Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 422/14 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2016-05-31

Sygn. akt I Ns 422/14

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 31 maja 2016 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z wniosku H. B., zam. ul. (...), (...)-(...) C.

przy uczestnictwie A. T. i I. T.

o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów na nieruchomość

1.znosi współwłasność nieruchomości zabudowanej położonej w C., Gmina M. C., Powiat C.- (...), Województwo (...), o powierzchni 0.07.61 ha, działka numer (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr (...), a której współwłaścicielami są H. B. w 1 / 2 części oraz A. T. i I. T. we wspólności majątkowej małżeńskiej w 1/ 2 części, w ten sposób, iż nieruchomość zabudowaną położoną w C., Gmina M. C., Powiat C.- (...), Województwo (...), o powierzchni 0.07.61 ha, działka numer (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr (...), dzieli na dwie nieruchomości (dokonując podziału geodezyjnego działki nr (...)): jedną stanowiącą działkę o numerze (...) o powierzchni 0.00.55 ha i drugą stanowiącą działkę o numerze (...) o powierzchni 0.07.06 ha, według projektu podziału zamieszczonego na planie geodezyjnym sporządzonym przez geodetę Z. Ż. dnia 29 września 2015 roku (załącznik nr 1 do opinii), przygotowanym do sprawy Sądu Rejonowego w Trzciance sygn. I Ns 422/14 stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia, z których:

1.1. przyznaje na wyłączną własność wnioskodawcy H. B. córce E. i J. nieruchomość zabudowaną położoną w C., o powierzchni 0.07.06 ha, działka numer (...),

1.2. przyznaje na współwłasność do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej A. T., synowi E. i J. oraz I. T., córce K. i Z. nieruchomość położoną w C., o powierzchni 0.00.55 ha, działka numer (...),

2.tytułem dopłaty zasądza od wnioskodawcy H. B. solidarnie na rzecz uczestników A. T. i I. T. kwotę 124.000 zł (stu dwudziestu czterech tysięcy złotych) płatną w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po upływie terminu do zapłaty tej kwoty do dnia zapłaty,

3.oddala wniosek o rozliczenie nakładów na nieruchomość,

4.wartość przedmiotu postępowania ustala na kwotę 264.000 zł,

5.kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę i uczestników postępowania w zakresie opłaty od wniosku o zniesienie współwłasności po połowie i z tego tytułu zasądza solidarnie od uczestników A. T. i I. T. na rzecz wnioskodawcy H. B. kwotę 500 zł (pięciuset złotych), natomiast w pozostałym zakresie kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę i uczestników w zakresie dotychczas poniesionym.

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Furs
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: