Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 737/10 - wyrok Sąd Okręgowy w Radomiu z 2012-08-14

Sygn. akt I C 737/10

WYROK CZĘŚCIOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 sierpnia 2012 roku

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska

Protokolant: M. G.

po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2012 roku w Radomiu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. R. (1)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

I.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. (1) kwotę 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 listopada 2009 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. (1) kwotę 96.195,96 złotych (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupu sprzętu komputerowo – edukacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 listopada 2009 roku do dnia zapłaty;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. (1) kwotę 167.827 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) złotych tytułem skapitalizowanej renty za okres od dnia 01 maja 2007 roku do dnia 01 maja 2010 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lipca 2010 roku do dnia zapłaty;

IV.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. (1) comiesięczną rentę płatną z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk jego przedstawicielki ustawowej K. R. (2), z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat:

-

w kwocie po 4.993 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote za okres od dnia 01 czerwca 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku,

-

w kwocie po 8.116 (osiem tysięcy sto szesnaście) złotych poczynając od dnia 01 maja 2012 roku;

V.  ustala odpowiedzialność (...) Spółki Akcyjnej w W. w 80 % (osiemdziesięciu procentach) za szkody mogące powstać w przyszłości u K. R. (1) będące następstwem wypadku komunikacyjnego, jakiemu uległ on w dniu 07 sierpnia 2004 roku;

VI.  oddala w pozostałym zakresie powództwo o zadośćuczynienie i rentę oraz o odszkodowanie w kwocie 13.897,54 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jaźwińska
Data wytworzenia informacji: