Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 15/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-03-17

Sygn. akt VI Gz 15/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus Rząsa

Sędziowie: SO Anna Harmata (spr.)

SR del. Marta Zalewska

protokolant: asystent sędziego Justyna Brzezińska

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. B.

przeciwko P. G.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy z dnia 1 października 2015 r., sygn. akt V GNc 3003/14

postanawia:

1.  odrzucić zażalenie,

2.  zasądzić od pozwanego P. G. na rzecz powoda Z. B. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2015 r. wobec nieuzupełnienia braków zażalenia mimo wezwania.

Na powyższe postanowienie pozwany złożył zażalenie.

W odpowiedzi na zażalenia powód wniósł o jego odrzucenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego.

Zarządzeniem doręczonym pozwanemu w dniu 23 lutego 2016 r. został on wezwany do uzupełnienia braków zażalenia poprzez uiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 401 zł, podpisanie zażalenia, sformułowanie żądania co do rozstrzygnięcia na skutek zażalenia (uchylenie, zmiana zaskarżonego postanowienia) oraz zarzutów dotyczących zaskarżonego postanowienia oraz sformułowanie uzasadnienia zażalenia – w terminie tygodnia pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższy termin upłynął bezskutecznie z dniem 1 marca 2016 r.

Ponieważ pozwany nie uzupełnił braków formalnych zażalenia w przepisanym terminie, należało odrzucić ten środek odwoławczy na podstawie art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

W przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego Sąd orzekł jak w pkt II sentencji postanowienia – na podstawie art. 108 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 13 ust. 2 pkt 1 w związku z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu , zasądzając na rzecz powoda od pozwanego kwotę 600 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym, stosownie do wyniku sprawy.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Walus Rząsa,  Marta Zalewska
Data wytworzenia informacji: