Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1491/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-02-05

Sygn. akt IV U 1491/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Iwona Chojecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2015r. w S.

odwołania H. J.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 3 grudnia 2013 r. Nr (...)-1/10

w sprawie H. J.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala H. J. prawo do emerytury rolniczej w pełnej wysokości od 1 listopada 2013 roku.

Sygn. akt IV U 1491/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3.12.2013 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił H. J. prawa do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) ponieważ jest on właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,24 ha i nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Od decyzji tej odwołanie złożył H. J., który wnosił o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Odwołujący się argumentował, że ma 83 lata i nie jest w stanie prowadzić działalności rolniczej, a grunt rolny o pow. ponad 8 ha był własnością jego zmarłej żony i ze względu na wielość spadkobierców nie mógł wydzierżawić tego gruntu, jak to uczynił ze swoją częścią.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie przytaczając argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony H. J. jest uprawniony do emerytury rolniczej i od dnia 31.10.2013 r. pobierał to świadczenie w pełnej wysokości, ponieważ grunty rolne będące jego własnością jak i jego żony były dzierżawione od 2003 r. na podstawie umów dzierżawy zawartych na okres 10 lat. W 2004 r. zmarła żona ubezpieczonego I. J., jednakże postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Z chwilą gdy wygasły umowy dzierżawy, H. J. część gospodarstwa rolnego, którego był właścicielem tj. 3,07 ha wydzierżawił J. N. ponownie na okres 10 lat (k. 31 a.e.). Nie mógł tego uczynić z gruntem będącym spadkiem po jego żonie, gdyż wymagałoby to zgody wszystkich spadkobierców. W ten sposób H. J., jako jeden ze spadkobierców gruntu rolnego w powierzchni ponad 8 ha utracił prawo do części uzupełniającej emerytury rolniczej na podstawie art. 28 ust. 4 powołanej wyżej ustawy. Pozwany organ zaskarżoną decyzją z 3.12.2013 r. odmówił podjęcia wypłaty świadczenia w pełnej wysokości (k. 37 a.e.).

W toku postępowania odwoławczego Sąd przeprowadził dowód z zeznań świadków: Z. N., J. N. i J. J. (k. 10v, 13 – 14 a.s.), a także zeznań przesłuchanego w charakterze strony H. J. (k. 10 i 14 a.s.). Na podstawie tych dowodów Sąd ustalił, iż ubezpieczony H. J. nie prowadził działalności rolniczej na gruncie rolnym wchodzącym w skład masy spadkowej po zmarłej żonie. Grunt ten użytkował jego wcześniejszy dzierżawca tj. J. N.. Czynił to w sposób nieformalny. Należy podkreślić, iż H. J. ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną znajdującą się w aktach KRUS, nie byłby w stanie prowadzić działalności rolniczej.

Zatem w ocenie Sądu ubezpieczony obalił domniemanie prawne prowadzenia działalności rolniczej w sytuacji, gdy stał się spadkobiercą nieruchomości rolnej przekraczającej wielkość 1 ha. W tej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy art. 28 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dotyczące zawieszenia części uzupełniającej emerytury rolniczej. Za taką oceną przemawia pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 6.05.2004 r. II UZP 5/04, a także inne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 477 14 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Malewicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Witkowski
Data wytworzenia informacji: