Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 550/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-03-27

Sygn. akt I ACz 550/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Górecki (spr.)

SSA Ewa Staniszewska

SSA Jerzy Geisler

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy powództwa Ś. A.

przeciwko Bankowi (...) Spółki Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I C 577/12

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Jerzy Geisler Marek Górecki Ewa Staniszewska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 11 lutego 2013 r. w przedmiocie częściowego zwolnienia powoda od kosztów sądowych.

W zażaleniu na to postanowienie powód wniósł o jego zmianę i udzielenie mu całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie opłaty od pozwu, zarzucając błędną ocenę jego zdolności do udźwignięcia tego ciężaru.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należało odrzucić jako niedopuszczalne.

Zasadą wynikającą z art. 398 22 § 3 kpc jest, że sąd rozpoznaje skargę na orzeczenie referendarza sądowego jako sąd pierwszej instancji – chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W zakresie uregulowanym przepisem art. 398 23 kpc (zatem między innymi gdy zaskarżono postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych, w tym odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych) skarga na orzeczenie referendarza sądowego ma szczególny charakter. Jej wniesienie nie powoduje utraty mocy orzeczenia referendarza, a jedynie wstrzymuje jego wykonalność. Po rozpoznaniu skargi sąd może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy albo zmienić. Sąd rozpoznający skargę działa tu jako sąd drugiej instancji i stosuje odpowiednio przepisy o zażaleniu, co oznacza, że jego orzeczenie nie jest zaskarżalne zażaleniem.

W tym stanie rzecz niedopuszczalne zażalenie powoda należało odrzucić, a to na podstawie art. 373 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Jerzy Geisler Marek Górecki Ewa Staniszewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Górecki,  Ewa Staniszewska ,  Jerzy Geisler
Data wytworzenia informacji: