Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 367/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Puławach z 2018-09-18

Sygn. akt II K 367/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Szczepanik

Bez udziału Prokuratora -

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 18.09.2018 r.

sprawy D. B., syna H. i M. z domu D., urodzonego dnia (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 4 sierpnia 2016 roku w G., woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. M., w łącznej kwocie 4500 zł w ten sposób, że na internetowym portalu ogłoszeniowym (...).pl zamieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży silnika (...) M., wprowadzając w błąd co do stanu technicznego zamówionego silnika, działając w ten sposób na szkodę G. M.

tj. o czyn z art. 286§1 kk

II. w dniu 17 grudnia 2016 roku w G., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod firmą (...) z siedzibą w G. przy ul. (...) J. B., doprowadził B. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 8279,99 zł poprzez wprowadzenie w błąd do zamiaru wykonania usługi wymiany silnika i innych podzespołów w pojeździe marki R. (...) nr rej. (...), za którą to usługę w dniu 17.12.2016 r. wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 8279,99 zł w całości zapłaconą przez pokrzywdzonego pomimo, iż usługa w rzeczywistości nie została wykonana, czym działał na szkodę B. S.

tj. o czyn z art. 286§1 kk

III. w okresie od 21 do 25 czerwca 2017 roku w G., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4200 zł w ten sposób, żę zamieszczając na portalu internetowym (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika (...)do samochodu F. (...) wprowadził w błąd co do osoby sprzedającego podając dane H. M. oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania, poprzez wysłanie do kupującego innego silnika niż oferowany do sprzedaży wskutek czego A. M. (1) w dniu 25 czerwca 2017 r. zapłacił w/w kwotę za zamówiony silnik otrzymując silnik niezgodny z ofertą sprzedaży

tj. o czyn z art. 286§1 kk

IV. w czerwcu 2017 roku daty dziennej nieustalonej w G. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł przy zakupie silnika (...) do samochodu V. (...) poprzez wprowadzanie w błąd co do sprzedanego silnika, który nie mógł być zamontowany i używany w w/w pojeździe i pomimo zwrócenia przez pokrzywdzoną silnika i obietnicy zwrotu zapłaconej kwoty, nie zwrócił jej pokrzywdzonej

tj. o czyn z art. 286§1 kk

V. w dniu 12 lipca 2017 roku w G., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3700 zł w ten sposób, że zamieszczając na portalu internetowym (...) z adresu (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika samochodowego do samochodu F. (...) (...)wprowadził wymienionego w błąd co do osoby sprzedającego oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania wysyłając do kupującego silnik inny niż oferowany do sprzedaży, przy czym odmówił odbioru zwróconego towaru i zwrotu pobranej kwoty, działając na szkodę M. J.

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VI. w dniu 07 lipca 2017 roku w G. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1065 zł, przy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego (...) wtrysków pompy do samochodu F. (...)w ten sposób, że po dokonaniu przez w/w zapłaty za zakupiony towar wysłał do kupującej wtryski nie odpowiadające wskazanym w ogłoszeniu i pomimo zwrócenia towaru nie zwrócił pieniędzy ani nie dostarczył towaru zgodnego z ogłoszeniem

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VII. w dniu 30 sierpnia 2017 roku w G. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 500 zł przy zakupie 2 sztuk (...) do samochodu m-ki F. (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do rodzaju i stanu technicznego wtryskiwaczy

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VIII. w okresie od 28 października 2017 roku do 09 listopada 2017 roku w G. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1450 zł, w ten sposób, że na portalu internetowym (...).pl zamieścił ogłoszenie o sprzedaży silnika (...)do samochodu m-ki F. (...) po czym telefonicznie ustalił z pokrzywdzonym bezpośrednią sprzedaż poza w/w portalem w G. w siedzibie firmy (...) wprowadzając D. O. w błąd co do sprawności przedmiotowego silnika

tj. o czyn z art. 286§1 kk

IX. w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku w G. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się danymi nieżyjącego H. M. doprowadził S. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5513 zł w ten sposób, że dokonując sprzedaży silnika do samochodu m- ki O. (...) za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego (...) nr ogłoszenia (...) wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do swojej tożsamości oraz zamiaru wysyłania zakupionego przez pokrzywdzonego silnika, a następnie przesłał silnik do samochodu R. (...)

tj. o czyn z art. 286§1 kk

1. oskarżonego D. B., uznaje winnym dokonania zarzucanych mu w pkt od I-IX czynów z art. 286§1 kk, stanowiących ciąg przestępstw określony w art. 91§1 kk i za to na mocy art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

2. na mocy art. 46§1 kk nakłada na oskarżonego D. B. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz:

- G. M. kwoty 4500 ( czterech tysięcy pięciuset) złotych;

- B. S. kwoty 8279,99 ( osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 99/100 ) złotych;

- A. M. (1) kwoty 4200 (czterech tysięcy dwustu) złotych;

- A. M. (2) kwoty 1000 (jednego tysiąca) złotych;

- M. J. kwoty 3700 (trzech tysięcy siedmiuset) złotych;

- S. C. kwoty 1065 ( jednego tysiąca sześćdziesiąt pięć) złotych;

- M. P. kwoty 500 (pięciuset) złotych;

- D. O. kwoty 1450 (jednego tysiąca czterystu pięćdziesięciu) złotych;

- S. B. kwoty 5513 ( pięciu tysięcy pięćset trzynaście) złotych;

3. nakazuje wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa na rzecz Radcy Prawnej P. S. kwotę 615 (sześćset piętnaście) złotych tytułem nieopłaconej obrony wykonywanej z urzędu;

4. obciąża oskarżonego częściowo kosztami sądowymi w kwocie 643 ( sześciuset czterdziestu trzech) złotych tytułem zwrotu wydatków i 180 (stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty.

II K 367/18

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie oskarżyła D. B. o to, że:

I.  w dniu 4 sierpnia 2016 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. M. w łącznej kwocie 4500 złotych w ten sposób, że na internetowym portalu ogłoszeniowym (...).pl zamieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży silnika (...) M. wprowadzając w błąd co do stanu technicznego zamówionego silnika działając w ten sposób na szkodę G. M., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

II.  w dniu 17 grudnia 2016 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej pod firmą (...) z siedzibą w G. przy ul. (...) J. B. doprowadził B. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 8279,99 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wykonania usługi wymiany silnika i innych podzespołów w pojeździe marki R. (...) nr rej. (...), za którą to usługę w dniu 17 grudnia 2016 roku wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 8279,99 złotych w całości zapłaconą przez pokrzywdzonego pomimo, iż usługa w rzeczywistości nie została wykonana, czym działał na szkodę B. S., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

III.  w okresie od 21 do 25 czerwca 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kwocie 4200 złotych w ten sposób, że zamieszczając portalu internetowym (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika samochodowego (...)do samochodu F. (...) wprowadził w błąd co do osoby sprzedającego podając dane H. M. oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania poprzez wysłanie do kupującego innego silnika niż oferowany do sprzedaży wskutek czego A. M. (1) w dniu 25 czerwca 2017 roku zapłacił w/w kwotę za zamówiony silnik otrzymując silnik niezgodny z ofertą sprzedaży, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

IV.  w czerwcu 2017 roku daty dziennej nie ustalonej w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. M. w kwocie 1000 złotych przy zakupie silnika (...) do samochodu V. (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do sprzedanego silnika, który nie mógł być zamontowany i używany w w/w pojeździe i pomimo zwrócenia przez pokrzywdzoną silnika i obietnicy zwrotu zapłaconej kwoty, nie zwrócił jej pokrzywdzonej, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

V.  w dniu 12 lipca 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3700 złotych w ten sposób, że zamieszczając na portalu internetowym (...) z adresu (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika samochodowego do samochodu F. (...) (...)wprowadził wymienionego w błąd co do osoby sprzedającego oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania wysyłając do kupującego silnik inny niż oferowany do sprzedaży, przy czym odmówił odbioru zwróconego towaru i zwrotu pobranej kwoty działając na szkodę M. J., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VI.  w dniu 7 lipca 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1065 złotych przy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego (...) wtrysków pompy do samochodu F. (...) (...)w ten sposób, że po dokonaniu przez w/w zapłaty za zakupiony towar wysłał do kupującej wtryski nie odpowiadające wskazanym w ogłoszeniu i pomimo zwrócenia towaru nie zwrócił pieniędzy ani nie dostarczył towaru zgodnego z ogłoszeniem, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VII.  w dniu 30 sierpnia 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 złotych przy zakupie 2 sztuk (...) do samochodu marki F. (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do rodzaju i stanu technicznego wtryskiwaczy, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VIII.  w okresie od 28 października 2017 roku do 9 listopada 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1450 złotych w ten sposób, że na portalu internetowym (...).pl zamieścił ogłoszenie o sprzedaży silnika (...)do samochodu marki F. (...) po czym telefonicznie ustalił z pokrzywdzonym bezpośrednią sprzedaż poza w/w portalem w G. w siedzibie firmy (...) wprowadzając D. O. w błąd co do sprawności przedmiotowego silnika, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

IX.  w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku w G. województwa (...) działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się danymi nieżyjącego H. M. oprowadził S. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5513 złotych w ten sposób, że dokonując sprzedaży silnika do samochodu marki O. (...) za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego (...) nr ogłoszenia (...) wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do swojej tożsamości oraz zamiaru wysyłania zakupionego przez pokrzywdzonego silnika, a następnie przesłał silnik do samochodu R. (...), tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

Na rozprawie w dniu 18 września 2018 roku oskarżony i jego obrońca złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze w wymiarze jednego roku pozbawienia wolności oraz nałożenie obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

D. B. prowadził w imieniu swojej żony działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży używanych części samochodowych pod firmą (...) z siedzibą w G. przy ul. (...) J. B.. W dniu 4 sierpnia 2016 roku na internetowym portalu ogłoszeniowym (...).pl zamieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży silnika (...) M. wprowadzając w błąd co do stanu technicznego zamówionego silnika, działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. M. w łącznej kwocie 4500 złotych zapłaconej przez pokrzywdzonego, gdyż silnik okazał się w przeciwieństwie do treści ogłoszenia zużyty, uszkodzony i nie nadawał się do użytku, a kiedy G. M. zażądał zwrotu pieniędzy, D. B. odmówił. W dniu 17 grudnia 2016 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził B. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 8279,99 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wykonania usługi wymiany silnika i innych podzespołów w pojeździe marki R. (...) nr rej. (...), za którą to usługę w dniu 17 grudnia 2016 roku wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 8279,99 złotych w całości zapłaconą przez pokrzywdzonego pomimo, iż usługa w rzeczywistości nie została wykonana, czym działał na szkodę B. S., któremu odmówił zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykonaną usługę. W okresie od 21 do 25 czerwca 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kwocie 4200 złotych w ten sposób, że zamieszczając portalu internetowym (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika samochodowego (...) do samochodu F. (...) wprowadził w błąd co do osoby sprzedającego podając dane H. M. oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania poprzez wysłanie do kupującego innego silnika niż oferowany do sprzedaży wskutek czego A. M. (1) w dniu 25 czerwca 2017 roku zapłacił w/w kwotę za zamówiony silnik otrzymując silnik niezgodny z ofertą sprzedaży i nadający się na złom, a D. B. nie odbierał telefonów ani korespondencji wzywającej do zwrotu zapłaty. W czerwcu 2017 roku daty dziennej nie ustalonej działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 złotych przy zakupie silnika (...) do samochodu V. (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do sprzedanego silnika, który nie mógł być zamontowany i używany w w/w pojeździe i pomimo zwrócenia przez pokrzywdzoną silnika i obietnicy zwrotu zapłaconej kwoty, nie zwrócił jej pokrzywdzonej. W dniu 12 lipca 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3700 złotych w ten sposób, że zamieszczając na portalu internetowym (...) z adresu (...) ogłoszenie o sprzedaży silnika samochodowego do samochodu F. (...) (...) wprowadził wymienionego w błąd co do osoby sprzedającego oraz co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania wysyłając do kupującego silnik inny niż oferowany do sprzedaży, a w dodatku niekompletny i uszkodzony, przy czym odmówił odbioru zwróconego towaru i zwrotu pobranej kwoty działając na szkodę M. J.. W dniu 7 lipca 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1065 złotych przy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego (...) wtrysków pompy do samochodu F. (...) (...) w ten sposób, że po dokonaniu przez w/w zapłaty za zakupiony towar wysłał do kupującej wtryski nie odpowiadające wskazanym w ogłoszeniu i pomimo zwrócenia towaru nie zwrócił pieniędzy ani nie dostarczył towaru zgodnego z ogłoszeniem. W dniu 30 sierpnia 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 złotych przy zakupie 2 sztuk wtryskiwaczy (...)do samochodu marki F. (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do rodzaju i stanu technicznego wtryskiwaczy, które okazały się niesprawne, a pomimo odstąpienia od umowy przez M. P. w terminie wskazanym w umowie D. B. nie zwrócił mu zapłaconej kwoty. W okresie od 28 października 2017 roku do 9 listopada 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1450 złotych w ten sposób, że na portalu internetowym (...).pl zamieścił ogłoszenie o sprzedaży silnika (...)do samochodu marki F. (...) po czym telefonicznie ustalił z pokrzywdzonym bezpośrednią sprzedaż poza w/w portalem w G. w siedzibie firmy (...) wprowadzając D. O. w błąd co do sprawności przedmiotowego silnika, który okazał się niesprawny, a D. B. odmówił zwrotu zapłaconej kwoty. W okresie od 19 czerwca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się danymi nieżyjącego H. M. wprowadził S. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5513 złotych w ten sposób, że dokonując sprzedaży silnika do samochodu marki O. (...) za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego (...) nr ogłoszenia (...) wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do swojej tożsamości oraz zamiaru wysyłania zakupionego przez pokrzywdzonego silnika, a następnie przesłał silnik do samochodu R. (...), a po reklamacji nie wysłał właściwego silnika, ani nie zwrócił wpłaconej za silnik kwoty. D. B. był trzynastokrotnie karany w tym pięciokrotnie przeciwko mieniu, jest żonaty, ma dwoje dzieci, ma wykształcenie podstawowe, nie ma zawodu i znajduje się na utrzymaniu żony. Szkody na rzecz pokrzywdzonych nie zostały naprawione.

Ustalając powyższy stan faktyczny sąd obdarzył wiarą zeznania świadków: B. S. – k. 14-15, 42-43, G. M. – k. 76-79, 249-250, A. M. (2) – k. 280-281, A. M. (1) – k. 348-349, M. J. – k. 420-421, 428, M. P. – k. 716-717, D. O. – k. 1320-1322, S. C. – k. 1446-1447, S. B. – k. 1491-1492, K. R. – k. 49-50, R. R. – k. 51-52, I. M. – k. 254-256, K. O. – k. 585-586, M. L. – k. 628, M. M. (3) – k. 1221, S. K. – k. 1462, K. M. – k. 1536-1537 i M. K. – k. 1540-1541, ponieważ są niesprzeczne, logiczne, konsekwentne i znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym tworząc jeden spójny stan faktyczny. Ponadto sąd obdarzył wiarą znajdujące się w aktach sprawy dowody w postaci: zawiadomienia B. S. wraz z załącznikami – k. 1-9, pisma (...) Sp. z o.o. – k. 31, zawiadomienia G. M. z załącznikami – k. 60-73, wniosku o naprawienie szkody – k. 82, załączników do protokołu przesłuchania świadka G. M. – k. 83-104, pisma G. M. z załącznikami – k. 119-123, danych uzyskanych z (...) k. 128-247, protokołu oględzin rzeczy – k. 259-266, załącznika do protokołu przesłuchania A. M. (2) – k. 282, danych uzyskanych z (...) k. 293-328, opinii technicznej – k. 336-338, załączników do protokołu przesłuchania A. M. (1) – k. 352-355, danych uzyskanych z (...) k. 356-365, pisma z (...) S.A. wraz z załącznikiem w postaci płyty CD – k. 374-375, protokołu oględzin płyty CD z wykazami połączeń telefonicznych – k. 376-395, danych uzyskanych z P4 Sp. z o.o. – k. 405-409, załączników do protokołu przesłuchania M. J. – k. 425-427, danych uzyskanych z (...) k. 429-431, dokumentacji medycznej dotyczącej D. B. – k. 450-473, 596-620, 1363-1411, pisma (...) Bank S.A. dotyczącego konta bankowego K. O. – k. 520, załączników do protokołu przesłuchania M. P. – k. 720-727, opinii sądowo-psychiatrycznej – k. 1066-1073, 1414-1418, 1643-1648, załączników do protokołu przesłuchania D. O. – k. 1323-1324, 1327-1337, 1342, danych dotyczących połączeń telefonicznych – k. 1346-1350, zawiadomienia S. C. z załącznikami – k. 1434-1439, danych uzyskanych z P4 Sp. z o.o. – k. 1456-1459, danych uzyskanych od (...) Bank (...) dotyczące konta S. K. – k. 1469-1482, załączników do protokołu przesłuchania S. B. – k. 1495-1516, pisma (...) k. 1518-1519, 1534, danych uzyskanych z P4 Sp.z o.o. – k. 1571-1572, danych uzyskanych z (...) S.A. – k. 1575-1576, 1583-1584, danych uzyskanych z (...) Bank S.A. dotyczących konta bankowego K. O. – k. 1596-1622, danych o karalności D. B. – k. 1560-1562, danych osobo poznawczych – k. 1563, ponieważ dowody te zostały sporządzone w odpowiedniej formie oraz przez uprawnione do tego osoby, a żadna z zainteresowanych stron nie zakwestionowała ich prawdziwości.

Oskarżony D. B. przyznał się do winy i wniósł o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności i nałożenie obowiązku naprawienia szkody bez przeprowadzania rozprawy.

Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, ponieważ jest on osobą świadomą swych czynów i nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność karną.

Zarzucany oskarżonemu czyny stanowią ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kodeksu karnego, ponieważ oskarżony w krótkich odstępach czasu - maksymalnie około sześciu miesięcy - od początku oszukiwał pokrzywdzonych co do zamiaru wywiązania się ze swoich zobowiązań i wprowadzał ich w błąd wysyłając im nic nie warte części i pobierając za to zapłatę, a następnie odmawiał im zwrotu pieniędzy, kiedy zorientowali się, że nie wywiązał się ze swojej części zobowiązania.

Wymierzając karę jako okoliczności obciążające sąd uwzględnił trzynastokrotne skazanie oskarżonego za przestępstwa w tym pięciokrotne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, a jako okoliczności łagodzące okazaną skruchę. Tak wymierzona kara jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu i powinna spowodować, że oskarżony nie popełni więcej podobnego przestępstwa.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia art. 627 k.p.k. w zw. z art. 616 § 2 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych oraz art. 616 § 2 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 pkt 1, 9, 10 k.p.k., w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym i w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Sąd zwolnił oskarżonego na mocy art. 624 § 1 k.p.k. z części zwrotu wydatków, gdyż i tak jest on już znacznie obciążony koniecznością zwrotu dość dużej sumy wyłudzonej od pokrzywdzonych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lilla Skałecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń
Data wytworzenia informacji: