Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 176/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-04-05

Sygn. akt I ACz 176/13

POSTANOWIENIE

Dnia 5 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. W.

przeciwko (...) Bank (...) SA w W.

o zwolnienie spod egzekucji oraz o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powódki

na pkt. II postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 5 lutego 2013r., sygn. akt I C 1559/12 – w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

p o s t a n a w i a:

I.  uchylić zaskarżone postanowienie co do postępowania o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

II.  zmienić zaskarżone postanowienie co do postępowania o zwolnienie spod egzekucji, w ten sposób, że ustanowić dla powódki Z. W. adwokata z urzędu.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powódki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, albowiem w ocenie Sądu jest ona w stanie sam poradzić sobie w prowadzeniu niniejszego procesu, który nie jest skomplikowany ani pod względem stanu faktycznego, ani prawnego.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma więc potrzeby ustanowienia dla powódki pełnomocnika z urzędu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powódka domagała się uwzględnienia jej wniosku.

Wskazała, że jest osobą w podeszłym wieku (80 lat), pobiera skromną emeryturę, nie rozumie zwrotów prawnych i dlatego nie jest w stanie samodzielnie uczestniczyć w niniejszym procesie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego dla strony jest potrzeba udziału w danej sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 kpc). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi Sąd dokonuje biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

W pierwszej kolejności należy jednak wskazać, iż postanowieniem z dnia 5 lutego 2013r. (k. 211) Sąd Okręgowy w Rzeszowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia dwie sprawy z powództwa Z. W., tj.: o zwolnienie spod egzekucji (sygn. akt I C 1559/12) oraz sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (sygn. akt I C 929/12).

Jednocześnie postanowieniem z 5 lutego 2013r. Sąd Okręgowy oddalił wniosek powódki o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu w obu połączonych sprawach (k. 166).

Uszło jednak uwadze Sądu Okręgowego, że w jednym z połączonych postępowań, tj. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 23 listopada 2012r. ustanowił dla powódki adwokata z urzędu (k. 192). Należało więc uchylić zaskarżone postanowienie, jako że w powyższym postępowaniu kwestia pełnomocnika z urzędu została już rozstrzygnięta.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, wiek powódki i stopień zawiłości sprawy o zwolnienie spod egzekucji uzasadnia uwzględnienie jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, tym bardziej, że połączenie do łącznego rozpoznania obu spraw może stanowić dla powódki problem przede wszystkim natury prawnej.

Ponadto trudno przyjąć, by przesłanki do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu występowały w jednej sprawie, a w drugiej już nie, skoro charakter i stopień skomplikowania obu spraw jest podobny.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Mazurek
Data wytworzenia informacji: