Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 252/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-09-24

Sygn. akt VI Gz 252/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Frankowska

Sędziowie : SSO Beata Hass-Kloc

SSO Anna Harmata (spr.)

Protokolant: asyst. sędziego Natalia Oślizło-Doskocz

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gminy T.

przeciwko: (...) sp. z o.o. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydziału Gospodarczego z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt V GNc 294/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu odrzucił sprzeciw pozwanego od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 1 kwietnia 2015 r. W uzasadnieniu powyższego Sąd ten wskazał, że odpis nakazu zapłaty doręczono pozwanemu w dniu 23 kwietnia 2015r., zatem termin do wniesienia sprzeciwu w sprawie upłynął w dniu 7 maja 2015 r. Pozwany złożył sprzeciw po upływie ww. terminu tj. w dniu 8 maja 2015r. dlatego też na mocy art. 504 § 1 k.p.c. podlegał on odrzuceniu jako spóźniony.

Pozwany w zażaleniu na powyższe postanowienie wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego. W uzasadnieniu wskazał, że sprzeciw wniósł w terminie oraz podał, że spełniał on warunki dla pisma procesowego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w całości podziela ocenę prawną i argumentację Sądu I instancji. Skarżący w istocie nie przedstawił, żadnej argumentacji, która mogłaby skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Na mocy art. 504 § 1 k.p.c. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu wynikającego z art. 502 § 1 k.p.c., tj. dwóch tygodni od doręczenia odpisu nakazu zapłaty. W okolicznościach niniejszej sprawy odpis nakazu zapłaty z dnia 1 kwietnia 2015 r. (k. 21) został skarżącemu doręczony w dniu 23 kwietnia 2015 r. (k. 24). Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty upłynął zatem 7 maja 2015 r. Z daty stempla pocztowego (k. 31) jak również z daty widniejącej na sprzeciwie wynika, że skarżący wniósł sprzeciw w dniu 8 maja 2015 r., czego zresztą sam nie kwestionował. Przedmiotowy sprzeciw został zatem wniesiony po terminie.

Skoro pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty po terminie, to Sąd Rejonowy zasadnie sprzeciw ten odrzucił po myśli art. 504 § 1 k.p.c.

W konsekwencji powyższego - na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. – Sąd Okręgowy zażalenie jako niezasadne oddalił, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Frankowska,  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: