Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 906/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2017-03-31

Sygn. akt VIIK 906/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w Białej Podlaskiej w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Makarska

Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Juszczuk

w obecności -

po rozpoznaniu w dniach 1 i 20 marca 2017 roku

sprawy E. Ż. c. K. i B. z domu P. ur. (...) w L.

oskarżonej o to, że: I w dniu 11 sierpnia 2014 roku w miejscowości Ł. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe „(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła przedsiębiorcę S. T. - Firma (...) z siedzibą w K. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 24.905,00 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru wywiązania się z zapłaty za zakup paliwa w postaci oleju napędowego,

tj. o czyn z art. 286§i k.k.;

II. w okresie od 5 września 2014 roku do 20 września 2014 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „(...)” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła spółkę „(...) Sp. z 0.0. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 8.329,28 złotych poprzez wprowadzenia w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się w pełni z warunków zawartej umowy kupna-sprzedaży Towarów i/lub usług sieci stacji, na podstawie której przy użyciu kart paliwowych w formie bezgotówkowej dokonała zakupu oleju napędowego nie dokonując następnie pełnej zapłaty za wystawione faktury VAT,

tj. o czyn z art. 286§ 1k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

III. w okresie od października 2015 roku do listopada 2015 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż. ,w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 87.271,97 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się z zapłaty wskazanej kwoty tytułem ceny za zakup paliwa w postaci oleju napędowego,

tj. o czyn z art. 286§ 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

IV. w okresie od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 63276,71 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się z zapłaty wskazanej kwoty tytułem ceny za zakup paliw w postaci oleju napędowego i innych artykułów,

tj. o czyn z art. 286§ 1 k.k w zw. z art. 12 k.k.;

V. w okresie od kwietnia 2015 roku do 14 października 2016 roku w B. woj. (...) pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. i w związku z tym będąc zobowiązana na podstawie ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki, pomimo powstania warunków w postaci przekroczenia wartości majątku Spółki wartości jej zobowiązań uzasadniających według przepisu art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze jej upadłości nie zgłosiła w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu gospodarczego,

tj. o czyn z art. 586 k.s.h.;

E. Ż. uznaje za winną dokonania zarzucanych jej czynów wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 586 k.s.h. i przyjmując, iż przestępstwa z pkt I-IV stanowią ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 k.k., na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk, wymierza jej karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. zawiesza warunkowo na okres 3 (trzech) lat tytułem próby; na podstawie art. 41 § 2 k.k. orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres 5 (pięć) lat; na zasadzie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej E. Ż. obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz T. S. - Firma (...) z siedzibą w K. kwoty 12.452,50 zł; na rzecz „(...) Sp. z 0.0. z siedzibą w W. kwoty 4.164,64 zł; na rzecz „(...) Spółka Jawna z siedzibą w W. kwoty 43.636,99 zł, na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego (...)Spółka z o.o. z siedzibą w B. kwoty 31.638,36 zł; za czyn z pkt V, na podstawie art. 586 k.s.h. wymierza E. Ż. karę grzywny określając liczbę stawek dziennych na 100 (sto) ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł; na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych na okres 5 (pięć) lat; zwalnia oskarżoną od opłaty, zaś zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 437,10 (czterysta trzydzieści siedem zł, dziesięć gr) tytułem zwrotu wydatków; tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od oskarżonej E. Ż. na rzecz pokrzywdzonych: (...)Spółka z o.o. z siedzibą w W. kwotę 2.153,31 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy zł trzydzieści jeden gr), Przedsiębiorstwa Wielobranżowego (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B. kwotę 2460,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) zł; (...) Spółka Jawna z siedzibą w W. kwotę 1.328,40 zł (tysiąc trzysta dwadzieścia osiem zł czterdzieści groszy).

UZASADNIENIE

w sprawie przeciwko E. Ż. w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej E. Ż. została uznana za winną popełnienia zarzucanych jej przestępstw polegających na tym, że:

I w dniu 11 sierpnia 2014 roku w miejscowości Ł. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła przedsiębiorcę S. T. - Firma (...) z siedzibą w K. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 24.905,00 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru wywiązania się z zapłaty za zakup paliwa w postaci oleju napędowego, tj. czynu z art. 286§ 1 k.k.;

II. w okresie od 5 września 2014 roku do 20 września 2014 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła spółkę (...) Sp. z 0.0. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 8.329,28 złotych poprzez wprowadzenia w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się w pełni z warunków zawartej umowy kupna-sprzedaży Towarów i/lub usług sieci stacji, na podstawie której przy użyciu kart paliwowych w formie bezgotówkowej dokonała zakupu oleju napędowego nie dokonując następnie pełnej zapłaty za wystawione faktury VAT, tj. o czynu z art. 286§ 1k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

III. w okresie od października 2015 roku do listopada 2015 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż. ,w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 87.271,97 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się z zapłaty wskazanej kwoty tytułem ceny za zakup paliwa w postaci oleju napędowego, tj. o czynu z art. 286§ 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

IV. w okresie od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku w B. woj. (...) jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając wspólnie i porozumieniu z ojcem K. Ż. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 63276,71 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzoną spółkę co do zamiaru wywiązania się z zapłaty wskazanej kwoty tytułem ceny za zakup paliw w postaci oleju napędowego i innych artykułów, tj. o czynu z art. 286§ 1 k.k w zw. z art. 12 k.k.

V. w okresie od kwietnia 2015 roku do 14 października 2016 roku w B. woj. (...) pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego(...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. i w związku z tym będąc zobowiązana na podstawie ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki, pomimo powstania warunków w postaci przekroczenia wartości majątku Spółki wartości jej zobowiązań uzasadniających według przepisu art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze jej upadłości nie zgłosiła w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu gospodarczego, tj. o czynu z art. 586 k.s.h.;

Wymierzając karę sąd uznał, że przestępstwa z pkt I – IV stanowią ciąg przestępstw opisany w art. 91 k.k., bowiem E. Ż. popełniła je w krótkich odstępach czasu (od miesiąca do kilku miesięcy), z wykorzystaniem takiej samej sposobności (brak zapłaty za pobrany olej napędowy). Sąd kierował się zasadami i dyrektywami sądowego wymiaru kary określonymi w art. 53 § 1 i 2 kk. Sąd zważył w szczególności, by dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości czynu jak też cele w zakresie prewencji w stosunku do sprawcy i kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Uwzględnione z jednej strony zostało to, iż E. Ż. kilkukrotnie nie wywiązała się z obowiązku zapłaty za wydane firmie, której była prezesem, paliwo i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem trzy spółki oraz jednego przedsiębiorcę, a nadto, że jej przestępne działanie spowodowało znaczne straty finansowe po stronie pokrzywdzonych. Z drugiej zaś strony sąd wziął pod uwagę, że oskarżona zadeklarowała naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonych kwot wynikających z niezrealizowanych przez firmę (...)faktur. Ponadto jako okoliczność łagodzącą sąd miał na względzie młody wiek oskarżonej oraz jej niekaralność (k.189). Jednocześnie nie uszło uwadze sądu, że oskarżana działała wspólnie z ojcem K. Ż., który faktycznie był osobą decydującą o sposobie i zakresie działalność spółki(...).

Sąd uznał za zasadne orzeczenie wobec oskarżonej E. Ż. za czyny z pkt I –IV, które wyczerpały ustawowe znamiona art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. kary roku pozbawienia wolności, która to kara jest adekwatna do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości czynu. W ocenie sądu kara pozbawienia wolności będzie dla oskarżonej odpowiednią dolegliwością i ma możliwość powstrzymania jej od popełnienia takich czynów ponownie. Jednocześnie czyni również zadość ogólnie rozumianej prewencji generalnej.

Zdaniem Sądu zasadne jest również zawieszenie warunkowo kary pozbawienia wolności na okres trzech lat tytułem próby uznając, że postawa oskarżonej E. Ż. daje pozytywną prognozę na przyszłość i nie pozbawi kary jej zapobiegawczego charakteru. Sąd doszedł do przekonania, że z racji tego, iż oskarżona jest osobą stosunkowo młodą (25 lat), nie była uprzednio karana, prowadzi ustabilizowany tryb życia, brak jest podstaw do uznania, że jest ona sprawcą na tyle zdemoralizowanym, wobec którego jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności odniesie zamierzony skutek.

Dla zwiększenia dolegliwości wymierzonej kary i z uwagi na skazanie E. Ż. za przestępstwa popełnione w związku z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej, sąd orzekł środek karny zakazu prowadzenia każdej działalności gospodarczej na okres 5 lat. W ocenie sądu dalsze prowadzenie przez E. Ż. działalności gospodarczej zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, bowiem oskarżona, mimo świadomości, iż zarządzana przez nią firma nie posiada środków na pokrycie swoich zobowiązań, godziła się i nie przeciwdziałała kolejnemu nabywaniu paliw.

Sąd zobowiązał E. Ż. do naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz T. S. - Firma (...) z siedzibą w K. kwoty 12.452,50 zł, na rzecz (...) Sp. z 0.0. z siedzibą w W. kwoty 4.164,64 zł, na rzecz (...)Spółka Jawna z siedzibą w W. kwoty 43.636,99 zł, na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B. kwoty 31.638,36 zł. Mając na uwadze fakt, iż E. Ż. działała wspólnie i w porozumieniu z ojcem K. Ż., którego sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania, sąd uznał, iż właściwe jest wskazanie zakresu, w jakim obowiązek naprawienia szkody będzie realizowany przez oskarżoną. Sąd rozważał możliwość obciążenia E. Ż. obowiązkiem naprawienia szkody w całości, lecz mając na uwadze fakt, że sprawa jej ojca nie został jeszcze zakończona, przyjął równy stopień przyczyniania się w/w do jej powstania, stąd zobowiązał E. Ż. do naprawienia wyrządzonych pokrzywdzonym szkód w ½ ich wysokości. Sąd miał również na uwadze, że niektórzy z pokrzywdzonych posiadają prawomocne orzeczenia sądów cywilnych zasądzające roszczenia objęte obowiązkiem naprawienia szkody, jednak realizacja tych orzeczeń wobec spółki (...) w drodze egzekucji, okazała się bezskuteczna.

Ponadto za czyn z pkt V, na podstawie art. 586 k.s.h., sąd orzekł wobec E. Ż. karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych. Wymierzając oskarżonej karę grzywny w wyżej wskazanym wymiarze sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości tego czynu. Ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 złotych, sąd kierował się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 kk. Oskarżona jest osobą młodą, posiada wykształcenie średnie. Jak sama deklarowała podejmie wszelkie prace, by spłacić zobowiązania wobec pokrzywdzonych, a więc ma również możliwość zapłacenia grzywny. E. Ż. jest panną i nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. Orzeczona grzywna nie przewyższa zatem możliwości zarobkowych oskarżonej i nie powinna być trudna w uiszczeniu, a w ocenie sądu ma oddziaływać na nią wychowawczo.

Jednocześnie za ten czyn sąd orzekał wobec oskarżonej E. Ż. zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych na okres 5 lat. Pełnione przez E. Ż. stanowisko prezesa zarządu spółki(...) nakładało na nią określone obowiązki, a jednym z nich było zgłoszenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku powstania do tego warunków tj. przekroczenia wartości jej zobowiązań wartości majątku spółki (art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze). W związku z tym, że oskarżona naruszyła przepisy w/w ustawy, a tym samym dopuściła się przestępstwa z art. 586 k.s.h., sąd orzekł środek karny zakazu pełnienia funkcji w organach spółek handlowych. W ocenie sądu zasada proporcjonalności, dyrektywy sądowego wymiaru kary, wymagały wobec oskarżonej represji współmiernej i koniecznej dla osiągnięcia jej celów, przede wszystkim zapobiegawczych.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżoną od opłaty uznając, iż ponoszenie kosztów w tej części byłoby nadmiernie uciążliwe. Jednakże na podstawie art. 627 k.p.k. obciążył ją wydatkami postepowania, na które składają się: ryczały za doręczenia w postepowaniu przygotowawczym i przed sądem w łącznej wysokości 30 zł (koszty opinii biegłych odnoszą się wyłącznie do K. Ż.), opłata za dane z KRK – 30 zł, oraz koszty związane z udziałem świadków w rozprawie (144, 66 zł – k.495, 262,44 zł – k. 506). Wynosiły one łącznie 437,10 zł.

Jednocześnie sąd obciążył oskarżoną obowiązkiem zwrotu kosztów procesu (koszty zastępstwa procesowego) na rzecz oskarżycieli posiłkowych. Kwota 2460 zł przyznana Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B. wynika ze złożonej przez w/w spółkę faktury (k.512). W związku z tym, że „(...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. występowała w charakterze strony jedynie w postepowaniu przed sądem, przyznana została jej kwota 2.153,31 zł, na którą składa się opłata związana z udziałem jej pełnomocnika na dwóch terminach rozpraw w wysokości podwójnej stawki minimalnej ( § 11 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) oraz zwrot kosztów dojazdu pełnomocnika w wysokości 382,11 zł (k.519-523).
Na rzecz (...) Spółka Jawna z siedzibą w W. sąd orzekł kwotę 1.328,40 zł, na która składa się opłata za udział pełnomocnika w postepowaniu przygotowawczym oraz na rozprawie w dniu 20 marca 2017r. (§11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015r., poz. 1800).

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Wasiluk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Makarska
Data wytworzenia informacji: