Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 575/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-12-30

Sygn. akt II Ka 575/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Teresa Zawiślak

Protokolant:

sekr. sąd. Agnieszka Wierzbicka

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r.

sprawy R. J.

obwinionego o wykroczenia z art. 107 kw i inne

na skutek apelacji, wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

z dnia 14 października 2013 r. sygn. akt II W 68/12

zaskarżony wyrok uchyla i na podstawie art. 45 § 1 kw oraz art. 5 § 1 pkt 4 kpw umarza postępowanie przeciwko obwinionemu R. J. wobec przedawnienia karalności wykroczeń; stwierdza, że wydatki postępowania w tej sprawie ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II Ka 575/13

UZASADNIENIE

R. J. został obwiniony o to, że:

I.  w dniu 3 grudnia 2011 r. w miejscowości D., na ul. (...) w celu dokuczenia złośliwie niepokoił I. M. w ten sposób, że na terenie jej działki leśnej (...) postawił maszynę rolniczą w miejscu, gdzie miało przebiegać stawiane ogrodzenie w wyniku czego uniemożliwił wykonywanie prac przy budowie ogrodzenia;

tj. o czyn z art. 107 kw;

II.  w okresie od 7.12.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. w miejscowości D. na ul. (...) z terenu działki leśnej (...) dokonał kradzieży dwóch słupków ogrodzeniowych metalowych o wartości 50 zł oraz uszkodził trzy słupki ogrodzeniowe, metalowe poprzez ich wygięcie i wyłamanie o wartości 25 zł co stanowi łączną sumę strat 75 zł na szkodę I. M.,

tj. o czyn z art. 119 §1 kw i art. 124 §1 kw;

III.  w okresie od 3 grudnia 2011 r. do dnia 22 grudnia 2011 r. w miejscowości D., ul. (...) na terenie działki leśnej (...) dokonał zniszczenia poprzez wyłamanie i wyrwanie 3 metalowych słupków ogrodzeniowych oraz uszkodził 4 słupków ogrodzeniowych poprzez jego wyginięcie i przejechanie po nim bliżej niezidentyfikowanym pojazdem mechanicznym czym spowodował straty o łącznej wartości 130 zł na szkodę J. M. i I. M.,

tj. o czyn z art. 124 §1 kw;

IV.  w okresie od 3 grudnia 2011 r. do dnia 4 grudnia 2011 r. w miejscowości D., ul. (...) na działce nr (...)dwukrotnie dokonał uszkodzenia świeżo zalanych betonem słupków ogrodzeniowych poprzez ich obruszenie i wykrzywienie czym spowodował straty w wysokości 82 zł na szkodę I. i J. M.,

tj. o czyn z art. 124 §1 kw.

Wyrokiem z dnia 14 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim uznał obwinionego R. J. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów stanowiących wykroczenia z art. 119 §1 kw, 124 §1 kw, 107 kw i za to na podstawie art. 124 §1 kw w zw. z art. 9 §2 kw w zw. z art. 39 §1 kw wymierzył mu karę nagany; zwolnił obwinionego od kosztów procesu.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obwiniony, który kwestionując swoją winę w zakresie popełnienia zarzucanych mu wykroczeń, wniósł o uniewinnienie go od popełnienia tych czynów. Z treści apelacji wynika, że zarzucił on błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, a polegający na niezasadnym uznaniu, że popełnił zarzucane mu wykroczenia w sytuacji, gdy materiały dowodowe zebrane w tej sprawie nie potwierdziły tego w sposób bezsporny, a zwłaszcza, że obwiniony działał na gruncie stanowiącym jego własność, a nie na gruncie pokrzywdzonych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Sąd Odwoławczy po zapoznaniu się z aktami przedmiotowej sprawy stwierdził, że zachodzi bezwzględna przesłanka do uchylenia wyroku, z art. 104§1 pkt 7 kpw, bowiem nastąpiło przedawnienie karalności wykroczeń, o które w tej sprawie był obwiniony R. J..

Z treści art. 45§1 kw wynika, iż „karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem dwóch lat od popełnienia czynu”. Zważywszy na powyższe Sąd Odwoławczy nie bada więc już zasadności podniesionych w apelacji zarzutów, bowiem pierwszeństwo do rozważenia ma stwierdzenie, czy zachodzą bezwzględne przesłanki odwoławcze, czy też nie. W tej sytuacji Sąd Okręgowy zobowiązany był zaskarżony wyrok uchylić i na podstawie art. 45§1 kw oraz art. 5§1 pkt 4 kpw postępowanie wobec R. J. umorzyć wobec przedawnienia karalności wyżej wskazanych wykroczeń.

Z tych też względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 437§1 i 2 kpk w zw. z art. 109§2 kpw oraz na podstawie art. 118§2 kpw orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Olewińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Zawiślak
Data wytworzenia informacji: