Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 247/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-07-04

Sygn. akt II Ka 247/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jerzy Kozaczuk (spr.)

Sędziowie:

SO Mariola Krajewska - Sińczuk

SO Teresa Zawiślak

Protokolant:

sekr. sąd. Anna Sieczkiewicz

przy udziale Prokuratora Bożeny Grochowskiej - Małek

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 r.

sprawy o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego A. J.

na skutek apelacji, wniesionych przez prokuratora i obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Węgrowie

z dnia 14 marca 2013 r. sygn. akt II K 291/12

zaskarżony wyrok uchyla i sprawę A. J. przekazuje Sądowi Rejonowemu w Węgrowie do ponownego rozpoznania; stwierdza, że wydatki postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II Ka 247/13

UZASADNIENIE

A. J. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie II K 24/06 za czyny popełnione:

-

w dniu 28 marca 2002r. z art. 224 § 2 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w dniu 28 marca 2002r. z art. 226 § l kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia;

na podstawie art. 85 kk i art. 86 § l kk na karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z mocy art. 69 § l kk i art. 70 § l pkt l kk na okres próby lat 3 (trzech); z mocy art. 71 § l kk wymierzono karę grzywny w wysokości 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka; z mocy art. 73 § 2 kk orzeczono dozór kuratora; na podstawie art. 63 § l kk na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia l lipca 2006r. do dnia 22 sierpnia 2006r. i licząc jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny -grzywna została uznana za uiszczoną w całości; postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009r. zarządzono wykonanie kary łącznej 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego Mrągowie z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie II K 134/06 za czyny popełnione:

-

w okresie od 20 do 26 lutego 2005r. z art.278 § l kk w zw. z art. 12 kk na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności oraz z mocy art. 33 §2 i 3 kk orzeczono karę grzywny w rozmiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

w okresie od czerwca 2004r. do lutego 2005r. z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności;

-

w nieustalonym miejscu i czasie podrobił, a następnie przed 14 września 2006r. w celu użycia za autentyczny przesłał tj. o czyn z art. 270 § l kk w zw. z art. 12 kk na karę l (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 kk i art. 86 § l kk orzeczono karę łączną l (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z mocy art. 69 § l kk i art. 70 § l pkt l kk na okres próby (czterech) lat; postanowieniem z dnia 28 czerwca 2010r. zarządzono wykonanie kary łącznej l (jednego ) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 8 września 2009r w sprawie II K 141/08 za czyny popełnione:

w 2005r. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 kk, na podstawie art. 19§ l kk w zw. z art. 286 § l kk w zw. z art. 12 kk wymierzono karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § l i § 2 kk orzeczono karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesięciu ) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

w dniu 5 października 2005 r. z art. 270 § l kk w zw. z art. 12 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w dniu 22 listopada 2005r. w warunkach ciągu przestępstw, z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § Ikk, na podstawie art. 286 § l kk w zw. z art. 91 § l kk orzeczono karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § l i 2 kk wymierzono karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

w dniach 6 września 2007r. i 20 września 2007r. w warunkach ciągu przestępstw z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § l kk , na podstawie z art. 286 § l kk w zw. z art. 91 § l kk orzeczono karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § l i 2 kk wymierzono karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

w grudniu 2007r. z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 270 § l kk, na podstawie art. 19 § l kk w zw. z art. 270 § l kk wymierzono karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w grudniu 2007r. z art. 270 § l kk wymierzono karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w grudniu 2007r. z art. 270 § l kk wymierzono karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w okresie od 2 do 3 lutego 2008r. z art. 279 § l kk w zw. z art. 12 kk orzeczono karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§ l i 2 kk orzeczono karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt ) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

na podstawie art. 85 kk i 86 § l kk orzeczono karę łączną l (jednego ) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 130 (sto trzydzieści) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka; na podstawie art. 63 § l kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 lutego 2008r. do dnia 14 października 2008r.;

IV.  Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie II K 786/09 za czyn popełniony z 6 na 7 września 2007r.z art. 278 § l kk na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § 2 kk orzeczono karę grzywny 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka, na podstawie art. 63 § l kk zaliczono na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 listopada 2005r. do dnia 12 stycznia 2012r. ;

Wyrokiem łącznym z dnia 14 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie:

I.  rozwiązał karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie II K 24/06;

II.  rozwiązał karę łączną l (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie II K 134/06;

III.  rozwiązał karę łączną l (jednego ) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 8 września 2009r. w sprawie II K 141/08;

IV.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § l kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie II K 24/06, objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie II K 134/06 za czyny popełnione:

-

w okresie od 20 do 26 lutego 2005r. z art.278 § l kk w zw. z art. 12 kk - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

-

w okresie od czerwca 2004r. do lutego 2005r. z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

oraz objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 8 września 2009r w sprawie II K 141/08 za czyny popełnione:

-

w 2005r. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 kk - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

-

w dniu 5 października 2005 r. z art. 270 § l kk w zw. z art. 12 kk - karę 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w dniu 22 listopada 2005r. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § l kk - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i wymierzył skazanemu A. J. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

V.  na poczet orzeczonej w pkt IV kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach: II K 134/06 od dnia 27 września 2011 r. do 25 listopada 2011 r., II K 24/06 od dnia 16 grudnia 2011r. do 16 czerwca 2012r.;

VI.  na podstawie art. 85 kk i 86 § l i 2 kk połączył jednostkowe kary grzywny objęte wyrokami Sądu Rejonowego w Mrągowie: z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie II K 134/06 za czyn popełniony w okresie od 20 do 26 lutego 2005r. z art.278 § l kk w zw. z art. 12 kk orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 kk - karę grzywny w rozmiarze 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka i z dnia 8 września 2009r. w sprawie II K 141/08 za czyny popełnione:

-

w 2005r. z art. 18 § 3kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 kk, orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 kk - karę grzywny 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka,

-

w dniu 22 listopada 2005r. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § l kk orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 kk - karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka i wymierzył skazanemu A. J. łączną karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

VII.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § l kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności: objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 8 września 2009r. w sprawie II K 141/08 orzeczone za czyny popełnione:

-

w dniach 6 września 2007r. i 20 września 2007r. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § l kk - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności,

-

w grudniu 2007r. z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 270 § l kk - karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w grudniu 2007r. z art. 270 § l kk - karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w grudniu 2007r. z art. 270 § l kk - karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

w okresie od 2 do 3 lutego 2008r. z art. 279 § l kk w zw. z art. 12 kk - karę l (jednego) roku pozbawienia wolności i karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie II K 786/09 i wymierzył skazanemu A. J. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

VIII.  na poczet orzeczonej w pkt VII kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach: II K 141/08 od dnia 5 lutego 2008r. do 14 października 2008r. i II 786/09 od dnia 25 listopada 2011 r. do dnia 16 grudnia 2011 r.;

IX.  na podstawie art. 85 kk i 86 § l i 2 kk połączył jednostkowe kary grzywny objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie: z dnia 8 września 2009r. w sprawie II K 141/08 za czyny popełnione:

-

w dniach 6 września 2007r. i 20 września 2007r. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91§ l kk orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka;

-

w okresie od 2 do 3 lutego 2008r. z art. 279 § l kk w zw. z art. 12 kk orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda stawka oraz orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie z 12 stycznia 2012r. w sprawie II K 786/09 na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny 80 (osiemdziesięciu ) stawek dziennych po 10 ( dziesięć ) złotych każda i wymierzył skazanemu A. J. łączną karę grzywny w rozmiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

X.  w częściach nie podlegających łączeniu wyroki z pkt I, II ,III, IV pozostawił do odrębnego wykonania;

XI.  zasądził od Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Węgrowie) na rzecz Zespołu Adwokackiego w W. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych, w tym tytułem podatku VAT stawka 23 % kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu wykonywaną na rzecz skazanego A. J. przez adwokata T. K.;

XII.  zwolnił skazanego od wydatków przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Powyższy wyrok zaskarżył oskarżyciel publiczny oraz obrońca oskarżonego.

Prokurator w apelacji zaskarżył powyższy wyrok na niekorzyść skazanego A. J. w części dotyczącej podstawy prawnej wymiary kar łącznych.

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk i art. 438 pkt l kpk orzeczeniu zarzucił : obrazę przepisów prawa materialnego w postaci art.91§2 kk polegającą na jego niezastosowaniu w pkt IV i VII oraz VI i IX jako podstaw prawnych kar łącznych odpowiednio pozbawienia wolności i grzywny orzeczonych wobec skazanego A. J., w sytuacji gdy łączeniu podlegały kary wymierzone za ciągi przestępstw i inne przestępstwo zatem wymiar kar łącznych winien nastąpić na podstawie art. 91§ 2 kk.

Wobec treści w/w zarzutu oskarżyciel publiczny wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku łącznego poprzez powołanie jako podstawy wymiary kar łącznych pozbawienia wolności w pkt IV i VII wyroku oraz grzywien w pkt VI i IX wyroku art. 91 § 2 kk zamiast art. 85 i 86 § 1 kk.

Obrońca oskarżonego zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu :

1. obrazę przepisów postępowania tj. art. 4 kpk przez pogorszenie sytuacji skazanego przejawiające się w rażąco niesłusznych, zawyżonych nowych łącznych,

2. wymierzenie kar rażąco niewspółmiernych w nowo wymierzonych karach łącznych poprzez zastosowanie zasady zbliżonej do pełnej kumulacji.

Powołując się na powyższe skarżący wniósł:

o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania względnie jego zmianę i zastosowanie w nowych karach łącznych zasady absorpcji.

Na rozprawie odwoławczej prokurator poparł apelację Prokuratora Rejonowego w Węgrowie, jednakże zmodyfikował wniosek wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W związku z powyższym przyłączył się do apelacji obrońcy w części dotyczącej uchylenia wyroku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy skazanego okazała się skuteczna, bowiem w wyniku jej rozpoznania koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Z tych też względów, Sąd Okręgowy nie wdawał się w merytoryczną ocenę zasadności pisemnej apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego.

Nie przesądzając kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej stwierdzić należy, że sprawa musiała zostać przekazana do ponownego rozpoznania, bowiem zaskarżony wyrok został wydany z obrazą przepisów prawa materialnego i procesowego. Błędy, jakich dopuścił się Sąd Rejonowy, wykluczają merytoryczną kontrolę wyroku Sądu I instancji w postępowaniu odwoławczym.

Przepis art. 570 kpk stanowi, że wyrok łączny wydaje się z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. Treść tego przepisu wskazuje jednoznacznie, że w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego nie obowiązuje zasada skargowości. Wszak o ile w ogóle zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, to sąd jest obowiązany taki wyrok wydać. Tym samym przedmiotowy zakres tego postępowania nie jest reglamentowany żądaniami strony.

Zatem, gdy postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego zostało zainicjowane wnioskiem uprawnionego podmiotu, to w sytuacji, gdy - wobec braku podstaw materialno-prawnych z uwagi na brak realnego zbiegu przestępstw, jako warunku niezbędnego do orzeczenia kary łącznej - sąd nie może orzec kary łącznej w zakresie tych kar, które we wniosku wskazano, ale dostrzegając możliwość wydania wyroku łącznego, co do skazań niepowołanych we wniosku, jest zobowiązany taki wyrok wydać. Niewątpliwie więc wnioskodawca nie określa merytorycznego obszaru procedowania sądu orzekającego (por. postanowienie SN z dnia 10 czerwca 2009 r., II KK 15/09, LEX nr 519675).

Jednocześnie jednak wnioskodawca powołując we wniosku konkretne skazania, obliguje sąd rozpoznający sprawę merytorycznie do zbadania, czy spełniają one warunki do wydania wyroku łącznego. Oznacza to, że sąd ten może i powinien - jeżeli zachodzi taka konieczność - poszerzyć zakres rozpoznania wniosku, ale w żadnym wypadku nie może go zawęzić, a tym samym pozostawić poza polem rozważań skazania wymienione przez wnioskodawcę.

Wreszcie dodać trzeba, że przedmiotowy zakres rozważań sądu odzwierciedlać musi komparycja wyroku łącznego, w której winny być wymienione wszystkie te skazania, które wynikają z wniosku i te, które ewentualnie z urzędu powinny stanowić przedmiot rozważań sądu merytorycznego. Natomiast w części dyspozytywnej wyroku łącznego sąd winien rozstrzygnąć w takim zakresie, jaki określa jego komparycja.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy stwierdzić trzeba, że Sąd Rejonowy przedmiotem rozważań nie objął jednego z wyroków, wynikających z karty karnej. Mianowicie Sąd I instancji w komparycji wyroku wymienił jedynie cztery wyroki wynikające z punktów 2-5 karty karnej (k. 54-55), pomijając piąty wyrok zamieszczony pod pozycją nr 1. Poza przedmiotem rozważań pozostawił tym samym wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w O. z dnia 25 lipca 2002, który zapadł w sprawie sygn. akt SG 292/02. Zauważyć należy, że już tylko pobieżna analiza kolejnego wyroku wydanego w sprawie II K 24/06 Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2006 r. obejmującego czyny popełnione w dniu 28 marca 2002 r., w zestawieniu z datą wydania pominiętego orzeczenia - 25 lipca 2002 r., prowadzi do wniosku, że jest wysoce prawdopodobne, że wobec tych orzeczeń, zachodzą przesłanki z art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk, wskutek czego Sąd I instancji był zobligowany do wydania wyroku łącznego również i co do tego wyroku. Przesądzenie tej kwestii z braku w aktach sprawy choćby odpisu pominiętego orzeczenia, wydanego przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w O. jest niemożliwe. Należy przy tym zauważyć, iż z zagadaniem tym wiąże się również kwestia właściwości sądu, albowiem zgodnie z brzmieniem art. 569 § 3 kpk w razie zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który wymierzył karę surowszą podlegającą łączeniu. Dlatego w razie stwierdzenia przesłanek do połączenia pominiętego wyroku, konieczne jest również rozważenie właściwości sądu poprzez porównanie surowości podlegających łączeniu kar.

Należy zatem stwierdzić, iż Sąd I instancji nieprawidłowo ustalił zakres wyroków jednostkowych wydanych wobec skazanego A. J. które powinny być objęte tym postępowaniem i w tej sytuacji wydany wyrok łączny zapadł z ewidentną obrazą prawa materialnego tj. art. 85 kk i prawa procesowego tj. art. 570 kpk. W tej sytuacji zaskarżony wyrok musiał zostać uchylony.

Odnosząc się natomiast do treści apelacji obrońcy skazanego wskazać należy, że podstawą wymiaru kary łącznej są kary wymierzone z osobna, za zbiegające się przestępstwa. Wymiar kary łącznej winien jednak różnić się od mechanicznego dodawania kar. Priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, natomiast kara łączna, orzeczona na zasadzie absorpcji lub kumulacji - wyjątkiem. Żaden automatyzm w wymiarze kary nie może zasługiwać na aprobatę, gdyż zasada kumulacji - byłaby wyrazem formy odpłaty, zaś zasada absorpcji - wyrazem formy nagrody. Jest natomiast oczywiste i orzecznictwo zarówno Sądów Apelacyjnych, jak i Sądu Najwyższego w tym zakresie od dawna jest ukształtowane, że przy wymiarze kary łącznej należy mieć przede wszystkim na względzie podmiotowo-przedmiotowy związek między przestępstwami, za które wymierzono ulegające połączeniu kary. Jakkolwiek przy wymiarze kary łącznej za zbiegające się przestępstwa dopuszczalne jest stosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i - bez przekroczenia górnej granicy danego rodzaju kary - zasady pełnej kumulacji (art. 86 § 1 kk), to nie ulega przy tym wątpliwości, że im większe jest powiązanie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami, tym pełniej wymiar kary łącznej powinien uwzględniać zasadę absorpcji. W aspekcie przedmiotowym związek zbiegających się realnie przestępstw wyrażają kryteria przedmiotowe poszczególnych przestępstw, a to bliskość czasowa ich popełnienia (największa, gdy czyny przestępcze popełniane są równocześnie lub bezpośrednio po sobie), osoba pokrzywdzona (największa ścisłość związku zachodzi, gdy kilkoma przestępstwami pokrzywdzono tę samą osobę), rodzaj naruszonego dobra prawnego (im bardziej zbliżone dobra, tym większa bliskości przestępstw, zatem największa przy tożsamości dóbr), sposób działania sprawcy itd. W aspekcie podmiotowym chodzi o motywy bądź pobudki stymulujące sprawę, rodzaj i formę winy itd. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2005 r., sygn. akt II Aka 274/04, KZS 2005/1/14).

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że podlegające połączeniu czyny pozostają w ścisłym związku czasowym oraz rodzajowym. Sąd meriti podkreślił jednocześnie prawidłowo przebiegający proces resocjalizacji skazanego. Mimo tego mając możliwość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności za zbiegające się wyroki wydane w sprawach II K 134/06 i II K 24/06 w przedziale od roku do 4 lat, orzekł ją na poziomie 4 lat, a zatem, wbrew zawartemu w uzasadnieniu stwierdzeniu o zasadzie asperacji, stosując zasadę kumulacji. Natomiast przy połączeniu wyroków wydanych w sprawach II K 141/08 i II K 786/09 mając możliwość wymierzenia kary od 1 roku pozbawienia wolności do 8 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności orzekł ja na poziomie 3 lat. Jednocześnie z treści uzasadnienia wynika, że za takim ukształtowaniem kary (tj. przeciwko zasadzie absorpcji) przemawia droga „życiowa skazanego” - skazanie kilkoma wyrokami. Oczywistym jest, że wyrok łączny nie jest instytucją mającą na celu premiowanie osób wielokrotnie łamiących prawo. Nie mniej jednak nie może być to jedyny argument przemawiający za tak dalece niekorzystnym ukształtowaniem kary w warunkach wyroku łącznego. W ocenie Sądu Okręgowego orzekającego w niniejszym składzie orzekanie o karze łącznej w wyroku łącznym nie może odbywać się w zupełnym oderwaniu od wymiaru kar łącznych wymierzonych w ramach poszczególnych wyroków. Tymczasem taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, albowiem wyrokiem wydanym w sprawie II K 141/08 orzeczono kary pozbawienia wolności w wymiarach: rok, 6 miesięcy, 4 razy po rok, 5 miesięcy, 2 razy po 5 miesięcy i rok, ich suma daje zatem wynik 7 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, co przy możliwości połączenia jej z karą wymierzoną w sprawie II K 786/09 w rozmiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności dawałoby przedział od 1 roku do 8 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Należy jednak zauważyć, że wymierzona w tym wyroku kara łączna została orzeczona na poziomie roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Zatem połączenie jej z karą wymierzoną w sprawie II K 786/09 w rozmiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności dawałoby przedział od 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Sąd meriti zbyt pobieżnie ocenił przesłanki w zakresie wymiaru kary łącznej, dlatego i z tego względu konieczne jest przeanalizowanie sprawy od początku.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Węgrowie w pierwszej kolejności rozważy kwestię właściwości i w zależności od wyniku albo sprawę przekaże Sądowi szczególnemu albo przeprowadzi postępowanie dowodowe w całości, uwzględniając w/w uwagi, dbając o to, żeby zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności będzie miał na uwadze dyrektywy warunków łączenia kar, jak i środków karnych, orzeczonych wobec skazanego A. J.. Następnie wyda wyrok, a zajęte przez siebie stanowisko uzasadni zgodnie z obowiązującymi wymogami, o ile oczywiście zajdzie taka potrzeba. Przy wydawaniu wyroku łącznego, Sąd weźmie też pod uwagę argumentację zawartą w apelacji prokuratora.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Olewińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Kozaczuk,  Mariola Krajewska-Sińczuk ,  Teresa Zawiślak
Data wytworzenia informacji: