Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 592/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mielcu z 2017-07-04

Sygn. akt I Co 592/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pszeniczna

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Mielcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

z udziałem M. K.

o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

p o s t a n a w i a:

I.  nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 20 marca 2014 r., sygn. akt VI Nc-e 295271/14 zaopatrzonemu w klauzulę wykonalności postanowieniem tego Sądu z dnia 4 czerwca 2014 r., na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. ( (...)), jako następcy prawnemu pierwotnego wierzyciela Banku (...) S.A. z siedzibą w W., przeciwko M. K. (PESEL (...));

II.  zasądzić od M. K. na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 187,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego, w tym kwotę 120,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Agnieszka Pszeniczna

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 20 marca 2014 r., sygn. akt VI Nc-e 295271/14 zaopatrzonemu w klauzulę wykonalności postanowieniem tego Sądu z dnia 4 czerwca 2014 r. na swoją rzecz, jako następcy wierzyciela Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. K..

Wnioskodawca wykazał dokumentem prywatnym z podpisami notarialnie poświadczonymi – umową przelewu wierzytelności z dnia 23 listopada 2015 r. i aneksem nr (...) do tej umowy z dnia 21 lutego 2017 r., że uprawnienia z opisanego powyżej tytułu egzekucyjnego, przysługujące Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. K. przeszły na (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

Wobec powyższego postanowiono jak wyżej na mocy art. 788 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w zw. z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804 z późn. zm.) zasądzając poniesioną przez wierzyciela opłatę sądową od wniosku w kwocie 50,00 zł, opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 120,00 zł.

SSR Agnieszka Pszeniczna

ZARZĄDZENIE

1.  Zakreślić w Rep Co.

2.  Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wierzyciela r.pr. S. G. wraz z tytułem wykonawczym (wykonać go na załączonym odpisie i połączyć).

3.  K.. 7 dni.

M., dnia 4 lipca 2017 r. Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Niedbala
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pszeniczna
Data wytworzenia informacji: