Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 101/16 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2016-08-23

UZASADNIENIE

K. K., skazany nast ępującymi prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. wydanym
w sprawie
(...), za:

a) przestępstwo z art. 280 § 1 kk popełnione w (...) r. na karę
3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych,

b) przestępstwo z art. 270 § 1 kk popełnione w okresie od (...) r. do
(...) r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz na karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Sądu Rejonowego w Z. z (...) r. wydanym w sprawie (...) , skazującym za ciąg przestępstw z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od (...) r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III. Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. wydanym
w sprawie
(...) zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. z (...) , za :

a) przestępstwo z art. 280 § 1 kk popełnione w dniu (...) roku na karę
4 (cztery) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności
,

b) przestępstwo z art. 280 § 2 kk popełnione w dniu (...)roku na karę
5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

oraz na karę łączną 7 (siedmiu) lat;

IV. Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. wydanym
w sprawie
(...) , skazującym za przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 kk popełnione (...)roku
na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150
(sto pięćdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 300 (trzysta) złotych;

V. Sądu Re jonowego w Z. z(...) roku wydanym w sprawie (...) za:

a) przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 270 § 1 kk popełnione w okresie od (...) r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk popełnione w okresie od (...) r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz na karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. Sądu Okręgowego w Z. z (...) , zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. z (...) , za:

a) przestępstwo z art. 210 § 1 dkk i art. 156 § 2 dkk w zw. z art. 10 § 2 dkk oraz art. 4 § 1 kk popełnione w nocy z(...) r. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 2.000 (dwóch tysięcy) złotych,

b) przestępstwo z art. 208 § 1 dkk w zw. z art. 4 § 1 kk popełnione w nocy z (...) r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych,

c) przestępstwo z art. 203 § 1 dkk w zw. z art. 4 § 1 kk popełnione
(...)r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych,

d)przestępstwo z art. 210 § 1 dkk w zw. z art. 156 § 2 dkk i art. 10 § 2 dkk oraz art. 4 § 1 kk popełnione w nocy (...) r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 7.000 (siedmiu tysięcy) złotych,

e) przestępstwo z art. 289 § 2 kk popełnione w nocy (...) r. na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

f) ciąg przestępstw z art. 13 § 1 kk w zw. 280 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w nocy (...) r. na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych,

g) ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w nocy (...) r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych,

oraz na karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

przy czym prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Ok ręgowego w Z. z (...) zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. z (...)

- połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone za przestępstwa opisane wyżej w punktach I, III a, IV i VI oraz jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi wyżej w punktach I, IV i VI i wymierzono karę łączną 14 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w rozmiarze 300 (trzysta) stawek dziennych, przyjmując, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 100 (sto) złotych;

- połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone za przestępstwa opisane wyżej w punktach II i III b i wymierzono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności;

VII. Sądu Rejonowego w Z. z dnia (...) za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk popełnione (...) r. na karę 1 (jeden) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdzieści) stawek dziennych z ustaleniem wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10
(dziesięć) złotych;

VIII. Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. wydanym w sprawie (...), za:

a) ciąg przestępstw z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w nieustalonych dniach (...) r.- przed dniami (...) r. oraz (...) r.- na karę 1 (jeden) roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z (...)r.
na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

c) ciąg przestępstw z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych (...) r.- na karę 1 (jeden) roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz na karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności;

IX. Sądu Okręgowego w Z. z dnia (...) roku wydanym w sprawie (...) za:

a) przestępstwo z art. 258 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk popełnione w okresie od (...) r.- na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

b) ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych (...) r.- na karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności,

c) przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione w nocy z (...) r. na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

d) przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione (...) r.– na karę 6 (sześć) lat pozbawienia wolności,

e) przestępstwo z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione
(...) r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

f) przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione (...) r.- na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

g) przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z (...)r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

h) przestępstwo z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 280 § 2 kk popełnione(...) r.- na karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności,

i) przestępstwo z art. 263 § 2 kk popełnione (...)r.- na karę
1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

j) przestępstwo z art. 280 § 1 kk popełnione(...) r.- na karę
2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności
,

oraz na karę łączną 8 (osiem) lat pozbawienia wolności;

X. Sądu Okręgowego w Z. z (...) roku wydanym w sprawie (...) , za:

a) przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione (...) r. na karę 5 (pięć) lat pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione (...) r. na karę 7 (siedem) lat pozbawienia wolności,

c) ciąg przestępstw z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione (...) r. i w dniu(...)r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności

Sąd Okręgowy w Z. na mocy wyroku łącznego z (...) r. (sygn.. akt (...)):

1.  na podstawie art. 575§1 k.p.k. ustalił, że z chwilą uprawomocnienia się niniejszego wyroku łącznego traci moc wyrok łączny Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...) zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. z (...) r. (...) w części dotyczącej orzeczeń o karach łącznych pozbawienia wolności;

2.  rozwiązał węzeł kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonych wobec skazanego jednostkowymi wyrokami wydanymi w sprawach (...),(...), (...), (...), (...) Sądu Okręgowego w Z.;

3.  na podstawie na podstawie art.568 a § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 91§ 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku przy zastosowaniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 396) połączył wobec skazanego K. K. kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone za przestępstwa opisane w punktach I a i b, III a, IV, VI a-VIg , VIII a, IX b- IX e oraz X a-c części wstępnej wyroku i w ich miejsce wymierzył skazanemu K. K. karę łączną 14 (czternaście) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności (punkt 3 części dyspozytywnej wyroku);

4.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63§1 kk na poczet orzeczonej w pkt 3 kary łącznej zaliczył skazanemu okresy pozbawienia wolności i odbywania kar w połączonych sprawach (vide 4 pkt wyroku);

5.  na podstawie art.568 a § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. przy zastosowaniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) połączył wobec skazanego kary pozbawienia wolności orzeczone za przestępstwa opisane w punktach II, III b, VII, VIII b i c oraz IX a i IX f do IX j części wstępnej wyroku i w ich miejsce wymierzył skazanemu K. K. karę łączną 5 (pięć) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności (pkt 5 części dyspozytywnej wyroku);

6.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63§1 kk na poczet orzeczonej w pkt 3 kary łącznej zaliczył skazanemu okresy pozbawienia wolności i odbywania kar w połączonych sprawach (vide 6 pkt wyroku);

7.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. a contrario w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. przy zastosowaniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396) umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroku opisanego w pkt V części wstępnej wyroku i na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu w tym zakresie obciążył Skarb Państwa:

8.  na podstawie art. 576§1 k.p.k. ustalił, że w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegające łączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

9.  wypowiedział się o kosztach sądowych.

Od powyższego wyroku apelacje wnieśli oskarżyciel publiczny i obrońca skazanego, przy czym z racji złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku przez drugiego z apelujących sąd II instancji odniesie się do tylko właśnie do tego środka odwoławczego.

Obrońca skazanego w apelacji zarzucił rażącą niewspółmierność kar łącznych pozbawienia wolności polegającą na wadliwym zastosowaniu przez sąd dyrektyw sądowego wymiaru kary poprzez nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu postawy skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, obecnych właściwości i warunków osobistych skazanego, jego postępów w resocjalizacji, a także bliskości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej popełnionych przez skazanego przestępstw.

W konkluzji tego środka odwoławczego jego autor wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez złagodzenie wymierzonych oskarżonemu kar łącznych i wymierzenie mu kar łącznych z zastosowaniem zasady pełnej absorbcji, tj. 7 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia wolności ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny w P. zważył co następuje.

Apelacja obrońcy skazanego okazała się niezasadna w zakresie postawionego zarzutu wskazanego w cytowanej apelacji.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że sąd I instancji w sposób prawidłowy ustalił, że zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej wobec skazanego w niniejszym postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego albowiem zostały spełnione stosowne przesłanki określone w art. 85 k.k. i art. 86§1 k.k. ale nie w oparciu o przepisy w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396)- nowelizującej rozdział IX Kodeksu karnego odnoszącego się do ,,Zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych”.

W art. 19 ust. 1 tej w/w ustawy nowelizującej Kodeks karny wskazano,
że przepisów rozdziału IX ustawy Kodeks karny, w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lutego 2015 r., nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, chyba, że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Taka sytuacja nie zaistniała skoro wszystkie prawomocne skazania i siłą rzeczy przypisane K. K. przestępstwa miały miejsce przed 1 lipca 2015 r., przy czym sposób ukształtowania obu kar łącznych nie budzi wątpliwości apelującego.

Nie mniej trzeba przypomnieć, że pierwsza kara łączna obejmowała skazania:

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyn z art. 280§1 k.k. popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 50 zł, za czyn z art. 270§1 k.k. popełniony w okresie od (...) r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...) za czyn z art. 280§1 k.k. popełniony (...) r. na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) za czyn z art. 280§12 k.k. i art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełniony (...) r. na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 150 stawek dziennych po 300 zł,

Sądu Okręgowego w Z. z(...)za czyny z art. 210§1 d.k.k. i art. 156§2 d.k.k. w zw. z art. 10§2 d.k.k. popełniony (...) r. na krę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 2.000 zł, z art. 208 d.k.k. popełniony (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 1.000 zł, z art. 203§1 d.k.k. popełniony (...)r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 5.000 zł, z art. 210§1 d.k.k. w zw. z art. 156§2 d.k.k. i art. 10§2 d.k.k. popełniony (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, z art. 289§2 k.k. popełniony (...) r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 280§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione (...) r. na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 100 stawek dziennych po 100 zł, z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnionych (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 150 stawek dziennych po 100 zł i wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywny 300 stawek dziennych po 100 zł,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyny z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 289§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnionego w (...) r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 279§1 k.k. popełniony (...)r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z art. 289§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełniony (...) r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyn z art. 279§1 k.k.w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. popełnione (...)r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 13§1 k.k. w zw. art. 280§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. popełnione (...) r. na karę 6 lat pozbawienia wolności, z art. 263§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. popełniony (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyny z art. 280§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. popełnione (...)r. na karę 5 lat pozbawienia wolności, z art. 280§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i art. 156§1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. na 7 lat pozbawienia wolności, art. 263§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wymierzono karę łączną 9 lat pozbawienia wolności.

Z powyższego zestawienia wyroków wynika, że skazany popełniał różnorodne przestępstwa albowiem przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, dokumentom, porządkowi publicznemu aczkolwiek należy zaakcentować, że był swego rodzaju specjalistą od popełniania rozbojów i to w formie podstawowej jak i kwalifikowanej. Owe czyny były popełniane na przestrzeni od (...)r., ze szczególnym nasileniem przestępczej działalności w (...) r. Kara łączna gdyby mogła być orzekana bez ograniczeń jej górnej granicy mogłaby wynosić 57 lat i 8 miesięcy (!), przy czym nie może to być argument za ferowaniem jakiejkolwiek kary łącznej. Nie mniej różnorodność przypisanych przestępstw, długotrwała działalność przestępcza skazanego, przerwana w zasadniczy sposób koniecznością odbywania kary kar pozbawienia wolności (na co wskazuje pkt 4 wyroku) przemawia za uznaniem, że orzeczona kara łączna 14 lat i 6 miesięcy nie jest karą rażąco niewspółmierną, potrzeba poszanowania prawa i kształtowania szacunku dla niego przemawiają za słusznością tego rozstrzygnięcia.

Z kolei druga kara łączna obejmuje skazania:

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...) za czyn z art. 280§2 k.k. popełniony (...) r. na karę 5 lat pozbawienia wolności,

Sądu Rejonowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyn z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. popełniony (...) r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę 40 stawek dziennych po 10 zł,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyny z art. 279§1 k.k. popełniony (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z art. 289§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione (...)r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Sądu Okręgowego w Z. z (...) r. ((...)) za czyn z art. 258§2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. popełnione w okresie od (...) r.- na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, z art. 263 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełnione (...)r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności, z art. 280 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu(...) r.- na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolno, z art. 279 § 1 k.k. popełnione (...) r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności, z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. popełnione (...) r.- na karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności, z art. 263 § 2 k.k. popełnione (...) r.- na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności, z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu (...) r.- na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną 8 (osiem) lat pozbawienia wolności;

Trzeba tutaj również zaakcentować i poddać stosownej analizie kwestie odnoszące się jakie przestępstwa były przedmiotem postępowań w tych pięciu sprawach, zwłaszcza pod kątem ich związków czasowych i przedmiotowych,
z uwzględnieniem zachowania skazanego po ich popełnieniu, przede wszystkim w kontekście sposobu odbywania kary pozbawienia wolności, co miało zasadnicze przełożenie na rozmiar orzeczonej względem niego kary łącznej 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której rozmiaru nie sposób skutecznie zakwestionować, co czyni bezzasadnie obrońca skazanego. W przypadku tego drugiego zbiegu przestępstw kara łączna mogła być kształtowana w dolnej granicy 5 lat pozbawienia wolności (zasada absorpcji), natomiast w górnej – 15 lat pozbawienia wolności (zasada kumulacji), przy faktycznej sumie kar jednostkowych wynoszącej 20 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności (!). Mając na względzie, że orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym nie służy polepszeniu sytuacji skazanego, poprzez zmniejszenie jej wymiaru, a jedynie niejako ,,uporządkowaniu” kar orzeczonych różnymi wyrokami, kara w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy nie razi żadną surowością. Z powyższego zestawienia wynika, że skazany popełniał różnorodne przestępstwa albowiem przeciwko mieniu, dokumentom, porządkowi publicznemu aczkolwiek należy zaakcentować, że i w zakresie tych czynów, objętych drugą karą łączną, był swego rodzaju specjalistą od popełniania również rozbojów i to w formie podstawowej jak i kwalifikowanej. Owe czyny były popełniane na przestrzeni od (...) r., ze szczególnym nasileniem przestępczej działalności w (...) r. I w tym wypadku nie mniej różnorodność przypisanych przestępstw, długotrwała działalność przestępcza skazanego, przerwana w zasadniczy sposób koniecznością odbywania kary kar pozbawienia wolności (na co wskazuje pkt 4 wyroku) przemawia za uznaniem, że orzeczona kara łączna 5 lat i 6 miesięcy nie jest karą rażąco niewspółmierną, potrzeba poszanowania prawa i kształtowania szacunku dla niego przemawiają za słusznością tego rozstrzygnięcia.

Reasumując zastosowanie zasady absorpcji pozwalającej na orzeczone wobec skazanego kar o niższym rozmiarze zwłaszcza w zakresie pierwszej z orzeczonych kar łącznych kłóciłoby się z poczuciem sprawiedliwości i dawałoby skazanemu przeświadczenie, że popełnienie wielu przestępstw opłacało się jemu i może korzystać niejako z taryfy ulgowej.

Sumując te informacje należy dojść do wniosku, że skazany popełnił wspomniane liczne i to różnorodne przestępstwa na przestrzeni długiego okresu czasu co już samo w sobie świadczy o jego demoralizacji. Nie sposób przyjąć, że kara wobec określonej osoby jest karą niewspółmiernie surową w sytuacji, gdy sąd wymierzając ją uwzględnił wszystkie okoliczności wiążące się z poszczególnymi ustawowymi dyrektywami i wskaźnikami jej wymiaru, czyli wówczas, gdy granice swobodnego uznania sędziowskiego nie zostały przekroczone (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 9 lipca 2014 r., II AKa 134/14, LEX nr 1509042).

Mając na względzie te uwagi natury ogólnej trzeba wskazać, że sąd I instancji uwzględnił wszelkie okoliczności mające przełożenie na wymiar orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności, a o których wspominał w swojej apelacji obrońca skazanego, w tym także sposób odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego, które jest oceniane pozytywnie, przy czym część przypisanych jemu przestępstw skazany popełnił w okresach pozostawania na wolności, co przerywało zasadę ciągłości odbywania kary pozbawienia wolności. Ta okoliczność z kolei pozwała na wyciągnięcie wniosku, z którego wynika, że do izolacji więziennej skazany potrafił się przystosować, a niejednokrotnie pobyty na wolności często wykorzystuje do popełniania różnorodnych przestępstw (vide: skazania ze spraw (...), (...),(...), (...), (...), (...)).

W konsekwencji uwzględniono niezbyt ściśle związki czasowe i przedmiotowe przypisanych skazanemu przestępstw, wielokrotną karalność skazanego za przestępstwa, opinię o skazanym z placówki penitencjarnej, w której skazany odbywa aktualnie karę izolacyjną, analizującą i przedstawiającą cały okres odbywania kary pozbawienia wolności. Nie można uznać aby skazany zasługiwał na orzeczenie wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności przy zastawaniu pełnej zasady absorpcji, co postuluje apelujący, skoro choćby jego wielokrotna karalność świadczy w sposób obiektywny i dobitny, że mamy do czynienia z osobą jednak bardzo poważnie zdemoralizowaną, a aktualnie pozytywne (poprawne) odbywanie kary pozbawienia wolności- co jest obowiązkiem skazanego- w świetle tej okoliczności może uchodzić za przystosowanie się do warunków więziennych być może w celu uzyskiwania na bieżąco stosownych nagród łagodzących dolegliwości związanych z izolacją lub świadomym dążeniu do uzyskania warunkowego zwolnienia- do czego skazany oczywiście ma prawo.

Z uwagi na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności na podstawie art. 634 k.p.k. w zw. z art. 624§1 k.p.k. zwolniono go z obowiązków zwrotu Skarbowi Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

G. N. K. L. M. H.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Milenia Brdęk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data wytworzenia informacji: