Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 179/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Brzozowie z 2021-04-19

Sygn. akt I C 179/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie:

przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Brzozowie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa Ł. S.,

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.,

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 5900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 292,01 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 01/100) tytułem zwrotu stosunkowo rozliczonych kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzozowie kwotę 623,60 zł (sześćset dwadzieścia trzy złote 60/100) tytułem stosunkowo rozliczonych kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa, a w pozostałym zakresie obciąża kosztami sądowymi Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Brzozowie.

Asesor sądowy

Rafał Skowron

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Szarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzozowie
Osoba, która wytworzyła informację:  asesor sądowy Rafał Skowron
Data wytworzenia informacji: