Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 157/19 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2020-08-31

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 19 sierpnia 2020 roku, sygn. akt II K 157/19.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 157/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

R. W.

W dniu 15 sierpnia 2015 roku w S., woj. (...) doprowadziła do uszkodzenia ciała B. W., w ten sposób, że umyślnie nadepnęła mu na stopę, czym spowodowała u niego obrażenia ciała w postaci złamania paliczka podstawowego palca II stopy prawej i stłuczenia palca II stopy prawej naruszające czynności narządu jego ciała na okres czasu trwający powyżej 7 dni,

tj. o przestępstwo z art.157 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-sprzeczka pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżoną w wyniku czego doszło do wzajemnej szamotaniny i nadepnięcia na stopę pokrzywdzonego.

- obrażenia ciała opinia biegłego

- wyjaśnienia oskarżonej

-częściowe zeznania B. W.

-zeznania A. W.

- opinia biegłego

-k.76a-77 i 39

-k.77a- 78

-k.78-78a i 5

-k.8 i 115 - 116

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

- powstanie obrażeń ciała opisanych w pierwotnej opinii w okolicznościach podawanych przez pokrzywdzonego

- opinia biegłego

-k.8 i 115 - 116

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

-wyjaśnienia oskarżonej

-częściowe zeznania B. W.

-zeznania A. W.

- opinia biegłego

Wyjaśnienia oskarżonej zasługują na wiarygodność, gdyż są zbieżne z zeznaniami świadków opisują dokładnie przebieg zdarzenia a nawet wskazują na fakt nadepnięcia na stopę brata.
Również zeznania świadków są wiarygodne, gdyż korespondują z wyjaśnieniami oskarżonej .

Za wiarygodne należy uznać opinie biegłego ,który w pierwszej opinii opisał doznane obrażenia tylko na podstawie dokumentacji, dopiero w ustnej opinii biegły kategorycznie wykluczył, aby mogły one powstać w opisywanych przez pokrzywdzonego okolicznościach chyba, że oskarżona miała żelazne buty, ale o tym nie wspomina nikt ze świadków.

Sąd nie dał wiary tej części zeznań pokrzywdzonego, z której wynika w jakich okolicznościach doznał on obrażeń ciała, gdyż są one sprzeczne z opinią ustną biegłego a tym samym niemożliwe, aby powstały podczas nadepnięcia lub kopania po stopie.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

- zeznania Ł. S.

Zeznania te nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i odnoszą się jedynie do zachowania oskarżonej i jej siostry w innych okresach czasu.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

X

1.7.  Uniewinnienie

I

R. W.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Czyn z art. 157§1 kk polega na spowodowaniu u innej osoby takich obrażeń ciała , które naruszyły czynności narządu ciała u pokrzywdzonego na okres powyżej 7- miu dni.

Wobec jednoznacznej ustnej opinii biegłego Sąd uznał ,że pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w zupełnie innych okolicznościach i nie wiadomo kto je spowodował, i w jaki sposób.

Dlatego skoro oskarżona zarzuconego mu czynu nie popełniła należało ją uniewinnić, a kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Na uwagę zasługuje również fakt przedawnienia czynu z oskarżenia prywatnego, gdyby przyjąć, że takowy został popełniony.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.1Podpis

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z odpisem uzasadnienia oraz aktami sprawy przesłać:

- oskarżycielowi publicznemu Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie.

SSR Piotr Filip

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Skalska-Kuczek
Data wytworzenia informacji: