Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 830/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Puławach z 2018-03-13

Sygn. akt II K 830/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Anita Szczepanik

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach Grzegorza Kwita

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 lutego 2018 r.

sprawy A. C. syna K. i W. z domu P., urodzonego (...) w P.

skazanego:

I.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie II K 491/03 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na 2 (dwa) lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 (pięć) lat próby, która to kara została zarządzona i wykonana;

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 11 września 2007 roku w sprawie VI K 538/07 za przestępstwa z art. z 224 § 2 k.k. i 226 § 1 k.k. na karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 (trzy) lata próby, która to kara została zarządzona i wykonana;

III.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie II K 601/07 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 (dwa) lata próby oraz grzywnę, która to kara została zarządzona i wykonana wraz z grzywną;

IV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie II K 591/09 za przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i z art. 288 § 1 k.k. na karę łączną roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została wykonana;

V.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie II K 1403/10 obejmującym wyroki w sprawach II VI K 538/07 i VI K 601/07 na karę roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została wykonana;

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie II K 1055/15 za przestępstwo z art. 229 § 3 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 (pięć) lata próby, której to kary pozbawienia wolności wykonanie zostało zarządzone postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 roku ma być wykonywana od 20 listopada 2018 roku do 11 listopada 2020 roku oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 25 (dwadzieścia pięć) złotych stawka, która to kara została wykonana i podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności w wymiarze 100 (stu) dni;

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie II K 333/15 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, z której to kary został warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby do 6 października 2018 roku, a kara była wykonywana od 14 grudnia 2015 roku do 6 października 2016 roku oraz zaliczono na jej poczet zatrzymanie od 10 do 12 stycznia 2015 roku;

VIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 4 października 2016 roku w sprawie II K 56/16 za przestępstwo z art. 283 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, która to kara jest wykonywana od 13 września 2017 roku, a ma być wykonywana do 11 września 2018 roku przy zaliczeniu na jej poczet zatrzymania od 31 października 2015 roku do 1 listopada 2015 roku;

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Puławach II K 1055/14, II K 333/15 i II K 56/16 i jako karę łączną wymierza karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt 1 wyroku zalicza skazanemu okres dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności w sprawach II K 333/15 i II K 56/16, okres faktycznego pozbawienia wolności w sprawie II K 333/15 i II K 56/16 oraz 100 dni za wykonaną grzywnę z art. 71 § 1 k.k. w sprawie II K 1055/14;

4. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie;

5. zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 830/17

UZASADNIENIE

Na skutek zawiadomienia złożonego przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim zostało wszczęte postepowanie w sprawie o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego A. C..

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

A. C. został skazany wyrokami:

IX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie II K 491/03 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na 2 (dwa) lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 (pięć) lat próby, która to kara została zarządzona i wykonana;

X.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 11 września 2007 roku w sprawie VI K 538/07 za przestępstwa z art. z 224 § 2 k.k. i 226 § 1 k.k. na karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 (trzy) lata próby, która to kara została zarządzona i wykonana;

XI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie II K 601/07 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 (dwa) lata próby oraz grzywnę, która to kara została zarządzona i wykonana wraz z grzywną;

XII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie II K 591/09 za przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i z art. 288 § 1 k.k. na karę łączną roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została wykonana;

XIII.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie II K 1403/10 obejmującym wyroki w sprawach II VI K 538/07 i VI K 601/07 na karę roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została wykonana;

XIV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie II K 1055/15 za przestępstwo z art. 229 § 3 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 (pięć) lata próby, której to kary pozbawienia wolności wykonanie zostało zarządzone postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 roku ma być wykonywana od 20 listopada 2018 roku do 11 listopada 2020 roku oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 25 (dwadzieścia pięć) złotych stawka, która to kara została wykonana i podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności w wymiarze 100 (stu) dni;

XV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie II K 333/15 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, z której to kary został warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby do 6 października 2018 roku, a kara była wykonywana od 14 grudnia 2015 roku do 6 października 2016 roku oraz zaliczono na jej poczet zatrzymanie od 10 do 12 stycznia 2015 roku;

XVI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 4 października 2016 roku w sprawie II K 56/16 za przestępstwo z art. 283 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, która to kara jest wykonywana od 13 września 2017 roku, a ma być wykonywana do 11 września 2018 roku przy zaliczeniu na jej poczet zatrzymania od 31 października 2015 roku do 1 listopada 2015 roku;

Zgodnie z art. 85 § 1 kodeksu karnego jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, której podstawą zgodnie z art. 85 § 2 kodeksu karnego są wymierzone i podlegające wykonaniu z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1, jednakże zgodnie z art. 85 § 3 kodeksu karnego podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu. Wyżej wymieniony art. 89 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na kare pozbawienia wolności, a zgodnie z art. 89 § 1b kodeksu karnego sąd orzeka kare łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zgodnie z art. 87 § 1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się piętnastu dniom pozbawienia wolności. Kierując się powyższymi przepisami sąd ustalił, że łączeniu podlegają zgodnie z treścią art. 85 § 2 k.k. kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: II K 56/16 Sądu Rejonowego w Puławach, II K 333/15 Sądu Rejonowego w Puławach, II K 1055/14 Sądu Rejonowego w Puławach, ponieważ żadna z tych kar nie została wykonana w całości, więc podlegają wykonaniu. Wprawdzie w sprawie II K 333/15 skazany został warunkowo zwolniony, ale nie upłynął jeszcze okres próby i nie można w związku z tym zgodnie z art. 82 § 1 k.k. uznać kary za wykonaną. Nie podlegają łączeniu pozostałe kary, ponieważ zostały wykonanie w całości. Wymierzając karę łączną sąd nie jest związany wnioskiem strony w zakresie wskazania przez nią spraw, które miałyby podlegać łączeniu, ale łączy wszystkie kary, które takiemu łączeniu podlegają zgodnie z treścią art. 85 k.k. Wynika to z kategorycznego stwierdzenia ustawodawcy, że „sąd orzeka”, co oznacza obowiązek sądu wydania rozstrzygnięcia zgodnie z art. 85 k.k. i następnymi bez względu na to, czy sąd rozpoznaje sprawę z urzędu czy na wniosek strony.

Wymierzając karę łączną sąd kierował się treścią art. 86 § 1 k.k. oraz dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k.k. W szczególności sąd miał na względzie fakt siedmiokrotnego skazania A. C., co świadczy o praktycznym odrzuceniu przez niego obowiązujących w społeczeństwie norm oraz niepoprawności, gdyż pomimo kolejnych kar nie zmienił swojego nagannego postępowania, a przed osadzeniem w zakładzie karnym miał negatywną opinię w miejscu zamieszkania. W takiej sytuacji sąd nie widzi możliwości zastosowania pełnej absorpcji kar, gdyż faktyczne ukaranie za jeden tylko czyn przy kilku zarzucanych stanowiłoby zachętę do popełniania kolejnych przestępstw po dokonaniu pierwszego, gdyż za kolejne przestępstwa nie groziłyby kolejne kary. Jako okoliczność łagodzącą i podstawę dokonania częściowej absorpcji, gdyż przy sumie kar podlegających łączeniu wynoszącej 4 lata orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę pozytywną opinię z zakładu karnego. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres zatrzymania w połączonych sprawach, okres wykonywanych już kar pozbawienia wolności oraz wykonaną w połączonej sprawie grzywnę z art. 71 § 1 k.k.

Sąd zwolnił skazanego z ponoszenia kosztów postępowania, ponieważ ani obecnie ani w najbliższym czasie nie będzie on w stanie ich uiścić z uwagi na brak majątku i pobyt w zakładzie karnym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lilla Skałecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń
Data wytworzenia informacji: