Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 41/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Zamościu z 2013-07-31

Sygn. akt I Co 41/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2013r.

Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny

w osobie sędziego SO Teresy Bodys

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2013r. w Zamościu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż.

z udziałem A. W.

o nadanie klauzuli wykonalności

postanawia:

nadać na rzecz Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 18 grudnia 2001 roku, sygn. akt IC 459/01.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2013 roku Grupa (...) S.A. z siedzibą w Ż. wystąpiła do Sądu Okręgowego w Zamościu o nadanie klauzuli wykonalności na Grupę (...) S.A. następcę prawnego (...) Sp. z o.o. prawomocnemu wyrokowi tutejszego Sądu z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie sygn. akt IC 459/01 stosownie do treści art. 788 § 1 kpc.

Wnioskodawca powołał się we wniosku na uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Grupa (...) S.A. z siedzibą w Ż. z dnia 17 listopada 2008 roku oraz uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 17 listopada 2008 roku.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie w myśl art. 788 § 1 kpc jeżeli uprawnienie lub obowiązek między innymi po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszedł na inną osobę Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Złożone wraz z wnioskiem dokumenty urzędowe po myśli art. 244 kpc z związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie /tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późń.zm./ w postaci odpisu zupełnego Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS (...) z dnia 13 lipca 2012 r. a poświadczony za zgodność wpisów z oryginałem są wystarczającymi dowodami na wykazanie przejścia uprawnień wierzyciela.

Wnioskodawca wykazał niniejszym dokumentem swoje następstwo prawne jako wierzyciela oraz istnienie tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania fakt przejścia praw za pomocą ściśle określonych przepisem prawa dokumentów.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa (...) S.A. z siedzibą w Ż. z dnia 17 listopada 2008 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (...) przed notariuszem D. K. oraz uchwały z tej samej daty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. sporządzoną w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (...) przed notariuszem W. Ś. nastąpiło połączenie w/w Spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. na Grupę (...) S.A. z siedzibą w Ż. z dniem 5 stycznia 2009 r.

Z dniem połączenia wnioskująca Spółka wstąpiła więc z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki (...) Sp. z o.o. w K. (vide. k. 5-12).

Kierując się treścią uchwały Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt IIICZP 98/10 (OSNC 2011/9/12) Sąd Okręgowy w Zamościu uznał, że dokumentem wystarczającym za podstawę nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela na podstawie art. 788 § 1 kpc wykazujących przejście uprawnień wierzyciela jest odpis zupełny z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczony za zgodność z oryginałem.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy w Zamościu postanowił jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Turczyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Zamościu
Data wytworzenia informacji: