Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 598/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mielcu z 2017-07-04

Sygn. akt I Co 598/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pszeniczna

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Mielcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W.

z udziałem S. H.

o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

p o s t a n a w i a:

oddalić wniosek.

SSR Agnieszka Pszeniczna

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 25 września 2012 r., sygn. akt VI Nc-e 1464038/12 na swoją rzecz, jako następcy wierzyciela (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. H..

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek należało oddalić.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca przedłożył wprawdzie umowę sprzedaży wierzytelności z dnia 18 listopada 2015 r. (k. 12-20) świadczącą o dokonaniu przelewu wierzytelności przez Bank (...) S.A. z siedzibą w W. (następcę prawnego (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.) na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. zawierającą notarialnie poświadczone podpisy stron tej umowy, lecz już aneks nr (...) do tej umowy zawarty w dniu 30 listopada 2015 r. określający wykaz przelanych wierzytelności (k. 21-22) nie ma charakteru urzędowego, lecz prywatny, a podpisy pod nim nie zostały urzędowo poświadczone (przynajmniej w wersji przedstawionej Sądowi). Dla wykazania przejścia uprawnienia w trybie art. 788 § 1 k.p.c. również podpisy pod aneksem nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności zawartym dnia 30 listopada 2015 r. powinny być poświadczone urzędowo (notarialnie). W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podaje, że aneks nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności został zawarty w obecności notariusza, lecz nie powołuje się na dokonanie notarialnego poświadczenia jego podpisów. Ponadto wnioskodawca nie przedłożył żadnych dokumentów wykazujących umocowanie dla P. C. do reprezentowania nabywcy wierzytelności przy umowie sprzedaży wierzytelności.

W tej sytuacji, wobec niewykazania dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejścia uprawnienia, postanowiono jak wyżej na mocy a contrario art. 788 § 1 k.p.c.

SSR Agnieszka Pszeniczna

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...) M. K..

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Niedbala
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pszeniczna
Data wytworzenia informacji: