Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 11/17 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2018-06-28

Sygn. akt I Ns 11/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 28 czerwca 2018 roku w T.

na rozprawie

sprawy z wniosku G. P.

przy uczestnictwie J. P.

o podział majątku wspólnego G. P. i J. P.

1.ustala, że w skład majątku wspólnego G. P. i J. P., których wspólność majątkowa małżeńska została zniesiona wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2013 roku wydanym w sprawie o sygnaturze I2C 941/12 wchodzi:

- nieruchomość rolna położona w D. Wielkim, Gmina W., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 1.59.00 ha, działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w C. prowadzi księgę wieczystą (...), o wartości 24.000 zł,

- nieruchomość rolna położona w G. i D. Wielkim, Gmina W., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 16.79.00 ha, działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w C. prowadzi księgę wieczystą (...), o wartości 420.000 zł,

- nakłady na nieruchomość zabudowaną położoną w P., Gmina C., Powiat (...), Woj. (...), o powierzchni 9.12.00 ha, działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...), w wysokości 18.920 zł,

- siewnik zbożowy Poznaniak 2,70 o wartości 500 zł,

- opryskiwacz polowy bez wartości rynkowej,

to jest majątek o łącznej wartości 463.420 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych),

2.ustala udział G. P. i J. P. w majątku wspólnym na 1 / 2 (jedną drugą) każdego z nich,

3.dokonuje podziału majątku wspólnego G. P. i J. P. opisanego w punkcie 1 postanowienia w ten sposób, iż:

3.1. przyznaje na wyłączną własność wnioskodawcy G. P. córce J. i M. część nieruchomości rolnej położonej w G. i D. Wielkim, Gmina W., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 16.79.00 ha, działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w C. prowadzi księgę wieczystą (...), a mianowicie działki (...), o powierzchni 15.79.00 ha,

3.2. przyznaje na wyłączną własność uczestnikowi J. P. synowi J. i J.:

- nieruchomość rolną położoną w D. Wielkim, Gmina W., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 1.59.00 ha, działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w C. prowadzi księgę wieczystą (...),

- część nieruchomości rolnej położonej w G. i D. Wielkim, Gmina W., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 16.79.00 ha, działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w C. prowadzi księgę wieczystą (...), a mianowicie działkę (...), o powierzchni 1.00.00 ha,

- nakłady na nieruchomość rolną położoną w P., Gmina C., Powiat (...), Woj. (...), o powierzchni 9.12.00 ha, działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...), w wysokości 18.920 zł,

- siewnik zbożowy Poznaniak 2,70,

- opryskiwacz polowy,

4. tytułem dopłaty zasądza od wnioskodawcy G. P. na rzecz uczestnika J. P. kwotę 164.290 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) płatne w terminie 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po terminie spłaty do dnia zapłaty,

5.ustala dochody z nieruchomości wspólnej stron na kwotę 112.782,79 zł (stu dwunastu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dwóch złotych siedemdziesięciu dziewięciu groszy),

6.zasądza od uczestnika J. P. na rzecz wnioskodawcy G. P. kwotę 56.391,39 zł (pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden złotych trzydziestu dziewięciu groszy), tytułem rozliczenia dochodów z nieruchomości wspólnej,

7.w pozostałym zakresie wniosek wnioskodawcy G. P. o rozliczenie dochodów z nieruchomości wspólnej oddala,

8.wartość przedmiotu postępowania ustala na 576.202,79 zł,

9.kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę i uczestnika po połowie i z tego tytułu:

9.1.zasądza od wnioskodawcy G. P. na rzecz uczestnika J. P. kwotę 70 zł (siedemdziesięciu złotych),

9.2. zasądza od wnioskodawcy G. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 348,39 zł (trzystu czterdziestu ośmiu złotych trzydziestu dziewięciu groszy),

9.3.zasądza od uczestnika J. P. na rzecz wnioskodawcy G. P. kwotę 1.500 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych),

9.4.zasądza od uczestnika J. P. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 3.188,01 zł (trzech tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu złotych jednego grosza),

natomiast w zakresie kosztów zastępstwa prawnego obciąża strony kosztami w zakresie dotychczas poniesionym.

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anata Bakinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: