamieszczenie w najbliższym wydaniu Rzeczpospolitej na pierwszej stronie czcionką 14 następującego tekstu: „ Niniejszym przepraszamy Wójta Gminy N. za rozpowszechnianie ulotek zawierających nieprawdziwe hasło : (...)” zawierających wizerunek dziecka zatykającego nos na tle wysypiska śmieci, szczura oraz lupy eksponującej zarazki, co wprowadza w błąd mieszkańców Gminy N. jakoby referendum dotyczyło sortowni odpadów, czy też jakoby Wójt Gminy N. miał doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia dzieci - K. J., M. K., J. P., E. B., M. W., R. Z.” w terminie 24 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia, o nakazanie uczestnikom zapłaty 10.000 zł na rzecz Fundacji (...).

Uczestnicy K. J., M. K., J. P., E. B., M. W., R. Z. wnieśli o oddalenie tego wniosku.

Na podstawie oświadczenia k 10, postanowienia k 11, ulotki k 12, postanowienia k 13-15, pism k 16-17, 18-19, dokumentów złożonych na rozprawie w dniu 20.12.2013 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Nr 60/13 z dnia 28 listopada 2013 r. Komisarz Wyborczy w W. postanowił przeprowadzić w dniu 19 stycznia 2014 r. referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy N. J. G. oraz Rady Gminy N. przed upływem kadencji. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpili uczestnicy posługujący się nazwą (...). Powodem podjęcia takiej inicjatywy były podjęte przez władze Gminy N. decyzje dotyczące działalności na terenie Gminy firmy P.U. (...) Sp. z o.o. zajmującej się sortowaniem i odzyskiwaniem odpadów. Zdaniem inicjatorów referendum działalność sortowni usytuowanej w pobliżu szkoły i przedszkola oraz domów mieszkalnych jest uciążliwa, powoduje rozprzestrzenianie się fetoru uniemożliwiającego mieszkańcom normalne funkcjonowanie i stwarza zagrożenie dla środowiska, a decyzje wydane w sprawie funkcjonowania tego przedsiębiorstwa są niezgodne z obowiązującym prawem. Pomiędzy częścią mieszkańców a władzami Gminy N. istnieje na tym tle konflikt. W dniu 16 grudnia 2013 r. na terenie Gminy N. pojawiły się ulotki inicjatorów referendum pod tytułem: „(...)” zawierające wizerunek dziecka zatykającego nos na tle wysypiska śmieci, szczura oraz lupy eksponującej zarazki. Na drugiej stronie ulotki znajduje się informacja dotycząca kompetencji komisarza powoływanego w przypadku odwołania organów gminy, kilka pytań dotyczących zasad działania władz Gminy N. oraz

podpis :” Grupa (...)”.

Mając powyższe na uwadze Sąd zważył, co następuje:

Podstawą prawną wniosku jest art. 35 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, zgodnie z którym jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi albo inne formy propagandy i agitacji zawierają nieprawdziwe dane i informacje, każdy zainteresowany ma prawo złożyć do sądu okręgowego wniosek o:

1) orzeczenie konfiskaty takich materiałów;

2) wydanie zakazu publikowania takich materiałów;

3) nakazanie sprostowania informacji;

4) nakazanie przeproszenia pomówionego;

5) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10 000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej;

6) zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwoty do

10 000 złotych tytułem odszkodowania.

Przepis powyższy nie definiuje pojęcia „zainteresowany” , w związku z czym należy je interpretować zgodnie z art. 510. § 1 kpc zdanie pierwsze, zgodnie z którym zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Nie ulega wątpliwości, iż wnioskodawca jest zainteresowanym, ponieważ pełni funkcję Wójta Gminy N. i wynik referendum zarządzonego na dzień 19 stycznia 2014 r. dotyczy go bezpośrednio.

W toku postępowania uczestnicy podnieśli, iż nie zostało udowodnione, iż to oni są autorami i osobami rozpowszechniającymi przedmiotową ulotkę. W ocenie Sądu ten argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ po pierwsze w aktach znajduje się oświadczenie 7 osób, z którego wynika, iż ulotki są autorstwa grupy inicjującej referendum i nie zostało ono zakwestionowane przez uczestników, a po drugie na ulotce jest podpis :” Grupa (...)” a taką nazwą występują uczestnicy, na co sami wskazali w piśmie z 20.09.2013 r.

W ocenie Sądu wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 28 ust .1 ustawy o referendum lokalnym kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum.

Nie ulega wątpliwości, iż przedmiotowa ulotka jest formą propagandy i agitacji wyborczej i została wyemitowana w toku kampanii referendalnej. Zawiera ona pewną wizję artystyczną jej autorów, wizualizując i wskazując jednocześnie na stanowisko inicjatorów referendum co do działalności na terenie Gminy N. sortowni odpadów, które zostało już wyżej opisane. Ani ze zdjęć i obrazków na pierwszej stronie, ani z treści na drugiej stronie ulotki nie wynika, aby autorzy ulotki zarzucali Wójtowi Gminy N. działanie na szkodę dzieci, aby twierdzili, iż jego działania doprowadziły do pojawienia się na terenie Gminy szczurów. W ulotce w ogóle nie pojawiają się żadne informacje dotyczące podjętych decyzji przez władze gminy w zakresie działalności firmy (...). Zarzuty wnioskodawcy dotyczyły tylko pierwszej strony (obrazkowej) ulotki. Wnioskodawca nie udowodnił, jakie fałszywe informacje zawiera wizerunek dziecka, bakterii i szczura oraz co fałszywego jest w tytule ulotki. W ocenie Sądu wnioski wyciągnięte przez wnioskodawcę i jego interpretacja tej ulotki są subiektywne. W ocenie postronnego człowieka widzącego przedmiotową ulotkę nie wywołuje ona żadnych negatywnych skojarzeń, ilustruje tylko jakiś istniejący problem dotyczący i poruszający mieszkańców i namawia do pójścia na referendum. Nie można zdaniem Sądu wywnioskować z tej ulotki, iż referendum dotyczy działalności sortowni. Nadto niewątpliwie lokalna społeczność jest zorientowana co do przedmiotu referendum i wprowadzenie kogoś w błąd wymagałoby dużego zaangażowania lub wykorzystania wyjątkowej nieporadności jakiejś osoby.

W związku z powyższym Sąd orzekł jak wyżej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: