Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 105/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2016-04-20

Sygn. akt II AKa 105/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2016r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA – Jerzy Leder (spr.)

Sędziowie: SA - Dorota Tyrała

SA - Małgorzata Janicz

Protokolant: sąd. Piotr Grodecki

przy udziale Prokuratora Gabrieli Marczyńskiej - Tomali

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

sprawy T. B., ur. (...) w W., syna W. i A. z domu S.

oskarżonego z art. 116 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 11 § 2 w zw. z art. 12 k.k.

z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie sygn. akt XII K 2/12

uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. postępowanie karne wobec oskarżonego T. B. umarza, kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa.

1.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. B. – Kancelaria Adwokacka w W. 1200 zł plus 23 % podatku VAT, tytułem udzielonej z urzędu pomocy prawnej oskarżonemu przed Sądem Apelacyjnym.

2.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Prokurator oskarżył T. B. o to, że:

w okresie od maja 1997 r. do 29 listopada 2000 r. w W. i P. będąc właścicielem firmy fonograficznej (...) oraz jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z o.o. (...) z góry powziętym zamiarem wbrew warunkom umowy licencyjnej i bez uprawnienia zwielokrotniał w tłoczniach (...) w W., Takt w B. i (...)we W. cudze utwory w wersji oryginalnej utrwalone na płytach CD w ogólnej ilości 4.454.142 sztuk, o wartości 4.153,005,24 d i na kasetach (...) w ogólnej ilości 310.460 sztuk o wartości 170,475,35 zł po czym je rozpowszechniał na terenie kraju poprzez wprowadzenie do obrotu czyniąc sobie stałe źródło dochodu, kierując tym przestępstwem i organizując je, czym spowodował szkodę o łącznej kwocie 4.323.480,59 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na rzecz Stowarzyszenia (...) w tym zwielokrotniał nośniki dźwięku:

a. Płyty CD:

1.  w okresie od maja 1997 do sierpnia 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 116 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 023 sztuk powodując szkodę w wysokości 275,08 zł,

2.  w okresie od czerwca 1997 do października 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 470 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 716 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 047,00 zł,

3.  w okresie od lipca 1997 do września 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule P. nr kat. (...) 0012p w ilości 18 530 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 610 sztuk powodując szkodę w wysokości 11 673,90 zł,

4.  w okresie od lipca 1997 do października 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 37 616 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20 519 sztuk powodując szkodę w wysokości 26 331,20 zł,

5.  w okresie od grudnia 1997 do grudnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 124 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 124 sztuk powodując szkodę w wysokości 63,72 zł,

6.  w okresie od grudnia 1997 do kwietnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 664 sztuk z czego wprowadził do obrotu 18 sztuk powodując szkodę w wysokości 73,04 zł,

7.  w okresie od grudnia 1997 do kwietnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 2 055 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 358 sztuk powodując szkodę w wysokości 472,65 zł,

8.  w okresie od stycznia 1998 do sierpnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 13 071 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 883 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 14 9,70 zł,

9.  w okresie od marca 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 058 sztuk z czego wprowadził do obrotu 749 sztuk powodując szkodę w wysokości
1 058,00 zł,

10.  w styczniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule GRUPA (...) nr kat. (...) w ilości 6 395 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 405 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 371,80 zł,

11.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 041 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 242 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 959,36 zł,

12.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 069 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 455 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 069,00 zł,

13.  w okresie od kwietnia 1998 do września 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 2 577 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 476 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 422,38 zł,

14.  w maju 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...).l nr kat. (...) w ilości 12 624 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 946 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 624,00 zł.

15.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 046 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 470 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 9€4,16 zł,

16.  w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) M. nr kat. (...)w ilości 67 566 sztuk z czego wprowadził do obrotu 66 433 sztuk powodując szkodę w wysokości 67 566,00 zł,

17.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule J. W. nr kat. (...)w ilości 30 077 sztuk z czego wprowadził do obrotu 21019 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 077,00 zł,

18.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 983 sztuk z czego wprowadził do obrotu 301 sztuk powodując szkodę w wysokości 983,00 zł,

19.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD O tytule (...)nr kat.(...) w ilości 1 032 sztuk z czego wprowadził do obrotu 276 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 032,00 zł,

20.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 045 sztuk z czego wprowadził do obrotu 156 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 045,00 zł,

21.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 25 663 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 739 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 265,20 zł,

22.  w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 572 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 445 sztuk powodując szkodę w wysokości 424,44 zł,

23.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...).l (4) nr kat. (...) w ilości 15 032 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 715 sztuk powodując szkodę w wysokości 15 032,00 zł,

24.  w okresie od października 1998 do października 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) O. nr kat. (...)w ilości 451 sztuk z czego wprowadził do obrotu 283 sztuk powodując szkodę w wysokości 451,00 zł,

25.  w okresie od listopada 1998 do stycznia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 054 sztuk z czego wprowadził do obrotu 48 sztuk powodując szkodę w wysokości 495,38 zł,

26.  w okresie od marca 1999 do września 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule T. S. (...) S. nr kat. (...) w ilości 2 576 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 015 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 215,36 zł,

27.  w okresie od czerwca 1998 do lipca 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 13 501 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10 060 sztuk powodując szkodę w wysokości 13 501,00 zł,

28.  w listopadzie 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 17 904 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 154 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 904,00,

29.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) w ilości 1 469 sztuk z czego wprowadził do obrotu 454 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 469,00 zł,

30.  w okresie od listopada 1998 do grudnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 18 697 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 635 sztuk powodując szkodę w wysokości 18 697,00 zł,

31.  w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 18 277 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 857 sztuk powodując szkodę w wysokości 18 277,00 zł,

32.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule KABARET HYBRYDY nr kat. (...) (...) w ilości 14 755 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 310 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 885,85 zł,

33.  w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) w ilości 14 208 sztuk z czego wprowadził do obrotu 13 054 sztuk powodując szkodę w wysokości 14 208,00 zł,

34.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 31 514 sztuk z czego wprowadził do obrotu 24 257 sztuk powodując szkodę w wysokości 31 514,00 zł.

35.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) 2001 nr kat. (...) (...) w ilości
1 006 sztuk z czego wprowadził do obrotu 779 sztuk powodując szkodę w wysokości 764,56 zł,

36.  w okresie od marca 1999 do czerwca 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) T. (...) nr kat. (...)w ilości 2 496 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 257 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 4 96,00 zł,

37.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 575 sztuk z czego wprowadził do obrotu 770 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 370,25 zł,

38.  w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule B. H. (1) & B. H. (2) nr kat. (...) w ilości 784 sztuk z czego wprowadził do obrotu 158 sztuk powodując szkodę w wysokości 713,44 zł,

39.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)? nr kat. (...) w ilości 1 054 sztuk z czego wprowadził do obrotu 337 sztuk powodując szkodę w wysokości 801,04 zł,

40.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 8 062 sztuk z czego wprowadził do obrotu 798 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 062,00 zł,

41.  w okresie od grudnia 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 25 719 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 179 sztuk powodując szkodę w wysokości 25 719,00 zł,

42.  w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 30 079 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 864 sztuk powodując szkodę w wysokości 24 063,20 zł,

43.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 1 019 sztuk z czego wprowadził do obrotu 876 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 019,00 zł,

44.  w okresie od grudnia 1997 do listopada 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule P. W. (...)/(...) nr kat. (...)w ilości 46 758 sztuk z czego wprowadził do obrotu 44 035 sztuk powodując szkodę w wysokości 27 119,64 zł.

45.  w okresie od października 1997 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) A. T. nr kat. (...) w ilości 21 636 sztuk z czego wprowadził do obrotul4 396 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 525,16 zł,

46.  w listopadzie 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 17 279 sztuk z czego wprowadził do obrotu 16 437 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 885,77 zł,

47.  w okresie od listopada 1997 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni w (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 17 244 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10 963 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 070,80 zł,

48.  w grudniu 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 15 105 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 362 sztuk powodując szkodę w wysokości 15 105,00 zł,

49.  w okresie od grudnia 1997 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 21 625 sztuk z czego wprowadził do obrotu 21 2 98 sztuk powodując szkodę w wysokości 21 625,00 zł,

50.  w okresie od marca 1998 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 20 119 sztuk z czego wprowadził do obrotu 18 607 sztuk powodując szkodę w wysokości 20 119,00 zł,

51.  w okresie od lutego 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 17 576 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17 421 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 576,00 zł,

52.  w okresie od czerwca 1998 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) J. (...) nr kat. (...) 1010 w ilości 5 059 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 177 sztuk powodując szkodę w wysokości
5 059,00 zł,

53.  w grudniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule ROCK'N' (...).2 nr kat. (...) (...) w ilości 10 265 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 089 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 265,00 zł,

54.  w styczniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 10 678 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 945 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 154,26 zł,

55.  w okresie od lipca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni w (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10 293 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 014 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 293,00 zł,

56.  w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...)w ilości 8 207 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 560 sztuk powodując szkodę w wysokości
8 207,00 zł,

57.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 43 593 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17 329 sztuk powodując szkodę w wysokości 43 593,00 zł,

58.  w okresie od lutego 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 20 716 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 017 sztuk powodując szkodę w wysokości
20 716,00 zł,

59.  w okresie od lutego 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 33 099 sztuk z czego wprowadził do obrotu 28 536 sztuk powodując szkodę w wysokości 33 099,00 zł,

60.  w maju 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) w ilości 37 369 sztuk z czego wprowadził do obrotu 36 665 sztuk powodując szkodę w wysokości 37 369,00 zł,

61.  w maju 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule C. (...) nr kat. (...) w ilości 37 174 sztuk z czego wprowadził do obrotu 36 958 sztuk powodując szkodę w wysokości 40 891,40 zł,

62.  w okresie od lutego 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 74 114 sztuk z czego wprowadził do obrotu 67 076 sztuk powodując szkodę w wysokości
74 114,00 zł,

63.  w okresie od stycznia 1998 do grudnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 66 548 sztuk z czego wprowadził do obrotu 51 442 sztuk powodując szkodę w wysokości 66 548,00 zł,

64.  w okresie od marca 1998 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 29 394 sztuk z czego wprowadził do obrotu 25 876 sztuk powodując szkodę w wysokości
29 3 94,00 zł,

65.  w okresie od kwietnia 1998 do lutego 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...).2 nr kat. (...)w ilości 18 83 9 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1317 sztuk powodując szkodę w wysokości 18 273,83 zł.

66.  w okresie od lutego 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 656 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 703 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 656,00 zł.

67.  w okresie od lutego 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 8 151 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 215 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 151,00 zł,

68.  w okresie od czerwca 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 81 567 sztuk z czego wprowadził do obrotu 67 457 sztuk powodując szkodę w wysokości 81 567,00 zł,

69.  w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 16 088 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 723 sztuk powodując szkodę w wysokości 16 088,00 zł,

70.  w okresie od maja 1997 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 35 920 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17 901 sztuk powodując szkodę w wysokości 35 920,00 zł,

71.  w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 637 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 154 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 637,00 zł,

72.  w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 6 693 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 728 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 693,00 zł,

73.  w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 37 191 sztuk z czego wprowadził do obrotu 32 446 sztuk powodując szkodę w wysokości 37 191,00 zł,

74.  w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) w ilości 10 789 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 789,00 zł,

75.  w okresie od maja 1998 do września 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 65 207 sztuk z czego wprowadził do obrotu 56 759 sztuk powodując szkodę w wysokości 65 207,00 zł,

76.  w lutym 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 17 153 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 560 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 372,24 zł,

77.  w okresie od maja 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 10 727 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 610 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 727,00 zł,

78.  w lutym 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 14 617 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 310 sztuk powodując szkodę w wysokości 14 617,00 zł,

79.  w okresie od czerwca 1998 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 8 197 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 093 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 197,00 zł,

80.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 4 057 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 350 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 773,01 zł,

81.  w kwietniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 13 661 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 244 sztuk powodując szkodę w wysokości 13 661,00 zł,

82.  w kwietniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 15 814 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 501 sztuk powodując szkodę w wysokości 15 814,00 zł,

83.  w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 7 126 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 960 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 126,00 zł,

84.  w okresie od sierpnia 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 41 319 sztuk z czego wprowadził do obrotu 25 354 sztuk powodując szkodę w wysokości 41 319,00 zł,

85.  w marcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 15 680 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 069 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 248,00 zł,

86.  w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 567 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 587 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 567,00 zł,

87.  w okresie od stycznia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 12 556 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 143 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 556,00 zł,

88.  w okresie od czerwca 1998 do grudnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 45 542 sztuk z czego wprowadził do obrotu 41 480 sztuk powodując szkodę w wysokości 45 542,00 zł,

89.  w okresie od sierpnia 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości7 644 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 618 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 644,00 zł,

90.  w okresie od maja 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 48 261 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 602 sztuk powodując szkodę w wysokości 48 261,00 zł,

91.  w okresie od maja 1998 do września 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...)w ilości 27 018 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17 237 sztuk powodując szkodę w wysokości 27 018,00 zł,

92.  w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 706 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 802 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 249,52 zł,

93.  w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 657 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 505 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 657,00 zł,

94.  w okresie od kwietnia 1998 do maja 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 8 132 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 243 sztuk powodując szkodę w wysokości 650,56 zł,

95.  w okresie od kwietnia 1998 do maja 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule C. (...) nr kat. (...) w ilości 12 959 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10 459 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 440,64 zł,

96.  w okresie od września 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 571 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 567 sztuk powodując szkodę w wysokości
5 571,00 zł,

97.  w okresie od lutego 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 627 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 333 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 627,00 zł,

98.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 4 085 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 988 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 085,00 zł,

99.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 019 sztuk z czego wprowadził do obrotu 998 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 008,81 zł,

100.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 8 446 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6098 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 182,44 zł,

101.  w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 4 052 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 466 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 052,00 zł,

102.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 15 131 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 726 sztuk powodując szkodę w wysokości 13 769,21 zł,

103.  w okresie od sierpnia 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 24 322 sztuk z czego wprowadził do obrotu 21 738 sztuk powodując szkodę w wysokości 24 300,00 zł,

104.  w okresie od marca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 2 049 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 917 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 049,00 zł,

105.  w okresie od września 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 600 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 810 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 600,00 zł,

106.  w okresie od października 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 2 081 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 314 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 081,00 zł,

107.  w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 63 642 sztuk z czego wprowadził do obrotu 58 639 sztuk powodując szkodę w wysokości 51 550,02 zł,

108.  w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) kat. (...) w ilości 64 333 sztuk z czego wprowadził do obrotu 59 227 sztuk powodując szkodę w wysokości 64 333,00 zł,

109.  w okresie od sierpnia 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat.(...)w ilości 19 745 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 176 sztuk powodując szkodę w wysokości 19 745,00 zł,

110.  w okresie od sierpnia 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat.(...) w ilości 22 618 sztuk z czego wprowadził do obrotu 15 298 sztuk powodując szkodę w wysokości
22 618,00 zł,

111.  w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 7 622 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 164 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 622,00 zł,

112.  w okresie od kwietnia 1999 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 33 159 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 676 sztuk powodując szkodę w wysokości
33 159,00 zł

113.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 30 109 sztuk z czego wprowadził do obrotu 19 596 sztuk powodując szkodę w wysokości30 109,00 zł,

114.  w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości33 263 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 582 sztuk powodując szkodę w wysokości 41 578,75 zł,

115.  w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 140 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 955 sztuk powodując szkodę w wysokości
30 140,00 zł,

116.  w okresie od marca 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 7 232 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 251 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 232,00 zł,

117.  w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 116 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 615 sztuk powodując szkodę w wysokości4 911,36 zł,

118.  w okresie od lutego 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 619 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 858 sztuk powodując szkodę w wysokości6 619,00 zł,

119.  w okresie od marca 1999 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 3 650 sztuk z czego wprowadził do obrotu 255 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 650,00 zł,

120.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 15 641 sztuk powodując szkodę w wysokości 15 641,00 zł,

121.  w okresie od lutego 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 9 786 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 726 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 786,00 zł,

122.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 4 658 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 571 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 658,00 zł,

123.  w okresie od marca do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 18 484 sztuk z czego wprowadził do obrotu 15 507 sztuk powodując szkodę w wysokości 18 484,00 zł,

124.  w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 34 800 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 317 sztuk powodując szkodę w wysokości 34 800,00 zł,

125.  w okresie od stycznia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 11 242 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 122 sztuk powodując szkodę w wysokości
11 242,00 zł,

126.  w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 7 642 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 225 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 642,00 zł,

127.  w okresie od lutego 1999 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 36 851 sztuk z czego wprowadził do obrotu 19 816 sztuk powodując szkodę w wysokości 36 851,00 zł,

128.  w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 9 168 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 058 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 168,00 zł,

129.  w okresie od lutego 1999 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 38 806 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27 194 sztuk powodując szkodę w wysokości 38 806,00 zł,

130.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 4 635 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 117 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 635,00 zł,

131.  w okresie od października 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 6 155 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 763 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 155,00 zł,

132.  w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 19 978 sztuk powodując szkodę w wysokości 19 978,00 zł,

133.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 3 586 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 486 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 586,00 zł,

134.  w okresie od lipca 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 25 162 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 041 sztuk powodując szkodę w wysokości 25 612,00 zł,

135.  w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...)w ilości 4 977 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 320 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 977,00 zł,

136.  w okresie od lipca 1998 do października 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 32 613 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 685 sztuk powodując szkodę w wysokości 32 613,00 zł,

137.  w listopadzie 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...)w ilości 5 757 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 621 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 757,00 zł,

138.  w okresie od lipca 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 47 269 sztuk z czego wprowadził do obrotu 42 73 9 sztuk powodując szkodę w wysokości 47 269,00 zł,

139.  w okresie od sierpnia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 3 629 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 013 sztuk powodując szkodę w wysokości
3 629,00 zł,

140.  w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule D. (...) nr kat.(...) w ilości 18 582 sztuk powodując szkodę w wysokości 18 582,00 zł,

141.  w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 3 050 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 473 sztuk powodując szkodę w wysokości
3 050,00 zł,

142.  w okresie od września 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)/(...) nr kat. (...) w ilości 40 578 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30 023 sztuk powodując szkodę w wysokości 40 578,00 zł,

143.  w okresie od maja 1999 do grudnia 1999 zwielolcrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 025 sztuk z czego wprowadził do obrotu 213 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 025,00 zł,

144.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 6 304 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 558 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 304,00 zł,

145.  w okresie od marca 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...)w ilości 36 433 sztuk z czego wprowadził do obrotu 35 021 sztuk powodując szkodę w wysokości 36 433,00 zł,

146.  w październiku 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 7 378 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 722 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 426,80 zł,

147.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...)w ilości 33 075 sztuk z czego wprowadził do obrotu 16 127 sztuk powodując szkodę w wysokości 33 075,00 zł,

148.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 23 212 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 511 sztuk powodując szkodę w wysokości 22 283,52 zł,

149.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 42 206 sztuk z czego wprowadził do obrotu 37 840 sztuk powodując szkodę w wysokości 42 206,00 zł,

150.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 19 142 sztuk powodując szkodę w wysokości 19 142,00 zł,

151.  w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 19 283 sztuk powodując szkodę w wysokości 19 283,00 zł,

152.  w październiku 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) 1140 w ilości 5 666 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 649 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 666,00 zł,

153.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 5 845 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 630 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 202,05 zł,

154.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 384 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 480 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 384,00 zł,

155.  w okresie od stycznia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 11 212 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 318 sztuk powodując szkodę w wysokości 11 212,00 zł,

156.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 10 072 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 463 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 561,20 zł,

157.  w listopadzie 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 158 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 290 sztuk powodując szkodę w wysokości 361,06 zł,

158.  w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 31 374 sztuk powodując szkodę w wysokości 31 374,00 zł,

159.  w okresie od października 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 17 375 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 914 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 375,00 zł,

160.  w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...)w ilości 2 030 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 989 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 030,00 zł,

161.  w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 032 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 012 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 032,00 zł,

162.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 5 571 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 311 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 571,00 zł,

163.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 5 549 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 545 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 549,00 zł,

164.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 3 576 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 574 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 254,16 zł,

165.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 22 823 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 052 sztuk powodując szkodę w wysokości 22 823,00 zł,

166.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 905 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 867 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 668,80 zł,

167.  w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 45 136 sztuk z czego wprowadził do obrotu 18 697 sztuk powodując szkodę w wysokości 45 136,00 zł,

168.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 32 166 sztuk z czego wprowadził do obrotu 13 057 sztuk powodując szkodę w wysokości 32 166,00 zł,

169.  w okresie od maja 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 1 025 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 015 sztuk powodując szkodę w wysokości 553,50 zł,

170.  w okresie od listopada 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 12 236 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 601 sztuk powodując szkodę w wysokości
12 236,00 zł,

171.  w okresie od listopada 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 6 196 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 512 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 196,00 zł,

172.  w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości
2 022 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 829 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 022,00 zł,

173.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 29 764 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20 874 sztuk powodując szkodę w wysokości 25 894,68 zł,

174.  w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)kat.(...) w ilości 60 093 sztuk z czego wprowadził do obrotu 25 667 sztuk powodując szkodę w wysokości 60 093,00 zł,

175.  w grudniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3 147 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 014 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 147,00 zł,

176.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 50 187 sztuk z czego wprowadził do obrotu 22 256 sztuk powodując szkodę w wysokości 50 187,00 zł,

177.  w okresie od maja 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 13 046 sztuk z czego wprowadził do obrotu 12 173 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 826,44 zł.

178.  w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 30 168 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 233 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 168,00 zł,

179.  w maju 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 29 884 sztuk z czego wprowadził do obrotu 23 163 sztuk powodując szkodę w wysokości 29 884,00 zł,

180.  w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 30 244 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 955 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 244,00 zł,

181.  w maju 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 29 923 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20 875 sztuk powodując szkodę w wysokości 27 229,93 zł,

182.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 087 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 892 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 087,00 zł,

183.  w maju 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 29 864 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 458 sztuk powodując szkodę w wysokości 29 864,00 zł,

184.  w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...)w ilości 10 157 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 717 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 157,00 zł,

185.  w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 12 630 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 467 sztuk powodując szkodę w wysokości
12 630,00 zł,

186.  w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 7 430 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 336 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 829,50 zł,

187.  we wrześniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 23 268 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20 210 sztuk powodując szkodę w wysokości 23 268,00 zł,

188.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 180 sztuk z czego wprowadził do obrotu 16 354 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 180,00 zł.

189.  w okresie od maja 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 13 707 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 991 sztuk powodując szkodę w wysokości 14 392,3 5 zł,

190.  w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) w ilości 9 105 sztuk z czego wprowadził do obrotu 690 sztuk powodując szkodę w wysokości 11 381,25 zł,

191.  we wrześniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) w ilości 8 042 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 183 sztuk powodując szkodę w wysokości 10 615,44 zł,

192.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 10 03 9 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 725 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 548,75 zł,

193.  w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości
6 030 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 672 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 236,00 zł,

194.  w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...)w ilości 6 082 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 008 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 298,40 zł,

195.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 056 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 062 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 056,00 zł,

196.  w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD O tytule (...) nr kat.(...) w ilości 30 210 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 583 sztuk powodując szkodę w wysokości 19 938,60 zł,

197.  w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule G. (...) nr kat. (...) w ilości30 148 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 870 sztuk powodując szkodę w wysokości 23 515,44 zł,

198.  w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) w ilości 30 225 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 873 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 225,00 zł,

199.  w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 30 092 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 704 sztuk powodując szkodę w wysokości 29 490,16 zł,

200.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 10 131 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 317 sztuk powodując szkodę w wysokości
4 255,02 zł,

201.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 060 sztuk z czego wprowadził do obrotu
1 413 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 238,40 zł,

202.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 5 077 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 022 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 112,37 zł,

203.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 5 106 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 447 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 799,64 zł,

204.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 059 sztuk z czego wprowadził do obrotu 989 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 440,12 zł,

205.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 075 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 121 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 075,00 zł,

206.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...)w ilości 5 042 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1310 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 773,10 zł,

207.  w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 5 068 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 481 sztuk powodując szkodę w wysokości
5 068,00 zł,

208.  w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 077 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 447 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 077,00 zł,

209.  w okresie od stycznia 2000 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5 071 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 774 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 071,00 zł,

210.  w okresie od stycznia 2000 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 5051 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 820 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 051,00 zł,

211.  w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule J. (...) nr kat. (...) w ilości 6 128 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 117 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 128,00 zł,

212.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 10 090 sztuk z czego wprowadził do obrotu 570 sztuk powodując szkodę w wysokości
7 567,50 zł,

213.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 147 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 554 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 147,00 zł,

214.  w okresie od grudnia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 153 sztuk z czego wprowadził do obrotu 323 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 045,35 zł,

215.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 10 090 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10 029 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 383,70 zł,

216.  w okresie od sierpnia 1998 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 7 956 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 956 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 956,00 zł,

217.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...)w ilości 498 sztuk z czego wprowadził do obrotu 498 sztuk powodując szkodę w wysokości 194,22 zł,

218.  w okresie od czerwca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...)w ilości 4 028 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 249 sztuk powodując szkodę w wysokości 3 504,3 6 zł,

219.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...)w ilości
50 085 sztuk z czego wprowadził do obrotu 21 974 sztuk powodując szkodę w wysokości 50 085,00 zł,

220.  w październiku 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...)w ilości 1 046 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 036 sztuk powodując szkodę w wysokości 407,94 zł,

221.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 526 sztuk z czego wprowadził do obrotu 262 sztuk powodując szkodę w wysokości 447,10 zł,

222.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 2 058 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 881 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 058,00 zł,

223.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 9 654 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 957 sztuk powodując szkodę w wysokości 9 654,00 zł,

224.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 30 177 sztuk z czego wprowadził do obrotu 16 938 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 177,00 zł,

225.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 1 036 sztuk z czego wprowadził do obrotu 298 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 036,00 zł,

226.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 1 051 sztuk z czego wprowadził do obrotu 240 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 051,00 zł,

227.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) w ilości 1 038 sztuk z czego wprowadził do obrotu 171 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 038,00 zł,

228.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 1 021 sztuk z czego wprowadził do obrotu 276 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 021,00 zł,

229.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 1 040 sztuk z czego wprowadził do obrotu 326 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 040,00 zł,

230.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 1 014 sztuk z czego wprowadził do obrotu 251 sztuk powodując szkodę w wysokości 114,00 zł,

231.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 1 037 sztuk z czego wprowadził do obrotu 182 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 037,00 zł,

232.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 1 022 sztuk z czego wprowadził do obrotu 221 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 022,00 zł,

233.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...) w ilości 1 018 sztuk z czego wprowadził do obrotu 345 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 018,00 zł,

234.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat.(...)w ilości 1 02 8 sztuk z czego wprowadził do obrotu 184 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 028,00 zł,

235.  w okresie od kwietnia 2000 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...)w ilości 35 635 sztuk z czego wprowadził do obrotu 31 526 sztuk powodując szkodę w wysokości
35 635,00 zł,

236.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 30 128 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 566 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 128,00 zł,

237.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) w ilości 30 114 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 765 sztuk powodując szkodę w wysokości 15 057,00 zł,

238.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 10 044 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1217 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 939,16 zł,

239.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...)w ilości 1 556 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 120 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 556,00 zł.

240.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...),, nr kat. (...) (...) w ilości 1 025 sztuk z czego wprowadził do obrotu 971 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 025,00 zł,

241.  w sierpniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule B. K. (2) nr kat. (...) (...) w ilości 1 026 sztuk z czego wprowadził do obrotu 113 sztuk powodując szkodę w wysokości 666,90 zł,

242.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) 2000 nr kat. (...) (...) w ilości 50 157 sztuk z czego wprowadził do obrotu 13 110 sztuk powodując szkodę w wysokości 50 157,00 zł,

243.  we wrześniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 044 sztuk z czego wprowadził do obrotu 118 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 044,00 zł,

244.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 810 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 810,00 zł,

245.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 40 160 sztuk z czego wprowadził do obrotu 21 606 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 670,00 zł,

246.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) (...) w ilości 2 052 sztuk z czego wprowadził do obrotu 529 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 052,00 zł,

247.  we wrześniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 040 sztuk z czego wprowadził do obrotu 801 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 836,00 zł,

248.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30 043 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 491 sztuk powodując szkodę w wysokości 29 442,14 zł,

249.  w okresie od marca 2000 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4 553 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 299 sztuk powodując szkodę w wysokości 4 553,00 zł,

250.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat.(...) (...) w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 428 sztuk powodując szkodę w wysokości 500,00 zł,

251.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 413 sztuk powodując szkodę w wysokości 500,00 zł,

252.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 405 sztuk powodując szkodę w wysokości 500,00 zł,

253.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 396 sztuk powodując szkodę w wysokości 490,00 zł,

254.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 384 sztuk powodując szkodę w wysokości 475,00 zł,

255.  we wrześniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) (...) w ilości 30 061 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 407 sztuk powodując szkodę w wysokości 26 153,07 zł,

256.  w listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30 034 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 734 sztuk powodując szkodę w wysokości 26 129,58 zł,

257.  w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8 675 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 662 sztuk powodując szkodę w wysokości
8 675,00 zł,

258.  w okresie od sierpnia 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 24 531 sztuk z czego wprowadził do obrotu 24 462 sztuk powodując szkodę w wysokości 24 531,00 zł,

259.  w okresie od maja 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 6 904 sztuk powodując szkodę w wysokości
6 904,00 zł,

260.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5 056 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 860 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 320,00 zł,

261.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości
5 048 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 037 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 310,00 zł.

262.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości
5 030 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 760 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 287,50 zł,

263.  w okresie od czerwca 2000 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 32 147 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 567 sztuk powodując szkodę w wysokości 32 147,00 zł,

264.  w maju 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 30 117 sztuk z czego wprowadził do obrotu 11 522 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 117,00 zł,

265.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5 083 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 083,00 zł,

266.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)., nr kat. (...) (...) w ilości 30 218 sztuk z czego wprowadził do obrotu 15 827 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 218,00 zł,

267.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 29 914 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5 779 sztuk powodując szkodę w wysokości 29 914,00 zł,

268.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 038 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 289 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 793,44 zł,

269.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 813 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 813,00 zł,

270.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 904 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 904,00 zł,

271.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 781 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 781,00 zł,

272.  w listopadzie 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) brak w ilości 1 044 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 044 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 044,00 zł.

273.  w listopadzie 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) brak w ilości 1 005 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 005 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 005,00 zł,

274.  w okresie drugiego kwartału 1998 r. zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni(...) płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 14 091 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9 672 sztuk powodując szkodę w wysokości 14 091,00 zł,

275.  w okresie pierwszego kwartału 1998 r zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...) nr (...) ilości 11212 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7 161 sztuk powodując szkodę w wysokości 11 212,00 zł,

276.  w roku 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) płyty CD o tytule (...)nr kat.(...) (...) w ilości 25 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 23 503 sztuk powodując szkodę w wysokości 12 000,00 zł,

277.  w styczniu 1999 r. zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) D. (...) płyty CD o tytule (...) kat. (...) w ilości 1 061 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 061 sztuk powodując szkodę w wysokości 201,59 zł,

278.  w styczniu 1999 r. zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) (...) płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 47 sztuk powodując szkodę w wysokości 32,43 zł,

279.  w styczniu 1999 r. zwielokrotnił nielegalnie w nn tłoczni płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 423 sztuk powodując szkodę w wysokości 329,47 zł,

280.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 44 531 sztuk z czego wprowadził do obrotu 43 993 sztuk powodując szkodę w wysokości 17 367,09 zł,

281.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1 060 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 056 sztuk powodując szkodę w wysokości 413,40 zł,

282.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1 093 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 084 sztuk powodując szkodę w wysokości 426,27 zł,

283.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1 137 sztuk z czego wprowadził do obrotu 398 sztuk powodując szkodę w wysokości 443,43 zł,

284.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 29 sztuk z czego wprowadził do obrotu brak danych sztuk powodując szkodę w wysokości 29,00 zł,

285.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 075 sztuk z czego wprowadził do obrotu 722 sztuk powodując szkodę w wysokości 978,25 zł,

286.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 1 127 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 092 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 127,00 zł,

287.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 36 666 sztuk z czego wprowadził do obrotu brak danych sztuk powodując szkodę w wysokości 40 332,60 zł,

288.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 11 110 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 781 sztuk powodując szkodę w wysokości 11 110,00 zł,

289.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 278 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 210 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 278,00 zł,

290.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 21 309 sztuk z czego wprowadził do obrotu brak danych sztuk powodując szkodę w wysokości 21 309,00 zł,

291.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 22 318 sztuk z czego wprowadził do obrotu brak danych sztuk powodując szkodę w wysokości 22 318,00 zł,

292.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) 1260 w ilości 5 442 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4 705 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 442,00 zł,

293.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 4 668 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 968 sztuk powodując szkodę w wysokości
4 668,00 zł,

294.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 089 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 089 sztuk powodując szkodę w wysokości 500,94 zł,

295.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 081 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 081 sztuk powodując szkodę w wysokości 64,86 zł,

296.  w okresie lat 1997 - 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 119 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 119 sztuk powodując szkodę w wysokości 67,14 zł,

b. Kasety (...):

1.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 851 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 851 sztuk powodując szkodę w wysokości 981,03 zł,

2.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) (...)w ilości 1 252 sztuk z czego wprowadził do obrotu 811 sztuk powodując szkodę w wysokości 100,16 zł,

3.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 127 sztuk z czego wprowadził do obrotu 628 sztuk powodując szkodę w wysokości 743,82 zł,

4.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 245 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 008 sztuk powodując szkodę w wysokości 743,82 zł,

5.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 497 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 700 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 498,20 zł,

6.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 593 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 235 sztuk powodując szkodę w wysokości 796,50 zł,

7.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 951 sztuk z czego wprowadził do obrotu 512 sztuk powodując szkodę w wysokości 504,03 zł,

8.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 700 sztuk powodując szkodę w wysokości 901,00 zł,

9.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3 096 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 595 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 352,96 zł,

10.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 254 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 164 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 487,64 zł,

11.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 1 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 905 sztuk powodując szkodę w wysokości 600,00 zł,

12.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 4 874 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 808 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 583,22 zł,

13.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 403 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 277 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 273,59 zł,

14.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 803 sztuk z czego wprowadził do obrotu 489 sztuk powodując szkodę w wysokości 224,84 zł,

15.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 802 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 455 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 081,20 zł,

16.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 552 sztuk z czego wprowadził do obrotu 518 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 92,56 zł,

17.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 262 sztuk powodując szkodę w wysokości 266,06 zł,

18.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 218 sztuk powodując szkodę w wysokości 795,00 zł,

19.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3 108 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 280 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 647,24 zł,

20.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 804 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 545 sztuk powodując szkodę w wysokości 956,12 zł,

21.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) 1020 w ilości 750 sztuk z czego wprowadził do obrotu 712 sztuk powodując szkodę w wysokości 450,00 zł,

22.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 488 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 951 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 318,64 zł,

23.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3 906 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 576 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 070,18 zł,

24.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 837 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 224 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 102,20 zł,

25.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule(...) nr kat. (...) w ilości 1 948 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 794 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 032,44 zł,

26.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 992 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 808 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 735,36 zł,

27.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...). (...) nr kat. (...) w ilości 2 543 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 683 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 347,79 zł,

28.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 501 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 270 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 325,53 zł,

29.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 2 463 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 785 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 305,39 zł,

30.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości
1 005 sztuk z czego wprowadził do obrotu 990 sztuk powodując szkodę w wysokości 562,80 zł,

31.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 752 sztuk z czego wprowadził do obrotu 589 sztuk powodując szkodę w wysokości 398,56 zł,

32.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 903 sztuk z czego wprowadził do obrotu 760 sztuk powodując szkodę w wysokości 478,59 zł,

33.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 605 sztuk z czego wprowadził do obrotu 523 sztuk powodując szkodę w wysokości 320,65 zł,

34.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 501 sztuk z czego wprowadził do obrotu 830 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 095,73 zł,

35.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 485 sztuk powodując szkodę w wysokości 265,00 zł,

36.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 501 sztuk z czego wprowadził do obrotu 501 sztuk powodując szkodę w wysokości 265,53 zł,

37.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) (...)nr kat. (...) w ilości 1 908 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 552 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 011,24 zł.

38.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3 946 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 243 sztuk powodując szkodę w wysokości 2 564,90 zł,

39.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 999 sztuk z czego wprowadził do obrotu 910 sztuk powodując szkodę w wysokości 509,49 zł,

40.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) (...)w ilości 998 sztuk z czego wprowadził do obrotu 688 sztuk powodując szkodę w wysokości 598,80 zł,

41.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 181 sztuk z czego wprowadził do obrotu 126 sztuk powodując szkodę w wysokości 95,93 zł,

42.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 002 sztuk z czego wprowadził do obrotu 712 sztuk powodując szkodę w wysokości 531,06 zł,

43.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 1 991 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 463 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 055,23 zł,

44.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 000 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 060,00 zł,

45.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 505 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 301 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 143,80 zł,

46.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 506 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 295 sztuk powodując szkodę w wysokości 798,18 zł,

47.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 507 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 304 sztuk powodując szkodę w wysokości 889,13 zł,

48.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 274 sztuk powodując szkodę w wysokości 796,06 zł,

49.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 506 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 264 sztuk powodując szkodę w wysokości 798,18 zł,

50.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 363 sztuk powodując szkodę w wysokości
1 096,46 zł,

51.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule(...)nr kat. (...) w ilości 1 504 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 239 sztuk powodując szkodę w wysokości 797,12 zł,

52.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 504 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 215 sztuk powodując szkodę w wysokości 797,12 zł,

53.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 495 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 254 sztuk powodując szkodę w wysokości 792,35 zł,

54.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 508 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 334 sztuk powodując szkodę w wysokości 799,24 zł,

55.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 503 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 374 sztuk powodując szkodę w wysokości 931,86 zł,

56.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 507 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 305 sztuk powodując szkodę w wysokości 798,71 zł,

57.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 506 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1381 sztuk powodując szkodę w wysokości 798,18 zł,

58.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 502 sztuk powodując szkodę w wysokości 796,06 zł,

59.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 16 051 sztuk z czego wprowadził do obrotu 11 816 sztuk powodując szkodę w wysokości
8 507,03 zł,

60.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 198 sztuk powodując szkodę w wysokości 95,04 zł,

61.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 20 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 11 846 sztuk powodując szkodę w wysokości
11 200,00 zł,

62.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 221 sztuk powodując szkodę w wysokości 796,06 zł,

63.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 198 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 071 sztuk powodując szkodę w wysokości 634,94 zł,

64.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 502 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 2 95 sztuk powodując szkodę w wysokości 796,06 zł,

65.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 503 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 135 sztuk powodując szkodę w wysokości 797,00 zł,

66.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 506 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 416 sztuk powodując szkodę w wysokości 798,18 zł,

67.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 977 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 620,00 zł,

68.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 30 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27 860 sztuk powodując szkodę w wysokości
15 900,00 zł,

69.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 501 sztuk powodując szkodę w wysokości 265,53 zł,

70.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 27 102 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8 376 sztuk powodując szkodę w wysokości
17 074,26 zł,

71.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 44 000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 13 067 sztuk powodując szkodę w wysokości
23 320,00 zł,

72.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1.505 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1.447 sztuk powodując szkodę w wysokości 797,65 zł,

73.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 21.500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4.703 sztuk powodując szkodę w wysokości 11.395,00 zł,

74.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 28.102 sztuk z czego wprowadził do obrotu 13.157 sztuk powodując szkodę w wysokości 14.894,06 zł,

75.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni kaset (...) w S. lub w tłoczni (...) kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 15.600 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6.478 sztuk powodując szkodę w wysokości 7.488,00 zł,

tj. o przestępstwa w art. 116 ust. 1 i 2 w zb. z art. 117 ust. l i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie sygn. akt XII 2/12, uznając, że w okresie od maja 1997 r. do 29 listopada 2000 r. w W. i P. będąc właścicielem firmy fonograficznej (...) oraz prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. (...), z góry powziętym zamiarem, wbrew warunkom umów licencyjnych i bez uprawnienia zwielokrotniał w tłoczniach (...) w W., (...) w B. i (...) D. (...) we W. oraz innych nieznanych tłoczniach cudze utwory w wersji oryginalnej, utrwalając je na płytach CD w ilości nie mniejszej niż 3.611.870 sztuk i na kasetach (...) w ilości nie mniejszej niż 240.790 sztuk, a następnie rozpowszechniał je na terenie kraju poprzez wprowadzenie do obrotu w ilości nie mniejszej niż 1.674.080 sztuk płyt CD oraz 240.790 sztuk kaset (...), w taki sposób, że:

a. Płyty CD:

1.  w okresie od maja 1997 do sierpnia 1997 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2 355 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 079 sztuk,

2.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 42 478 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14 716 sztuk,

3.  w lipcu 1997 wprowadził do obrotu 7 610 sztuk płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...),

4.  w okresie od lipca 1997 do sierpnia 1997 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 23 865 sztuk z czego wprowadził do obrotu 23 865 sztuk,

5.  w okresie grudnia 1997 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2 347 sztuk z czego wprowadził do obrotu 119 sztuk,

6.  w kwietniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 70 sztuk,

7.  W kwietniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) (...) w ilości 76 sztuk,

8.  w okresie od stycznia 1998 do listopada 1998 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 14891 sztuk z czego wprowadził do obrotu (...),

9.  w styczniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 984 sztuk z czego wprowadził do obrotu 984 sztuk,

10.  w czerwcu 1998 do stycznia 1999 r. zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4095 sztuk,

11.  w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 219 sztuk,

12.  w okresie do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1839 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1839 sztuk,

13.  w maju 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 16726 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1413 sztuk.

14.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 300 sztuk,

15.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 sztuki z czego wprowadził do obrotu 1 sztukę,

16.  w lipcu i sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 14 400 sztuk,

17.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1160 sztuk z czego wprowadził do obrotu 989 sztuk,

18.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1 160 sztuk z czego wprowadził do obrotu 989 sztuk,

19.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1160 sztuk z czego wprowadził do obrotu 989 sztuk,

20.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 26335 sztuk,

21.  w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 98 sztuk,

22.  we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3251 sztuk,

23.  w okresie od października 1998 do października 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1437 sztuk,

24.  w okresie od listopada 1998 do stycznia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 405 sztuk,

25.  w okresie od kwietnia 1999 do września 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 152 sztuk,

26.  nielegalnie wprowadził do obrotu 5 sztuk płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...)

27.  nielegalnie wprowadził do obrotu 114 sztuk płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) (...),

28.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1 162 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1231 sztuk,

29.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 sztuki,

30.  w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) (...) w ilości 61376 sztuk z czego wprowadził do obrotu 61376 sztuk,

31.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 15750 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2057 sztuk,

32.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32243 sztuk z czego wprowadził do obrotu 32243 sztuk,

33.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32006 sztuk z czego wprowadził do obrotu 32006 sztuk,

34.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 169 sztuk,

35.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1146 sztuk,

36.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4061 sztuk z czego wprowadził do obrotu 667 sztuk,

37.  w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 820 sztuk,

38.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 128 sztuk z czego wprowadził do obrotu 217 sztuk,

39.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8223 sztuk z czego wprowadził do obrotu 274 sztuk,

40.  w okresie od grudnia 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 36644 sztuk z czego wprowadził do obrotu 26068 sztuk,

41.  w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 33013 sztuk z czego wprowadził do obrotu 33013 sztuk,

42.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2567 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2567 sztuk,

43.  w okresie od grudnia 1997 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 43131 sztuk,

44.  w okresie od października 1997 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) p w ilości 63816 sztuk,

45.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 43240 sztuk z czego wprowadził do obrotu 43240 sztuk,

46.  w okresie od listopada 1997 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 50652 sztuk z czego wprowadził do obrotu 50652 sztuk,

47.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 17793 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17793 sztuk,

48.  w okresie od grudnia 1997 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 24973 sztuk z czego wprowadził do obrotu 24973 sztuk,

49.  w okresie od marca 1998 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) (...) w ilości 5282 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5282 sztuk,

50.  w okresie od lutego 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 15632 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5152 sztuk,

51.  w okresie od czerwca 1998 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 5588 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3673 sztuk,

52.  w styczniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 48560 sztuk z czego wprowadził do obrotu 48560 sztuk,

53.  w styczniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 25223 sztuk z czego wprowadził do obrotu 25223 sztuk,

54.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 22052 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5236 sztuk,

55.  w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 7747 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2202 sztuk,

57. w okresie od lutego 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10243 sztuki,

58.w okresie od lutego 1998 do sierpnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 50856 sztuk z czego wprowadził do obrotu 50856 sztuk,

59.w maju nieustalonego roku zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule THE SHADOWS V.l nr kat. (...) (...)w ilości 12000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2682 sztuk,

60.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3005 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2731 sztuk,

61.w okresie od stycznia 1998 do grudnia 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 53701 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27041 sztuk,

62.w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 61375 sztuk z czego wprowadził do obrotu 57630 sztuk,

63.w okresie od kwietnia 1998 do lutego 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 42390 sztuk,

64.w okresie od lutego 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 24854 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1435 sztuk,

65.w okresie od lutego 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7399 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5822 sztuk,

66.w okresie od czerwca 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) nr kat. (...) (...) w ilości 22520 sztuk z czego wprowadził do obrotu 22288 sztuk,

67.w okresie od maja 1998 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 37811 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4859 sztuk,

68.w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4768 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1686 sztuk,

69.w okresie od czerwca 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5996 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2691 sztuk,

70.w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 38665 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6474 sztuk,

71.w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 6427 sztuk, z czego wprowadził do obrotu 1373 sztuk,

72.w okresie od maja 1998 do co najmniej września 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 69492 sztuk z czego wprowadził do obrotu 48628 sztuk,

73.w lutym 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 464 sztuk,

74.w okresie od maja 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 6399 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3210 sztuk,

75.w lutym 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 718 sztuk,

76.w okresie od czerwca 1998 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8601 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2391 sztuk powodując szkodę w wysokości 8 197,00 zł,

77.w czerwcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4525 sztuk z czego wprowadził do obrotu 896 sztuk,

78.w marcu i kwietniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4822 sztuk z czego wprowadził do obrotu 763 sztuk,

79.w okresie od czerwca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7651 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2297 sztuk,

80.w okresie od lipca 1999 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) (...) w ilości 9843 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4635 sztuk,

81.w marcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1408 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1314 sztuk,

82.w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3925 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1501 sztuk,

83.w okresie od lutego 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 9866 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4647 sztuk,

84.w grudniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1000 sztuk,

85.w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 6869 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1869 sztuk,

86.w okresie od maja 1998 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 77181 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2953 sztuk,

87.we wrześniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 22686 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20577 sztuk powodując szkodę w wysokości
27 018,00 zł,

88.w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2494 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1130 sztuk,

89.w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2295 sztuk,

90.w maju 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 11092 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5959 sztuk,

91.w okresie od marca 1998 do maja 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2002 sztuk,

92.w okresie od września 1998 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5871 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2127 sztuk,

93.w okresie od lutego 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3019 sztuk z czego wprowadził do obrotu 488 sztuk.

94.we wrześniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3205 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1270 sztuk,

95.w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 254 sztuk,

96.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10400 sztuk z czego wprowadził do obrotu 7065 sztuk,

97.w okresie od marca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4511 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3591 sztuk,

98.w okresie od lutego 1999 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 9617 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9617 sztuk,

99.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 679 sztuk z czego wprowadził do obrotu 679 sztuk,

100.w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3566 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3566 sztuk,

101.w okresie od kwietnia 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1285 sztuk,

102.w lipcu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8069 sztuk,

103.w okresie od grudnia 1998 do listopada 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 16500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1090 sztuk,

104.w okresie od sierpnia 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 8259 sztuk,

105.w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8115 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5185 sztuk,

106.w okresie od kwietnia 1999 do kwietnia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30412 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14998 sztuk,

107.w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 32808 sztuk z czego wprowadził do obrotu 19500 sztuk,

108.w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...) nr kat. (...) (...) w ilości 26879 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8622 sztuk,

109.w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2535 sztuk z czego wprowadził do obrotu 538 sztuk powodując szkodę w wysokości 30 140,00 zł,

110.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 6425 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6425 sztuk,

111.w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule D. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2582 sztuk,

112.w okresie od lutego 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7032 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3298 sztuk,

113.w okresie od marca 1999 do czerwca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2296 sztuk,

114.w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule B. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8987 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2410 sztuk,

115.w okresie od lutego 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10432 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5355 sztuk,

116.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5273 sztuk z czego wprowadził do obrotu 774 sztuk,

117.w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 17574 sztuk z czego wprowadził do obrotu 17574 sztuk,

118.w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 34843 sztuk z czego wprowadził do obrotu 731 sztuk,

119.w okresie od września 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule P. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 11554 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8170 sztuk,

120.w okresie od lutego 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule P. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 9593 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4319 sztuk powodując szkodę w wysokości 7 642,00 zł,

121.w okresie od lutego 1999 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 34597 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2042 sztuk,

122.w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) 1100 w ilości 6744 sztuk z czego wprowadził do obrotu 4415 sztuk,

123.w okresie od lutego 1999 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 38 089 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8017 sztuk,

124.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule R. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2045 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1223 sztuk,

125.w okresie od października 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule P. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5756 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1825 sztuk,

126.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2946 sztuk z czego wprowadził do obrotu 557 sztuk,

127.w okresie od lipca 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 15316 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2975 sztuk,

128.w okresie od marca 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...), (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2365 sztuk,

129.w okresie od lipca 1998 do października 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 13990 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8325 sztuk,

130.w listopadzie 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1627 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1627 sztuk,

131.w okresie od lipca 1998 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 9523 sztuk,

132.w okresie od sierpnia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule I. (...) nr kat. (...) 1120 w ilości 2033 sztuk,

133.w okresie od marca 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie w płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3303 sztuk z czego wprowadził do obrotu 816 sztuk,

134.w okresie od maja 1999 do grudnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 195 sztuk z czego wprowadził do obrotu 243 sztuk,

135.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4972 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2463 sztuk powodując szkodę w wysokości 6 304,00 zł,

136.w okresie od marca 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) H. nr kat. (...) (...) w ilości 35452 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27224 sztuk powodując szkodę w wysokości 36 433,00 zł,

137.w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule J. (...) S. nr kat. (...) (...) w ilości 4132 sztuk,

138.w sierpniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 13672 sztuk z czego wprowadził do obrotu 575 sztuk,

139.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) L. L. nr kat. (...) (...) w ilości 18830 sztuk z czego wprowadził do obrotu 18830 sztuk,

140.w październiku 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5814 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5814 sztuk,

141.w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) A. B. nr kat. (...) (...) w ilości 6209 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5925 sztuk,

142.w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 6643 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5742 sztuk powodując szkodę w wysokości 5 384,00 zł,

143.w okresie od marca 2000 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8485 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8485 sztuk,

144.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8365 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8012 sztuk,

145.w listopadzie 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 595 sztuk,

146.w styczniu i lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule B. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 21675 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27 sztuk,

147.w okresie od października 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 50000 sztuk,

148.w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) L. (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 754 sztuk,

149.w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) L. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 691 sztuk,

150.w okresie od maja 1999 do lipca 2000zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4792 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2079 sztuk,

151.w okresie od lutego 2000 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) P. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3592 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3339 sztuk,

152.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4053 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1766 sztuk,

153.w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 23152 sztuk z czego wprowadził do obrotu 23152 sztuk,

154.w marcu 1999 i czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 6460 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6133 sztuk,

155.w okresie od czerwca 1999 do października 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) Y. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 34535 sztuk z czego wprowadził do obrotu 33793 sztuk,

156.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 33357 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1214 sztuk,

157.w okresie od maja 1999 do marca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) F. nr kat. (...) (...) w ilości 1 025 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1015 sztuk powodując szkodę w wysokości 553,50 zł,

158.w okresie od listopada 1998 do marca 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7308 sztuk,

159.w okresie od listopada 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5552 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1761 sztuk,

160.w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) J. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30484 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30484 sztuk,

161.w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30000 sztuk z czego wprowadził do obrotu 63 sztuk,

162.w lutym 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5726 sztuk,

163.w grudniu 1998 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 974 sztuk,

164.w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) M. nr kat. (...) (...) w ilości 39300 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30765 sztuk,

165.w okresie od marca 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule A. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 9623 sztuk z czego wprowadził do obrotu 8414 sztuk,

166.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) S. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 60018 sztuk z czego wprowadził do obrotu 60018 sztuk,

167.w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule P. (...)' (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30165 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30165 sztuk,

168.w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30244 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30126 sztuk,

169.w maju 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 31258 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30324 sztuk,

170.w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) C. nr kat. (...) (...) w ilości 32436 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5924 sztuk,

171.w maju 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32271 sztuk z czego wprowadził do obrotu 30115 sztuk,

172.w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8345 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1859 sztuk,

173.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 12630 sztuk z czego wprowadził do obrotu 12523 sztuk,

174.w okresie od maja 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8167 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6035 sztuk,

175.we wrześniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) B. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 24377 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10629 sztuk,

176.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 19921 sztuk z czego wprowadził do obrotu 19921 sztuk,

177.zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) 1250 w ilości 3097 sztuk,

178.w lipcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 9686 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1176 sztuk.

179.w sierpniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8662 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3442 sztuk,

180.w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8679 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3655 sztuk,

181.w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4000 sztuk,

182.w lutym 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4271 sztuk,

183.w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 6703 sztuk z czego wprowadził do obrotu 854 sztuk,

184.w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 21551 sztuk,

185.w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule G. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 21600 sztuk,

186.w grudniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...)nr kat. (...) (...) w ilości 21735 sztuk,

187.w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32663 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2 sztuki,

188.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8648 sztuk,

189.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2157 sztuk,

190.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) W. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2494 sztuk,

191.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)' (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2949 sztuk,

192.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...)w ilości 2210 sztuk,

193.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2433 sztuk,

194.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2172 sztuk,

195.w listopadzie 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule D. R. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2265 sztuk,

196.w styczniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4565 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2064 sztuk,

197.w okresie od stycznia 2000 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3624 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1302 sztuk,

198.w okresie od stycznia 2000 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 3813 sztuk z czego wprowadził do obrotu 730 sztuk powodując szkodę w wysokości 5051,00 zł,

199.w styczniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule J. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 770 sztuk z czego wprowadził do obrotu 183 sztuki,

200. w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 11246 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1170 sztuk,

201.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 30 749 sztuk,

202.  w okresie od grudnia 1999 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1722 sztuk,

203.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10090 sztuk z czego wprowadził do obrotu 10 000 sztuk,

204.  w okresie od lutego 1998 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule F. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2137 sztuk z czego wprowadził do obrotu 800 sztuk,

205.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 585 sztuk,

206.  w okresie od czerwca 1999 do stycznia 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule(...) G. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4504 sztuk z czego wprowadził do obrotu 673 sztuk,

207.  w lutym i marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 52104 sztuk z czego wprowadził do obrotu 14254 sztuk,

208.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule B. K. (1) nr kat. (...) (...) w ilości 1720 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 sztuk,

209.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 613 sztuk z czego wprowadził do obrotu 63 sztuk,

210.  w październiku 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2152 sztuk z czego wprowadził do obrotu 223 sztuk,

211.  w czerwcu nieustalonego roku zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10995 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3851 sztuk,

212.  w marcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32891 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9074 sztuk.

213.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1127 sztuk z czego wprowadził do obrotu 239 sztuk,

214.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1112 sztuk z czego wprowadził do obrotu 219 sztuk,

215.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1135 sztuk z czego wprowadził do obrotu 160 sztuk powodując szkodę w wysokości 1 038,00 zł,

216.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1100 sztuk z czego wprowadził do obrotu 241 sztuk,

217.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1166 sztuk z czego wprowadził do obrotu 284 sztuk,

218.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1014 sztuk z czego wprowadził do obrotu 223 sztuk,

219.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1104 sztuk z czego wprowadził do obrotu 171 sztuk,

220.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1086 sztuk z czego wprowadził do obrotu 96 sztuk,

221.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 1132 sztuk z czego wprowadził do obrotu 324 sztuk,

222.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1117 sztuk z czego wprowadził do obrotu 147 sztuk,

223.  w okresie od kwietnia 2000 do maja 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) A. (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 37592 sztuk,

224.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) ( (...) ) w ilości 33561 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2794 sztuk,

225.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 31632 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6195 sztuk,

226.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 10614 sztuk z czego wprowadził do obrotu 154 sztuki,

227.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1694 sztuk z czego wprowadził do obrotu 161 sztuk,

228.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...),, nr kat. (...) (...) w ilości 1165 sztuk z czego wprowadził do obrotu 32 sztuk,

229.  w sierpniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule B. K. (2) nr kat. (...) (...) w ilości 1032 sztuk z czego wprowadził do obrotu 93 sztuki,

230.  w czerwcu i lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 52618 sztuk z czego wprowadził do obrotu 12318 sztuk,

231.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) F. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1 044 sztuk z czego wprowadził do obrotu 11 sztuk,

232.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4277 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1228 sztuk,

233.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 40 160 sztuk,

234.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) H. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5544 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2737 sztuk,

235.  we wrześniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 2905 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1011 sztuk,

236.  w październiku 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 31780 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3 410 sztuk,

237.  w okresie od marca 2000 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 4664 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2104 sztuk,

238.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) G. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 591 sztuk z czego wprowadził do obrotu 6 sztuk,

239.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) G. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 558 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 sztukę,

240.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) G. (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 592 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 sztukę,

241.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 591 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 sztukę,

242.  w marcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...). (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 555 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 sztukę,

243.  we wrześniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule I. D. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32965 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2909 sztuk,

244.  w listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...)nr kat. (...) (...) w ilości 31418 sztuk z czego wprowadził do obrotu 181 sztuk,

245.  w okresie od września 1998 do lipca 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 8931 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2210 sztuk,

246.  w okresie od sierpnia 1998 do listopada 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 20500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3140 sztuk,

247.  w okresie od maja 1999 do lutego 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) W. nr kat. (...) (...) w ilości 4479 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3521 sztuk,

248.  w maju 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 677 sztuk z czego wprowadził do obrotu 677 sztuk,

249.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5297 sztuk z czego wprowadził do obrotu 902 sztuk,

250.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 5157 sztuk z czego wprowadził do obrotu 871 sztuk,

251.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) (...) w ilości 32029 sztuk z czego wprowadził do obrotu 831 sztuk,

252.  w maju 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) B. (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 51934 sztuk z czego wprowadził do obrotu 98 sztuk,

253.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7288 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1276 sztuk.

254.  w czerwcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule J. L. (...), nr kat. (...) (...) w ilości 32800 sztuk z czego wprowadził do obrotu 801 sztuk,

255.  w lipcu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 31541 sztuk z czego wprowadził do obrotu 285 sztuk,

256.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 10344 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 479 sztuk,

257.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...).(...)nr kat. (...) (...) w ilości 4325 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 427 sztuk,

258.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...).(...) nr kat. (...) (...) w ilości 2119 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 426 sztuk,

259.  w październiku i listopadzie 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) (...) w ilości 4334 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 478 sztuk,

260.  w marcu nieustalonego roku zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 7244 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1078 sztuk,

261.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 37626 sztuk z czego wprowadził do obrotu 37626 sztuk,

262.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule N. S. kat. (...) w ilości 2233 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1060 sztuk,

263.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule G. nr kat. (...) (...) w ilości 307 sztuk,

264.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 506 sztuk z czego wprowadził do obrotu 35 sztuk,

265.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 670 sztuk z czego wprowadził do obrotu 29 sztuk,

266.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 39 sztuk z czego wprowadził do obrotu 39 sztuk,

267.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 575 sztuk.

268.  w czerwcu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule K. D. (...) nr kat. (...) w ilości 1127 sztuk z czego wprowadził do obrotu 150 sztuk,

269.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...)nr kat. (...) w ilości 2283 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2283 sztuki,

270.  w okresie od marca do kwietnia 1999 zwielokrotnił nielegalnie w tłoczni (...) lub w innych nieustalonych miejscach płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 27329 sztuk z czego wprowadził do obrotu 24713 sztuk,

271.  w kwietniu 1999 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 6 278 sztuk z czego wprowadził do obrotu 5867 sztuk,

272.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 424 sztuk z czego wprowadził do obrotu 424 sztuki,

273.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule ROCK'N' (...) (...)nr kat. (...) w ilości 60189 sztuk z czego wprowadził do obrotu 60198 sztuk,

274.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) (...) 12 nr kat. (...) 1260 w ilości 5422 sztuk z czego wprowadził do obrotu 197 sztuk,

275.  zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) (...) nr kat. (...) w ilości 4 668 sztuk z czego wprowadził do obrotu 36 sztuk,

276.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 089 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1 089 sztuk powodując szkodę w wysokości 500,94 zł,

277.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1 089 sztuk z czego wprowadził do obrotu 498 sztuk,

278.  w kwietniu 2000 zwielokrotnił nielegalnie płyty CD o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1119 sztuk z czego wprowadził do obrotu 522 sztuk,

b. Kasety (...):

1.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 786 sztuk z czego wprowadził do obrotu 786 sztuk,

2.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule M. (...) nr kat. (...) (...)w ilości 751 sztuk z czego wprowadził do obrotu 751 sztuk,

3.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule M. M. (...) nr kat. (...) w ilości 944 sztuk z czego wprowadził do obrotu 944 sztuk,

4.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...). (...) F. nr kat. (...) w ilości 937 sztuk z czego wprowadził do obrotu 937 sztuk powodując szkodę w wysokości 743,82 zł,

5.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1014 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1014 sztuk,

6.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule G. (...) nr kat. (...) w ilości 679 sztuk z czego wprowadził do obrotu 679 sztuk,

7.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 1354 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1354 sztuk,

8.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2304 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2304 sztuk,

9.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1134 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1134 sztuk,

10.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 811 sztuk z czego wprowadził do obrotu 811 sztuk,

11.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2623 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2623 sztuk,

12.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule L. (...) (...) nr kat. (...) w ilości 2105 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2105 sztuk,

13.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 533 sztuk z czego wprowadził do obrotu 533 sztuk,

14.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule R. (...) P. (...) nr kat. (...) w ilości 1690 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1690 sztuk,

15.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1713 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1713 sztuk,

16.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) A. (...) (...) nr kat. (...) w ilości 1141 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1141 sztuk,

17.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) (...) nr kat. (...) w ilości 1104 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1104 sztuk,

18.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 710 sztuk z czego wprowadził do obrotu 710 sztuk,

19.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1301 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1301 sztuk,

20.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) 1 nr kat. (...) 1020 w ilości 980 sztuk z czego wprowadził do obrotu 980 sztuk,

21.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule(...) (...) nr kat. (...) w ilości 1690 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1690 sztuk,

22.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule P. (...) nr kat. (...) w ilości 2805 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2805 sztuk,

23.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1987 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1987 sztuk,

24.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule L. (...) (...) nr kat. (...) w ilości 1426 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1426 sztuk,

25.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) 2 nr kat. (...) w ilości 1257 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1257 sztuk,

26.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...). (...) nr kat. (...) w ilości 1343 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1343 sztuk,

27.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule J. (...) nr kat. (...) w ilości 1525 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1525 sztuk,

28.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1774 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1774 sztuk,

29.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) S (...) nr kat. (...) w ilości 716 sztuk z czego wprowadził do obrotu 716 sztuk,

30.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule B. (...) nr kat. (...) w ilości 673 sztuk z czego wprowadził do obrotu 673 sztuk,

31.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...). (...) nr kat. (...) w ilości 1140 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1140 sztuk,

32.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule L. (...) nr kat. (...) w ilości 587 sztuk z czego wprowadził do obrotu 587 sztuk,

33.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) G. (...) nr kat. (...) w ilości 348 sztuk z czego wprowadził do obrotu 348 sztuk,

34.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 348 sztuk z czego wprowadził do obrotu 348 sztuk,

35.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule L. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 732 sztuk z czego wprowadził do obrotu 732 sztuk,

36.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) B. nr kat. (...) w ilości 1669 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1669 sztuk,

37.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) (...) nr kat. (...) w ilości 2547 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2547 sztuk,

38.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule R. (...) nr kat. (...) w ilości 807 sztuk z czego wprowadził do obrotu 807 sztuk,

39.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...). (...) nr kat. (...) 1060 w ilości 435 sztuk z czego wprowadził do obrotu 435 sztuk,

40.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule S. (...) nr kat. (...) w ilości 317 sztuk z czego wprowadził do obrotu 317 sztuk,

41.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule J. (...) nr kat. (...) w ilości 742 sztuk z czego wprowadził do obrotu 742 sztuk,

42.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...)nr kat. (...) w ilości 232 sztuk z czego wprowadził do obrotu 232 sztuk,

43.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2608 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2608 sztuk,

44.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2929 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2929 sztuk,

45.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1696 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1696 sztuk,

46.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 2015 sztuk z czego wprowadził do obrotu 2015 sztuk,

47.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1542 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1542 sztuk,

48.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule C. (...) nr kat. (...) w ilości 1694 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1694 sztuk,

49.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule P. (...) nr kat. (...) w ilości 3112 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3112 sztuk,

50.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1647 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1647 sztuk,

51.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 1774 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1774 sztuk,

52.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 864 sztuk z czego wprowadził do obrotu 864 sztuk,

53.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 859 sztuk z czego wprowadził do obrotu 859 sztuk,

54.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule L. (...) nr kat. (...) (...) w ilości 777 sztuk z czego wprowadził do obrotu 777 sztuk,

55.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 1673 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1673 sztuk,

56.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 3348 sztuk z czego wprowadził do obrotu 3348 sztuk,

57.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 9125 sztuk z czego wprowadził do obrotu 9125 sztuk,

58.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 12500 sztuk z czego wprowadził do obrotu 12500 sztuk,

59.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule T-R. nr kat. (...) w ilości 1189 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1189 sztuk,

60.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 771 sztuk z czego wprowadził do obrotu 771 sztuk,

61.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule M. O. nr kat. (...) w ilości 826 sztuk z czego wprowadził do obrotu 826 sztuk,

62.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule R. (...) nr kat. (...) w ilości 739 sztuk z czego wprowadził do obrotu 739 sztuk,

63.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 854 sztuk z czego wprowadził do obrotu 854 sztuk,

64.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule RADIO W-W A (...) nr kat. (...) w ilości 1495 sztuk z czego wprowadził do obrotu 1495 sztuk,

65.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 23746 sztuk z czego wprowadził do obrotu 23746 sztuk,

66.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) (...) w ilości 65109 sztuk z czego wprowadził do obrotu 65109 sztuk,

67.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) J. nr kat. (...) w ilości 930 sztuk z czego wprowadził do obrotu 930 sztuk,

68.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalnie kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 27110 sztuk z czego wprowadził do obrotu 27110 sztuk,

69.  w okresie lat 1997-2000 zwielokrotnił nielegalne kasety (...) o tytule (...) nr kat. (...) w ilości 20144 sztuk z czego wprowadził do obrotu 20144 sztuk,

uznając, że uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu i za to, na podstawie art. 116 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 117 ust. l i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., skazał go i na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i na podstawie art. 33 § 1,2 i 3 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. w zw. art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywny wymiarze 100 (stu) stawek dziennych po 150 (sto pięćdziesiąt) złotych każda;

na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego T. B. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 2 (dwóch) lat próby;

na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzekł przepadek dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych (...), znajdujących się pod pozycjami nr 13-592 oraz w wykazie dowodów rzeczowych (...), znajdujących się pod pozycjami 5-3648, z wyłączeniem nośników utworów oznaczonych numerami katalogowymi (...) (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) (...), (...), (...), (...), (...)- (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...),(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...);

na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócił T. B. dowody rzeczowe wymienione w wykazie dowodów rzeczowych (...), znajdujące się pod pozycjami nr 1-81, i znajdującymi się pod pozycjami nr (...) (...) w protokole zatrzymania rzeczy z dnia 19 listopada 2000 r. (k. 145-252) oraz wymienione w wykazie dowodów rzeczowych (...) pod pozycjami nr (...)oraz wymienione w wykazie dowodów rzeczowych (...) pod pozycjami (...);

na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w tym kwotę 1180 (tysiąca stu osiemdziesięciu) zł tytułem opłaty;

na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. B. kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) plus VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

Apelację od wyroku złożył obrońca oskarżonego.

Na zasadzie art. 444 k.p.k. i art. 425 § 1 i 2 k.p.k. zaskarżył wyżej opisany wyrok w całości.

Na zasadzie art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. zaskarżonemu wyrokowi zarzucił bezwzględną przyczynę odwoławczą polegającą nastąpieniu terminu przedawnienia opisanego w art. 101 i 102 k.k.

Na zasadzie art. 437 § 1 k.p.k. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego, gdyż w dniu 29 listopada
2015 r. nastąpiło ustanie karalności przestępstw zarzucanych aktem oskarżenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W sprawie wystąpiła tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza (nastąpiło przedawnienie karalności), a więc taka, która skutkuje uchyleniem i umorzeniem postępowania, bez względu na to, czy mogła wywrzeć lub wywarła wpływ na treść wyroku. Uwzględnia się ją niezależnie od granic zaskarżenia i niezależnie od podniesionych zarzutów, zatem także wtedy, gdy dostrzeżono ją przy środku odwoławczym niezaskarżającym całości orzeczenia i niezależnie od tego, czy strona podniosła taki zarzut, a więc i z urzędu.

Rację ma autor apelacji wywodząc, iż w dniu 29 listopada 2015 roku nastąpiło przedawnienie karalności przestępstw przypisanych oskarżonemu T. B. w zaskarżonym wyroku. Przypisanych przestępstw wyczerpujących dyspozycję przepisów art. 116 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. T. B. dopuścił się bowiem w okresie od maja 1997 roku do 29 listopada 2000 roku. Przestępstwo stypizowane w art. 116 ust. 3 prawa autorskiego i prawach pokrewnych zagrożone jest sankcją karną od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji, stosownie do art. 101 § 1 pkt 3 k.k. karalności przestępstwa ustaje , jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 10 lat, a ponieważ w okresie przewidzianym w art. 101 k.k. wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez oskarżonego przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu; w realiach rozpoznawanej sprawy termin ten upłynął z dniem 29 listopada 2015 roku.

Jakkolwiek art. 102 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 16 lutego
2016 r., poz. 189), wydłuża w/w termin do 10 lat, to jednak stosownie do art. 2 cytowanej ustawy, zdanie ostatnie 10-letni termin nie biegnie wobec czynów, co do których termin przedawnienia już upłynął.

W rozpoznawanej sprawie termin przedawnienia upłynął 29 listopada 2015 r., zaś ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r., weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem już po 29 listopada 2015 r.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k.

Z tych wszystkich względów, Sad Apelacyjny orzekł, jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rucińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Leder,  Dorota Tyrała ,  Małgorzata Janicz
Data wytworzenia informacji: