Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 712/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2017-12-05

Sygn. akt I Ns 712/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2017 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z wniosku A. W.

przy uczestnictwie K. W.

o podział majątku wspólnego

1.ustala, że w skład majątku wspólnego A. W. i K. W., których małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie o sygn. XIV C 291/16 wchodzi:

- nieruchomość – lokal mieszkalny nr (...) stanowiący odrębną nieruchomość położony w T., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), w budynku przy ul. (...), położony na parterze, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m ( 2), składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, skrytki, korytarza, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) wraz z przynależnym udziałem wynoszącym (...) (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcznych) części w nieruchomości wspólnej położonej w T., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...), o wartości 151.000,

- samochód marki R. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 4.300 zł,

- samochód marki M. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 6.700 zł,

- samochód marki V. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 4.000 zł,

- samochód marki A. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 8.000 zł,

- samochód marki F. (...) numer VIN (...) o wartości 400 zł,

- meblościanka o wartości 750 zł,

- narożnik obity welurem o wartości 600 zł,

- komplet tapczan i fotele o wartości 150 zł,

- ława z płytą o wartości 125 zł,

- telewizor S. o wartości 400 zł,

- szafka RTV o wartości 100 zł,

- kolumny RTV o wartości 125 zł,

- pralka A. o wartości 200 zł,

- kuchenka gazowa o wartości 250 zł,

- narożnik kuchenny z taboretami i ławą o wartości 100 zł,

- lodówka B. o wartości 250 zł,

- telewizor plazmowy P. (...)” o wartości 350 zł,

- brązowa sofa trzyosobowa o wartości 200 zł,

- sofa zielona dwuosobowa o wartości 50 zł,

- drewniana ława o wartości 100 zł,

- środki zgromadzone na rachunku bankowym uczestnika w kwocie 8.343,11 zł,

- wierzytelność z tytułu pożyczki dla D. P. w kwocie 3.500 zł,

- wierzytelność z tytułu pożyczki dla A. R. i D. S. w kwocie 11.200 zł,

- równowartość jednostek funduszu inwestycyjnego o wartości 6.439,02 zł.

łącznie majątek o wartości 207.632,13 zł (dwustu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch złotych trzynastu groszy),

2.ustala udział A. W. i K. W. w majątku wspólnym na 1 / 2 (jedną drugą) każdego z nich,

3.dokonuje podziału majątku wspólnego A. W. i K. W. opisanego w punkcie 1 postanowienia w ten sposób, iż:

3.1.zarządza sprzedaż:

- nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr (...) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w T., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), w budynku przy ul. (...), położony na parterze, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m 2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, skrytki, korytarza, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w T. prowadzi księgę wieczystą (...) wraz z przynależnym udziałem wynoszącym (...) (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcznych) części w nieruchomości wspólnej położonej w T., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w T. prowadzi księgę wieczystą (...) o wartości 151.000 zł (stu pięćdziesięciu jeden tysięcy złotych),

- samochodu marki R. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 4.300 zł (cztery tysiące trzysta złotych),

- samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 8.000 zł,

- samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...) o wartości 4.000 zł (cztery tysiące złotych),

- narożnika obitego welurem o wartości 600 zł (sześćset złotych),

- narożnika kuchennego z taboretami i ławą o wartości 100 zł (sto złotych),

- lodówki B. o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),

- brązowej sofy trzyosobowej o wartości 200 zł (dwieście),

- sofy zielonej dwuosobowej o wartości 50 zł (pięćdziesiąt),

- drewnianej ławy o wartości 100 zł (sto)

stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nakazując podzielić sumę uzyskaną ze sprzedaży, po potrąceniu kosztów sprzedaży, pomiędzy wnioskodawcę A. W. i uczestnika K. W. w proporcjach po 1/2 każde z nich,

3.2. przyznaje na wyłączną własność K. W. synowi J. i S.:

- samochód marki M. (...) o nr rej. (...) nr nadwozia (...),

- samochód marki F. (...) numer VIN (...),

- telewizor Samsung,

- stolik RTV,

- kolumny RTV,

- środki zgromadzone na rachunku bankowym uczestnika w kwocie 8.343,11 zł,

- wierzytelność z tytułu pożyczki dla D. P. w kwocie 3.500 zł,

- wierzytelność z tytułu pożyczki dla A. R. i D. S. w kwocie 11.200 zł,

- równowartość jednostek funduszu inwestycyjnego o wartości 6.439,02 zł.

3.3.przyznaje na wyłączną własność A. W. córce E. i A. ruchomości w postaci:

- meblościanki,

- kompletu tapczan i fotele,

- ławy z płytą,

- pralki A.,

- kuchenki gazowej,

- telewizora plazmowego P. (...)”,

4. tytułem dopłaty zasądza od uczestnika K. W. na rzecz wnioskodawcy A. W. kwotę 17.691,06 zł (siedemnastu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu jeden złotych sześciu groszy) płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następnego po upływie terminie uiszczenia spłaty do dnia zapłaty,

5.zobowiązuje K. W. do wydania A. W. w terminie 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia:

- meblościanki,

- kompletu tapczan i fotele,

- ławy z płytą,

- pralki A.,

- kuchenki gazowej,

6.wartość przedmiotu postępowania ustala na 207.632,13 zł,

7. kosztami postępowania w zakresie opłaty od wniosku oraz kosztów opinii biegłych obciąża strony po połowie i z tego tytułu zasądza:

- od wnioskodawcy A. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 526,65 zł (pięciuset dwudziestu sześciu złotych sześćdziesięciu pięciu groszy),

- od uczestnika K. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 726,65 zł (siedmiuset dwudziestu sześciu złotych sześćdziesięciu pięciu groszy),

- nakazuje ściągnąć z roszczenie zasądzonego w punkcie 4 postanowienie na rzecz wnioskodawcy A. W., na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 500 zł (pięciuset złotych) tytułem opłaty od wniosku,

natomiast w zakresie pozostałych kosztów, w tym kosztów zastępstwa prawnego, obciąża wnioskodawcę i uczestnika w zakresie dotychczas poniesionym.

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Furs
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: