Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1082/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2017-02-16

Sygn. akt I Ns 1082/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 16 lutego 2017 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z wniosku S. S.

przy uczestnictwie (...) Sp. z o.o.

o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

1.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości Ł., Gmina K., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 10.34.84 ha, działki nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. oraz jej następców prawnych służebnością przesyłu i dojazdu polegająca na tym, iż (...) Sp. z o.o. oraz jej następcy prawni będą prowadzić eksploatacje sieci przesyłowych, linii napowietrznych, kabla elektroenergetycznego, przebiegających przez działki numer ewidencyjny:

- (...)- linia energetyczna 110kV z czterema przewodami o szerokości pasa służebności przesyłu 12 metrów wraz z pasem służebności dojazdu o długości 65 metrów i szerokości 3 metry,

- (...) - linie energetyczne 15 kV z trzema przewodami o szerokości pasa służebności przy 2-metrowym rozstawie skrajnych przewodów linii - 7,2 metra, a przy rozstawie 1,2 metra skrajnych przewodów linii - 6,4 metra,

w graniach zakreślonych w opinii biegłego J. G. z dnia 17 lutego 2016 roku - w szczególności w załączniku do opinii zawierającym mapę pasów ochronnych linii przesyłowej oraz przebieg pasa służebności dojazdu - stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w tym będą mieli prawo swobodnego wstępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy, w tym przyłączania do sieci energetycznej nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej, w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla każdorazowego właściciela opisanej wyżej nieruchomości, natomiast każdorazowy właściciel opisanej wyżej nieruchomości będzie miał obowiązek znoszenia ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

2.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości Ł., Gmina K., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 1.03.91 ha, działka nr (...) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. oraz jej następców prawnych służebnością przesyłu polegająca na tym, iż (...) Sp. z o.o. oraz jej następcy prawni będą prowadzić eksploatacje sieci przesyłowych przebiegających, linii napowietrznych, kabla elektroenergetycznego przez działki numer (...) linie energetyczne 15 kV z 3 przewodami o szerokości pasa służebności przy dwumetrowym rozstawie skrajnych przewodów linii - 7,2 metra, a przy rozstawie 1,2 metra skrajnych przewodów linii - 6,4 metra, w graniach zakreślonych w opinii biegłego J. G. z dnia 17 lutego 2016 roku - w szczególności w załączniku do opinii zawierającym mapę pasów ochronnych linii przesyłowej oraz przebieg pasa służebności dojazdu - stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w tym będą mieli prawo swobodnego wstępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy, w tym przyłączania do sieci energetycznej nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej, w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla każdorazowego właściciela opisanej wyżej nieruchomości, natomiast każdorazowy właściciel opisanej wyżej nieruchomości będzie miał obowiązek znoszenia ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

3.tytułem jednorazowego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu i dojazdu opisanymi wyżej, zasądza od uczestnika (...) Sp. z o.o. na rzecz wnioskodawcy S. S. kwotę 5.965 zł (pięciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu pięciu złotych),

4.w pozostałym zakresie wniosek oddala,

5.kosztami postępowania obciąża uczestnika z tego tytułu zasądza od uczestnika (...) Sp. z o.o. :

- na rzecz wnioskodawcy S. S. kwotę 337 zł (trzystu trzydziestu siedmiu złotych),

- na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 1.194,03 zł (jednego tysiąca stu dziewięćdziesięciu czterech złotych trzech groszy).

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Furs
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: