Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 2045/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z 2016-01-14

sygn. akt: I Ns 2045/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Brodniewicz

Protokolant: Karolina Olejniczak

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 14.01.2016 roku

sprawy z wniosku:

J. K.

przy uczestnictwie:

K. S.

o stwierdzenie nabycia spadku

p o s t a n a w i a :

1.  stwierdzić, że spadek po C. S., zmarłym 15.06.2013 r.
w Ś., ostatnio zamieszkałym w Ś., na podstawie ustawy nabył w całości syn K. S., s. L.;

2.  kosztami postępowania obciążyć strony w zakresie przez nie poniesionym.

Sędzia Sądu Rejonowego

Piotr Brodniewicz

I Ns 2045/15

UZASADNIENIE

J. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym C. S.. Jako spadkobierców ustawowych wskazał siebie oraz K. S..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

C. S. zmarł 15 czerwca 2013 r. w Ś.. Ostatnio zamieszkiwał w Ś.. W chwili śmierci był wdowcem. Jego żona L. zmarła 24 lipca 2005 r. Spadkodawca miał tylko jedno dziecko K. S.. J. K. był synem L. S., ale z innego związku. Nie został prawnie przysposobiony przez spadkodawcę. Spadkodawca nie sporządził testamentu. Nikt nie składał oświadczeń o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie zrzekał się po dziedziczenia, ani nie był uznany za niegodnego dziedziczenia.

Dowód: zapewnienie spadkowe wnioskodawcy i uczestnika (k. 54-55), kopia skróconego odpisu aktu zgonu (k. 4), skrócone odpisy aktów urodzenia i zgonu (k. 2 i 8 akt I Ns 1974/09).

Zarówno przeprowadzone w sprawie dowody z dokumentów, jak i dowód z zapewnienia spadkowego wnioskodawcy i uczestnika co do istotnych dla rozstrzygnięcia kwestii nie budziły żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności. Brak było też jakichkolwiek dowodów podważających wiarygodność złożonego zapewnienia spadkowego. Skrócone odpisy z aktów stanu cywilnego jako dokumenty urzędowe korzystały z domniemania prawdziwości (art. 244 kpc).

Sąd zważył co następuje.

Art. 1025 kc przewiduje, iż Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Wnioskodawca w dostatecznym stopniu wykazał ten interes z uwagi na fakt, że należy do kręgu spadkobierców ustawowych po L. S. a jednym z jej spadkobierców był C. S.. Ewentualny więc dział spadku po L. S. wymagał ustalenia następców prawnych po C. S..

Dla oceny porządku dziedziczenia pod uwagę należy brać regulacje obowiązujące w dacie otwarcia spadku (dacie zgonu spadkodawcy). Zgodnie z art. 922 § 1 kc prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Przy tym powołanie do spadku wynikać może z ustawy lub z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926). W pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek - jeśli dożył otwarcia spadku i dopiero w braku zstępnych do spadku dochodzą dalsi członkowie rodziny w szczególności rodzice czy rodzeństwo. Dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych (art. 931 kc). Nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia - to jest z chwilą zgonu spadkodawcy (art. 924 i 925 kc), przy tym w terminie sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku (art. 1012 i 1015 § 1 kc) Brak oświadczenia w tym terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku wprost (art. 1015 § 2 kc).

Wobec ustalenia, że spadkodawca nie pozostawił testamentu powołanie spadkobierców do spadku wynikało z ustawy. Przy tym w dniu otwarcia spadku z osób powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności był tylko uczestnik K. S.. Wnioskodawca nie był bowiem synem spadkodawcy, a żona spadkodawcy zmarła przed nim. Nikt nie zrzekał się dziedziczenia, nikt też nie został uznany za niegodnego. Nikt też w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się przez spadkobierców o śmierci spadkodawczyni nie złożył żadnego oświadczenia spadkowego. Z tych względów z uwagi na treść z art. 1015 § 2 kc oraz nieujawnienie się przesłanek wskazanych w zdaniu 2 tego przepisu przyjąć należało, że jedynym spadkobiercą został K. S. i nabył on spadek wprost.

Z uwagi na brak podstaw do odstąpienia od zasady ponoszenia przez strony kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie ( art. 520 § 1 kpc) nie zasadzano zwrotu żadnych kosztów między stronami.

SSR Piotr Brodniewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Włoszyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Brodniewicz
Data wytworzenia informacji: