Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 245/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-11-29

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2012r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Urszula Duczmal

Sędziowie:

SSA Ewa Sikorska-Krysztafkiewicz (spr.)

SSO del. do SA Marek Kordowiecki

Protokolant:

st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Włodzimierza Świtońskiego

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012r.

rozpoznał sprawę skazanego K. B.

o wydanie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 22 marca 2012 r. - sygn. akt III K 279/11

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną,

2.  zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. B. kwotę 147,60zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) - w tym VAT - tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu w postępowaniu odwoławczym.

Marek Kordowiecki Urszula Duczmal Ewa Sikorska-Krysztafkiewicz

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 22 marca 2012 sygn. akt III K 279/11 po rozpoznaniu sprawy K. B. skazanego następującymi wyrokami:

I.  „wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z 22 stycznia 2008 roku, sygn. akt (...), za przestępstwo z art. 310 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 310 § 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 13 § 1 k.k. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., popeł­nione w okresie od czerwca 2007 roku do lipca 2007 roku, na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 17 lutego 2010 roku Sądu Re­jonowego (...) w P., sygn. akt (...), zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w P. z 27 października 2009 roku, sygn. akt (...), za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniach od 8 do 9 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy po­zbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 26 marca 2010 roku Sądu Rejonowego (...) w P., sygn. akt (...), zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w P. z 18 li­stopada 2009 roku, sygn. akt (...), za

a)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 17 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesię­cy pozbawienia wolności,

d)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 17 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesię­cy pozbawienia wolności,

e)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 30 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesię­cy pozbawienia wolności,

f)  przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 6 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

g)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 28 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy po­zbawienia wolności,

h)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 2 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy po­zbawienia wolności,

i)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 6 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

j)  przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 5 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

k)  przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 8 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

l)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., po­pełnione w dniu 9 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wol­ności

m)  przestępstwo z art. 288 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 8 do 9 stycz­nia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym ww. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 1 roku i 2 mie­sięcy pozbawienia wolności,

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w P. z 19 listopada 2009 roku, sygn. akt (...), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z 9 marca 2010 roku, sygn. akt (...), za:

a)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 2 stycznia 2009 roku, na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 15 zł każ­da,

b)  przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., art. 278 § 5 k.k. art. 275 § 1 k.k., art. 276 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 31 stycznia 2009 roku, na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda,

przy czym ww. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary łącznej 70 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda,

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w P. z 30 listopada 2010 roku, sygn. akt (...), za:

a)  przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 4 grudnia 2008 roku do dnia 24 marca 2010 roku , na karę 5 lat pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 242 § 1 k.k., popełnione w dniu 24 marca 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym ww. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności,

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego (...)w P. z 24 stycznia 2011 roku , sygn. akt (...), za:

a)  przestępstwo z art. 193 k.k., popełnione w dniu 20 marca 2010 roku , na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 21 marca 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym ww. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 1 roku pozba­wienia wolności,

1.  rozwiązuje węzły kar łącznych pozbawienia wolności, wymierzonych skazanemu wyrokami opisanymi w punktach III, IV, V, VI części wstępnej wyroku,

2.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi wyżej w punktach II, III i IV części wstępnej wyroku i wymierza K. B. karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi wyżej w punktach V i VI części wstępnej wyroku i wymierza K. B. karę łączną 5 (pięciu) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet wymierzonej w punkcie 2. kary łącznej zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

a)  w sprawie (...) okres od 27 maja 2010 roku do 27 sierpnia 2010

roku,

b)  w sprawie (...) okresy od 25 marca 2010 roku do 27 maja 2010

roku i od 27 sierpnia 2010 roku do 6 września 2010 roku i od 12 stycznia

2012 roku,

c)  w sprawie (...) okres od 2 lutego 2009 roku do 6 listopada 2009

roku,

5.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet wymierzonej w punkcie 3. kary łącznej zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (...) w dniu 24 marca 2010 roku,

6.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie umarza,

7.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że wyroki podlegające połączeniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym ulegają odrębnemu wykonaniu,

Powyższy wyrok łączny zaskarżył obrońca skazanego.

Autor apelacji zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:

„1. obrazę przepisów postępowania, która mas wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, polegającą na naruszeniu przepisu art. 571 §1 kpk poprzez brak działań Sądu I instancji zmierzających do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i stanu zdrowia skazanego, tak by możliwe było dokonanie prawidłowej globalnej oceny osobowości skazanego i sformułowanie nowej (aktualnej) prognozy kryminologicznej – w sytuacji gdy działania te Sąd I instancji winien był podjąć z urzędu;

2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, polegający na przyjęciu przez Sąd I instancji, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do s formułowania pozytywnej oceny kryminologicznej dotyczącej skazanego i – w konsekwencji – nie zasługuje on na dobrodziejstwo zastosowania zasady pełnej absorpcji przy określeniu wymiaru kary w wyroku łącznym – w sytuacji gdy stan faktyczny niniejszej sprawy nie uzasadnia przekonanie, iż należało wobec skazanego zasadę pełnej absorpcji zastosować;

3.rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec skazanego K. B. kary łącznej do popełnionych przez niego czynów, na tle obecnych warunków osobistych i rodzinnych skazanego, w szczególności z uwagi na wiek skazanego”.

W konkluzji autor apelacji wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

„1. Połączenie kar orzeczonych w wyrokach:

- Sądu Rejonowego (...) z 27 października 2009r., sygn. akt (...), za przestępstwo z art. 278 § 1 kk, popełnione w dniach od 8 do 9 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 26 marca 2010 roku Sądu Rejonowego (...) sygn. akt (...), zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego (...) w P. z 18 listopada 2009 roku, sygn. akt (...), za:

a) przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 §2 kk, popełnione w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 § 2kk, popełnione w dniu 9 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

c) przestępstwo z art. 278 §1 i § 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 § 2 kk, popełnione w dniu 17 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d) przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 § 2 kk popełnione w dniu 17 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

e) przestępstwo z art. 278 § 1 i § 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 § 2 kk popełnione w dniu 30 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

f) przestępstwo z art. 278 § 1 i § 55 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11§ 2 kk , popełnione w dniu 6 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

g) przestępstwo z art.278 § 1 i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11§ 2 kk , popełnione w dniu 28 grudnia 2008 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

h) przestępstwo z art.278 § 1 i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11§ 2 kk , popełnione w dniu 2 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

i) przestępstwo z art. 278 § 1 i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11§ 2 kk , popełnione w dniu 6 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

j) przestępstwo z art. 275 § 1 i art. 276 kk w zw. z 11 § 2 kk , popełnione w dniu 5 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

k) ) przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 278 §1 kk, popełnione w dniu 8 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

l) przestępstwo z art. 278 § 1 i art. 275 § 1 kk w zw. z 11§ 2 kk , popełnione w dniu 9 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

m) przestępstwo z art. 288 § 1 kk , popełnione w okresie od dnia 8 do 9 stycznia 2009 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym w.w. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego (...) w P. z 19 listopada 2009 roku, sygn. akt (...), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 9 marca 2010 roku, sygn. akt (...), za:

a) przestępstwo z art. 278 § 1 kk, art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z 11 § 2 kk, popełnione w dniu 2 stycznia 2009 roku, na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 15 złotych każda,

b) przestępstwo z art. 280 § 1 kk, art. 278 § 5 kk , 275 § 1 kk, art. 276 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu 31 stycznia 2009 roku, na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 15 złotych każda,

przy czym w.w. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 70 stawek grzywny po 15 złotych każda;

i wymierzenie skazanemu K. B. kary łącznej w wymiarze 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności – przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji

2. połączenie kar orzeczonych w wyrokach:

- Sądu Rejonowego (...) w P. z 30 listopada 2010

roku, sygn. akt (...) za:

a)  przestępstwo z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk, popełnione w okresie od dnia 4 grudnia 2008 roku do dnia 24 marca 2010 roku, na karę 5 lat pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 242 § 1 kk, popełnione w dniu 24 marca 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym w.w. kary sprowadzono do kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego (...) w P. z 24 stycznia 2011 roku, sygn. akt (...) za:

a) przestępstwo z art. 193 kk , popełnione w dniu 20 marca 2010 roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 278 § 1 kk , popełnione w dniu 21 marca 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym w.w. kary jednostkowe sprowadzono do kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności;

i wymierzenie skazanemu K. B. kary łącznej w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności – przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji.

ewentualnie wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja okazała się bezzasadna, a poczynione w niej zarzuty chybione.

Sąd Okręgowy wyrokiem z 22.03.2012 sygn. akt III K 279/11 w odniesieniu do skazanego K. B. orzekł karę łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 2 zaskarżonego wyroku) i karę łączną 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 3 zaskarżonego wyroku) biorąc pod uwagę okoliczności uwzględniające utrwalony w orzecznictwie pogląd, iż zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu zarówno kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy osądzonymi czynami objętymi tym orzeczeniem. Relacje te sprowadzają się do określenia jak bliski związek przedmiotowo – podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje tym bardziej kara łączna orzeczona wyrokiem łącznym winna być zbliżona do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem. Nie bez znaczenia dla intensywności tego związku pozostaje także ocena wielości czynów przestępczych, rodzaj, wielość i podobieństwo dóbr prawnie chronionych naruszonych przestępstwami dokonanymi przez skazanego.

Sąd Okręgowy łącząc kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi wyżej w punktach II, III i IV części wstępnej wyroku wymierzył skazanemu K. B. karę łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze tej kary Sąd Okręgowy wziął pod uwagę – mając na względzie powyższe wskazania – to, że może ją orzec w granicach od 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar pozbawienia wolności podlegających łączeniu) do 7 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności (jako najwyższa możliwa do łączenia kara pozbawienia wolności stanowiąca sumę kar jednostkowych podlegających łączeniu).

Sąd Okręgowy uznał, iż skazany zbiegające się przestępstwa popełnił w stosunkowo bliskiej odległości czasowej i większość z nich godziło w dobro chronione prawem jakim jest mienie. Miał Sąd ten na względzie również wielość popełnionych przez skazanego przestępstw a także wzgląd na prewencję generalną, czyli kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, która wymaga aby kara wymierzona sprawcy pozostawała w odczuciu społecznym jako adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Sąd Okręgowy nie pominął również zachowania skazanego po popełnieniu przez niego przestępstw.

Należy stwierdzić, iż wymierzona skazanemu kara łączna 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 2 zaskarżonego wyroku) zbliżona w znacznym stopniu do zasady absorpcji, a więc zasady najkorzystniejszej dla skazanego uwzględnia wszystkie okoliczności mające wpływ na jej prawidłowy wymiar, w szczególności okoliczności przemawiające na korzyść skazanego.

Sąd Okręgowy łącząc kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi wyżej w punktach V, VI części wstępnej wyroku wymierzył skazanemu K. B. karę łączną 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. W tym przypadku Sąd mógł wymierzyć skazanemu karę łączną w granicach od 5 lat pozbawienia wolności (najwyższa z kar pozbawienia wolności podlegających łączeniu) do 7 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności (jako najwyższa możliwa do orzeczenia kara pozbawienia wolności stanowiąca sumę kar jednostkowych podlegających łączeniu).

Przy wymiarze tej kary łącznej Sąd Okręgowy również miał na względzie cele kary w zakresie prewencji indywidualnej jak i generalnej, nadto badał bliskość podmiotowego i przedmiotowego związku między zbiegającymi się przestępstwami, a także zwartość czasową zachodzącą pomiędzy nimi. Sąd Okręgowy uznał, że zbiegające się przestępstwa popełnione zostały przez skazanego w bliskiej odległości czasowej i większość z nich godziło w dobro chronione prawem jakim jest mienie, miał też na uwadze sposób zachowania się skazanego po popełnieniu przez niego przestępstw, a także ich ujemne następstwa. Sąd Okręgowy mając na uwadze wskazane okoliczności mające wpływ na wymiar kary łącznej orzekł karę 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności zbliżoną do zasady absorpcji, a więc zasady najkorzystniejszej dla skazanego.

Istotnym przy wymiarze kary łącznej jest także wzgląd na zachowanie skazanego jakie miało miejsce po wydaniu przedmiotowych wyroków. Jak wynika z opinii z zakładu karnego gdzie skazany odbywa karę z dnia 23.12.2011 i 26.11.2012r. zachowanie skazanego nie budziło istotnych zastrzeżeń, prezentował właściwą postawę (k.29-30, k.181-182).

Uwzględniając powyższe okoliczności należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy prawidłowo wymierzył skazanemu kary łączne 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności (punkt 2 zaskarżonego wyroku) oraz 5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności (punkt 3 zaskarżonego wyroku). Kary te, co należy podkreślić zbliżone są do ustawowego minimum i wbrew stanowisku autora apelacji nie mogą być uznane za rażąco niewspółmierne.

Wymierzone skazanemu kary łączne należało uznać za słuszne i sprawiedliwe wobec skazanego zdolne zapewnić w czasie kilkuletniej resocjalizacji zrealizowanie wszystkich celów kary przez nią wskazanych. Podkreślić należy, że autor apelacji nie wskazał takich okoliczności, które pozwalałyby uznać wymierzone skazanemu kary łączne przekraczające niewiele ustawowe minimum za rażąco niewspółmierne, nie dające się wręcz zaakceptować.

Autor apelacji powołując się na młody wiek skazanego zapomina o ilości popełnionych przez niego przestępstw, a co nie jest obojętne dla wymiaru kary.

Nadto obrońca skazanego zarzucając obrazę art. 571 § 1 kpk ogranicza się do przytoczenia treści tego przepisu bez wskazania jakie konkretnie okoliczności zostały przez Sad Okręgowy pominięte. Autor apelacji w szczególności nie zauważa, że przepis ten stanowi, iż Sąd „w razie potrzeby” zwraca się o opinię o zachowaniu się skazanego w zakładzie karnym, jak również o warunkach rodzinnych i majątkowych skazanego oraz danych z odbycia kary z poszczególnych wyroków, a o istnieniu takiej potrzeby decyduje ocena okoliczności konkretnej sprawy.

Jak wynika z akt sprawy Sąd Okręgowy miał na względzie opinię z zakładu karnego o zachowaniu się skazanego (k.29-30) nadto Sąd Apelacyjny dysponował aktualną opinią o skazanym z zakładu karnego (k.181-182).

Należy stwierdzić, iż brak błędu w ustaleniach faktycznych nie pozwala na uznanie wymierzonych przez Sąd Okręgowy skazanemu kar łącznych tylko nieznacznie przekraczających ustawowe minimum, za rażące swoją surowością i by wymagały zmiany o jaką wnosi apelacja.

W świetle całokształtu ustalonych przez Sąd I instancji okoliczności brak było jakichkolwiek podstaw do zmiany wyroku w sposób proponowany w apelacji jak i do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną.

Sąd Apelacyjny na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze uznając, iż byłoby to dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację majątkową.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie § 14 ust. 5 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (D.U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Marek Kordowiecki Urszula Duczmal Ewa Sikorska-Krysztafkiewicz

N.M)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Julita Woźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Duczmal,  Marek Kordowiecki
Data wytworzenia informacji: