Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 83/14 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-09-23

Sygn. akt

II AKa 83/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

23 września 2014 r.

Sąd Apelacyjny II Wydział Karny w Rzeszowie

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Zbigniew Różański

Sędziowie:

SSA Stanisław Sielski

SSA Piotr Moskwa (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sądowy

Halina Rączy

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie

- Janusza Drozdowskiego,

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r.

sprawy D. T. o wyrok łączny

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt II K 14/14

I.  z m i e n i a zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzoną w punkcie III wyroku karę łączną obniża do 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok u t r z y m u j e w mocy,

III.  z w a l n i a D. T. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze,

IV.  z a s ą dz a od Skarbu Państwa na rzecz adw. Romana J. S. – Kancelaria Adwokacka w R. – kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

Sygn. akt II AKa 83/14

UZASADNIENIE

D. T. skazany został prawomocnymi wyrokami:

1.  S. R. w. B.z dnia 22 grudnia 1993 r. – sygn. akt II K 324/93, objętym wyrokiem łącznymb. S. W. w. Z.
z dnia 16 czerwca 1994 r., sygn. akt II K 39/94, za czyn z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 58 d.k.k., popełniony jesienią 1992 r., na karę 2 lat pozbawienia oraz grzywnę w kwocie 1.500.000 s. złotych;

2.  b. S. W. w. Z. z dnia 6 września 1994 r. – sygn. akt II K 2/93, objętym wyrokiem łącznym b. S. W. w. Z. z dnia 16 czerwca 1994 r., sygn. akt II K 39/94, czyn z art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k., popełniony w nocy 22/23 września 1992 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i 2.000.000 s. zł grzywny, czyn z art. 156 § 1 d.k.k., popełniony w nocy z 22/23 września 1992 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, czyn z art. 214 § 1 dkk, popełniony w nocy z 6/7 października 1992 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, czyn z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 58 d.k.k., popełniony w okresie od 22 do 25 września 1992 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i 2.000.000 s. zł grzywny, czyn z art. 208 d.k.k., popełniony w I połowie października 1992 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i 2.000.000 s. zł grzywny, czyn z art. 210 § 1 d.k.k., popełniony w nocy z 17/18 września 1992 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 4.000.000 s. zł. grzywny, czyn z art. 208 d.k.k., popełniony w nocy z 11/12 października 1992 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i 2.000.000 s. zł grzywny, czyn z art. 214 § 2 d.k.k., popełniony w dniu 13 października 1992 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono wobec skazanego karę łączną w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 6.000.000 s. zł;

3.  b. S. W. w. Z. z dnia 26 czerwca 1995 r. – sygn. akt II K 19/95, objętym wyrokiem łącznymb. S. W. w. Z.z dnia 27 listopada 1996 r., sygn. akt II K 61/96, za czyn z art. 210 § 1 d.k.k. w zw. z art. 60 § 1 d.k.k., popełniony w dniu 31 października 1994 r., na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w kwocie 300,00 zł;

4.  S. R. w. B. z dnia 10 kwietnia 1996 r. – sygn. akt II K 327/95, objętym wyrokiem łącznymb. S. W. w. Z.z dnia 27 listopada 1996 r., sygn. akt II K 61/96, za czyn z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 1 d.k.k., popełniony w dniu 26 października 1994 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

5.  S. R. w. B. z dnia 27 marca 2000 r. – sygn. akt II K 729/99, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 7 grudnia 2000 r., sygn. akt II K 443/00, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w nocy z 30/31 października 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

6.  S. R. w. B. z dnia 21 marca 2000 r. – sygn. akt II K 72/00, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 7 grudnia 2000 r., sygn. akt II K 443/00, za czyn z art. 289 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 września 1998 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

7.  S. R. d. K. –. Ś. w. K. z dnia 23 listopada 2001 r. – sygn. akt II K 851/01/S, za czyn z art. 222 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 października 2000 r., na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności,

8.  S. R. w. B. z dnia 1 października 2004 r. – sygn. akt VI K 660/04, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 13 maja 2004 r., na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, obok której orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku,

9.  S. R. w. B. z dnia 4 listopada 2005 r. – sygn. akt VI K 777/05, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt II K 141/07, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w nocy 21 sierpnia 2005 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

10.  S. R. w. Z.z dnia 22 listopada 2005 r. – sygn. akt II K 657/05, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt II K 141/07, za czyn z art. 242 § 3 k.k., popełniony w okresie od 25 sierpnia 2005 r. do 28 września 2005 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

11.  S. R. w. B. z dnia 29 czerwca 2007 r. – sygn. akt II K 216/06, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia
18 października 2007 r., sygn. akt II K 141/07, za czyny z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w dniu 18 sierpnia 2005 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

12.  S. R. w. B. z dnia 7 sierpnia 2009 r. – sygn. akt II K 253/09, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 14 czerwca 2009 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę w liczbie 50 stawek dziennych po 20 zł każda, obok której orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, przy czym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 17 stycznia 2011 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności,

13.  S. R. d. K. –. N. H. w. K. VII Zamiejscowy Wydział Grodzki w P. z dnia 10 grudnia 2009 r. – sygn. akt VII K 206/09/N, za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 6 czerwca 2009 r., na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 30 zł każda, obok której orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, przy czym postanowienie z dnia 7 września 2010 r. orzeczono wobec skazanego zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 50 dni,

14.  S. R. w. B. z dnia 17 czerwca 2010 r. – sygn. akt II K 668/09, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt II K 928/11, za czyn z art. 222 § 1 k.k., popełniony w dniu 9 sierpnia 2009 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 226 § 1 k.k., popełniony w dniu 9 sierpnia 2009 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie od 9.08.2009 r. do 11.08.2009 r.,

15.  S. R. w. B. z dnia 28 października 2010 r. – sygn. akt II K 628/10, objętym wyrokiem łącznym S. R. w. B. z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt II K 928/11, za czyn z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełniony w dniu 6 czerwca 2010 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

16.  S. R. w. B. z dnia 4 listopada 2010 r. – sygn. akt II K 734/10, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 19 lipca 2010 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

17.  S. R. w. B. z dnia 15 grudnia 2010 r. – sygn. akt II K 975/10, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 28 października 2010 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 244 kk i art. 178a § 1 kk i art. 178a § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 7 listopada 2010 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, obok której orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 lat, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

18.  S. R. w. B. z dnia 27 kwietnia 2011 r. – sygn. akt II K 116/11, za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w okresie od kwietnia 2010 r. do października 2010 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 5 grudnia 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 158 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 października 2010 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

19.  S. R. w. B. z dnia 29 czerwca 2011 r. – sygn. akt II K 247/11, za czyn z art. 284 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 2 grudnia 2010 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 270 § 1 k.k., popełniony w dniu 27 kwietnia 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

20.  S. O. w. R.z dnia 18 września 2012 r. – sygn. akt II K 65/12, za czyn z art. 258 § 1 kk, popełniony w nieustalonym bliżej okresie czasu od lutego 2009 r. do czerwca 2009 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w nieustalonym bliżej okresie czasu od lutego 2009 r. do czerwca 2009 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, przy czym łącząc kary jednostkowe orzeczono karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem łącznym z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt II K 14/14

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 k.k. połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego prawomocnymi wyrokami:

- S. R. w. B. z dnia 7 sierpnia 2009 r. sygn. akt II K 253/09 z pkt 12, za czyn z art. 178 a § 1 k.k., za który orzeczono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby lat 3 i karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po przyjęciu, iż wartość jednej stawki wynosi 10 zł, przy czym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 17 stycznia 2011r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

-S. O. w. R. z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt II K 65/12, z pkt 20, za czyny z art. 258 § 1 k.k. i art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., za które orzeczono odpowiednio kary 1 roku pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia wolności, orzekając wobec skazanego D. T. karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. rozwiązał węzeł kary łącznej orzeczony wyrokiem S. R. w. B. w sprawie o sygn. II K 928/11 połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego prawomocnymi wyrokami:

- S. R. w. B. z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt II K 668/09, z pkt 14, za czyny z art. 222 § 1 k.k. i art. 226 § 1 k.k., za które wymierzono odpowiednio kary 8 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- S. R. w. B. z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt II K 247/11 pkt 19 za czyn z art. 270 § 1 k.k., za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- S. R. w. B. z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt II K 628/10 pkt 15, za czyn z art. 157 § 1 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

orzekając wobec skazanego D. T. karę łączną w wymiarze
1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

III.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego prawomocnymi wyrokami:

- S. R. w. B. z dnia 4 listopada 2010 r. – sygn. akt II K 734/10 pkt 16 za czyn z art. 244 k.k., za który wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

- S. R. w. B. z dnia 27 kwietnia 2011 r. - sygn. akt II K 116/11 z pkt 18, za czyn z art. 158 § 1 k.k., za który wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

orzekając wobec skazanego D. T. karę łączną w wymiarze
1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego prawomocnymi wyrokami

- S. R. w. B. z dnia 15 grudnia 2010 r. - sygn. akt II K 975/10 za czyn z art. 244 k.k. pkt 17, za który wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- S. R. w. B. z dnia 27 kwietnia 2011 r. - sygn. akt II K 116/11 pkt 18, za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

orzekając wobec skazanego D. T. karę łączną w wymiarze
1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

V.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego prawomocnymi wyrokami:

- S. R. w. B. z dnia 15 grudnia 2010 r. - sygn. akt II K 975/10 pkt 17, za czyn z art. 244 k.k. i art. 178 a § 1 k.k. i art. 178 a § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- S. R. w. B. z dnia 29 czerwca 2011 r. - sygn. akt II K 247/11 pkt 19, za czyn z art. 284 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 64 § 1 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- S. R. w. B. z dnia 27 kwietnia 2011 r. - sygn. akt II K 116/11, za czyn z art. 244 k.k. pkt 18, za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

orzekając wobec skazanego D. T. karę łączną w wymiarze
1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

VI.  pozostawił prawomocne wyroki objęte punktami I – V rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie do odrębnego wykonania,

VII.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umrzył,

VIII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. S. – Kancelaria Adwokacka w R. kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu D. T. z urzędu.

IX.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego D. T. od ponoszenia kosztów sądowych, a poniesionymi wydatkami obciążył Skarb Państwa.

Powyższy wyrok zaskarżony został w całości przez obrońcę skazanego, który zarzucił:

1. naruszenie art. 86 § 1 k.k. poprzez przekroczenie granic wymiaru kary łącznej i w konsekwencji wymierzenie kary łącznej w wymierzenie 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności, szczegółowo opisanej w punkcie III wyroku, w sytuacji, gdy granice kary łącznej określone:

a.  wyrokiem S. R. w. B. z dnia 4.11.2010 r., sygn. akt II K 734/10, za czyn z art. 244 k.k., za który wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b.  wyrokiem S. R. w. B. z dnia 27.04.2011 r., sygn. akt II K 116/11 za czyn z art. 158 § 1 k.k., za który wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- wynosiły od 8 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

2. naruszenie art. 85 k.k. poprzez wydanie wyroków łącznych szczegółowo opisanych w punkcie III oraz w punkcie IV w sytuacji gdy istniała możliwość połączenia w jednym wyroku łącznym kar orzeczonych wobec skazanego wyrokami:

a. S. R. w. B. z dnia 4.11.2010 r., sygn. akt II K czyn z art. 244 k.k.,

b.  S. R. w. B. z dnia 15.12.2010 r., sygn. akt II K 975/10, za z art. 244 k.k.,

c.  S. R. w. B. z dnia 27.04.2011 r., sygn. akt II K 116/11, za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

d.  S. R. w. B. z dnia 27.04.2011 r., sygn. akt II K 116/11, za czyn z art. 158 § 1 k.k.,

3. naruszenie art. 86 § 1 k.k. polegający na niezastosowaniu przez Sąd I instancji zasady pełnej absorpcji kar podlegających łączeniu, w sytuacji, gdy mając na uwadze silną więź podmiotowo-przedmiotową pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, jak również zwięzłość czasową popełnionych przestępstw, a także pozytywną prognozę penitencjarną, należy uznać, iż zastosowanie zasady pełnej absorpcji w stosunku do skazanego jest w pełni uzasadnione.

Mając na uwadze podniesione zarzuty wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku i wymierzenie skazanemu kar łącznych z uwzględnieniem zasady pełnej absorpcji oraz zmianę wyroku w punkcie III i IV poprzez połączenie kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wobec skazanego wyrokami:

a.  S. R. w. B. z dnia 4.11.2010 r., sygn. akt II K 734/10 za czyn z art. 244 k.k.,

b.  S. R. w. B. z dnia 15.12.2010 r., sygn. akt II K 975/10 za czyn z art. 244 k.k.,

c.  S. R. w. B. z dnia 27.04.2011 r., sygn. akt II K 116/11 za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

d.  S. R. w. B. z dnia 27.04.2011 r., sygn. akt II K 116/11 za czyn z art. 158 § 1 k.k. w jeden wyrok łączny z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji ewentualnie

2.  uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania,

3.  przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu w postepowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny, miał na uwadze co następuje:

Apelacja obrońcy skazanego jest częściowo zasadna o ile zarzuca ona obrazę art. 86 § 1 k. k. i postuluje redukcję wymierzonej w pkt III wyroku kary łącznej. Słusznie bowiem skarżący ten zauważa, iż w punkcie tym karę łączną wymierzono w miejsce kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem S. R. w. B. z dnia 4 listopada 2010 roku, sygn. akt II K 734/10 za przestępstwo z art. 244 k.k. oraz kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem S. R. w. B. z dnia 27 kwietnia 2011 roku, sygn. akt II K 316/11 za przestępstwo z art. 158 § 1 k. k.

Analiza zaskarżonego wyroku pozwala natomiast uznać, że Sąd w tym drugim przypadku błędnie przyjął, iż wyrokiem tym za przestępstwo wart 158 § 1 k. k. wymierzono skazanemu karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, a taka kara przecież została wymierzona tym wyrokiem jako kara łączna i obejmowała również kary za dwa inne przestępstwa niż to wymienione wyżej, które zostały objęte karami łącznymi wymierzonymi w pkt. IV i V wyroku.

W tych uwarunkowaniach, jak słusznie podnosi skarżący, granice kary łącznej możliwej do orzeczenia w pkt. III wyroku zamykały się w przedziale od ośmiu miesięcy pozbawienia wolności do jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, a nie tak jak przyjął Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w granicach od ośmiu miesięcy pozbawienia wolności do dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny dokonał zmiany zaskarżonego wyroku w pkt. III i w miejscach orzeczonej w tym punkcie kary jednego roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności wymierzył skazanemu karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze tej kary, uwzględniając fakt, że wyrok ten został zaskarżony jedynie przez obrońcę skazanego Sąd Odwoławczy starał się zachować proporcje zastosowane przez Sąd I instancji w ramach stosowanej zasady asperacji. Nie ma przy tym racji skarżący domagając się wymierzenia skazanemu kara na zasadzie pełnej absorpcji, gdyż wielokrotna jego karalność przemawia w sposób oczywisty przeciwko zastosowaniu tej zasady. Wskazuje ona bowiem na to, że jest on sprawcą niepoprawnym wobec którego jedynie długotrwałe zabiegi resocjalizacyjne mogą przynieść określone w rezultatach w zakresie prewencji indywidualnej.

Również „luźny” związek podmiotowo-przedmiotowym w przypadku przestępstw ujętych w pkt. III wyroku przemawia przeciwko stosowaniu tej zasady.

Myli się natomiast skarżący domagając się wymierzenia jednej kary łącznej w miejsce kar orzeczonych za przestępstwa ujęte w pkt. III i IV roku. Słusznie bowiem podnosi Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że od momentu przedstawienia przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 października 2005 roku sygn. akt I KZP 36/04 poglądów interpretacyjnych w zakresie użytego w art. 85 KK i zwrotu – „zanim zapadł pierwszy wyrok” - stanowisko judykatury jest w zasadzie jednolite. Nie wdając się więc w szersze rozważania tej kwestii przypomnieć jedynie należy, że zgodnie z zaprezentowanymi przez Sąd Najwyższy poglądami, przez określenie – „zanim zapadł pierwszy wyrok” - należy rozumieć pierwszy chronologicznie wyrok, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw (a). Nie odnosi się on natomiast, do pierwszego wyroku dającego możliwość orzeczenia kary łącznej w układzie najkorzystniejszym dla skazanego. Jak z powyższego wynika w uchwale tej zanegowano możliwość konfiguracyjnego kształtowania zakresu wyroku łącznego.

Sąd Apelacyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni stanowisko to aprobuje.

W tym stanie rzeczy skoro w pkt. IV karą łączną objęto kary orzeczone za przestępstwa popełnione w dniu 28 października 2010 roku i od kwietnia do października 2010 roku, a w pkt. III za przestępstwa popełnione w dniu 19 lipca 2010 roku i 10 października 2010 roku, fakt iż w dniu 28 października 2010 roku przed S. R. w. B. (1) zapadł wyrok sprawie II K 628/10 (pkt 15 wyroku) uniemożliwia połączenie kar orzeczonych za przestępstwa ujęte w pkt. III oraz przestępstwa ujęte w pkt. IV zaskarżonego wyroku.

Mając powyższe na uwadze Sąd odwoławczy dokonując korekty kary łącznej orzeczonej w pkt. III wyroku w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Ponieważ apelacja obrońcy skazanego okazała się częściowo uzasadniona i doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku w kierunku korzystnym dla skazanego, na zasadzie słuszności został on całości zwolniony od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na to, że skazany korzystał z pomocy obrońcy Sąd zasądził na jego rzecz stosowną kwotę tytułem kosztów obrony z urzędu, które nie zostały przez skazanego uiszczone.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Data wytworzenia informacji: